Alba Iulia
Alba Iulia
Alba Iulia

Cu o populație de 64.000 locuitori în 2011, numită de daci Apoulon și de romani Apulum, iar în evul mediu Alba Iulia (numită după Iula, un conducător local din sec. 10), a fost capitala Transilvaniei (1542 – 1690). […..] / With a population of 64.000 in 2011, named by Dacians Apoulon and by Romans Apulum, and in the Middle Age Alba Iulia (named after Iula, a local leader from the 10th century), was the capital of Transylvania (1542 – 1690). […..]

Bistrița
Bistrița
Bistrița

Cu o populație de 75.000 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen, a avut o cetate puternic fortificată (sec. 15) din care se mai păstrează Turnul Dogarilor și câteva fragmente de ziduri. […..] / With a population of 75.000 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities, had a strong fortified fortress (15th century) from which remained Cooper’s Tower and some wall fragments. […..]

Brașov
Brașov
Brașov

Cu o populație de 254.000 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen, cel mai mare oraș din Transilvania în Evul Mediu, a avut o cetate puternic fortificată din care se păstrează multe ziduri, turnuri și bastioane. […..] / With a population of 254.000 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities, the biggest Transilvanian city in the Middle Age, had a strong fortified fortress from which remained many walls, towers and bastions. […..]

Cisnădie
Cisnădie
Cisnădie

Cu o populație de 15.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1204 ca Rivetel, și în 1323 ca Heltau, aici a fost construită în 1300 o biserică dedicată sfintei Walpurga și în 1425 primul turn cu ceas din Transilvania. […..] / With a population of 15.000 in 2011, documentary attested in 1204 as Rivetel and in 1323 as Heltau, here was built in 1300 a church dedicated to Saint Walpurga and in 1425 the first clock tower in Transylvania. […..]

Cluj Napoca
Cluj Napoca
Cluj Napoca

Cu o populație de 325.000 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen și al doilea oraș al României ca populație, capitala Transilvaniei în timpul ocupației austriece a fost atestată documentar în 1213. […..] / With a population of 325.000 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities and the 2nd city in Romania regarding population, the capital of Transylvania during Austrian ocuppancy was documentary attested in 1213. […..]

Deva
Deva
Deva

Cu o populație de 62.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1269, aici există o cetate cu o panoramă spectaculoasă (Cetatea Devei) amplasată pe Dealu Cetății, de unde domină de secole orașul Deva. […..] / With a population of 62.000 in 2011, documentary attested in 1269, here is a fortress with a spectacular view (Deva Fortress) located on the Fortress Hill, from here dominating the city for centuries. […..]

Făgăraș
Făgăraș
Făgăraș

Cu o populație de 31.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1291, are o cetate puternică construită în 1310, la etajul întâi al aripii de sud fiind din 1721 sediul Episcopiei Române Unite cu Roma (greco – catolică). […..] / With a population of 31.000 in 2011, documentary attested in 1291, has a strong fortress built in 1310, at the first floor of the southern wing being since 1721 the headquarter of the Romanian Bishopry United with Rome (greek – catholic). […..]

Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara

Cu o populație de 61.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1265, aici Iancu de Hunedoara a construit în sec. 15 unul dintre cele mai frumoase castele din lume, inclus în „top 10 destinații de basm din Europa”. […..] / With a population of 61.000 in 2011, documentary attested in 1265, here Iancu de Hunedoara built in the 15th century one of the most beautiful castles in the world included in “top 10 dream destinations in Europe”. […..]

Mediaș
Mediaș
Mediaș

Cu o populație de 47.200 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen, din cetatea puternică “Civitas Mediensis” au rămas 17 turnuri și bastioane, ziduri înalte de peste 7 metri sau 7 porți de acces în cetate. […..] / With a population of 47.200 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities, from the strong fortress “Civitas Mediensis” were left 17 towers and bastions, more than 7 m high walls or 7 access gates inside the fortress. […..]

Orăștie
Orăștie
Orăștie

Cu o populație de 21.500 locuitori în 2011, atestat documentar în 1224, înconjurat cu ziduri puternice distruse de turci, orașul a fost un puternic centru cultural unde s-a publicat Palia, prima traducere a Bibliei în română. […..] / With a population of 21.500 in 2011, documentary attested in 1224, surrounded by strong walls destroyed by Turks, the city was a strong cultural center where was published Palia, the first romanian translation of the Bible. […..]

Râșnov
Râșnov
Râșnov

Cu o populație de 16.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1331, a fost al doilea târg ca mărime din Țara Bârsei în Evul Mediu cu o puternică cetate construită pe dealul orașului pe locul vechii cetăți Cumidava. […..] / With a population of 16.000 in 2011, documentary attested in 1331, was the 2nd commercial center of Burzenland in the Middle Age with a strong fortress built on the tonwhill on the place of former Cumidava fortress. […..]

Sebeș
Sebeș
Sebeș

Cu o populație de 27.000 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen, distrus de mongoli în anul 1242 a fost reconstruit în Evul Mediu fiind primul oraș din Transilvania înconjurat complet cu fortificații din zidărie. […..] / With a population of 27.000 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities, destroyed by mongolians in 1242, was rebuilt in the Middle Age being the first city in Transylvania totally surrounded by masonry fortifications. […..]

Sibiu
Sibiu
Sibiu

Cu o populație de 148.000 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen, atestat documentar în 1191 și Capitala Culturală Europeană în 2007, a fost cea mai importantă cetate germană din Transilvania. […..] / With a population of 148.000 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities, documentary attested in 1191 and European Cultural Capital in 2007, was the most important city of the german colonists in Transylvania. […..]

Sighișoara
Sighișoara
Sighișoara

Cu o populație de 28.100 locuitori în 2011, unul din cele șapte orașe din Siebenburgen, atestat documentar în 1280, are o cetate spectaculoasă din care au rămas 9 turnuri și 3 bastioane, spectaculos fiind Turnul cu Ceas. […..] / With a population of 28.100 in 2011, one of the seven Siebenburgen cities, documentary attested in 1280, has a spectacular fortress from which remained 9 towers and 3 bastions, spectacular being the Clock Tower. […..]

Târgu Mureș
Târgu Mureș
Târgu Mureș

Cu 128.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1230 ca Asserculis și ca Novo Foro (Târgul Nou) în 1332, are o cetate din sec. 17 și clădiri în stil baroc, eclectic sau Art Nouveau, multe în Piața Trandafirilor. […..] / With a population of 128.000 in 2011, documentary attested in 1230 as Asserculis and as Novo Foro (the New Fair) in 1332, has a fortress from the 17th century and baroque, eclectic and Art Nouveau buildings, many in the Rose Square. […..]

Turda
Turda
Turda

Cu 48.000 locuitori în 2011, cetatea dacilor Turdava numită Potaissa de romani, important centru de exploatare a sării, a emis Edictul de la Turda, primul decret de libertate religioasă din istoria modernă a Europei. […..] / With a population of 48.000 in 2011, the dacian fortress Turdava named Potaissa by romans, important center for salt extraction, issued the Turda Edict, the first decree of religious freedom in the modern history of Europe. […..]

Zărnești
Zărnești
Zărnești

Cu 24.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1373, Piatra Craiului este principala atracție turistică a zonei, Zărnești fiind principala bază de plecare spre cele mai frumoase trasee turistice ale masivului. […..] / With a population of 24.000 in 2011, documentary attested in 1373, Piatra Craiului is the main tourist attraction of the area, Zărnești being the main starting point for the most beautiful touristic routes of the mountain. […..]

 

Central Romania encompasses what is popularly known as Transylvania – a place that immediately brings to mind the legend of Count Dracula. While the legend is certainly intriguing and is also a genuine tourist attraction, the region has much more to offer. Some of Europe’s best-preserved medieval towns, most notably Sighisoara, Brasov and Sibiu, are located here.

 

Visitors can marvel at Transylvania’s unique architectural treasures, such as castles, fortified churches and centuries-old houses, while exploring sites where more than 900 years ago Saxon craftsmen and merchants established powerful and rich citadels. Most of the Transylvanian cities are very old settlements. Some of them we inherited from the Romans. Each of them has a captivating story to tell to the interested traveler. Transylvania has seen many turbulent times, however the people proudly and openly welcome you to share their history, and culture.

 

During the middle of the 12th century Saxons came in Transylvania from the Luxembourg, Lorraine, Moselle, Rhine and Wallonia regions of northwestern Europe. They called their new home ‘Siebenburgen’ or “seven cities” after the seven major fortificated cities they built here:

Bistrița (Bistritz)
Brașov (Kronstadt)
Cluj Napoca (Klausenburg)
Mediaș (Mediasch)
Sebeș (Shebesh’)
Sibiu (Hermannstadt)
Sighișoara (Schassburg)

La partie centrale de la Roumanie comprend la zone connue comme la Transylvanie – un lieu qui évoque la légende du Comte Dracula. Bien qu’il soit certainement légende intéressante est une véritable attraction touristique, la région a beaucoup plus à offrir. Certains des mieux conservés villes médiévales d’Europe, en particulier Sighisoara, Brasov et Sibiu ont ici.

Les touristes peuvent admirer des trésors architecturaux uniques en Transylvanie, tels que châteaux, églises fortifiées et maisons séculaires, tout en explorant des endroits où plus de 900 ans, les artisans et les commerçants saxons fondé les villes riches et puissants. La plupart des villes de Transylvanie sont très anciennes colonies. Certains d’entre eux, même datant de l’époque romaine. Chacun d’eux a une histoire fascinante à raconter touristes. Transylvanie souvent vécu des temps difficiles, mais, cependant, les gens sont accueillants et fiers de leur histoire et de culture.

Dans le milieu du 12ème siècle les Saxons sont installés ici en provenance de régions Luxembourg, Lorraine, Moselle, du Rhin et de la Wallonie dans le nord-ouest de l’Europe. Ils ont appelé leur nouvelle maison ‘Siebenburgen’ ou «sept forteresses”, après les sept villes fortifiées qui les ont construits ici:

Bistrița (Bistritz)
Brașov (Kronstadt)
Cluj Napoca (Klausenburg)
Mediaș (Mediasch)
Sebeș (Shebesh’)
Sibiu (Hermannstadt)
Sighișoara (Schassburg)

Der zentrale Teil von Rumänien umfasst das Gebiet, als Siebenbürgen bekannt – ein Ort, der die Legende des Grafen Dracula erinnert. Während es sicherlich interessante Legende ist eine echte Touristenattraktion, hat die Region viel mehr zu bieten. Einige der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte in Europa, insbesondere Sighisoara, Brasov und Sibiu ist hier.

Touristen können einzigartige architektonische Schätze in Siebenbürgen zu bewundern, wie Burgen, Wehrkirchen und Jahrhunderte alten Häuser, während die Erkundung Orte, an denen mehr als 900 Jahren sächsischen Handwerker und Kaufleute gründeten die Mächtigen und Reichen Städten. Die meisten Städte in Siebenbürgen sind sehr alte Siedlungen. Einige von ihnen sogar aus der Römerzeit. Jeder von ihnen hat eine überzeugende Geschichte, um Touristen zu erzählen. Siebenbürgen oft erlebt schwere Zeiten, aber, aber, die Leute sind gastfreundlich und stolz auf ihre Geschichte und Kultur.

In der Mitte des 12. Jahrhunderts Sachsen siedelten sich hier aus Regionen, Luxemburg, Lothringen, Mosel, Rhein und Wallonien in Nordwesteuropa. Sie nannten ihre neue Heimat ‘Siebenburgen’ oder “sieben Festungen”, nach den sieben befestigte Städte, die sie hier gebaut:

Bistrița (Bistritz)
Brașov (Kronstadt)
Cluj Napoca (Klausenburg)
Mediaș (Mediasch)
Sebeș (Shebesh’)
Sibiu (Hermannstadt)
Sighișoara (Schassburg)

La parte centrale della Romania comprende l’area conosciuta come Transilvania – un luogo che richiama alla mente la leggenda del Conte Dracula. Mentre è certamente leggenda interessante è un’attrazione turistica vera, la regione ha molto più da offrire. Alcuni dei migliori borghi medievali conservate in Europa, in particolare Sighisoara, Brasov e Sibiu è qui.

I turisti possono ammirare tesori architettonici unici in Transilvania, come i castelli, le chiese fortificate e secolari case, durante l’esplorazione di luoghi in cui più di 900 anni fa, artigiani e mercanti sassoni fondarono le città ricche e potenti. La maggior parte delle città in Transilvania sono molto vecchi insediamenti. Alcuni di loro addirittura risalenti al periodo romano. Ognuno di loro ha una storia interessante da raccontare turisti. Transilvania spesso vissuto momenti difficili, ma, comunque, la gente è ospitale e orgogliosi della loro storia e cultura.

Durante la metà del 12 ° secolo gli Sassoni vennero a Transilvania da regioni di Lussemburgo, Lorena, Mosella, del Reno e la Vallonia e da Europa nordoccidentale. Hanno chiamato la loro nuova casa ‘Siebenburgen’ o “sette fortezze”, dopo le sette città fortificate che li hanno costruiti qui:

Bistrița (Bistritz)
Brașov (Kronstadt)
Cluj Napoca (Klausenburg)
Mediaș (Mediasch)
Sebeș (Shebesh’)
Sibiu (Hermannstadt)
Sighișoara (Schassburg)

Partea centrală a României cuprinde regiunea cunoscută sub numele de Transilvania – un loc care aduce imediat în minte legenda contelui Dracula. În timp ce legenda este cu siguranță interesantă și reprezintă o atracție turistică autentică, regiunea are mult mai multe de oferit. Unele cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, în special Sighișoara, Brașov și Sibiu, se află aici.

Turiștii pot admira în Transilvania comori arhitecturale unice, cum ar fi castele, biserici fortificate și case vechi de secole, în timp ce explorează locuri în care cu mai mult de 900 de ani în urmă, meșteșugari și negustori sași au întemeiat cetăți puternice și bogate. Cele mai multe dintre orașele din Transilvania sunt așezări foarte vechi. Unele dintre ele datează chiar din perioada romanilor. Fiecare dintre ele are o poveste captivantă de spus turiștilor. Transilvania a trăit de multe ori perioade grele, dar, cu toate acestea, oamenii sunt ospitalieri și mândri de istoria și cultura lor.

La jumătatea secolului 12 sașii s-au stabilit aici venind din regiunile Luxemburg, Lorena, Moselle, Rin sau Valonia din nord-vestul Europei. Ei au numit noua lor patrie ‘Siebenburgen’ sau “șapte cetăți”, după cele șapte orașe mari fortificate pe care le-au construit aici:

Bistrița (Bistritz)
Brașov (Kronstadt)
Cluj Napoca (Klausenburg)
Mediaș (Mediasch)
Sebeș (Shebesh’)
Sibiu (Hermannstadt)
Sighișoara (Schassburg)

La parte central de Rumania abarca lo que se conoce popularmente como Transilvania – un lugar que de inmediato trae a la mente la leyenda del Conde Drácula. Mientras que la leyenda es ciertamente interesante, y es también una atracción turística genuina, la región tiene mucho más que ofrecer. Algunas de las más conservadas ciudades medievales de Europa, en particular Sighisoara, Brasov y Sibiu, se encuentran aquí.

Los visitantes pueden admirar los tesoros arquitectónicos únicos de Transilvania, como castillos, iglesias fortificadas y casas centenarias, mientras explora los sitios donde más de 900 años atrás, artesanos y mercaderes sajones establecidos ciudadelas poderosos y ricos. La mayor parte de las ciudades de Transilvania son asentamientos muy antiguos. Algunos de ellos hemos heredado de los romanos. Cada uno de ellos tiene una historia fascinante que contar a los viajeros interesados. Transilvania ha visto muchas veces turbulentas, sin embargo la gente orgullosa y abiertamente le invitamos a que comparta su historia y cultura.

Durante la mitad del siglo 12 los sajones llegó a Transilvania desde los regiones de Luxemburgo, Lorena, Mosela, Rin y Valonia en el noroeste de Europa. Ellos llamaron a su nuevo hogar ‘Siebenburgen’ “o” siete ciudades “después de las siete ciudades fortificadas principales que ellos construyeron aquí:

Bistrița (Bistritz)
Brașov (Kronstadt)
Cluj Napoca (Klausenburg)
Mediaș (Mediasch)
Sebeș (Shebesh’)
Sibiu (Hermannstadt)
Sighișoara (Schassburg)