Comuna Vața de Jos (județul Hunedoara, Transilvania) este formată din:

 

 • Basarabasa – situat la gura văii Ciunganilor apare în 1439 sub numele de Baszarabasza falwa iar în 1525 sub numele de Bazarabieya iar numele ar însemna “moșia lui Basarab”

 • Birtin – atestat în 1439 sub numele de Bertenfalwa denumire provenită de la “un birt”. Aici se află cea mai veche biserică din comună (anul 1611), locuitorii fiind o perioadă “uniţi cu Roma” prin 1760, apoi în 1785 după răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan, populaţia satului, care a avut multe jertfe în timpul răscoalei, a redevenit ortodoxă

 • Brotuna – atestat în 1439 sub numele de Brothona satul a suferit mult în timpul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan şi apoi în timpul Revoluţiei de la 1848 când în timpul măcelului de la 8 noiembrie 1848, peste 1000 de sateni au murit în lunca Crişului Alb în lupta cu gărzile maghiare, preotul satului a fost spânzurat, iar biserica a ars “de s-au topit clopotele”. După acest eveniment locuitorii s-au declarat toti neuniţi revenind la ortodoxie. Numele satului ar însemna vârf (brot) fiind de origine dacă. Pe dealul Cremenea au fost descoperite urme de locuire din comuna primitivă

 • Căzănești – atestat în 1760 – 1762 sub numele de Kazanest. Aici există biserica de lemn “Pogorârea Sfântului Duh” construită în sec. 17 pe locul unei alte biserici mai vechi, biserică deosebită prin elementele specifice de construcţie, zugravită de pictorul Iohan Ioţa în anul 1828

 • Ciungani – atestat în 1525 sub numele de Csungany în Urbariul Cetăţii Șiria, numele provenind de la “ciung” adică “copac retezat, rupt de vânt”. Satul are o biserică din lemn din sec. 18 dar în documente populaţia apare neunită (ortodoxă) dar cu biserică fara preoti (cei mai multi au trecut la uniti)

 • Ocișor – atestat în 1439 sub numele de Kisolch apare în documente împreună cu satul Ociu cu care a împărţit timp de secole aceeasi scoală. Biserica de lemn datează din sec. 17 iar în documentele vremii apare că locuitorii satului s-au opus catolicizării, ei fiind menţionaţi ca “neuniţi”

 • Ociu – atestat în 1439 sub numele de Olch însemnând “ochi de apă” sau mlastină marginită de trestie si păpuris. La Ociu, fost sat de iobagi care a dat multe jertfe în lupta pentru libertate, s-a născut Ilie Dancuţ “căpitan încins cu sabie” care i-a condus pe iobagii locului în timpul răscoalei condusă de Horea, Cloșca și Crișan. Capul i-a fost tras în ţeapă “pentru luare aminte” la marginea satului.

 • Prăvăleni – atestat în 1525 sub numele de Prewelyn în Urbariul Cetăţii Șiria. Lângă sat pe valea Lempejoara au fost descoperite securi din piatră datând din paleolitic (150.ooo de ani în urmă) iar pe dealul Cremenea au fost descoperite urme ale oamenilor din comuna primitivă.

 • Prihodiște – atestat în 1760-1762 sub numele de Priojessti iar în 1805 apare ca Prihojesty, numele venind probabil din slavă de la “prihodi” adică “loc de trecere”. Satul a fost creat cu secole în urmă prin unirea cătunelor Cusăști, Peștera și Ponor de pe Valea Peșterii. Aici au existat cuptoare unde se topea magnetita și se obţinea fierul. Documente din 1760 menţionează locuitorii din Prihodiște ca fiind uniţi cu Roma, ca și locuitorii din Tătărăștii de Criș cu care aveau biserica în comun

 • Tătărăștii de Criș – atestat în 1439, numele venind de la “tătari” după “imbrăcăminte sau după obiceiul de a sări la bătaie”. Biserica din lemn a fost comună cu a locuitorilor din satul Prihodiște. Cei din Tătărăștii de Criș, oameni dârji, au fost adusi cu greu la supunere deabia după răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan

 • Târnava de Criș – atestat în 1484 sub numele de Possfclso Tharnocza iar în 1733 de Tarnava. Sătenii de aici au luptat pentru credinţă între 1747 – 1750 refuzând să devină “uniţi”. În noaptea de 4/5 noiembrie 1784 cetele de răsculaţi au înfrânt o armată de nobili iar în timpul Revoluţiei de la 1848, fapta eroică a lui Petruţ Boldis, un copil de 13 ani, “fiul clopotarului” care a tras clopotele a primejdie până a fost omorât, a intrat în istorie. Documentele mai menţionează că în 1760-1762 populaţia si cei doi preoţi ai satului au refuzat să se “unească cu Roma”

 • Vața de Jos (reședința) – atestat în 1439 sub numele de Wattya iar în 1864 sub numele de Nagy Wacho, iar prin 1525 în Urbariul Cetăţii Șiria apare ca moșier Gabriel Popa, unul din preoţii iobagi ai satului, în documente din 1760 populaţia apare ca neunită, cu biserică dar fără preoţi. Mulţi săteni de aici au murit luptând pentru libertate în timpul răscoalei condusă de Horea, Cloșca și Crișan

 • Vața de Sus – atestat în 1439 sub numele de Felsowacha, lângă biserica din sat a fost ridicată o cruce în memoria părintelui Arsenie Boca, născut în acest sat
   

  Staţiunea balneo-climaterică permanentă Vaţa de Jos

   

  Staţiunea Vaţa de Jos este situată la o altitudine medie de 236 metri, pe valea Crișului Alb, pe versantul nordic al Munţilor Zarandului. Localitatea Vaţa de Jos are în componență 13 sate: Vața de Jos (reședință), Basarabasa, Birtin, Brotuna, Căzănești, Ciungani, Ocișor, Ociu, Prăvăleni, Prihodiște, Tătărăștii de Criș, Târnava de Criș și Vața de Sus, și este cea mai mare din Țara Zarandului, poarta de intare dinspre vest spre Țara Moţilor. Zona a fost locuită din cele mai vechi timpuri, fiind descoperite în satul Prăvăleni securi din piatră vechi de 150 de mii de ani (din paleolitic). Cea mai veche atestare documentară a unui sat din Vaţa de Jos datează din 1439 când regele Albert al Ungariei dăruieste ţinutul Zarandului despotului sârb Gheorghe Brancovici pentru sprijinul acordat în luptele cu turcii. În acea vreme Zarandul avea cea mai mare întindere până în Ungaria, incluzând şi oraşele Bekescsaba şi Gyula.
   

  Imediat după căderea comunismului liniștita localitate Vaţa de Jos a început să se dezvolte intens printre principalii investitori fiind și compania Romtelecom. Astfel a apărut complexul turistic format din trei hoteluri, un centru SPA si două săli de conferinţă, care până în anul 2010 era cu circuit închis. Azi staţiunea Vaţa de Jos este un loc excelent pentru petrecerea unui concediu SPA dar și pentru a descoperi o pagină din trecutul eroic al locuitorilor acestor meleaguri.
   
  Factori naturali terapeutici:
   

 • Ape minerale termale (35 – 38°C) sulfuroase, clorurate, sodice, hipotone, cu o mineralizare totală de 1 – 1,2 g/l

 • Bioclimat sedativ
   
  Indicatii terapeutice:
   

 • Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală, dorsală și lombară, artroze, poliartroze)
 • Afecţiuni reumatismale abarticulare (periartrită scapulohumerală, tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze)
 • Afecţiuni neurologice periferice (sechele după polineuropatii, pareze ușoare)
 • Nevroză astenică
 • Afecţiuni cardiovasculare
 • Afecţiuni hepatobiliare
 • Afecţiuni metabolice și de nutriţie
 • Afecţiuni ginecologice (tulburări minore de pubertate sau menopauză)
 • Alte afecţiuni (boli profesionale)
   
  Dotări:
   

 • Instalaţii pentru băi calde cu apă minerală în căzi si bazine
 • Bazine cu apă minerală termală în aer liber
 • Instalatii pentru electroterapie si hidroterapie
 • Instalatii pentru aerosoli
 • Săli de kinetoterapie si masaj medical
   

  Atracții Turistice (Tourist Attractions)


   

 • Biserica de lemn “Buna Vestire” din satul Birtin, construcție 1690
 • Biserica de lemn “Sfântul Nicolae” din satul Brotuna, construcție sec. 19
 • Biserica de lemn “Buna Vestire” din Ciungani, construcție 1600
 • Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” din Ocișor, construcție 1802
 • Biserica de lemn “Sfântul Nicolae” din satul Basarabasa, construcție sec. 17
 • Biserica de lemn “Pogorârea Sfântului Duh” din satul Căzănești, construcție sec. 17
 • Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din satul Ociu, construcție 1750
 • Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Târnava de Criș, construcție 1824
 • Construcții din lemn, sec. 19: Ansamblul rural din satul Ciungani, Ansamblul rural din satul Căzănești, Gospodării țărănești din satul Birtin, Casă țărănească, satul Basarabasa

 • Situl arheologic de la Vața de Jos
 • Gorunul lui Horea de la Țebea cu mormântul lui Avram Iancu
   

  Cazare (Accommodation) – 6:

   
  Pensiune / Pension:
   

 • Casa Pera – 3*, sat Basarabasa, nr. 2. Telefon: 0254 681 199, 0744 707 978, 0756 197 779. Facilități: 8 camere (21 locuri).

 • Criș – 1*, Calea Crișului, nr. 10. Telefon: 0254 681 139, 0752 515 151, email: alin.banciu@gmail.com. Facilități: 9 camere (19 locuri).

 • Daniela – 3*, sat Căzănești, nr. 45. Telefon: 0745 603 499, 0749 457 411, 0751 220 710, email: dalfdaniela@yahoo.com. Facilități: 4 camere (10 locuri), terasă, piscină, loc de joacă pentru copii, sunt acceptate animale de companie, organizare excursii.

 • De la Vața către Brad – 3*, sat Târnava de Criș, nr. 25. Telefon: 0721 331 413, 0746 131 180. Facilități: 4 camere (8 locuri) cu baie proprie, living, bucătărie complet utilată, terasă exterioară, loc de joacă pentru copii, plimbări cu ATV-ul, plimbări cu sania sau căruța trasă de cai.

 • Flori – 3*, Calea Crișului, nr. 48. Telefon: 0254 681 503, 0744 200 334, 0744 603 346, email: icamarian1968@yahoo.com. Facilități: 4 camere (8 locuri).

 • Ponor – 3*, str. Câmpului, nr. 39. Telefon: 0254 681 301, 0745 566 651, 0769 099 910, email: pensiuneaponor@yahoo.com. Facilități: 8 camere (16 locuri) cu baie proprie și balcon, restaurant, foișor, piscină, loc de joacă pentru copii, închiriere biciclete, închiriere ATV, plimbări cu sania sau căruța trasă de cai.