[youtubegallery]
Valea Viilor (UNESCO)|http://www.youtube.com/watch?v=YqqgF0K38W4
[/youtubegallery]

 

Valea Viilor: Atracții Turistice (Tourist Attractions)

 

Biserica fortificată Valea Viilor
Biserica fortificată Valea Viilor (UNESCO)
Valea Viilor Fortified Church (UNESCO)

Construit în sec. 15 – 16 ansamblul bisericii evanghelice are o biserică înconjurată de o incintă ovală cu trei bastioane pe flancuri și ziduri de 7 metri înălțime cu metereze și guri de aruncare sprijinite pe console. […..] / Built in the 15th – 16th centuries, the evangelic church ensemble has a church surrounded by an oval enclosure with 3 bastions on the flanks and 7 meters high walls with ramparts and throwing holes supported on consoles. […..]