Patrimoniul Material (Material Patrimony)

 

DOBROGEA: Delta Dunării / The Danube Delta

 

Delta Dunării
Delta Dunării
Danube Delta

Delta Dunării (3446 km²) inclusă în patrimoniul UNESCO și aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime după Delta Volgăi și cea mai bine conservată dintre deltele europene. […..] / Danube Delta (3446 km²) included in UNESCO patrimony and located mostly in Dobrogea, Romania and partially in Ukraine, is the 2nd largest and best preserved delta in Europe after Volga Delta. […..]

 

Pădurile bătrâne din Munții Carpați / The Old Forests from Carpați Mountains

 

Pădurile primare și bătrâne de fag din Munții Carpați și alte zone din Europa, denumite inițial “Pădurile primare de mesteceni din Munții Carpați și pădurile bătrâne de fagi din Germania”, constituie un sit transnațional compus de tip natural din patrimoniul mondial UNESCO, cu rezervații naturale din 12 țări europene. Situl listat de UNESCO în 2007, denumit “Pădurile Primare de Fag din Carpați”, includea zone din zece masive muntoase diferite aflate de-a lungul unei axe de 185 km, de la munții Rahăului și creasta Ciornohora din Ucraina până la creasta Poloniny și Munții Vihorlat⁠ din Slovacia. În 2011, s-au adăugat pădurile bătrâne de fagi din cinci locuri aflate în diverse părți ale Germaniei. Situl s-a extins în 2017, după adăugarea unor păduri din Carpații din România și a unor zone din Munții Balcani, Cantabrici, Alpi, Apenini, Alpii Dinarici și din podișurile Belgiei, și o serie de zone noi din Ucraina. Din România avem următoarele păduri:

 • Rezervația naturală: Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița / Județ: Caraș – Severin / Arie Protejată: Cheile Nerei – Beușnița și Izvoarele Nerei

 • Rezervația naturală: Munții Făgăraș / Județ: Brașov / Arie Protejată: Codrul secular Șinca

 • Rezervația naturală: Munții Rarău – Giumalău / Județ: Suceava / Arie Protejată: Codrul secular Slătioara

 • Rezervația naturală: Masivul Cozia și Parcul Național Cozia / Județ: Vâlcea / Arie Protejată: Masivul Cozia și Cozia – Lotrișor

 • Rezervația naturală: Parcul Național Domogled – Valea Cernei / Județ: Caraș – Severin, Mehedinți, Gorj / Arie Protejată: Domogled – Coronini – Bedina, Iauna – Craiova și Ciucevele Cernei

 • Rezervația naturală: Arcer – Țibleș – Bran / Județ: Maramureș / Arie Protejată: Groșii Țibleșului – Izvorul Șurii, Groșii Țibleșului – Preluci și Strâmbu Băiuț

   

  Cheile Nerei – Beușnița
  Cheile Nerei - Beușnița
  Nerei – Beușnița Gorges

  Amplasate pe teritoriul comunelor Sasca Montană și Șopotu Nou, cele mai lungi chei din România (22 km) formează un defileu îngust, spectaculos și sălbatic cu pereți înalți de 200 m, lacuri, canioane, peșteri și cascade. […..] / Located on the territory of villages Sasca Montană and Șopotu Nou, the longest gorges in Romania (22 km) are forming a narrow gorge, spectacular and wild, with walls 200 m tall, lakes, canions, caves and waterfalls. […..]

  Munții Făgăraș
  Munții Făgăraș
  Făgăraș Mountains

  Munții Făgăraș sunt delimitați la vest de Valea Oltului, la est de râurile Bârsa Groșetului și Dâmbovița, la nord de Depresiunea Făgărașului (Țara Oltului) iar la sud de depresiunile Câmpulung, Brădetu, Arefu și Jiblea. […..] / Făgăraș Mountains are bordered at west by Olt Valley, at east by the rivers Bârsa Groșetului and Dâmbovița, at north by Făgăraș Depression (Olt Country) and at south by Câmpulung, Brădetu, Arefu and Jiblea depressions.[…..]

  Masivul Cozia și Parcul Național Cozia
  Masivul Cozia și Parcul Național Cozia
  Cozia National Park and Mountain

  Cu 17.100 ha, Parcul Național Cozia se suprapune peste partea de E a Munților Căpățânii, Masivul Cozia și partea de SE a Munților Lotrului, Masivul Cozia și zona Cozia – Lotrișor fiind arii protejate UNESCO din 2017. […..] / With 17.100 ha, Cozia National Park is overlapping on the eastern part of Căpățânii Mountains, Cozia Mountain and the sout-eastern part of Lotrului Mountains, Cozia Mountain and Cozia – Lotrișor area being UNESCO protected areas since 2017. […..]

  Domogled – Valea Cernei
  Domogled - Valea Cernei
  Domogled – Cerna Valley

  Este amplasat peste bazinul râului Cerna, de la izvoare până la confluența cu râul Belareca, peste Munții Godeanu și versantul drept al Munților Cernei și al Munților Vâlcanului și versantul stâng al Munților Mehedinți. […..] / Is located over Cerna river basin, from springs to the confluence with Belareca river, over Godeanu Mountains and the right side of Cerna Mountains and Vâlcan Mountains and the left side of Mehedinți Mountains. […..]

   

  TRANSILVANIA: Cetatea Medievală Sighișoara / Sighișoara Medieval Fortress

   

  Cetatea Sighișoara
  Cetatea Sighișoara
  Sighișoara Fortress

  Amplasată pe un deal lung de 850 m, cetatea este înconjurată de un zid înalt de maxim 14 m construit între sec. 14 – 17 ca protecție împotriva turcilor, cu 14 turnuri din care azi au rămas 9, sedii ale breslelor meșteșugărești. […..] / Located on a hill 850 m long, the fortress is surrounded by a maximum 14 m tall wall built between the 14th – 17th century as protection against turks, with 14 towers from which remained 9 today, offices of guilds. […..]

   

  TRANSILVANIA: Cetățile Daciei (The Fortresses of Dacia)

   

  Sarmizegetusa Regia
  Sarmizegetusa Regia
  Sarmizegetusa Regia

  Cetatea Sarmizegetusa Regia (cea regească), fosta capitală a Daciei, a fost construită pe vârful unei stânci, la 1.200 m înălțime de la nivelul mării, cu ziduri groase de 3 m și înalte de 5 m, pe cinci terase cu 30.000 m.p. […..] / Sarmizegetusa Regia Fortress (the royal one), former capital of Dacia, was built on the top of a rock, at 1.200 m above the sea level, with 3 m wide and 5 m tall walls, on five terraces with 30.000 sq.m. […..]

 • Costești – Cetățuie
 • Costești – Blidaru
 • Piatra Roșie
 • Bănița
 • Căpâlna

   

  OLTENIA: Mănăstirea Hurezi (Hurezi Monastery)

   

  Mănăstirea Hurezi
  Mănăstirea Hurezi (UNESCO)
  Hurezi Monastery

  Cea mai mare mănăstire din România, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714), a fost construită între 1690 – 1693 de teama turcilor mai mult noaptea, când se auzeau doar huhurezii (păsări de noapte). […..] / The biggest monastery in România, founded by Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714), was built between 1690 – 1693, because of Turks especially in the night time, when could be heard only the “huhurezi” (night birds). […..]

   

  TRANSILVANIA: Bisericile Fortificate (The Fortified Churches)

   

  Biserica fortificată Biertan
  Biserica fortificată Biertan (UNESCO)
  Biertan Fortified Church (UNESCO)

  Construit în sec. 12 ansamblul bisericii evanghelice are fortificațiile cele mai puternice din Transilvania, cu trei rânduri de ziduri, 6 turnuri și 3 bastioane construite în etape diferite începând cu sec. 14. […..] / Built in the 12th century, the evangelic church ensemble has the most powerful fortifications in Transylvania, with 3 rows of walls, 6 towers and 3 bastions built in various periods starting with the 14th century. […..]

  Biserica fortificată și Cetatea Câlnic
  Biserica fortificată și Cetatea Câlnic (UNESCO)
  Câlnic Fortified Church and Fortress (UNESCO)

  Cetatea are două ziduri concentrice, întărite cu două turnuri și un bastion, intrarea, capela, fântâna și turnul – locuință din interior fiind apărate de o barbacană puternică. […..] / The fortres has two concentric walls strenghtened by two towers and a bastion, the entrance, the chapel, the fountain and the home – tower being defended by a strong barbicane. […..]

  Biserica fortificată Dârjiu
  Biserica fortificată Dârjiu (UNESCO)
  Dârjiu Fortified Church (UNESCO)

  Construită în sec. 13 – 14 și fortificată în secolele următoare cu cinci bastioane, turnuri de clopote și ziduri de apărare din piatră, biserica are fresce valoroase cu legenda sfântului Ladislau. […..] / Built in the 13th – 14th centuries and fortified in the next centuries with five bastions, bell towers and stone defensive walls, the church has valuable frescoes depicting the legend of Saint Ladislau. […..]

  Biserica fortificată Prejmer
  Biserica fortificată Prejmer (UNESCO)
  Prejmer Fortified Church (UNESCO)

  Construită începând cu anul 1218 de cavalerii teutoni și fortificată în secolele următoare, ansamblul bisericii evanghelice este cel mai bine conservat și are cea mai puternică biserică – cetate medievala din Estul Europei. […..] / Built starting with the year 1218 by the teutonic knights and fortified in the next centuries, the evangelic church ensemble is the best preserved and has the most powerful church – fortress from Eastern Europe. […..]

  Biserica fortificată Saschiz
  Biserica fortificată Saschiz (UNESCO)
  Saschiz Fortified Church (UNESCO)

  Construită în sec. 13 în stil gotic cistercian, reconstruită și fortificată în 1493 în onoarea regelui Ștefan I al Ungariei, biserica este de tip sală, întărită cu 22 de contraforturi și cu un turn de apărare masiv. […..] / Built in the 13th century in gothic cistercian style, rebuilt and fortified in the honor of hungarian king Ștefan I, the church has a nave hall, strenghtened by 22 buttresses and a massive defensive tower. […..]

  Biserica fortificată Valea Viilor
  Biserica fortificată Valea Viilor (UNESCO)
  Valea Viilor Fortified Church (UNESCO)

  Construit în sec. 15 – 16 ansamblul bisericii evanghelice are o biserică înconjurată de o incintă ovală cu trei bastioane pe flancuri și ziduri de 7 metri înălțime cu metereze și guri de aruncare sprijinite pe console. […..] / Built in the 15th – 16th centuries, the evangelic church ensemble has a church surrounded by an oval enclosure with 3 bastions on the flanks and 7 meters high walls with ramparts and throwing holes supported on consoles. […..]

  Biserica fortificată Viscri
  Biserica fortificată Viscri (UNESCO)
  Viscri Fortified Church (UNESCO)

  Construită în sec. 13 și fortificată în sec. 15, ansamblul bisericii evanghelice include biserica, incinta fortificată cu două ziduri de apărare, drum de apărare, două turnuri, două bastioane și turn de poartă. […..] / Built in the 13th century and fortified in the 15th century, the evangelic church ensemble include the church, the fortified precincts with two defensive walls, defensive road, two towers, two bastions and a gate tower. […..]

   

  MARAMUREȘ: Bisericile de Lemn (The Wooden Churches)

   

  Biserica de lemn din Bârsana
  Biserica de lemn din Bârsana (UNESCO)
  Bârsana Wooden Church

  Biserica “Intrarea Maicii Domnului în Biserică” a fost construită în 1711, de preotul nobil Ioan Ștefanca, cu fiii săi și alți săteni, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru protecție în timpul ciumei mari din anul anterior. […..] / The “Entrance in the Church of the Virgin Mary” church was built in 1711, by the priest Ion Ștefanca with his sons and some villagers to thank God for the protection they received during the time of the big plague from the previous year. […..]

  Biserica de lemn din Budești – Josani
  Biserica de lemn din Budești - Josani (UNESCO)
  Budești – Josani Wooden Church

  Biserica “Sfântul Nicolae” a fost construită în 1643 pe o mică colină, dominând zona centrală a satului și fiind cea mai amplă biserică de lemn din Maramureșul istoric (lungimea 18 m, lățimea 8 m iar înălțimea turnului 26 m). […..] / The “Saint Nicholas” church was built in 1643 on a small hill dominating the center of the village and being the widest church from historical Maramureș (18 m long, 8 m wide and the tower height is 24 m). […..]

  Biserica de lemn din Desești
  Biserica de lemn din Desești (UNESCO)
  Desești Wooden Church

  Construită la mijlocul sec. 18, biserica “Sfânta Paraschiva” are o importanță deosebită datorită picturii postbizantine de sec. 18 specifică Maramureșului, păstrată în condiții bune pe toți pereții celor trei încăperi. […..] / Built at the middle of 18th century, the “Saint Paraschiva” church is very important for the post byzantine painting specific to the 18th century, well preserved on all walls of the three rooms. […..]

  Biserica de lemn din Ieud
  Biserica de lemn din Ieud (UNESCO)
  Ieud Wooden Church

  Construită cu lemn tăiat în 1620 și reparată cu lemn de brad secționat în 1765, biserica “Nașterea Fecioarei” face parte din categoria celor mari, cu 7.15 m lățime, 11.87 m lungime și o capacitate de 340 de persoane. […..] / Built with wood cut in 1620 and repaired with fir wood cut in 1765, the “Birth of the Virgin Mary” church is part of the big churches being 11.87 m long, 7.15 m wide and 340 people capacity. […..]

  Biserica de lemn din Plopiș
  Biserica de lemn din Plopiș (UNESCO)
  Plopiș Wooden Church

  Construită în satul Plopiș între anii 1796 – 1798, biserica “Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril” de 17 m lungime, 7 m lățime și 47 de m înălțime se remarcă prin proporțiile sale bine echilibrate. […..] / Built in Plopiș village between 1796 – 1798, the “Saint Archaengels Michael and Gabriel” church is 17 m long, 7 m wide and 47 m tall and is remarcable for its well balanced structure. […..]

  Biserica de lemn din Poienile Izei
  Biserica de lemn din Poienile Izei (UNESCO)
  Poienile Izei Wooden Church

  Construită în 1632, biserica “Sfânta Cuvioasă Paraschiva” (ca și biserica de lemn din Ieud) a scăpat de atacul tătarilor din 1717 care au incendiat satele de pe Valea Izei cu biserici și case luând mulți robi. […..] / Built in 1632, the “Saint Pious Paraschiva” church (like the wooden church from Ieud) escaped from the tartars attack in 1717 who put on fire the villages in Iza Valley and burned the churches and houses tooking many slaves. […..]

  Biserica de lemn din Rogoz
  Biserica de lemn din Rogoz (UNESCO)
  Rogoz Wooden Church

  Construită în satul Rogoz în 1663, pe locul unei biserici mai vechi, după invazia tătară din 1661, biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost pictată în 1785 de zugravii Radu Munteanu și Nicolae Man. […..] / Built in Rogoz village in 1663, on the location of an older church, after the tartar invasion in 1661, the “Saint Archaengels Michael and Gabriel” church was painted in 1785 by painters Radu Munteanu and Nicolae Man. […..]

  Biserica de lemn din Șurdești
  Biserica de lemn din Șurdești (UNESCO)
  Șurdești Wooden Church

  Construită în satul Șurdești în 1721 de meșterul Ion Macarie, biserica “Sfinților Arhangheli” este una din cele mai înalte construcții de lemn din lume cu o inaltime totală de 72 m și un turn de 54 m. […..] / Built in Șurdești village in 1721 by master Ion Macarie, the “Saint Archaengels” church is one of the tallest wooden constructions in the world with a total height of 72 m and a tower 54 m tall. […..]

   

  BUCOVINA: Mănăstirile Pictate (The Painted Monasteries)

   

  Mănăstirea Arbore
  Mănăstirea Arbore (UNESCO)
  Arbore Monastery

  Construită între 2 Aprilie – 29 August 1503, de Luca Arbore, sfetnicul lui Ștefan cel Mare, este singura biserică fără clopotniță, nefiind construită de un voievod, dar are cele mai bune picturi din acea perioadă. […..] / Built between April 2 – August 29, 1503 by Luca Arbore, the counsellor of Stephen the Great, is the only church without a bell tower because it was not built by a king, but has the best paintings from that period. […..]

  Mănăstirea Humor
  Mănăstirea Humor (UNESCO)
  Humor Monastery

  Într-un loc frumos înconjurat de păduri și dealuri, biserica Humor a fost construită în 1530 de înaltul cancelar Teodor Bubuiog la dorința Voievodului Petru Rareș, pe locul unei mai vechi mănăstiri din piatră. […..] / In a beautiful place surrounded by forests and hills, Humor church was built in 1530 by high chancellor Teodor Bubuiog at the wish of King Petru Rares, on the site of a previous stone church. […..]

  Mănăstirea Moldoviţa
  Mănăstirea Moldoviţa (UNESCO)
  Moldoviţa Monastery

  Reconstruită în 1532 pe teren solid, în valea râului Moldoviţa, 500 metri depărtare de ruinele vechii mănăstiri, este formată dintr-un sistem de fortificații patrulater cu turnuri și ziduri groase (6 m înălțime, 1.2 m grosime). […..] / Rebuilt in 1532 on solid ground, in the valley of Moldoviţa river, 500 meters away of the ruins of the old monastery, is formed from a square system of fortifications with towers and large walls (6 m high, 1.2 m wide). […..]

  Mănăstirea Pătrăuți
  Mănăstirea Pătrăuți (UNESCO)
  Pătrăuți Monastery

  Construită în 1487 la 10 km de Suceava, de Ștefan cel Mare, este cea mai veche mănăstire UNESCO din Moldova, cu picturi murale din 1550 rămase pe fațada vestică și o clopotniță din lemn datând din 1725. […..] / Built in 1487 by Stephen the Great, is the oldest UNESCO monastery from Moldova, with paintings from 1550 that remained on the western wall and a tower bell from 1725. […..]

  Mănăstirea Probota
  Mănăstirea Probota (UNESCO)
  Probota Monastery

  Construită în 1530 de Petru Rareș ca necropolă pentru familia sa, având 21 de pietre funerare, și pictată în 1532, biserica actuală a avut o istorie zbuciumată la fel ca si celelalte trei biserici construite aici înaintea ei. […..] / Built in 1530 by Petru Rareș as crypt for his family, having 21 tombstones, and painted in 1532, the existing church had a tormented history like the other three churches built here before. […..]

  Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou
  Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou (UNESCO)
  Saint Joan the New Monastery

  Construită pe baza planului Mănăstirii Neamț dar cu dimensiuni mai ample, a fost catedrală mitropolitană (1522 – 1677) și adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou aduse la Suceava de Alexandru cel Bun în anul 1402. […..] / Built on the plans of Neamț Monastery but with larger dimensions, was Metropolotan Cathedral (1522 – 1677) and is hosting the relics of Saint Joan the New brought at Suceava by the king Alexander the Good in 1402. […..]

  Mănăstirea Sucevița
  Mănăstirea Sucevița (UNESCO)
  Sucevița Monastery

  Consacrată “Învierii Domnului” mănăstirea are cele mai bine conservate fresce, este cea mai mare, și ultima construită între 1581 – 1584 de familia Movilă, cu cinci camere: altar, naos, criptă, pronaos și exonarthex. […..] / Dedicated to the “Resurrection of Jesus” the monastery has the best preserved frescoes, is the largest and the last built between 1581 – 1584 by Movilă family, with five rooms: altar, nave, crypt, pronaos and exonarthex. […..]

  Mănăstirea Voroneț
  Mănăstirea Voroneț (UNESCO)
  Voroneț Monastery

  Consacrată “Sfântului Gheorghe”, a fost ridicată între 26 mai și 14 septembrie, 1488, și numită “Capela Sixtină a Estului” pentru frescele magnifice de pe peretele de la Vest cu Judecata de Apoi pictată în 1547. […..] / Dedicated to “Saint George”, was built between May 26 – September 14, 1488 and called “The Sistine Chapel of the East” for the magnificent frescoes on the western wall with The Last Judgement painted in 1547. […..]

   

  UNESCO România: Patrimoniul Imaterial (Imaterial Patrimony)

   

  Călușarii
  Călușarii (UNESCO)
  Horserider’s Dance

  Probabil cel mai rapid dans din lume, în patrimoniul imaterial al UNESCO din 2005, acest dans ritualic, dansat de Rusalii, are puterea de a vindeca oamenii sau de a proteja satele, oamenii și recoltele de forțele răului. […..] / Probably the fastest dance in the world, in the UNESCO imaterial patrimony since 2005, this ritual dance of the Pentecost, has the power to heal people or to protect villages, people and crops from the evil forces. […..]

  Ceramica de Horezu
  Ceramica de Horezu (UNESCO)
  Horezu Ceramic

  Inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității la 3 – 7 decembrie 2012, are ca simbol principal cocoșul dar și stele, copaci, oameni, flori, pești, spirala dublă, soarele, pomul vieții sau coada de păun. […..] / Included in the immaterial cultural patrimony of the mankind on December 3 – 7, 2012, has as main symbol the roaster but also stars, trees, people, flowers, fishes, the double spiral, the sun, the tree of life or the peacock tail. […..]

   

 • Doina – 2009
 • Colindatul de Ceată Bărbătească – 2013
 • Jocul Fecioresc – 2015
 • Tehnicile Tradiționale de Realizare a Scoarței – 2016
 • Practicile Culturale Asociate Zilei de 1 Martie – 2017