UNESCO România
Mănăstiri Transilvania
Transilvania
UNESCO România Mănăstiri Transilvania Transilvania

 

Transylvania UNESCO: Bisericile Fortificate (The Fortified Churches)


 

Biserica fortificată Biertan
Biserica fortificată Biertan (UNESCO)
Biertan Fortified Church (UNESCO)

Construit în sec. 12 ansamblul bisericii evanghelice are fortificațiile cele mai puternice din Transilvania, cu trei rânduri de ziduri, 6 turnuri și 3 bastioane construite în etape diferite începând cu sec. 14. […..] / Built in the 12th century, the evangelic church ensemble has the most powerful fortifications in Transylvania, with 3 rows of walls, 6 towers and 3 bastions built in various periods starting with the 14th century. […..]

Biserica fortificată și Cetatea Câlnic
Biserica fortificată și Cetatea Câlnic (UNESCO)
Câlnic Fortified Church and Fortress (UNESCO)

Cetatea are două ziduri concentrice, întărite cu două turnuri și un bastion, intrarea, capela, fântâna și turnul – locuință din interior fiind apărate de o barbacană puternică. […..] / The fortres has two concentric walls strenghtened by two towers and a bastion, the entrance, the chapel, the fountain and the home – tower being defended by a strong barbicane. […..]

Biserica fortificată Dârjiu
Biserica fortificată Dârjiu (UNESCO)
Dârjiu Fortified Church (UNESCO)

Construită în sec. 13 – 14 și fortificată în secolele următoare cu cinci bastioane, turnuri de clopote și ziduri de apărare din piatră, biserica are fresce valoroase cu legenda sfântului Ladislau. […..] / Built in the 13th – 14th centuries and fortified in the next centuries with five bastions, bell towers and stone defensive walls, the church has valuable frescoes depicting the legend of Saint Ladislau. […..]

Biserica fortificată Prejmer
Biserica fortificată Prejmer (UNESCO)
Prejmer Fortified Church (UNESCO)

Construită începând cu anul 1218 de cavalerii teutoni și fortificată în secolele următoare, ansamblul bisericii evanghelice este cel mai bine conservat și are cea mai puternică biserică – cetate medievala din Estul Europei. […..] / Built starting with the year 1218 by the teutonic knights and fortified in the next centuries, the evangelic church ensemble is the best preserved and has the most powerful church – fortress from Eastern Europe. […..]

Biserica fortificată Saschiz
Biserica fortificată Saschiz (UNESCO)
Saschiz Fortified Church (UNESCO)

Construită în sec. 13 în stil gotic cistercian, reconstruită și fortificată în 1493 în onoarea regelui Ștefan I al Ungariei, biserica este de tip sală, întărită cu 22 de contraforturi și cu un turn de apărare masiv. […..] / Built in the 13th century in gothic cistercian style, rebuilt and fortified in the honor of hungarian king Ștefan I, the church has a nave hall, strenghtened by 22 buttresses and a massive defensive tower. […..]

Biserica fortificată Valea Viilor
Biserica fortificată Valea Viilor (UNESCO)
Valea Viilor Fortified Church (UNESCO)

Construit în sec. 15 – 16 ansamblul bisericii evanghelice are o biserică înconjurată de o incintă ovală cu trei bastioane pe flancuri și ziduri de 7 metri înălțime cu metereze și guri de aruncare sprijinite pe console. […..] / Built in the 15th – 16th centuries, the evangelic church ensemble has a church surrounded by an oval enclosure with 3 bastions on the flanks and 7 meters high walls with ramparts and throwing holes supported on consoles. […..]

Biserica fortificată Viscri
Biserica fortificată Viscri (UNESCO)
Viscri Fortified Church (UNESCO)

Construită în sec. 13 și fortificată în sec. 15, ansamblul bisericii evanghelice include biserica, incinta fortificată cu două ziduri de apărare, drum de apărare, două turnuri, două bastioane și turn de poartă. […..] / Built in the 13th century and fortified in the 15th century, the evangelic church ensemble include the church, the fortified precincts with two defensive walls, defensive road, two towers, two bastions and a gate tower. […..]