Mănăstirea Snagov – La mormântul lui Dracula / Snagov Monastery – At Dracula’s Tomb

October 10, 2013
Uncategorized

Mănăstirea Snagov – La mormântul lui Dracula

E sâmbătă dimineața. O zi superba afară. După câteva zile de ploaie, razele soarelui sunt o binecuvântare. La meteo cu o seară înainte tocmai se anunța că în weekend va fi o zi frumoasă … totuși după atâta ploaie nu mai speram. Si uite ca era o zi superba de octombrie. Cum tot vroiam să ajung la Mănăstirea Snagov, mă urc în mașină și pornesc la drum. 45 de kilometri. Nu e mult. Dacă nu e aglomerat, poți ajunge relativ repede. Și așa a și fost. Sâmbătă dimineața la ora 10, traficul pe DN1 nu era așa de intens. Probabil cei care doreau să ajungă la munte plecaseră deja.

În octombrie e probabil perioada ideală pentru o asemenea plimbare. Nu e nici cald să te topești cum e vara, nici frig, zăpadă sau polei cum e iarna. Și pentru ca lucrurile să fie și mai plăcute, nici noroi nu era pe jos. Ca să ajungi la Mănăstirea Snagov, cel mai bine este să mergi pe DN1 până în localitatea Ciolpani. Acolo … atenție mare la indicatoare, pe partea dreaptă. Sunt mai multe indicatoare care te îndrumă către diverse obiective din Snagov. Doar unul singur arată când trebuie să faci dreapta spre Mănăstirea Snagov dar trebuie să ai răbdare până apare după alte indicatoare spre Snagov. Altfel poți vizita ceea ce a mai rămas din faimoșii Codri ai Vlăsiei, ceea ce nu e deloc rău. Pădurea este superba în octombrie. Mie mi-a plăcut.

Ajungând la indicatorul către Mănăstirea Snagov, faci dreapta și intri pe un drum asfaltat foarte bun, chiar dacă e de două benzi. După ce ai ieșit din localitate … atenție mare. Un indicator destul de mic îți arată spre dreapta drumul către Mănăstirea Snagov. Dacă mergi cu viteză și nu ești atent ajungi în localitatea Gruiu. Eu din fericire am vazut la timp acest indicator. Drumul iarăși este în condiții excelente. Imediat ce intri în Snagov, un alt indicator iti arată sa faci stânga spre mănăstire. Apoi după ce mai mergi iarăși un pic, un alt indicator te direcționează pe Strada Mănăstirea Vlad Țepeș. În capătul străzii trebuie să oprești.

Ajung în capătul străzii și … din păcate asist la un incident … un bărbat nervos trecut de 60 de ani, care aflu că păzea o vila din zona, luase o scândură sa lovească un călugăr. Din fericire, un bodyguard il oprește politicos încercând să îl potolească. Găsesc cu greutate un loc de parcare unde sa pot lăsa mașina pentru a merge la mănăstire. În cele din urmă acel bărbat furios îmi indică un loc unde să pot lăsa mașina “că nu se întâmplă nimic … am eu grija”. Îl întreb ce s-a întamplat si spune că “cei de la mănăstire ii fac probleme”. Îl las în pace și merg sa vad cum se ajunge la mănăstire. O alee scurtă coboară spre lac. În capătul aleii se află un pod metalic … iar peste lac … se văd insula și turlele Mănăstirii Snagov. Podul arata foarte bine iar traversarea se face ușor. Priveliștea e superbă iar ziua însorită completează frumusețea peisajului. Pe pod niște tineri cărau baloți de paie la mănăstire. “Sunt pentru ponei și pentru celelalte animale de la mănăstire” spun ei.

Coborând de pe pod poți admira mănăstirea și clopotnița construită în timpul lui Mircea cel Bătrân. Văd în dreapta hambarul unde tinerii duceau baloții. Mai departe sunt gospodăriile călugărilor. Clopotnița arată foarte bine. La fel și mânăstirea. Se vede că oameni gospodari au grija ca timpul sa nu lase prea multe urme. La intrarea în mănăstire, Nicoleta așteaptă vizitatorii să le ofere informații și să încaseze taxa de vizitare. Biserica actuală a mănăstirii a fost construită în timpul lui Neagoe Basarab probabil pe ruinele unei biserici sau capele mai vechi din timpul lui Mircea cel Bătrân. Totuși aici au fost descoperite unelte și vase din epoca bronzului, o necropola dacica și monede romane și bizantine, ceea ce arată ca insula a fost locuită din timpuri străvechi. Pictura restaurată se prezintă relativ bine. Aici este cel mai vechi, mai mare si valoros ansamblu pictural mural medieval care se află într-o biserică din țara noastră. Pe un panou la intrare, în mai multe limbi, este prezentată istoria mănăstirii. În fața altarului se află o lespede de piatră sub care se presupune că a fost înmormântat poate cel mai celebru domnitor al Valahiei … sangerosul Vlad Țepeș asociat în toată lumea cu Dracula. În comparație cu mormintele altor domnitori ai Valahiei, acoperite cu lespezi de marmură, acest mormânt pare foarte umil pentru un domnitor atât de mare. Însă probabil faima de care se bucură compensează acest lucru.

În spatele bisericii mănăstirii se află o fântână săpată de niște prizonieri turci. Iar pe celălalt mal al insulei in partea opusă podului metalic se află amenajat un debarcader. O plimbare cu vaporașul pe lacul Snagov ar putea fi interesanta. Ma întorc spre biserică. Aici am norocul să îl întâlnesc din nou pe starețul mănăstirii, Varahiil Bănățeanu. Spun din nou deoarece îl văzusem mai devreme atacat de acel bărbat furios. Bucuros de oaspeți, starețul îmi dăruiește un cd cu Mănăstirea Snagov. Același dar îl face și altor turiști care se aflau la mănăstire. Îmi povesteste cate ceva din istoria mânăstirii si ce planuri de viitor mai au. Cu mari eforturi dar și cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor, au reusit să restaureze biserica și clopotnița și să construiască acel pod metalic peste lac. Fără acel pod, accesul pe insulă ar fi fost foarte dificil și s-ar fi făcut doar cu vaporașul. Anul viitor va fi adăugată și o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. Îi spun că singura problemă acolo e ca nu prea există loc de parcare. Din păcate acest lucru nu permite accesul multor turiști, iar pentru un autocar ar fi aproape imposibil să ajungă acolo. Starețul explică și incidentul pe care il văzusem mai devreme: acel om, paznic la o vila din apropiere, s-a apucat să ceară taxa de parcare celor care veneau să viziteze mănăstirea. În urma reclamațiilor primite de la vizitatori starețul a rugat unul din bodyguarzii care păzesc mănăstirea să aibă grijă ca vizitatorii să fie lăsați în pace.

Îmi iau rămas bun și plec spre mașină. Paznicul era la poarta vilei. M-a privit dar nu mi-a cerut taxa de parcare. Ar fi bine ca primăria să găsească o solutie în acest sens. Pentru ca Mănăstirea Snagov este pe lângă importanta religioasă, un obiectiv turistic valoros ce merită vizitat. Și nu numai pentru ca aici se presupune că se află mormântul faimosului și temutului Dracula. Atmosfera de liniște și pace care există pe insulă te încarcă cu energie pozitiva. Iar poneii care pasc liniștiți pe pajiștea de lângă mănăstire pot face deliciul copiilor. O excursie la Mănăstirea Snagov merită făcută pentru cei care doresc să descopere o parte din istoria noastră dar și pentru cei care doresc să petreacă momente de liniște în acest loc încărcat de frumusețe.

În mașină mă uit la DVD-ul primit. Răsfoiesc un pic și ghidul turistic cumpărat de la mănăstire. In ghid scrie că în apropiere se află Mănăstirea Țigănești, Mănăstirea Căldărușani și Mănăstirea Sitaru. Dar despre acestea … cu alta ocazie.

Eugen Apăteanu – octombrie 2013

 

Snagov Monastery- At Dracula’s tomb

It is Saturday morning. A beautiful day outside. After several rainy days, sun is a blessing for the entire world. The weather forecast one night before was showing a sunny Saturday … but after so many rainy days I was not so optimistic. And there is a beautiful day of October. So beacuse I wanted this Saturdy to visit the Snagov Monastery, I got in my car and I go to the desired destination. 45 kilometers. Not suche a long distance. If the traffic is light, you can get there quite fast. And so it was. Saturday morning at 10 A.M., the traffic on DN1 (the national road from Bucharest to Brasov) it was not so heavy. Most probably those who wanted to go to the mountains already left Bucharest.

In October is probably the ideal period for such a trip. It is not so hot that you can melt inside the car like during summer with all the A/C, nor cold, snow or gliding streets like during winter. And, everything was perfect because the roads were not muddy like after many rains. In order to get to the Snagov Monastery, the best way is to use the DN1 up to the Ciolpani village. There … be very careful to the indicators, on the right side. There are many indicators which shows you the way to various places in Snagov. Only one is showing when you have to go to the right side to the Snagov Monastery but you have to be patient until this indicator shows up after many other indicators to Snagov. Otherwise you can visit what was left from the famous huge forest of Vlasia, and this is not bad at all. The forest is beautiful in October. I liked it a lot.

When you arrive at the indicator to the Snagov Monastery, you go to the right and you follow a country road very well maintained, even if is narrow and has only two sides (one forward and one backwards). After you left the Ciolpani village … be very careful. A tiny indicator shows you the way to the right to the Snagov Monastery. If your speed is high and you are not attentive, you will miss this indicator and you arrive in Gruiu village. Fortunately I saw this indicator without getting lost. Again the road is narrow but excellent. Soon enough you enter in Snagov village, and another indicator shows you to go to the left to the Monastery. And then after you go a little, another indicator shows you the street of the Vlad Tepes Monastery. At the end of the street you have to stop.

I arrive at the end of the street and … unfortunately I see an incident … a nervous man over 60, who was guarding a villa from that area, took a stick to hit a monk. Fortunately, a bodyguard is stopping him politely trying to calm him. I hardly find a parking place where I can leave my car to go to the monastery. Finally that nervous man is showing me a place where I can leave my car because “nothing will happen to your car … I will take care”. I am asking him what happened and he says that “those from the Monastery are making problems to him”. I am leaving him alone and I am trying to find my way to the Snagov Monastery. A short alley is descending to the lake. At the end of the alley there is a metallic bridge … and over the lake … I can see the island and the Snagov Monastery. The bridge looks so well and I can cross the lake very easy. The landscape is beautiful and the sunny day is completing the beauty all around. On the bridge some young men were carrying some straw bales to the monastery. “They are for the pony and for the other animals from the Monastery” says them.

At the end of the bridge you can admire the Monastery and the tower bell that was built during Mircea the Old time (Dracula’s grandfather). I can see to the right the barn where the young men were carrying the bales. Beyond the barn are the monk’s households. The tower bell looks pretty well. Also the Monastery. It seems that thrifty people are taking care that the time shall not make a lot of signs over the place. At the entrance inside the Monastery, Nicoleta is waiting for the visitors to offer them information (in Romanian) and to take the ticket tax. The existing church was built during the time of Neagoe Basarab, most probably over the ruins of another older church or chapel from the time of Mircea the Old. But anyway here were discovered tools and vessels from the bronze age, a Dacian necropolis and Roman and Byzantine coins, and this shows that the island was inhabited since the old times. The painting that was restored is quite in good conditions. At Snagov Monastery is the oldest, the biggest and the most valuable medieval mural pictorial that exist inside a church in Romania. On a panel near the entrance, in several languages, it is shown in few words the history of the Monastery. In front of the altar there is a stone slab under which it is supposed that was buried the most famous prince of Wallachia … the bloody Vlad the Impaler associated all over the world with Dracula. In comparison with the other tombs of other princes of Wallachia, covered with marble slabs, this tomb looks very humble for such a great prince. But probably the fame of Vlad the Impaler is compensating this.

At the church backside there is a fountain that was carved by some Turkish prisoners. And on the other side of the island, opposite the metallic bridge, there is a wharf. A boat ride over the lake of Snagov could be interesting. I am going back to the church. Here I am lucky to find again the abbot of the Snagov Monastery, Varahiil Banateanu. I am saying again because I saw him earlier when he was attacked by that nervous man. The abbot is happy to see visitors and he is giving me a gift, a CD with the Snagov Monastery. The same gift he is giving to other tourists who were at the Monastery. The abbot is telling me some parts of the history of the Monastery and what future plans they have. With great efforts but also with the help of God and the help of the people, they succeeded to make the restoration of the church and of the tower bell and to build the metallic bridge over the lake. Without that bridge, the access on the island could be very difficult and only by boat. The next year an access ramp will be added for the disabled people. I am telling him that the only problem there is the lack of parking space. Unfortunately this is not giving the possibility for many tourists to come here, and for a big bus will be almost impossible to get there. The abbot explains also the incident that I saw earlier: the nervous man, a guardian of a neighboring villa, started to ask illegally parking tax to the visitors of the Monastery. After the reclamation from the visitors the abbot asked one of the bodyguards of the Monastery to see that visitors will be left alone.

I am saying good bye to everybody there and I go to the car. The nervous man was at the gate of the villa. He looked at me but didn’t ask for the parking tax. Maybe the City Hall could find a solution. Because the Snagov Monastery is, beyond the religious importance, a valuable touristic place that deserve to be visited. And not only for the reason that here is supposed to be the tomb of the famous Dracula. The peaceful atmosphere from the island is giving you a lot of positive energy. And the pony who are grazing peacefully on the meadow that is near the Monastery, can be the main attraction for kids. An excursion at the Snagov Monastery worth the effort for those who wish to discover a part of the Romanian history but also for those who wish to spend some peaceful moments in this beautiful place.

In the car I am studying the DVD the abbot gave me. I am flicking a little the travel guide I bought at the Monastery. In this travel guide is written that nearby there are the Monastery of Tiganesti, the Monastery of Caldarusani and the the Monastery of Sitaru. But about them … some other time.

Eugen Apăteanu – October 2013