Caves & Salt Mines
Special Places
Lakes
Transylvania Caves Transylvania Special Places Transylvania Lakes
National Parks
Waterfalls
Wildlife
Transylvania National Parks Transylvania Waterfalls Transylvania Wildlife

 

The name of „Transylvania” comes from the Latin expression – Trans Silva – which means „the land beyond the forests”, due to the forests which covered the mountains in the area. Transylvania is one of the most important regions of Romania and of Europe as well. It is one of the provinces of medieval Romania which experienced difficult moments along the centuries. Transylvania is the place where the Romanian nation was born, and an important economic and cultural centre of this country. And last, but not least, it is a region rich in natural and historical tourist attractions, being situated inside the arch of the Carpathians.

The main form of relief is the plateau, surrounded by hills, depressions and crossed by numberless rivers. The population lives in cities, towns or villages, each having its own specific architecture. Transylvania, like Romania, has a geographical perfection which means a perfect balance between the main forms of relief: mountains, hills and fields. The Transylvanian plateau is surrounded by Carpathian Mountains and the diversity of natural attractions you can find here includes almost everything from salt mines, canyons, strange forests and glaciers to volcanic lakes, thermal baths and mineral water springs. The most beautiful road in the world, Transfagarasan, started in Wallachia and crossing Carpathians is descending to the Transylvanian plateau.

The topography in Southern Transylvania is also of a plateau, cut by wide valleys of various small rivers that flow into larger ones, namely the Olt River, Mureş River, Târnava Mare River and Târnava Mică River. The villages follow the topography closely and try to make the best of it; thus villages situated in a valley developed around a central street and possibly some secondary ones, while those situated on a flatter spot follow a lower, radial pattern. Due to security reasons and the traditions of the Saxon inhabitants, the villages are compact.

Numele de „Transilvania” provine de la expresia latină – Trans Silva – care înseamnă „țara de dincolo de păduri”, datorită pădurilor care acopereau munții din această zonă. Transilvania este una din cele mai importante regiuni ale României precum și ale Europei. Este una din provinciile României medievale care a trecut prin momente dificile de-a lungul secolelor. Transilvania este locul unde națiunea română a fost născută, și un important centru economic și cultural al acestei țări. Și nu în ultimul rând este o regiune bogată în atracții turistice naturale și istorice, fiind situată în interiorul arcului carpatic.

Principala formă de relief este platoul, înconjurat de dealuri și depresiuni și traversat de numeroase râuri. Populația regiunii trăiește în orașe sau sate, fiecare având o arhitectură specifică. Transilvania, ca și România, are o perfecțiune geografică ceea ce înseamnă un echilibru perfect între principalele forme de relief: munți, dealuri și câmpii. Platoul Transilvaniei este înconjurat de Munții Carpați și diversitatea atracțiilor naturale ce poate fi întâlnită aici include aproape orice de la mine de sare, canioane, păduri ciudate și ghețari până la lacuri vulcanice, bai termale și izvoare cu apă minerală. Cel mai frumos drum din lume, Transfagarasanul, începe în Valahia și traversează munții Carpați coborând în platoul Transilvaniei.

Topografia în sudul Transivaniei este cea a unui platou, tăiat de văi largi și de diverse râuri micuțe care se varsă în unele mai mari, cum ar fi în special râul Olt și Mureş, Târnava Mare sau Târnava Mică. Satele urmează această topografie îndeaproape și încearcă să obțină maximul din acest lucru; astfel satele situate într-o vale s-au dezvoltat în jurul unei străzi centrale și posibil și în jurul a câteva străzi secundare, în timp ce acelea situate pe un loc plat urmează un model radial. Din motive de securitate și datorită tradițiilor sașilor transilvăneni, satele sunt compacte.