Județul Brașov

 

Biserica fortificată Râșnov
Biserica fortificată Râșnov
Râșnov Fortified Church

Construită în sec. 13, în 1773 au fost construite zidurile bisericii transformată între 1774 – 1775 în stil baroc, în 1803 s-a ridicat turnul clopotniței, iar bolta navei centrale a fost înlocuită cu un tavan casetat. […..] / Built in the 13th century, in 1773 were built the walls of the church transformed between 1774 – 1775 in baroque style, in 1803 was built the bell tower and the vault of the church was replaced by a coffered ceiling. […..]

 

Județul Covasna

 

  • Aita Mare – are ziduri de incintă fortificate, groase și înalte de 5 m cu două bastioane opuse, construite în a doua jumătate a sec. 16 până la începutul sec. 17. Amplasată în cel mai înalt punct al localității numit “Cuibul Corbului”, în curtea interioară a fortificației se află biserica unitariană construită în sec. 14 în stil gotic târziu. Cele mai valoroase elemente ale bisericii sunt amvonul (al 6-lea ca vechime din Transilvania), în forma unui potir, compus din patru casete sculptate în piatră, iar balustrada fiind tot din piatră, realizată în anul 1710. Casetele interioare sunt pictate cu ornamente colorate specifice zonei etnografice locale.