Biserici / Churches

 

Biserica Reformată Acâș
Biserica Reformată Acâș
Biserica Reformată Acâș / Acâș Reformed Church
(SATU MARE: Acâș – Satu Mare)
 

Construită în 1175, în stil romanic timpuriu ca mănăstire romano – catolică, modelată după stilul bisericii abațiale de la Cluny din Burgundia, Franța, este singura biserică creştină din România cu o semilună pe turn. […..] / Built in 1175, in early romanic style as roman – catholic monastery, and shaped like the Cluny Abbey church in Burgundia, France, is the only christian church in Romania with a crescent moon on the top. […..]

Biserica Sfântul Nicolae Densuş
Biserica Sfântul Nicolae
Densuş Saint Nicholas Church

Construită în sec. 13 pe ruinele unei biserici din sec. 4 realizata din pietre romane fasonate aduse din ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, este cea mai veche biserică din România cu servicii religioase continue. […..] / Built in 13th century on the ruins of a church from the 4th century, built from Roman wrought stones fron the ruins of Ulpia Traiana Sarmizegetusa, is the oldest church in Romania with continuous religious services. […..]

 • Biserica Monument – Arsenie Boca – Vața de Sus, județul Hunedoara

 • Biserica Sfântul Nicolae – Ribița, județul Hunedoara

 • Biserica Unitariană din Inlăceni (TRANSILVANIA – Harghita) / Enlaki Unitarius Templom / The Unitarian Church of Inlăceni / Die Unitarische Kirche aus Inlăceni – Prima atestare documentară a satului Inlăceni datează din 1333, când apare în registrul de dijme papale. Pe tavanul cu casete al bisericii construit în sec. 15, se află un text cu scriere pe răboj din 1668, descoperit de Orbán Balázs. Tavanul inițial al bisericii care era cilindric, a fost distrus în 1661 la năvălirea tătarilor, dar a fost refăcut în 1668 cu casete de lemn pictate și inscripționate cu litere runice / A papai tizedjegyzekben mar 1333 – ban szereplo falu 15 szazadi templomanak mennyezeten, egy fakazettan 1668 – bol szarmazo rovasirasos szoveg olvashato, amelyet Orbán Balázs fedezett fel. Eredetileg boltozott volt a templom, de az 1661 – es tatarjaras idejen beomlott, es 1668 – ban kapott festett, feliratos, kazettas mennyezetet The village was mentioned for the first time in the papal title register in 1333. On the boarded ceiling of the 15th century Unitarian church one can read a runic writing from 1668, which was discovered by Orbán Balázs. The church originally had a vaulted ceiling, but it crashed down during the Tatar invasions in 1661 and it received a painted tile ceiling in 1668 / Das Dorf wurde schon 1333 im Zehnteregister des Papsts erwahnt. Auf einer Holzkasette auf der Decke der Unitarischen Kirche, die aus dem 16 Jahrhundert stammt, steht eine Runenschrift aus 1668 die von Orbán Balázs entdeckt wurde. Urspunglich war die Decke gewolht aber sie fiel wahrend des Tatarenzugs im Jahre 1661 hereunter und sie bekam in 1668 eine bemalte und beschriftete Decke mit Kasetten

   

  Mănăstiri / Monasteries

   

  Mănăstirea Șumuleu Ciuc
  Mănăstirea Șumuleu Ciuc
  Mănăstirea Șumuleu Ciuc / Șumuleu Ciuc Monastery

   

  Construită în stil gotic între 1442 – 1448 pentru victoria lui lui Iancu de Hunedoara de la Sântana de Mureș, reconstruită în stil baroc între 1802 – 1824, are cea mai mare statuie de lemn din lume a Fecioarei Maria. […..] / Built in gothic style between 1442 – 1448 for the victory of Iancu of Hunedoara from Sântana de Mureș, rebuilt in barocque style between 1802 – 1824, has the biggest wooden statue of Virgin Mary in the world. […..]

   

  Mănăstirea Prislop
  Mănăstirea Prislop
  Mănăstirea Prislop / Prislop Monastery
  (TRANSILVANIA: Hațeg – Hunedoara)
   

  Construită de Sfântul Nicodim de la Tismana între anii 1399 – 1405, rezidită “din temelie” de Zamfira, fiica lui Moise Voievod din Valahia, mănăstirea de călugărițe a devenit loc de pelerinaj la mormântul lui Arsenie Boca. […..] / Built by Saint Nicodim from Tismana between 1399 – 1405, rebuilt from scratch by Zamfira, daughter of Moise, king of Wallachia, the nun convent become pilgrimage place for Arsenie Boca tomb. […..]

   

  Mănăstirea Sâmbăta de Sus
  Mănăstirea Sâmbăta de Sus
  Mănăstirea Sâmbăta de Sus / Sâmbăta de Sus Monastery
  (TRANSILVANIA: Sâmbăta de Sus – Brașov)
   

  Construită în lemn în 1657, de vornicul Preda Brâncoveanu și mărită în zid de Constantin Brâncoveanu, a fost restaurată de Regele Mihai I, și l-a avut ca stareț în perioada 1940 – 1944 pe Arsenie Boca. […..] / Built from wood in 1657 by governor Preda Brâncoveanu and enlarged in wall by Constantin Brâncoveanu, was restored by King Michael I and Arsenie Boca was its abbot between 1940 – 1944. […..]

  Mănăstirea Sfânta Ana – Rohia
  Mănăstirea Sfânta Ana - Rohia
  Saint Ana – Rohia Monastery

  Construită în 1923 din piatră și cărămidă, de preotul Nicolae Gherman pentru fiica sa Anuța, care a murit la vârsta de 10 ani, biserica a fost reconstruită în 1996 cu un turn cupolă în stil moldovenesc, cu o înălțime de 48 m. […..] / Built in 1923 from stone and brick, by priest Nicolae Gherman for his daughter Anuța, who died at the age of 10, the church was rebuilt in 1996 with a tower dome in Moldavian style, 48 m tall. […..]

   

  Locuri spirituale / Spiritual Places

   

  Sinca Veche

   

  Piramidele de la Șona
  Piramidele de la Șona
  Piramidele de la Șona / Șona Pyramids

   

  La 5 km de Făgăraş, în satul Şona, se află 8 movile de pământ, unele înalte de aproape 30 m, aşezate pe 2 rânduri, în ordinea mărimii, despre care se spune că ar fi fost construite de daci sau de uriaşi ca morminte. […..] / 5 km away of Făgăraş, in Şona village, are located 8 mounds of earth, some around 30 m tall, displayed on 2 rows, according to their size, about which people say that they were built by dacians or by giants as tombs. […..]

   

  Biserici și Mănăstiri din Transilvania / Transylvania Churches and Monasteries

   

 • Mănăstirea Hodoș – Bodrog (CRIȘANA – Arad) – comuna Felnac, județul Arad, este cea mai veche mănăstire ortodoxă din România, cu viață monahală continuă. A fost atestată documentar pentru prima oară într-o scrisoare a regelui Bela al 3-lea în anul 1177.

 • Mănăstirea Crișan (TRANSILVANIA – Hunedoara) – cunoscută și sub denumirea de Mănăstirea Vaca, este o mănăstire ortodoxă situată în satul Crișan din comuna Ribița, județul Hunedoara. Mănăstirea cu obște de călugări, întemeiată în sec. 16, este situată la o distanță de aproximativ 7 kilometri nord de orașul Brad și la 46 kilometri nord de Deva. Lăcașul este o mărturie a ortodoxiei românești pe atât de zbuciumatul pământ al Transilvaniei ortodoxe. Biserica mănăstirii poartă hramul “Nașterea Maicii Domnului”.

 • Catedrala din Ghelari (TRANSILVANIA – Hunedoara) – la 4 noiembrie 1977 avea loc sfințirea noii și “fără pereche”, în minunăție, a ceea ce azi se cunoaște sub numele de Catedrala din Ghelari. Construcția acestui edificiu măreț a început sub îndrumarea vrednicului părinte Nerva Florea. În septembrie 1939 se punea piatra de temelie a bisericii, săpându-se fundația. Până în anul 1945 zidurile bisericii erau înălțate până la 3 metri. Jerfta de zi cu zi a sătenilor – bani, muncă și mâncare – ajutorul pelerinilor, contribuția substanțială a Combinatului de la Hunedoara și a Minei, prin materiale oferite, au făcut ca în 1960 zidurile “catedralei” să fie înălțate. Dimensiunile bisericii sunt impresionante: 47 metri lungime, 21 metri lățime și 47 metri înălțime.