• Muzeul Național al Banatului – înființat în anul 1872 sub numele de “Societatea de Istorie și Arheologie”, și mutat în anul 1947 în castelul Huniade, este format din Secția de istorie, Secția de Arheologie, Secția de Șiințele Naturii și Laboratorul Zonal de Restaurare. La parterul muzeului se află “Sanctuarul Neolitic de la Parța”, monument unic în Europa. Castelul Huniade a fost construit de Carol Robert de Anjou (1307 – 1315) care și-a mutat reședința la Timișoara care pentru o perioadă a devenit capitala Regatului Ungariei. Castelul a fost construit pe o insulă, în jurul unei curți patrulatere cu turnuri cilindrice de colț, fiind legat cu o punte mobilă de orașul fortificat Timișoara și a fost reconstruit după cutremurul din anul 1443 de Iancu de Hunedoara și arhitecții Filippo Scolari și Paolo Santini de Duccio. A fost asediat de armata răsculaților lui Gheorghe Doja care după atacul nereușit de la 15 iulie 1514 al armatei țărănești asupra Cetății Timișoara unde se refugiaseră marea nobilime, la porunca voievodului Transilvaniei Ioan Zapolya, cu ajutorul armatei regale ungare, a fost prins, torturat în mod barbar și executat prin așezare pe un „tron” înroșit în foc (20 iulie 1514). Deși nobilimea din Transilvania a învins, Ungaria a fost mult slăbită de răscoală iar după 12 ani, în 1526 a suferit o înfrângere zdrobitoare de la Mohacs în fața turcilor, fiind pentru o perioadă de 160 de ani sub stăpânirea turcească, la fel ca și regiunea Banatului, cucerit de turci în timpul campaniei din anul 1552. În perioada ocupației otomane (1552 – 1716), castelul a fost reședința beglerbegilor Pașalâcului de Timișoara. După cucerirea Banatului de austrieci, castelul a fost renovat și folosit ca și cazarmă de artilerie și depozit militar. În anul 1849 revoluționarii maghiari au asediat Timișoara și au distrus din temelii castelul Huniade care a fost reconstruit în întregime în anul 1856, fiind mult modificat, în special fațada, refăcută în stil romantic, dar și-a păstrat organizarea în jurul curții patrulatere, cu turnul – donjon și “Sala Cavalerilor”, care se regăsesc și la Castelul Corvineștilor din Hunedoara.

  • Muzeul de Artă

  • Muzeul Satului Bănățean

  • Muzeul Kindlein

  • Muzeul Consumatorului Comunist

  • Muzeul Catedralei Mitropolitane

  • Muzeul Militar

  • Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi“

  • Memorialul Revoluției