Cetatea de Scaun a Sucevei
Cetatea de Scaun a Sucevei
Suceava Royal Fortress

Construită în sec. 14 de Petru I, fortificată în sec. 15 de Ștefan cel Mare și distrusă în 1675 de Dumitrașcu Cantacuzino, este formată din Fortul Mușatin, Incinta exterioară, Șanț de apărare și Zid de contraescarpă. […..] / Built in the 14th century by Petru I, fortified in the 15th century by Ștefan cel Mare and destroyed in 1675 by Dumitrașcu Cantacuzino, is composed of the Mușatin Fort, the external Precincts, the Defense Ditch and Anti Scarf Wall. […..]

 • Curtea Domnească

 • Cetatea Șcheia
   

  Muzee (Museums)

   

 • Muzeul de Istorie Ștefan cel Mare, 33 0230 216 439 contact@muzeulbucovinei.ro Program: Apr – Oct: Ma – Du (Tue – Sun): 10.00 – 18.00, Nov – Mar: Ma – Du (Tue – Sun): 09.00 – 17.00.

 • Muzeul de Științele Naturii Ștefan cel Mare, 23 0230 216 439, 0230 213 775 muzeu.naturale@muzeulbucovinei.ro Program: Apr – Oct: Ma – Du (Tue – Sun): 10.00 – 18.00, Nov – Mar: Ma – Du (Tue – Sun): 09.00 – 17.00.

 • Muzeul Satului Bucovinean Aleea Cetății, FN 0230 216 439 etnografie@muzeulbucovinei.ro

 • Casa Memorială „Simion Florea Marian” Aleea Simion Florea Marian, 2 A 0755 134 356 memoriale@muzeulbucovinei.ro

 • Hanul Domnesc Ciprian Porumbescu, 5 Este unul din cele mai vechi monumente din municipiul Suceava, funcțional și azi. Hanul Domnesc datează de la sfârșitul sec. 16 – începutul sec. 17, când a fost construit parterul, destinat găzduirii unor dregători străini, oaspeți de vază și alți mari negustori. În timpul ocupației austriece a fost construit primul etaj și a fost schimbată destinația hanului, acesta devenind castel de vânătoare pentru membrii familiei regale. În prezent clădirea adăpostește Secția de Etnografie a Muzeului Bucovinei.
   

  Biserici și Mănăstiri (Churches and Monasteries)

   

  Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou (UNESCO)
  Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou (UNESCO)
  UNESCO: Saint Joan – New Monastery

   

  Construită pe baza planului Mănăstirii Neamț dar cu dimensiuni mai ample, a fost catedrală mitropolitană (1522 – 1677) și adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou aduse la Suceava de Alexandru cel Bun în anul 1402. […..] / Built on the plans of Neamț Monastery but with larger dimensions, was Metropolotan Cathedral (1522 – 1677) and is hosting the relics of Saint Joan the New brought at Suceava by the king Alexander the Good in 1402. […..]

 • Biserica “Sfânta Înviere” – amplasată în centrul Municipiului Suceava, în apropierea Mănăstirii “Sfântul Ioan cel Nou”. A fost ctitorită de doamna Elena Rareș, soția domnitorului Petru Rareș, fiind contruită în anul 1551. Este o copie aproape exactă a bisericii “Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. De-a lungul vremii a fost folosită de romano – catolici și greco – catolici, revenind credincioșilor ortodocși în anul 1936.

 • Biserica “Sfântul Gheorge (Mirăuți)” – cunoscută și sub numele de “Biserica Mirăuți” a fost construită de Petru I Mușat între anii 1375 – 1391. Din anul 1401 a devenit catedrală mitropolitană, fiind până în anul 1522 loc de încoronare. Distrusă probabil în urma unui cutremur, biserica a fost refăcută în primii ani ai sec. 17, devenind biserică parohială. A fost restaurată între 1898 – 1903, prilej cu care a fost pictată de K. Jobst. Între anii 1990 – 2001 a fost restaurată din nou iar în urma cercetărilor arheologice, a fost descoperit aici mormântul Evdochiei de Kiev, prima soție a lui Ștefan cel Mare.

 • Biserica “Sfântul Dumitru” cu Turnul Lăpușneanu – amplasată în centrul Municipiului Suceava, biserica a fost construită de Petru Rareș între anii 1534 – 1535. Zidită din piatră, biserica se impune prin proporții armonioase, fiind unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură din sec. 16 din Moldova. Turnul – clopotniță construit de Alexandru Lăpușneanu în 1560, păstrează încă una dintre cele mai bine realizate steme ale Moldovei.

 • Biserica Romano – Catolică “Sfânta Elisabeta” – amplasată pe strada Gării, nr. 13, a fost construită în anul 1902 de către comunitatea germană care locuia în acea vreme în comuna limitrofă Ițcani, azi cartier al Municipiului Suceava. Mai este cunoscută și sub numele de “Biserica fără documente” deoarece o mare parte a registrelor de stare civilă au fost distruse sau făcute pierdute de către militarii ruși în timpul celui de-al doilea război mondial. În prezent biserica se află în curs de restaurare.

 • Biserica Romano – Catolică “Johannes von Nepomuk” – construită între anii 1820 – 1822 sau, conform altor surse, între anii 1832 – 1836, în stil baroc, biserica se află pe strada Ștefan cel Mare, în Centrul Civic, lângă Prefectura județului Suceava. Orologiul din turnul bisericii a fost primul de acest fel de utilitate publică din Municipiul Suceava și a fost comandat la Viena în anul 1836.

 • Biserica Luterană de Confesiune Augustană – se află pe strada Armenească, nr. 14, și este construită pe un teren donat de familia armenilor Hagi din Suceava. Sfințită la 21 octombrie 1928, biserica este un exemplu extraordinar pentru conviețuirea inter etnică din Bucovina. A fost construită în stil gotic, nu are icoane, iar altarul este deschis. Hramul se sărbătorește pe data de 31 octombrie, amintind atât de ziua sfințirii, cât și de Ziua Reformei din Calendarul Evanghelic.

 • Biserica Luterană de Confesiune Augustană din Ițcani – amplasată pe strada Grigore Alexandru Ghica, biserica a fost construită între anii 1905 – 1908, în stil neo gotic și a deservit comunitatea șvăbească din Ițcanii Noi și Ițcani Gară. În anul 1940, comunitatea germană s-a repatriat, iar preotul a luat cu el o parte a registrelor de stare civilă. În anii ’50 biserica a fost utilizată și de credincioșii greco – catolici, în prezent fiind biserică ortodoxă.

 • Casa “Dom Polski” – a fost construită în perioada 1903 – 1907 iar în prezent aici se află sediul Uniunii Polonezilor din România, continuatoarea activității Asociației Poloneze de Ajutor Frățesc și de Lectură Suceava, înființată în 1903.

 • Sinagoga “Gah” – amplasată pe strada Dimitrie Onciul, nr. 7, a fost construită în anul 1870 de către societatea de ajutor mutual “Gmilut Hasadim” (abreviată Gah) din Suceava, societate care furniza servicii și sprijin financiar pentru săracii și nevoiașii din întreaga regiune a Bucovinei. Piatra de temelie a sinagogii a fost pusă de către rabinul din Cernăuți, Reb Haim Thriei.

 • Mănăstirea “Zamca” – complex medieval fortificat, mănăstirea este un lăcaș religios important al comunității armenești din Bucovina. Ocupă o poziție strategică, fiind amplasată în partea de vest a Sucevei, și a fost ridicată în anul 1606. Complexul arhitectonic cuprinde biserica cu hramul “Sfântul Auxenție”, turnul – clopotniță cu înălțimea de 26 de metri și clădirea cu paraclis, unde se află intrarea în incinta mănăstirii. Este apărat de zidurile dispuse sub forma unui patrulater neregulat. În sec. 17, aici a fost sediul Arhiepiscopului Armean din Moldova.

 • Biserica “Sfântul Simion” cu Turnul Roșu – construită în anul 1513 de către armeanul Donig, complexul arhitectonic, al comunității armenești din Bucovina, este compus din biserica cu hramul “Sfântul Simeon Dzerun” (Simion cel Bătrân) și turnul – clopotniță. Biserica este simplă, în formă de navă. În altar s-a descoperit o tainiță, ceea ce face ca biserica să fie unicat în zonă. În curtea bisericii se află unul dintre cele mai vechi cimitire armenești. Turnul – clopotniță a fost construit în anul 1551, din cărămidă roșie, ceea ce justifică denumirea lui. Are o înălțime de 28 de metri, fiind printre cele mai înalte turnuri medievale din Suceava, alături de turnurile bisericilor “Sfântul Dumitru” și “Sfântul Ioan cel Nou”.

 • Biserica “Sfânta Cruce” – construită din piatră în anul 1521, de către Hacih Hancoian, biserica cu hramul “Sfânta Cruce” celebrat la 14 septembrie, este amplasată pe locul unei biserici mai vechi din lemn, la intersecția străzilor Armenească și Vasile Alecsandri (fosta Uliță a Crucii, după numele bisericii) și aparține comunității armenești din Bucovina. Prezintă elemente arhitectonice specifice stilului moldovenesc, cea mai recentă restaurare fiind realizată în anul 1878. În prezent biserica adăpostește icoane de mare valoare, unele aduse de la biserica armenească de la Roman.

 • Capela “Prunkul” – construită în anul 1902 de către Varteres Von Prunkul, în mijlocul cimitirului armenesc, a servit drept cavou al familiei Prunkul, ulterior devenind capelă de cimitir. Este singurul edificiu religios construit în stilul armean vechi, cu o cupolă masivă și un acoperiș piramidal, în opt laturi. Construcția a fost coordonată de inginerul W. Klika, iar pe frontonul capelei se află blazonul nobiliar al familiei.

 • Biserica “Sfântul Nicolae” – amplasată pe strada Universității, a fost construită în anul 1993 și aparține comunității rușilor lipoveni din Bucovina.

 • Cimitirul Pacea – a fost deschis în anul 1887 și este amplasat pe strada Parcului, în apropiere de Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de Scaun a Sucevei. Aici se află mormintele mai multor personalități precum scriitorii Vasile Bumbac, Ion Grămadă, artiștii Alexandru Bidirel, Vladimir Florea, Grigore Vindereu, oamenii de știință Simeon Florea Marian, Alexandru Leca Morariu, istoricul Simeon Reli, și numeroase personalități locale precum Albert Fuchs von Braunthal, Animpodist Dașchevici, Franz Des Loges, Ștefan Dracinski, Dimitrie Isopescu, Samuil Isopescu, Ștefan Ștefureac. În lista monumentelor istorice din județul Suceava sunt incluse cinci morminte: cripta – cavou a familiei dr. Otto Binder (1914), mormântul logofătului George Cantacuzino (1812), mormântul lui Simeon Florea Marian (1907), cripta – cavou a familiei Rodzina Sessuski Hasenorzow (1834) și mormântul lui Grigore Vindereu (1826).