Cetatea Șiria este amplasată pe Dealul Cetății la o altitudine de 496 metri de unde domină împrejurimile localității Șiria, putând fi văzută din depărtare. Avea un rol strategic de apărare, și un rol economic, având arondate 110 sate. Atestată documentar în sec. 13, cetatea feudală Șiria dispunea în anul 1331 de o garnizoană însemnată condusă de un castelan. Corpul central al cetății este clădit pe o stâncă de formă neregulată ovoidală cu diferențe de nivel. Peretele din partea de vest este lung de 24 m, înalt și cu găuri. Spre nord se văd rămășițele unui donjon, sau turn, construit în prima etapă, cu vârful ruinat, lung de 109 m și lat de 18 m, format din zidul înconjurător și o parte a corpului central, fiind construit după invazia tătară din 1241. Avea încăperi iar la subsol comunica în curtea exterioară printr-o ușă. Șanțul cetății aflat în fața curții exterioare avea adâncimea de 10 m și o lățime de 14 m.
 
Cetatea a fost construită din piatră adusă din cariera Galsa, de la 3,5 km depărtare, iar varul stins direct pe piatră (mortar cald) provenea de la varnițele de la Agrișul Mare situate la 12 km distanță de cetate, peste deal. La construirea părților vechi ale cetății au fost folosite și cărămizi romane, ștampilate cu semnul Legiunii a 13-a Gemina. A doua etapă de construcție a cetății a fost reprezentată de realizarea corpului central și îngroșarea zidurilor cu contraforturi în timpul domniei lui Iancu de Hunedoara, iar ultima etapă a presupus amenajarea corpului central, a curții exterioare și a zidului protector din fața corpului central de vest, în timpul stăpânirii familiei Báthory (a doua jumătate a sec. 15 – începutul sec. 16). Cetatea a rămas aproape întreagă până după răscoala din 1784 a țăranilor conduși de Horea, Cloșca și Crișan, dar, pentru a preîntâmpina folosirea ei de către alți „răsculați”, soldații austrieci au primit ordinul de a o distruge până la nivelul de ruine, cu ajutorul tunurilor.
 
O legendă spune că Cetatea Şoimoş împreună cu cetatea Dezna și cetatea Şiria au fost construite de trei surori. Prima a spus că „dacă ma ajuta Dumnezeu cetatea mea va fi terminată mâine”, a doua a spus și ea că „și cetatea mea va fi gata mâine cu ajutorul lui Dumnezeu” dar cea de-a treia soră a spus sfidător că „chiar dacă nu mă ajuta Dumnezeu și cetatea mea va fi gata mâine”. Drept pedeapsă pentru necredința ei, după ce meșterii au terminat construcțiile, cetățile s-au prăbușit iar fecioarele s-au transformat în trei șerpi albi purtând o coroană și o cheie de aur în gură. An de an șerpii apar așteptând eliberatorul care să le ia coroanele și cheile. Doar atunci ele se vor transforma din nou în fete și cetățile se vor înălța din nou în toată splendoarea.