Sinaia
Monasteries
Wallachia
    Sinaia
    Wallachia Monasteries
    Wallachia


 
Sinaia: Mănăstirea Sinaia (Sinaia Monastery)

 

La sfârșitul sec. 17, spătarul Mihail Cantacuzino a făcut un pelerinaj în Țara Sfântă și a făcut un popas la străvechea mănăstire Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, lângă Rugul Aprins și locul în care Moise a primit Tablele Legii cu cele Zece Porunci. Impresionat de aceste locuri vizitate, la întoarcerea din pelerinaj, după ce a luat câteva pietre de pe Muntele Sinai pentru a le pune la fundația mănăstirii, spătarul Mihail Cantacuzino a construit pe muntele “Buceag” între 1690 – 1695 o mănăstire închinată Maicii Domnului. “Am zidit din temelie și am înălțat un schitișor, numindu-se Sinaia, după asemănarea Sinaiei celei mari” spunea spătarul Mihail Cantacuzino, iar muntele Sinai este “nașul” Mănăstirii Sinaia dar și al stațiunii Sinaia al cărei fondator este practic regele Carol I.
 
Inaugurată în 1695 în locuri pe atunci sălbatice, Mănăstirea Sinaia are o biserică veche (cea albă cu hramul Adormirea Maicii Domnului) cu plan în cruce, turlă pe naos și turn cu clopotniță pe pridvorul deschis susținut pe șase coloane de piatră sculptată în spiritul epocii brâncovenești, interiorul fiind pictat de Pârvu Mutu, faimos zugrav și iconar muscelean și pictor al casei Cantacuzinilor, și o biserică nouă construită între anii 1842 – 1846. Deoarece, potrivit cronicilor “numai vara puteau lucra în acea pustietate” amenințată de răufăcători și de năvăliri străine, spătarul Mihail Cantacuzino a dispus construirea unui puternic zid de apărare, pentru biserica veche, vegheat de 40 de oșteni domnești. Mănăstirea a fost ridicată pentru a adăposti 12 călugări – simbolizând cei 12 Apostoli ai Domnului. Portalul bisericii vechi are sculptat în piatră vulturul bicefal, simbol al familiei Cantacuzinilor, și îl înfățișează pe Moise cu tablele Legii – motiv care amintește de puternica impresie pe care i-a lăsat-o spătarului Cantacuzino pelerinajul la Muntele Sinai. De asemenea pe cupola pridvorului se pot vedea scene din viața Sfintei Ecaterina – ocrotitoarea mănăstirii de pe muntele Sinai.
 
Paraclisul cu hramul Schimbarea la Față, păstrează și el pictura originală, chiar dacă înnegrită de vreme, realizată de Pârvu Mutu care și-a trăit ultimii ani din viață ca monah la Mănăstirea Robaia (județul Argeș). Lângă paraclis se află Mausoleul unde este înmormântat Take Ionescu fost prim ministru al României. Mausoleul are gravate pe pereți fragmente din discursuri celebre ale marelui om de stat și lider al Partidului Conservator, mort în 1922. Biserica cea nouă, mai impunătoare, din cărămidă roșie și piatră, a fost ridicată între anii 1842 – 1846, fiind închinată Sfintei Treimi. La acea vreme crescuse mult numărul călugărilor, ajungând la 100. În pronaos, ca și la Biserica Domnească din Bușteni, sunt înfățișați Regele Carol I și Regina Elisabeta.