Tăbliţa 1. Tăbliţă necitită, turnată pe la 1600 – 1550 î.Ch. după întoarcerea geţilor din Misia, teritoriu vecin în partea de vest cu Troia. ,,Vizita” lor pe aceste meleaguri s-a datorat exploziei de la Santorini din anul 1645 î.Ch. care a produs timp de peste 10 ani o răcire catastrofală a Europei. Pentru geţi singura salvare a fost migrarea către sud iar acest popas a durat aproape 50 de ani. O parte dintre ei au rămas în continuare formînd regatul Mesia sau Masa amintit în documentele hitite din secolele 16-13 î.Ch.
 

 

Tăbliţa 2-1. Tăbliţă turnată pe la 540 î.Ch. Stînga IP (ipui: a face puieţi, a se înmulţi, a se înfrăţi din aceeaşi tulpină) PE-TOS (pietos: evlavios, cucernic) + IM (im: pământ) SIO (sii: a fi). TECAO (ticăi: a se frămînta, a trudi) SICI (seci: loc defrişat într-o pădure folosit ca păşune sau ogor) I(i: a merge) IO GIE (vie) ROP (răpi: a fermeca, a minuna) MUSTEO (musti: a fi îmbibat cu un lichid sau cu sevă) I (i: a alerga) IG (ig: a cerceta, a boteza cu vin) IM (im: măsură) POI (poi: pleavă de cînepă, mulţime) IP (ipui: a face puieţi, a se înfrăţi) PEO (piu: credincios, evlavios). SAI (săi: cai sperioşi, a sări) ZAGI (a zace) + ILI (ili: a fi în frunte, a străluci, a salva) STIO (a şti) EI ER (er: a convinge, rugă-ciune, a da rod). ESI (a ieşi) EG (eg: a strînge la grămadă, a boteza cu vin) POR-TIO (porţie: parte) ILEO (Mîntuitorul) IG (ig: a spune, a cerceta) KABIRI (cabiri: cei mari; grup de 4 divinităţi pelasge preluate în religia grecilor avînd un cult în in-sulele Imbros, Lemnos şi Samotrace, descoperitorii metalurgiei)
 
Dreapta LOSI (lozi: a glumi, a spune snoave) ROI (roi: pui de căprioară) IGI (igi: ochi, faţă, a privi, a scînteia) MINO (mînie: supărare) SOG (sogi: a subţia, a rupe dintr-un întreg). + ISC (isca: a apărea, a porni) TIU (ţiu: vîrf ascuţit de munte sau stîncă) GODI (godie: mireasă în ziua întîi) OI (uimire) ZOIN. ZAMOLXIO UE(uie: uliu) I (i: a alerga) GAI (gai: pădure de şes) TOG (tog: luminiş, adăpost în cîmp) SIG (sîc: a face în ciudă, înfruntare) GIGOTIE (jigodie) SOI (soi: a murdări, jeg) EP (ipui: a face puieţi, a se înfrăţi) TICO (tic: rîtul porcului, partea de dinainte încovoiată în sus, a tălpilor saniei; ticăi: a se frămînta, a pune la cale o mişelie) PITAGO- RA. SOEME (şoime: şoimane, frumoasele) POPI (popi: a călugări, a păstori, a sprijini) I (i: a merge) IZI (izi: a se aprinde, strălucire) SAMOES (insula Samos unde s-a născut Pitagora) GI (gi: nobil, credincios) MERMODAME (mirmidoni: pitici).
 
Stînga. Pămîntul care este pătruns de veneraţie pentru puterea sfintei cruci a dat pui (s-a înmulţit). Eu am mers plin de nelinişte la neamul care trăieşte într-o mare poiană din pădure să văd aievea minunile crucii. Am alergat, am cercetat cu măsură şi am botezat cu vin mulţimea înfrăţită ce mustea de evlavie. Am făcut cu folos rugăciuni cu sfînta cruce a Salvatorului / Mîntuitorului pentru cei speriaţi (chinuiţi de duhuri) care zăceau. Toţi cabirii cînd au ieşit în poiană, au fost cercetaţi şi botezaţi cu vin în credinţa sfintei cruci a Mîntuitorului, ca un singur trup.
 

 

Tăbliţa 2-2. Jignirea devine scandal cînd se fac glume pe seama strălucitorului pui de căprioară. Cînd sfînta cruce a apărut în vîrf de munte, Zoin ne-a dat minunata cunună a miresei. Ca un uliu, Zamolxe a alergat într-un luminiş de pădure şi i-a făcut în ciudă acestei jigodii jegoase de Pitagora care era înfrăţit cu rîtul porcului (stătea numai cu nasul pe sus). Micile şi credincioasele zîne au mers pline de strălucire şi au păstorit (au ajutat credinţa) în insula Samos.
 

 

Tăbliţa 3. Tăbliţă turnată pe la 535 î.Ch. ZAMOLSXOI DEGE (dece: zece) OAMO (mamă, a îngriji ca o mamă) I (i: a merge) NEO (nouă ) SCUTE (scuti: a proteja) ODIE (odie: duşmănie) LIO FUO (a fi) A OI (oi) SI OGAREI (ogari: cîini de vînătoare) MAS (mas: adăpost) ODIE (odie: scîrbă) DOI SAI (săi: cai sperioşi). MOI (obosiţi) ATINDI (întinde) OERIO (oieri) DEGE (zece) DODEO (a se porni, a dădea) GATO (gata) SO IASO (a ieşi). NIO (ne, noi) SOIE (soi: a dormi) FIO (a fi) A REIPI (răpi: a fura). SO DEGERA (digera,: a înghiţi) TUPI (tupi: a ascunde) IDIE (gând) SOI (soi: a dormi) DOA (două) OI. SIO (sii: a fi) EGEIPTIO NO (nu) EDO (ede: a răspîndi, a cunoaşte) OI ILOZEI (ilizie: ruşine, bătaie de joc) BOINDOL (bolînd: smintit) LOUA (a lua) MI (mie) PIETAGORIO A TEGIO (tigi: a ascunde, a tivi) ZAMOLXOI OSIA (osi: a se întări ca osul, puternic). GENIE (gena: răutate) BEZIKIOI (bezevenchi: pungaş) ASO (asa: ocol) LOSEI (a lăsa) FOGIO (a fugi) GE (ge: sacru) KEPRITILE (căpri-ţele) NO (nu) SOI (soi: a dormi) TO (tu) SOI (soi: a dormi) LO OI ESO (a ieşi) ON (on: a strînge) TAGOI (tagă: a nu recunoaşte) PIETAGORIO. OI LO NOI PIO (piu: credincios, preot) TRABELI (trebălui: a face treabă) TEASIO (teşi: a uniformiza). ON (on: rude, însoţitori) TOIRNA (a întoarce) SOE (soi: a dormi) ON (on: neam, a însoţi) TOI (toi: ceartă) PA MOI (mie) LOA (a lua) SOT (soţ, însoţitor) A LOI ILO SCIITEO (scitul) I (i: a alerga) OKOIRA (ocăra: a certa) FIO (a fi). ORI NO (no: uite!) RIPI (rîpi: a a fura) NO (nu). NO (nu) FE (a face) TIO (cuvînt cu care se alungă animalele) KRIS (cris: cruce, judecată, critică) ADIE (adie: bătaie uşoară a vîntului). DOSESI (dusăşi) ROPO (răpăi: a bate toba ritmic) ON (on: rude) IO DOI (a da) LO RODIEO (rodie: sărbătoarea zilei de naştere) ZIO (zi). IOI (Mîntuitorul) = M (mato: ocrotitor) = P (piu: credincios) = SB (Sabelio). Pe soclu ABA (aba: bătrîn) RISO (rizui: a face un şanţ mic în lemn sau metal) ZAM-XOI.
 
Zamolxei avea zece oi pe care le-a dat nouă să le păzim de duşmani ca o mamă, ogari răi precum şi doi cai sperioşi pe care îi ţinea într-un adăpost simplu. Oierii s-au întins pentru odihnă iar zece oi dădeau gata să iasă. Noi dormeam cînd s-a făcut hoţia. Cînd somnul ne-a înghiţit mintea, două oi au dispărut.
 
Cînd am fost în Egipt, aminteşte cu sfială Zamolxei nu am distrus turma de oi ca un nebun aşa cum m-a luat cu neruşinare puternică Pitagora, ascunzîndu-şi faptele. Din răutate acest pungaş a lăsat ocolul deschis să fugă căpriţele sacre cînd el dormea. Nu eu dormeam! Oile lui au ieşit fără a fi însoţite dar Pitagora nu recunoaşte. Dar la noi preoţii trebăluiesc împreună. Cînd ne-am trezit din somn cu însoţitorii, eram în mijlocul unui scandal cu bătaie iar soţul meu Ili Scitul a fost gonit şi certat pentru că a făcut fapta. Dar uite, nu el a furat. Nu fă critică cu adieri de vînt. (Crucea / adevărata credinţă este ca o adiere de vînt ce nu tihoieşte / alungă!). Darul făcut pentru rodie nu trebuie însoţit de bătăile tobei. Sabelio este ocrotitorul credincios al Mîntuitorului. Rizuită (dăltuită, scrisă) de bătrînul Zamolxei.
 

 

Tăbliţa 4. Tăbliţă turnată pe la 530 î.Ch. AG (ag: loc, a săvîrsi) SLII (slei: obosire, vlăguire) E SAGEO (săgeac: pirostrii pentru foc) DAB + FI (fu) DUE (a duce) E ADETE (adet: datină, obicei) OSI (osi: tare ca osul, puternic) FI (a fi) EDO (ede: a se înălţa, a judeca) SO IP (ipen: întreg, sănătos). SEI (sîi: a fi) IO GEOI (gioi: vioi, plin de viaţă) I (i: a merge, a alerga) DUO (a duce) EDOC (edec: lucru necesar într-o gospodărie) SOI (soi: neam, a dormi) AG (ag: cinste, respect) SO. ISI (a ieşi) GAIS (gaiţă: lampă simplă) SEI (sîi: a se sfii) IOI (Mîntuitorul) ARS. DAGIE (dage: adunare) GATE (găti: a se îmbrăca frumos, a se pregăti) SOTISZ (sotişă: dans popular, melodie după care se execută acest dans) SEL (sel: torent, şanţ prin care se scurge apa unui şuvoi). TITI (titii: a şopti) PIO (preot, credincios) TEI (tei: a curăţa teiul de coajă) I (i: a merge, a alerga) DUGI (a duce) IO SALOT (salut: salvare, bunăstare). LUO (a lua) TROPEU (tropez: a suferi o înfrîngere, a da greş) SOE (soi: murdărie, a dormi) DUO (a duce) EDI (ede: a se înălţa, a judeca). OSO (osi: a se întări ca osul, puternic) NOBALO SIA (sia: comandă ce se dă unei ambarcaţiuni pentru a merge înapoi) LOSIEO (lozi: a glumi) PIE (piu: credincios) LIE (lie: minune) DIO (sfînt) ZOEI ILO (ila: a înălţa, a salva) DABO (cetate) GETO SOE (soi: neam, a dormi) LO SARMISETUZO. Alfabet religios: COA (coa: trebuie să) I (i: a merge) DIO (sfînt) BAICO MOI (moi: căldare, gaură mare) EDI (ede: a aduce mormanul) MITOC (mitoc: mănăstire mică, loc de găzduire la o mănăstire) I (i: a goni) DAB (cetate). Primele trei rînduri nu au fost desluşite. În colţul stînga jos sînt reluate imaginile lui Zamolxe şi Pitagora.
 
După săvîrşirea chinului (morţii), au fost duse sfintele pirostrii ale cetăţii cum este datina străbună pentru a fi înălţat întreg la ceruri. Eu am fost vioi şi am alergat să-i duc cele necesare cinstitului somn de veci. Am ieşit şi plin de sfială am aprins candela Mîntuitorului (IOI). Mulţimea adunată s-a îmbrăcat frumos şi a dansat cîntînd ca un şuvoi. Preoţii şoptind (spunînd rugăciuni) au curăţat pirostriile (de cenuşă) iar eu am alergat să-i duc salvarea. Suferinţa şi murdăria au fost luate şi duse la dreap-ta judecată. Puternicii nobili glumind, au dat comanda să se înalţe la credinciosul şi minunatul sfînt Zoei să-şi doarmă somnul de veci în Sarmisetuzo, cetatea geţilor. Baico trebuie să mergi fuga la sfîntul pentru un adăpost a cenuşii tale în mitocul cetăţii. Primele trei rînduri de deasupra nu au fost desluşite.
 

 

Tăbliţa 5. Tăbliţă turnată pe la 520 î.Ch. Primele 3 rînduri de pe această tăbliţă nu au fost desluşite. IE (ie: da) ZAMOLXSIO DE (a da) SOLI (soli) SCADE (a scade) UNO CATI REAGE (ragea: rugăminte, cerere, petiţie) SATO (satu). AMO (amu) ASA AGETORA (a ajutora) SCUTO (a scuti) DABIU (dabo: cetate). SIO (a fi) SA (sa: judecată, a satisface) SENIOC (sinec: bătrîneţe) LO COPO(capul) BISICA DIOGIOS.
 
Da! Zamolxsio dă solilor satului scăderea (acceptarea) cîte unei cereri. Amu aşa i-a ajutat cetatea, scutind-i. A fost judecată după capul bătrînului Bisica Diogios.
 

 

Tăbliţa 6. Tăbliţă turnată pe la 450 î.Ch. Stînga. SERA (seara) TAMO (tam: deodată) ON (on: a se strînge) GEAMO (a geme) SO ETE (este) RE (rău) IO OPAC (opăci: a împiedica, a istovi) SI ODIE (odie: durere) NOE O SUMGUM PATRI DO MOESIO. IM (im: murdărie) KESO (cheşă: pestriţ, bălţat) A ESO (a ieşi) SO DIGEO (dichiu: intendent, casier la mănăstire) CAPO PESE GEMIA (a geme) EM (im: măsură) SONOE (sona: a se sminti) I (i: a merge) TOCO (tocăi: a vorbi fără rost) POLO (polei: fiinţe imaginare din basme) BOXOGE (bocciu: curăţitor de latrine, urît) IMA (ima: a înjura). INCI (inci: capricii) FI SIM (simi: maimuţe) LO MITROXE MOLOFA (molfă: gîlcă, cusur, lipsă) MIC OMIGO (prietenie) MEROE (măroi: mare).
 
Centru. TRAM (tream: şopron, a duce, a adăposti) SIE (a fi) ON (on: a locui) AGIMA (acina: a se adăposti, a-şi găsi refugiul) SARMISETUZO: K(cosa: casă) + (sfînt) BOI (boi: chip, figură, imagine) GEO (giu: viu) IRINO FETIU (feta: fată) SOCRISA (socriţă) NOE PEO (piu: credincuios) NIBE (nipe: mulţimi) MO AM DOSIE (a dosi) DIEO (a da) TOMSA RO (ră: rea) DAGEO (dage: adunare).
 
Dreapta. KAPO SESO (seşă: adunare sătească, şezătoare) MAI (pisălog, ciocan) TER (ter: catran) IMA (ima: a batjocori) IO NO (nu) ETE (este) MESO (mese) NO SETIE (sete) O ENIO SO CABETE (a capăta) LO FIE OSENI (oşeni: a alina o durere) GES (ghes: a îndemna, a se îmbulzi). AM SO ONXA SENTOE (sînţie: calitatea unui om de a fi sfînt, termen de reverenţă faţă de clerici) CILIO (cili: a se vesteji) ANIMUS (suflet, gînd, minte, judecată) ROGI MANEO (manea: melodie duioasă şi tărăgănată) GOMTARO AGEM (oriental, persan, din răsărit) DUSIE OM MOBI (mabein: camera personală a domnului) GATO NOSUM (nosa: hai! haidem!) SESE (sesie: parte de pământ dintr-un domeniu) RATI (rătui: a salva) IBO (iub: dra-goste sau ibo: dragoste, iubire) ZAMOLXIU.
 
Stînga. Seara, deodată s-a ghemuit şi a început să geamă, fiindu-i rău iar eu l-am împiedicat cu durere să plece de la noi în patria lui Sumgum din Moesio. Murdăria ieşită din trup (bubele bălţate) l-au făcut să nu-i mai pese de capul lui de casier la mănăstire, să geamă înfundat ca un smintit, să alerge şi să vorbească fără rost despre fiinţe din basme, înjurînd şi purtîndu-se urît. Toanele şi micul cusur a lui Mitroxe (Mitrache) de a se maimuţări nu-l poate lipsi de o mare prietenie.
 
Centru. L-am dus la casa sfintei cruci a făpturilor (zînelor) vii din Sarmisetuzo la locuinţa sa unde a fost adăpostit. În faţa mulţimii de credincioşi adunate, Irina fata soacrei lui Noe a spus cu răutate că eu l-am dosit pe Tomşa şi nu am vrut să-l dau.
 
Dreapta. Capul adunării locuitorilor m-a cătrănit şi întinat cu vorbe grele, eu nu am fost pus la masă şi nici setea stinsă, nu am căpătat alinarea durerii şi nu s-au îmbulzit să fie lîngă mine, o Enio! Cînd sufletul şi mintea se vor veşteji am să-l rog pe sfinţia Onxa, ca împreună cu persanul Gomtaro să-mi cînte tărăgănat şi duios, să fiu gata pregătit în camera mea ca OM şi să fiu salvat pe tărîmul iubirii lui Zamolxiu.
 

 

Tăbliţa 7. Tăbliţă turnată pe la 430 î.Ch. Tăbliţă necitită, este un tablou cu 13 mato care au condus neamul geţilor înainte de 430 î.e.n. şi basileii Sarmis împreună cu Molsei, puternicul din Sirmio.
 

 
Tăbliţa 8. Tăbliţă necitită, prezintă trecerea galilor la credinţa geţilor şi unitatea dintre preoţii geţi şi druizii gali în secolul 5 î.Ch.
 

 

Tăbliţa 9. Stînga IG (ig: a judeca, a privi, a străluci) SIO (a fi) ZOIN (divinitate) Dreapta AG (ag: cinste, loc, a face) FE (a face) AZ (az: eu, primul) D (dio: sfînt).
 
Aceasta este judecata lui Zoin. Cinstea te face în primul rînd sfînt. (Călăreţul get aduce cinstire îngerului păzitor).
 

 

Tăbliţa 10. Tăbliţă turnată pe la 380 î.Ch. RE (răi) GETO ILO (Mîntuitorul) EDE (ede: a declara, a provoca) ROSMI (răzni: a se despărţi, a se înstrăina) PE IGIE (igi: faţă, a înfrunta) DABIO (cetate) ARE ME ORIO (orie: plasa mare de pescuit, a lega, a strînge) RADA (loc întărit, intrare în port) PIO (piu: preot, credincios) DE GIOS (jos, sud) SEZ (şez: reşedinţă, sediu). IG (ig: a merge, a boteza cu vin) COCO (cocă, aluat, strămoş) BULCO (bul-că) DID (didi: tînăr) SEI (sii: a se sfii) SON (son: timid, smerit). EU O MILOGO (milogul) ROAGO (a ruga) MATO (conducător, părinte, rege) GALO A EPITET DOMOZ (domo-zi: fiul luminii) TOMO (tomo: cruce strălucitoare). AUSIO SAS (sasa: roşu, rumen) GIOS (gios: jos) POEOTO EDIMO A EREBIRIO (elibera) LO TROPEU (trofeu) I (i: a merge, a alerga) DABO (cetate) GETIO OZ (oz: mîndră) SARMISETUSO.
 
Geţii răi s-au despărţit pe faţă de Mîntuitor jignind cetatea şi vor să ţină cu strînsoare (să interzică) intrarea în portul reşedinţei religioase de jos (sud). În tinereţe am fost eu, o milogul (umilul) la regele galilor, m-am rugat smerit şi sfios pentru el, l-am botezat cu vin şi pîine strămoşească şi l-am numit cu epitetul de fiu al luminii crucii (strălucitoarei cruci). Auzind poetul Edimo a roşit pînă la călcîie, s-a eliberat de trofeul lui pe care l-am adus în mîndra cetatea getă Sarmisetuso.
 

 

Tăbliţa 11. Tăbliţă turnată pe la 380 î.Ch. MAICO GETO ENISOLA (Enisala: localitate în judeţul Tulcea) ITO (iţi: a arunca o privire curioasă) DA (a da) I (i: a alerga) TRAGIO ENO TELAGEO COE ILIRIO RODNI (rodini: neam, sărbătoare). STOE (a sta , a se aşeza) ENO NOGTI (noapte, petrecere lungă) OL (ol: vas de lut pentru lichide) SE AMINTE OMA (oma: mamă) TICO (ţică: neam, viţă, clan) MACIDONIO DAT ROGE (a ruga) SNTIEO (sînţie: calitatea unui om de a fi sfînt, termen de reverenţă faţă de clerici) ORESE LOA (a lua) ESIO (a ieşi) ENO. A ZET (zet: ginere) INAG (inaghie: ambi- ţie) DODOEL (dodoleţ: rotund, sferic) SEDE (şedă: în subordine, reşedinţă). TAE GAE (gai: pădure la şes) SO DENSE SETE NODE (nodeu: încheietura mîinii) GENO (ginu: vin) GIO (giu: viu). TREIGO (a striga) I (i: a merge) TOMA ET (ed: a fi) SNIO (sîni: a vopsi în albastru) SEI (sîi: a se sfii) ENO SERGANO (şergană: păr galben-cafeniu) SOE (soi: neam) SIO (sii: a se sfii) AT (at: cal tînăr, armăsar) GIEOC (joc) SE AMINTO SESOE (sesie: suprafaţă mică de teren dintr-un domeniu mare, pe care o deţinea un ţăran în schimbul unei rente, moşie). ELIE REG (regiu: regesc) SINET (sinet: act, hrisov) ARDE. IO DIE (a zice) ROLOREO DE NOAT (noaten: tînăr, flăcău) SREIN (străin) SECO (seci: parapet, şopron) SOE (soi: a dor-mi). SETI (a înseta) SEO (seu) ENO ZERA (zeri: a se înăcri) IS COSOE (cosoi: cuiul care prinde scaunul de osia carului, şiret, curea de gheată) ESO (a ieşi) SALOE (salut) ENO DACIO. În sigiliu: Enisala G (geto) D (dabo) MATO (conducător) MAICO.
 
Getul Maico din Enisala a trimis pe Eno să cerceteze şi să dea chemare pentru sărbătoarea neamului la traci, telagi şi ilirii lui Coe. Să chemi şi pe macedoneni, să-l rogi pe sfinţia sa Orese să-l iei la întoarcere Eno, să se aşeze la petrecere mare (fără noapte) şi să bea din ol să se ia aminte că toate aceste neamuri au o singură mamă. Pentru reşedinţa mea am mare ambiţie să-mi găseşti un ginere. Voi tăia desimea pădurii din şes iar setea va fi potolită cu vin viu fără apă pînă ce încheietura mîinii va obosi. Mergi şi la Toma, Eno şi strigă pînă te înălbăstreşti, nu te sfii să chemi şi pe cei cu păr galben-castaniu. Să aminteşti că giocul pentru tineri va fi la moşie. Regescul hrisov a fost ars (turnat) de Elie. Eu i-am zis lui Roloreo să dea tinerilor străini adăpost în cetate să-şi potolească setea şi să doarmă Eno. După ce se vor sătura de băutură, să le ungi cu seu cosoiul să plece cu bucurie Eno dacul! În sigiliu Enisala, cetatea geţilor, conducătorul Maico.
 

 

Tăbliţa 12. Tăbliţă turnată pe la 340 î.Ch. KANI (căni: a vopsi în negru, a murdări cu cărbune) ARATI (a arăta) GILI (ghili: a înălbi o pînză prin înmuiere în apă şi întindere repetată la soare sau ger, a spăla, a se înfrumuseţa) AMO (ama: mamă, femei) GONO (a goni) ISOPO (isope: buruiană folosită la spălarea şi curăţarea petelor). DODI (dodii: a vorbi aiurea) RAI (răi, duşmănoşi) OSO (osi: a se întări ca osul, puternic) DO (a da) IM (im: murdărie, jeg) KOB (cobe: piază rea) GIGA (giga: tînăr). ANO (anul prezent) IG (ig: a spune, a cerceta) POLO (polei: fiinţe supranaturale din basme) AN (anul trecut) KOB (cobe: prezicere) RAO (rău) OSO (osi: a se întări ca osul, puternic). MALO (mal) NO (priveşte!) SELO (sel: torent, şanţul prin care curge un şuvoi) IG (ig: ieşire, a stăvili, a uda). NO (nu) ZENO (zăni: a sosi) KOLO (acolo) MINO (a mîna) AG (ag: a face, a aranja, loc) SIM (sim: un soi de peşte, a se zvîrcoli ca un peşte) SOR (sor: par de ca-re este prins coşul de pescuit pentru a sta în apă). OMA (oama: femeie) O BAM (ban: funcţie) FI IGI (igi: privire) POI (poi: pleavă de la sămînţa de cînepa) SOGA (sogi: a rupe aluatul dospit în bucăţi şi transformarea lui în pîine) MAREN (măran: mare) PASIEO (a păşi) SONO (sona: a se sminti). KAM FI SIGORE (siguri) TOTO (toţi, toate) MICO (mică: repede, imediat) COS (coş: tabără militară) ON (on: neam, rude, a însoţi) IG (ig:a spune, a cerceta). AM DIO (sfînt) SOMOIN (somon: turtă mică, colac) MICI (mici: a se micşora) SOI (soi: a murdărie) NO (nu) CAI (căi: a se plînge, a cere iertare) GAMAN (găman: om lacom, secătură). FO TAOI (tăoi: mo-cirlos) ERA RIC (rîcă: groapă mică) CIL (cil: cal cu părul sur) OSO (osi: a fi tare ca osul, puternic) TO MOE (moi: ud, muiat) LO PICIOR (picior). ONSO (unge) STO (a sta) RAE (răi: a se înrăi) TON (tană: pîclă) NOI (noi: apă neîncepută folosită pentru descîntece) GIEO (giu: vioi) SAT (saţ: săturare, silă) TIE (ţîe: a ţine). OI STREO (a striga) MACIE (mace: măciuci) NO (priveşte!) RAG (a rage, a urla) SIO (sîi: a se sfii) SOI (soi: a murdări). SO GETO GIG (gig: tînăr) AM PICEO (pică: a fi numai zdrenţe) DABO (cetate). AIO DIO (sfînt) SO MANO (mană: boală a plantelor) MACI (mace: măciuci) DO (a da) NE (nouă). IO TAMA (tamă: întîmplare) RO (ră: rea) KO NO (priveşte!) MICE (mici: a se micşora) ROSO (roşu, roziu) NO (nu) OCI (oci: ochi) SO GAGIC (iubit, amorez). AM DO (a da) MIC SO SARMIO (sîrmea: preparat din antimoniu şi gogoşi de ristic folosit la vopsit) SI SOM (şom: blană de samur) SI GIG (gig: sul de pînză, frumos) TEL (tel: fir de metal auriu din care se face beteala) LONE (lome: boarfe, haine) OS (puternic, deosebit). SEI (sii: a fi) ANO OMAG (omah: baltă, a inunda) SA TEL (ţeli: a lovi) KO MOI (moi: ud, înmuiat, căldare) INO (ină: fibră, in) OS (tare, puternic) KORATO (curată). NO (priveşte!) ESIE (a ieşi) MIGA ( migăi: a lucra încet şi fără spor) MENO (meni: a se cuveni) APO (apă). IS (îs: a fi) NAM (nam: lucru voluminos, grămadă) GIG (gig: val de pînză) AM DO (a da) IG (ig: a cerceta, a spune) AMO KARO TESOE (teaşă: întors înapoi) SIG (sigă: substanţă minerală roşie folosită la vopsit). TO SABIO ON (on: popor, a aduna) NIG (nic: nimic) SOE (soi: a murdări) IG (ig: a cerceta). ISE (a ieşi) IO MONOI (a mînui) GELI (ghili: a înălbi o pînză prin muiere în apă şi întindere repetată la soare sau ger) IG (ig: legătură, a spune, a cerceta) SIO (sîii: a fi) AGA (agă: conducere) MIRATO.
Medalion stînga. BASELEOS SARLIEO dreapta. M (mato: conducător). SIKTO SABIO (sabie) GET (geţilor) OS (puternici).
 
Femeile au alergat să adune isope pentru că ghilul arăta murdărit cu noroi. Tineri răi şi puternici l-au dat cu murdărie (glod) vorbind aiurea ca o piază rea. Anul trecut s-au cercetat făpturile de pe cer şi s-a prevestit pentru anul acesta un rău puternic. Priveşte malul (digul) datorită căruia torentul s-a revărsat. Nu a sosit acolo zvîrcolindu-se ca un peşte în plasă. Femeia care păzea pînza a văzut cum această pleavă de cînepă (ceată de răi) alerga cu paşi mari peste ghil purtîndu-se ca nişte smintiţi. Ca să fim toţi siguri, repede au venit ostaşii adunaţi în tabără să cerceteze. Cum aceste secături nu-şi cereau iertare, le-am dat bucăţele de pîine sfinţită. Era o groapă mică, unde ca nişte cai puternici, cu picioarele au făcut mocirlă şi au udat (murdărit) cu ea pînza. Pe aceşti răi cu mintea în pîclă i-am descîntat cu apă neîncepută şi i-am uns să stea vioi şi sila să nu-i mai ţină. Voi striga: priveşte aceste măciuci care s-au murdărit iar acum se sfiiesc (ruşinează) şi rag (plîng în hohote). Aceşti tineri geţi, prin cetate vor umbla numai în zdrenţe. Sfîntul a spus că aceste măciuci ne-au dat numai boală (pagubă). Eu privesc la aceşti iubiţi şi văd dacă întîmplarea rea nu le-a micşorat roşul (aroganţa) din ochi. Am dat puţină vopsea şi samur precum şi un val de pînză şi fir de aur pentru a face haine deosebite. Anul a fost cu apă multă, să înmuiem pînza de in şi să o lovim cu putere pînă se curăţă. Uite! să ieşiţi şi să lucraţi (spălaţi) cu atenţia cuvenită în apă. Grămada de pînză pe care am dat-o este acum vopsită în roşu, cercetată şi adusă înapoi. Toate săbiile neamului (oastea) au cercetat şi nu au găsit nimic rău. Eu am ieşit şi am mînuit ghilul cercetîndu-l iar conducerea a fost foarte mulţumită. Medalion stînga: Basileos Sarlieo; dreapta Conducătorul Sicto sabia puternicilor geţi.
 

 

Tăbliţa 13. Tăbliţă turnată pe la 340 î.Ch. TORNIO (a înturna) LOR ZISI DABO (cetate) ATI (aţi: cai buni de călărit, armăsari) GOTO (gotă: dihanie cu care se sperie copii) NIO SOES (soios: plin de grăsime, strălucitor datorită grăsimii ieşită pe păr) GITO (gîţă: panglică împletită la capătul cosiţelor pentru a le putea înnoda în jurul capului) SOI (soi: neam). FO GOTO (gata) SOR (soare) LO NUR (nur: calitatea unei femei de a plăcea) DOI (doi) LO CORCI (corcie: căruţă pe două roţi) EASI (a ieşi) I (i: a merge) ATI (aţi: cai buni) GONO (a goni) RIR (rar) GINI (gini: a observa, a cerceta) EO (ea) RA (rea) SORTI (sorţi: destin; sorti: a fi predestinat). TINDIO (a tinde, a îndrăzni, a întinde) A SORA (sora) ROI (roi: pui de căprioară) OI NITIL (niţel: puţin) FOLOS RIS (ris: legătură) TIN (a ţine) TAIR (taier: blid, farfurie) GII (vii) INO (ină: fibră) A ORIO (orie: plasă mare mînuită de doi pescari pe rîurile adînci). SOI (soi: a dormi) GETIO (geţi) OGI (oci: ochi) SO AKANI (acana: mai departe, mai încolo) SOLIE LO ROATE OGI (oci: ochi, a vedea) TOR (torişte: loc unde stau sau dorm animalele) DIE (die: a spune) SCITO. LO IDIE (idee, gînd) LUA (a lua) TIGO (tigi: a coase marginea unei ţesături) DAI (a da) COSOI (cosoi: şiret) SOR (soare) DII (die: a spune) AN. RISE (riz: şanţ mic făcut în lemn sau metal) MATIGO GETO MATO.
 
De la noi să luaţi focoşii şi strălucitorii cai, să-i împodobiţi cu panglici, să ieşiţi din cetate şi să-i duceţi lor să se ştie ce neam sîntem. Pentru frumoasă să fie gata totul cu soare (pînă la asfinţit) pus în două corcii, să iasă şi să meargă cu grijă arareori gonind caii pentru că ea a avut o soartă rea. Pentru a ţine vii legăturile de familie, pui de căprioară să treci (întinzi drumul) puţin pe la sora ta să mîncaţi din acelaşi blid (să vă amintiţi de copilărie) să fie cu folos. Să dormiţi la geţi şi să mergeţi în ceată astfel ca la toriştea sciţilor să se spună de departe şi să se vadă o mare (rotundă) solie. Să luaţi şireturile de anul trecut şi să spuneţi că aveţi de gînd să coaseţi pînza la capăt. Rizuită de getul Matigo. Sub imagine: Conducătorul. Textul de pe marginea tăbliţei sus şi jos nu este desluşit.
 

 

Tăbliţa 14. Tăbliţă turnată pe la 335 î.Ch. ERI GIRIE (giri: a închide gura cuiva, a băga în pămînt) O RAERO SABIO ICU (ic: vîrf ascuţit) E TRAGIO (a lovi, a trage) I (i: a merge) RENIU (răni) NIO PORGIND (a porni) ANIO (anul trecut) SONTIO (şonta: a tăia în bucăţi, a schilodi) MACIDONIO (macedoneni) ESSIO (a ieşi) NIP (nip: lume, mulţime) SE REGIO (rege) FILIPOI ENIO NI (ni: a refuza, veneraţie) BADI (frate mai mare, nene) I (i: a merge) KONOSTE (cunoaşte) IO. IEO (ieu: a lua) EDIE (edie: a provoca, a duce) KARI (carele) LOLE (lole: lele, ţaţă) RIO (rîu) LO RAGETE (răgete, vaiete) RON (rin: a opri, a înceta). TARO PALIE (a păli, pală: sabie) LESA LUEO (a lua) CELIO (celi: a se veşteji, a putrezi) ICO (icu: suprafaţă de pămînt ) GETO TISEI GRUPEO GORIN. SO GETO LIO AS (as: a încătuşa) OMISO PO TIBISO DA (a da) MARIO (mare) FILIPOI ADE (a aduce) LO PACIE. TZIEOI (să ţie) SO MECE (a merge) GOMETE (gomon: sfat; gomeţi: sfetnici) OSIO (osie: mijloc) SI ERATI FIOE (a fi) GIORO (giura: a jura) TOBIO SO OTE (oţoi: a se fuduli) GELERI (jeleri: ţărani) TORO (tor: tizic, torişte, ocol). Medalion: MATO (conducătorul) CHE-SOSAI PIEO (piu: credincios) LUNO. interior: ELIM (ilam: sentinţă judecătorească scrisă prin care se dădea cuiva cîştig de cauză) SRMTS (Sarmisetuzo).
 
Ieri am înmormîntat pe Raero care a fost lovit (tras) şi rănit de vîrful unei săbii anul trecut cînd am pornit război cu mulţimea de macedoneni ce au ieşit în frunte cu regele lor Filipoi Enia pentru că eu am refuzat să merg, să-l respectăm şi să-l (re)cunoaştem ca badi (frate mai mare). Am luat care şi am dus femeile de lîngă rîu pentru a înceta răgetele (vaietele). Geţii de pe Tisa din grupa (neamul) Gorin tare au pălit (tăiat) cu săbiile şi i-au lăsat să-i ia putrezeala pe cîmp. Aceşti geţi l-au încătuşat pe Tibiso şi au omis să-l dea marelui Filipoi cu care s-a ajuns la pace. Ca să ţie pacea au mers în mijlocul adunării întregite să jure Tobio împreună cu fudulii ţărani proprietari de vite. Medalion: Judecată la Sarmisetuzo în luna sfîntă de conducătorul Chesosai.
 

 

Tăbliţa 15. Tăbliţă turnată pe la 330 î.Ch. MATIGO LOI (lai: negru, cenuşiu închis) GAMO (găman: mîncău, flămînd) MAICO GETO ESO (a ieşi) RE GENI (gena: mic, slab, lipsit de tărie) SODINO (sudină: fecior hărăzit unei fete pentru căsătorie). ALOEANO (aleanu: durere, tris-teţe) ESO (a ieşi) KOKAOE ( cocaie: lemn strîmb pe care ciobanii atîrnă căldarea cu mămăligă; cocă: copil mic, diaree) ENO SOI (soi: a murdări, neam, fel) DAGIO (dage: adunare) RE (rea) GITO (giţă: rădăcină, neam, gită: vită) ILO GETO DE (a da) NO (noi) FEA (fie: fiică) ZOI. TAN (tană: negură; ceaţă; tanăi: oameni proşti) TI (ti: a trăi, a locui) GIEO (giu: viu) E LIC (lic: ceată, gloată) RA (rău) DOI. PONOI (păna: a schimba, a înlocui) EMIE OI (vai!) OI (vai!) LOUO (a lua) MAICO E LIASO (a lăsa) SOGE (soage: a frămînta, a subţia). TOKOE (tocăi: a ciocăni la uşă) I (i: a merge) LERI (leri: gust, plac, farmec) LOEO (a lua) AE PIO (pio: credincios) MACIDONIEO. ESIO (a ieşi) LOA (a lua, a se căsători) COP (cop: cizmă cu toc înalt, pălărie) ATEO (atei: a se îmbrăca de sărbătoare) SEDE (şede: suprafaţa plană a cuptorului pe care se poate şedea sau dormi; şedă: în subordine, reşedinţă) OI ISTRIEO ONSO (unsă: aleasă). GITO (gită: vită) DUE (a duce) SARMIZO DE TROGE (a trage) ENO DAGIO (dage: adunare) DE (a da) NO (noi, nu) FIA (fie: fiica) ZOI (zoi: apă murdară, spălătură de vase) SARMIEGETOSO IZO (izi: a mînca). SI (sii: a fi) M (mato: conducător) CIZ (scatiu) MIDAI GLMO E (e: preot judecător) MAIZO. Medalion: IO LIA (lie: minune) SARMIEGETOIOUZO.
 
Getul Maico a ieşit rău cu neputincioasa sudină a lacomului Matigo cel negru. Pentru a alina durerea pricinuită, strîmbul şi murdarul Eno şi adunarea răului lui neam, s-au dus la Ilo getul să le-o dea pe Zoi, fiica lui. A-ţi duce viaţa într-o gloată de oameni proşti este rău de două ori. A o lua (a căsători) şi apoi a o lăsa (desface logodna) a fost pentru Emie şi Maico, o mare frămîntare şi supărare. Pentru că i-a mers vestea de frumoasă, la uşă au bătut pentru căsătorie acei credincioşi macedoneni. Cererea a fost acceptată şi a ieşit din Istria, reşedinţa neamului ei ales, îmbrăcată cu haine de sărbătoare şi încălţată cu cizme cu tocuri înalte şi pălărie. Această vită de Eno s-a dus la Sarmizo să ne tragă în faţa adunării că nu i-am dat fiica să ajungă zoaie la masa lor din Sarmiegetoso. Este frumosul conducător împăunat Midai Glmo. Preotul judecător Maizo. Medalion: Eu minunata Sarmiegetoiouzo.
 

 

Tăbliţa 16. Tăbliţă turnată pe la 330 î.Ch. SI (sîi: a fi) GOBI (gobi: a lua, a şterpeli) SOE (soi: a dormi, neam) NO (uite!, priveşte!) GATOE (găta: a termina, a se pregăti pentru o acţiune, a nimici) GETI BOIO (boi: talie, chip, mîndrie). SO ROT (rot: roată, ceată, a se învîrti). NI (uite!, a chema) STOE (a sta) ENO NOCTIO (noapte) TRAGIO (a trage, a lovi, a cuceri) IESE (a ieşi) TABOE (tabie: redută, parapet de pământ la un loc întărit, şanţ pentru delimitarea proprietăţii). SIO (sîi: a fi) AZE (az: eu, primul) TINA (tină: noroi, pămînt) INO (ină: fibră, in) TOE (toi: ceartă, a se linişti) BICA (bîca: atenţie, ai grijă!) NOE (noi: cenuşă, cărbuni, apă descîntată) CA OERI (oieri, ciobani, păstori) SOE (soi: a dormi, neam). TAGE (tage: negări) ROTIO (a roti) DUE (a duce) BOEI (boi: a vopsi, a înşela) IA (atenţie!) GETO EDI (ede: a ieşi, a declara, a judeca) I (i: a goni, a alunga) TORO (tor: tizic, ocol pentru animale unde se formează tizicul, gospodărie, ţară). TINE (a ţine) STOE (a sta) ENI I (i: a merge, a goni) NOCTIO (în timpul nopţii) MACIDONI SOE (soi: neam, a dormi) DENIE (denie: rugăciune de seară). IA (atenţie!) OE STIO (a şti) OI ON (on: neam, a aduna, a locui) ISTORIEO TOTOE (totoi: toate, mămăligă înaltă) ISTREO DEI (a da) NOE (noi: cenuşă, cărbuni, apă descîntată) SOE (soi: a dormi, neam) OSAZO (osînză: avere, bunăstare). TAG (tagă: negare, minciună) SITIO (a siti: a se rări o ţesătură, a cerne) EDIA (edia: a declara, a judeca) TRETE (treti: al treilea în rang) TOT SOE (soi: jeg) MIA NOSI (nosa: haide!) GOBIO (gobi: a lua, a şterpeli) MAICO. GETIO GOE CRICIO (crici: a trimite vorbă, a însărcina, a stărui) AIE (acele) OZATE (hozate: calabalîc, bagaj) SI (sîi: a fi) IE (a lua) ENO TERIC (teriac: drog din opiu) CITO (cită: adevărat, întreg, semn făcut de oameni la măsurarea unui loc). DE (a da) IO AI (usturoi) NIO (ni: cuvînt cu care se gonesc cîinii) GETO BOEO (boi: chip, falnic, imagine). Medalion: G(geto) MAI(Maico).
 
Priviţi mîndri geţi cum am fost furaţi şi nimiciţi, cînd neamul dormea. În timpul nopţii Eno şi-a adunat ceata, au ieşit şi au pîndit să tragă (cucerească) un alt şanţ (întăritură) ca hotar între noi. Neamul meu de oieri a fost prima rădăcină pe acest pământ şi sîntem atenţi ca cenuşa lor să aibă linişte în somnul de veci. Cu minciuni meşteşugite s-au dus să înşele atenţia geţilor care judecau şi să ne gonească din toriştea (ţara) noastră. După rugăciunea de seară cînd macedonenii s-au culcat, Eno în timpul nopţii i-a gonit şi acum stă şi ţine tabia. Atenţie! că ştiu şi alte neamuri toată istoria Istriei pentru care neamul meu a dat cenuşă (trupul incinerat al morţilor) şi avere. Este pentru a treia oară cînd toţi jegoşii mă cheamă pe mine Maico la judecată să mă şterpelească cu o minciună însăilată (prin care se vede). Getul Goe a fost însărcinat să ia acel calabalîc al lui Eno cel nebun şi să-l ducă la hotarul adevărat. Eu voi da usturoi acestui cîine gonit de falnicii geţi. Medalion: getul Maico.
 

 

Tăbliţa 17. Tăbliţă turnată pe la 330 î.Ch. DAGE (dage: adunare) BALO (bală: fiară, urmaşii strămoşului totemic, stea-gul get cu cap de lup şi trup de balaur) ON (on: neam, a strînge) ANGEA (angel: înger) DU (a duce) ARMOSA (armata) DACO (nobililor) GEO (viu: plin de energie) ADESO SONTA (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) DO (a da) MINO (mînă) ILA (ilău: ciocan mare). DU PORIRE (pornire) SO SARMISE TAUSA (tăuşa: a ascun-de) A GINOI (gini: a zări) LA DUPI (după) ZERI (zări) STA PE STEAR (ster: lemn tăiat, finisat şi aranjat în grămezi mari de formă dreptunghiulară sau pătrată şi de diferite înălţimi, pisc, stei) MOŞ (strămoşul ancestral) ARIMIN OS (puternic).
 
Armata nobililor este trimisă adesea din Sarmise de către adunarea neamului străbun să facă război şi să lovească de aproape cu putere ca un ciocan, fiind însoţită de ceata de îngeri. Astfel după pornire, ascuns privirilor o urmăreşte din înaltul zărilor stînd pe un ster Moş Arimin Os (Puternicul strămoş Arimin).
 

 

Tăbliţa 18. Tăbliţă necitită.
 

 

Tăbliţa 19. Tăbliţă turnată pe la 300 î.Ch. OROLO SIOE (sîi: a fi) GERO (giri: a închide gura cuiva, a se mînia; cîrîi: a critica, a fi bolnav grav) SIO (sîi: a fi) SIL (silă: obligaţie, dispreţ; sili: a prăda, a alunga) GETO DU (a duce) NE SABIO (sabie). DI (di: a spune) SILE (silă: obligaţie, dispreţ; sili: a prăda, a despărţi) LOI (lui) BESE ROI (roi: a pleca, a dispărea) KO BASTARNO (bastarnii) I (i: a merge, a goni) FO (a fi) SOLI (solie, înţelegere) STO (a sta) AGEO (agie: conducere, organ de administrare şi conducere în Moldova şi Muntenia în feudalism). NALI (nălăi: a năvăli, a ataca) TAURO (puternic, vio-lent) MATO (conducătorul) PERSO MACIDONIO REKAI (rîcăi: a răcni, a urla, a se opinti) KO MATO (conducător) RARE (rare: încet, pe îndelete, în linişte) KO ESE (a ieşi, a pleca). A OFO (of: amărăciune, disperare). NI (uite!, priveşte!, atenţie) DO (a duce, a porni) PETRA MEZIO. OROLO SOI (soi: murdar, josnic) KO MATO (conducător) RAGE (a striga, a plînge, a ruga) TO MERSEO (a merge, a ple-ca) NOI (noi: apă neîncepută, a tăcea chitic, a muri) FAE (fae: plantă erbacee foarte toxică, laur; fai: stofă de mătase neagră cu fir gros). IO EDE (e-de: a se ridica, a spune) CASO (casa) TO BASTARNO AGEO (agie: conducere) SENI (sinii: tavă mare şi rotundă pentru copt plăcinte; sîni: a înălbăstri, a se însenina) OP (op: listă de acte, registru, inventar) MITA (miţă: lînă scurtă tunsă de pe miel, fire lungi de lînă care atîrnă în smocuri) MATO (conducător) RAGE (a striga, a plînge, a ruga) TO. Medalion: DELIGO S(Sarmisetuzo) MT(mato: conducătorul).
 
Orolo este mîniat pentru că a fost silit să-şi ducă săbiile (luptătorii) sub comanda geţilor. În dispreţul lui, spune că besii împreună cu bastarnii au mers să facă solie şi să stea (să slujească) la agie (conducerea Macedoniei). Puternicul conducător (Lisimah) al armatelor perso-macedonene i-a pîndit şi atacat pe îndelete (peste tot) şi cu răcnete l-a făcut pe conducătorul Petra din Mesio să plece plin de necaz. Ca un conducător nevrednic, Orolo plînge că toţi au mers către moarte sigură (să se îmbrace în mătase neagră şi să fie stropiţi cu agheasmă). Eu am spus conducerii caselor tuturor bastarnilor că nu poţi umbla cu părul în ochi să vezi numai tava cu plăcinte din tot ce este pe masă aşa cum te plîngi tu, conducătorule! [Eu am spus conducerii caselor tuturor bastarnilor că nu poţi vedea numai cer senin dacă ai părul în ochi aşa cum te plîngi tu conducătorule!] Conducătorul Deligo din luminata Sarmisetuzo.
 

 

Tăbliţa 20. Tăbliţă turnată pe la 300 î.Ch. OROLO SO (astfel) MADA (madea: pricină, om neserios) TOE (toi: ceartă, luptă) DOSE (dosi: a ascunde, a fugi) RIKO (rîcă: groapă mică). DORINDO (a dori) SOI (soi: neam, fel) KOTI (cote: ie femeiască) LITO (liţă: epitet pentru fete, femei tinere, faţă) ESI (ieşi) RIKA (rîcă: ceartă, bătaie) AU FO ZAGIO (zace: a fi bolnav, a fi rănit) RO (rău). NON GETI RANO (rană, a răni) SETO (seta: a înseta) TOR (tor: tizic, ocol pentru animale, adăpost) SOI (soi: neam, jeg) LAKOM. PONO (păna: a schimba, a înlocui) E LIA I (i: a merge, a alerga) PRITI (priti: a avertiza, a sfătui) MIE ISKIITO (ischiti: a iscodi, a cerceta) RILO (rîlă: minciună) GETO EP (ipen: întreg, sănătos). NATA (nată: femeie) LEA TI (ti: a trăi, viaţă) MARA (mare, cinste) MACIDONIO GETO IKEA (icia: aici). NON (nu) TALI (tali: plecăciune) PIKA (pică: ciudă ascunsă, duşmănie) E LIA IAI (iai: chiuitură) SATA (şatia: satisfacţie răutăcioasă). BRI (bre) ASTA IN (fibră textilă) RUBUO (rubă: cîrpă, bucată de pînză) ESE (a ieşi) ILA (ilău: dans ţărănesc) TIL (tel: sîrmă aurită din care se face beteala) BIA (bîia: necaz) KO BASTARNIO. Stînga jos: SEL (sel: şanţ prin care se scurge apa unui şuvoi) TITIO (titii: a şopti) DEIE (a da) SOTE (sotea: diavol) TIL (tel: sîrmă aurită din care se face beteala). Dreapta jos. DIO (sfîntul) ZABELO GETO DAGIEO (dage: adunare). Jos TALO (tală: adunare gălăgioasă, taifas) MI-NIE (mînie: supărare) SO UN SOTO (soţi, a însoţi, camarazi). Medalion: MT (mato: conducător), interior: GUTO S(Sarmisetuzo) ON(on: popor, adunare).
 
Astfel neseriosul Orolo s-a bătut şi a căzut într-o groapă. Dorind o ie pentru femei tinere, a ieşit cu luptă iar el a fost rănit rău. Nu geţii l-au rănit ci setea de avere a acestui neam lacom. Eu am cercetat această minciună şi ca orice get sănătos la cap, l-am sfătuit să meargă la Lia pentru a face schimbul dorit. Femeia Lia a trăit în cinste cu macedonenii şi aici cu geţii. Nu este pentru Lia plecăciunea plină de duşmănie şi chiuitura răutăcioasă. Bre! cu această bucată de pînză de in cusută cu beteală se iese la ilău iar pericolul sînt bastarnii. Sfîntul Zabelo şi geţii strînşi la sfat au spus: cearta şi mînia/zavistea se însoţesc una pe alta. Se şopteşte pe marginea şanţului să daţi dracului beteala. Medalion: Conducătorul Guto al Adunării Sarmisetuzei.
 

 

Tăbliţa 21. Tăbliţă turnată pe la 280 î.Ch.DOPA (după) CAPO (cap, judecată) DIO (sfînt) ZABELIO AIU (aiu: usturoi, arzător) SOR (soare) SE ZERI (a zări) NA (na: a da, a doborî) GLOTO (gloată) ARMOSO (armată) DAB (cetate, întăritură) SIRMIO DROMIGTO KRO (croi: tăietură, lovitură) MOS (moşi: a lucra ceva încet şi pe ascuns) POL (pol: jumătate dintr-un întreg). TABIO (tabie: cetate) LINA (lina: a potoli, a se adăposti) TO ISO (izi: a mînca) RAGA (rage: a plînge) SIO (sîi: a se teme, a se sfii) O RUSI (roşi) SE-GETA (săgeată: copil sărman). BRE! NODE (nodă: genunchi) NOS (nosa: hai! hai-de!) GEO (giu: vioi) TOE (toi: mulţime, a calma) OSTI (răsărit). SAR MOGA (mogă: om simplu, nepriceput) TO DAB (cetate) SCUT (scuti: a apăra, a ierta) GET. KOS (coş: tabără militară) RASAR (răzare: sclipirea razelor soarelui) M.(mato: conducător) GITIO SATO (saţu: săturare) PO (po: a striga pe cineva). Interior: SLIDO (sladu: produs din care se face berea, gălăgie).
 
Sfîntul Zabelio a judecat şi a dat armatei populare a cetăţii Sirmio condusă de Dromixto(Dromicto), acel soare arzător care i-a culcat la pământ şi i-a lovit pe fu-riş pe jumătate din ei. Locuitorii cetăţii s-au ascuns să nu fie mîncaţi, au plîns pînă s-au înroşit şi se temeau ca nişte copii sărmani. Bre! Haide să îngenunchem repede către răsărit pentru rugăciune şi să ne liniştim. Toţi locuitorii simpli ai cetăţii geţi- lor au sărit să primească iertare(apărare). Pînă la răsăritul soarelui conducătorul ge-ţilor s-a săturat de strigătele din tabăra militară. Interior: gălăgie.
 

 

Tăbliţa 22. Tăbliţă turnată pe la 280 î.Ch. LISIMAKIO NIB (nip: mulţime, lume) ODE (odie: scîrbă, ură) I (i: a merge) SOSIE TRAGI (a lovi, a înşfăca) RO (ră: rea) FALANGEO SATRIO (şatră: clan, neam). TI (ti: a ataca, a se lupta) RO (ră: rea) REN (reni: plajă, mal nisipos şi rîpos) PO (pu: a striga) IMA (îma: maică, mamă) IO. II ++ ZERINDO (zărind) DE (a da) CAPEO (cap) PURGEDE (a pleca) SATRIO (şatră: clan, a locui) ZUNA (a suna, a chema) RUDA (neam) OA (cuvînt care exprimă uimire) GINO (gini: a vedea) A NOSTREO TAM (tam: întîmplare). ARO (ar-e: a lăuda) ON (on: neam) UM (om: înţelept, generos) ARO (ar-e: a străluci, a lăuda). NOE (noi: cenuşă, cărbune, apă neîncepută pentru descîntece, a se înnoi) DEO (sfînt) III (Mîntuitorul) I (i: a merge) GETI ON (on: neam, a însoţi) LURE (lu-ru: recalcitrant, rău) SO ROPOSI (răposa: a se odihni, a deceda, a se opri) KADO (a cade, a lăsa) PRINSO (a prinde). DE (a da) O GEOLO (gioale: picioare) GIU (viu) EDO (ede: a trimite, a judeca) LO DRO-MIOXTO. DOGIO (dogi: a vorbi cu voce răguşită) ODIE (odie: scîrbă, ură) SOBO-RIO (sobori: a se strînge pentru sfat) COLOTE (coloti: a fugări, a speria) IT (iţ: copil neastîmpărat) NO (uite!) RIPOI (rîpi: a batjocori, a dispreţui) SO.
 
Lisimakio cu mulţimea lui duşmănoasă, a alergat şi a sosit să ne lovească rău cu falanga neamului său. Eu i-am atacat cu putere la un mal nisipos şi rîpos şi i-am făcut să-şi strige mama. Zărind pe cer (deasupra capului) că Mîntuitorul ne-a dat două cruci, am plecat la neamul meu şi am chemat toate rudele noastre să vadă minunea întîmplată. Cei adunaţi au lăudat cu înţelepciune minunea ce strălucea. Cenuşa (moaştele) sfîntului Salvator / Mîntuitor al geţilor ne-a însoţit şi ne-a ajutat să-i oprim pe aceşti răi, să cadă prinşi. Le-am dat la gioale şi i-am trimis spre judecare lui Dromioxto. Cu voce răguşită şi plină de dispreţ a chemat soborul să privească aceşti copii neastîmpăraţi şi speriaţi, vrednici de batjocura lor.
 

 

Tăbliţa 23. Tăbliţă turnată pe la 280 î.Ch. DROIO (droaie: mulţime) M (mato: părinte) G (geto) TOGIE (togi: locuri netede, luminiş în pădure, adăposturi în cîmpie) BIZO (bîzoi: viespe) GETO TORSO (întoarce) SAPO (sapie: măcelar) SONTA (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) LISI-MAXO. BRE BURO (bură: dans popular, a bucura) KOPO (cop: măsură de capacitate de un litru, urcior, cofă) NOE LIG (leg: legămînt, testament) LAKIMA (leghin: flăcău, june) EI DE (a da) UNI (a uni) OSIO (osi: tare ca osul, a se osifica) IT (iţ: copil neastîmpărat) LA EO. ITERO (itros: slujbă religioasă făcută dimineaţa) POIT (poitră: zi care urmează sau precede o sărbătoare) KEDO (cedvă: jumătate dintr-un trunchi de copac pentru covată) ANO IZI (izi: a mînca) MOR (a muri) OPTO (opt). EA O IN (in: plantă textilă; ine: fibră) OBOSI RE (rău) IT (iţi: a se uita pe furiş la cineva, a arunca o privire curioasă) ALTO ASEO (aşău: hîrleţ, a săpa) REPO (răpi: a fura, a fermeca, a încînta) BISA (bîză: albină). Medalion ELIE (ilie: a fi mare, a străluci, a fi bogat) S (Sarmisetuso). MT (mato: conducător).
 
Droaia de geţi în frunte cu conducătorul lor au ieşit din ascunzătorile cîmpiei şi pădurii şi s-au întors ca viespile asupra lui Lisimaxo să-l taie în bucăţi şi să-l măcelărească. Bre! Hai să dansăm cu cofele în mînă că noi vrem să facem acum legămînt trainic şi să dai în unire (căsătorie) pe flăcăul tău cu neastîmpărata mea copilă. După slujba religioasă, a doua zi a început sărbătoarea (petrecerea) ce a durat jumătate de an iar opt meseni s-au îmbuibat pînă i-a mîncat moartea. Ea este o fire delicată şi a obosit rău să fie privită pe furiş de alţii care vor să o smulgă din casa părintească şi să o ia pentru farmecul ei de albinuţă. Medalion: Strălucitoarea şi puternica Sarmisetuso, Conducătorul.
 

 

Tăbliţa 24. Tăbliţă turnată pe la 280 î.Ch. FATO (fata) ZESA (zisa) MARICO (Marica) COCOM (cocon: copil) PO (cîte) SOFII ESE (a ieşi) PO (strigăt la distanţă) AZI SONTIO (şonţi: a se îmbrăca cu haine de tîrgoveţ) TEASO (tasă: tipsie) CRESTERE DOTO (zestre) FILO (fiu) MIO SATO (satu) CAP (cap, şef) DIOGISO DABICO FI OS (osi: a fi tare ca osul) CO. GIP (gib: cununa miresei, întunecat) GILI (cili: suri).
 
Pentru fata zisă Marica copila Sofiei, a ieşit de azi strigarea că este îmbrăcată cu haine de tîrgoveţ, va mînca din tipsia primită de zestre şi va creşte alături de fiul meu Diogiso, tare ca osul (voinic) care este capul (conducătorul) satului Dăbîca. Femeie măritată poartă straie sure (întunecate).
 

 

Tăbliţa 25. Tăbliţă turnată pe la 275 î.Ch. BOERO BISETO ON (on: neam) SOTI (soţi, luptători) RIODOI (rătui: a salva) LOI (lu: conducător) RA (rău, duşman) BIDO MATO (părinte) SARMATO. PURGEDIEO (a purcede) ON (on: a aduna) SONTIEO (şonta: a schilodi). ATOCO (a ataca) IE BISO (bîză: viespe) GALO GEONASTIO ON (on: a aduna) MESIO BOERO BISETO RETERODUI (retiradui: a se retragere din faţa duşmanului) DA-BOE (cetate) SO POIR (poiva: contra) REDOIE (rătui: a salva). LO RETIE (răţoi: a hărţui, a înfrunta) TAOI (tăoi: mocirlos, apos) RIPO (rîpă) EASU (iazu: eleşteu) NOZOS (nazar: spaima, groază) TOPITO (a dispărea). ON (on: neam) ZARO (zara: a lega, a răsuci) TOTO (toţi) ROBIO (robi) GETO GALOE. IE (a lua) A SOME (somi: blănuri de samur) DO (a da) DOPA TOBERIE (tăbărî: a năvăli) LAPISE RIOG (a ruga). BIRSE (bîrsane: oi cu lîna lungă) RIO (rîu) BA (nu) ROI (roi: a pleca) SEI (săi: cai speriaţi) ZABELIEO SATO (satu: înălţime) +++++ I (i: a alerga) SARMATO NI (ni: uite!) DABO GETO +++ .
 
Boiero Biseto împreună cu luptătorii clanului său, l-au salvat de la strînsoare pe bărbatul Bido, căpetenia sarmaţilor. Boiero Biseto şi soţii săi au purces şi au atacat ca viespile pe galii din Geonastio, adunaţi în Mesia obligîndu-i să se retragă în cetate unde s-au salvat. În timpul înfruntării galii au fost împinşi într-un loc mocirlos cu o rîpă înspăimîntătoare şi un iaz mare unde mulţi s-au înecat. Toţi galii care au scăpat de la înec au fost legaţi şi duşi în robie de către geţi. Lapise, te rog să iei aceste blănuri de samur şi să le dai după ce vei ajunge. Din înălţimea binecuvîntată cu puterea crucii a lui Zabelieo să goneşti şi să pleci cu bîrsanele chiar peste rîuri către sarmaţi spunînd: priveşte sfînta cetate a geţilor! Lapise.
 

 

Tăbliţa 26. Tăbliţă necitită.
 

 

Tăbliţa 27. Tăbliţă turnată pe la 270 î.Ch. IBERO A EDIA (ede: a trimite, a provoca) EGI (igi: a spune, a cerceta) I (i: a merge) SEOLIE (solie) BOERO BISETO MARO FEREO (a feri, a apăra) A ARMOSE IO. GENEO (gena: regulat, slab, mic) SOEA (soi: a dormi) ON (on: a aduna) LOSI (a lăsa) FOCE (a face) ROPOE (a răpăi: a bate toba) POE (poi: pleavă de cînepă) STRIEO (a striga) AGE (agie: conducerea unui ţinut) INDIU (inde: unde, cînd) LOCA (loc) SETO (sete) GRONDE (grund: pietriş mărunt) SIDE (şede) OM. ELE EDIO (ede: a provoca, a transporta) EG (eg: a cerceta)) ZABOLIEO ASEN (asen: înţelept, medic, suflet de erou) DIGI (digi: a fi slăbit datorită obligaţiilor că-tre stat) SONO (sana: a vindeca) RIPOE (rîp: murdărie, rîpi: a săpa adînc). O EDIO (ede: a trimite, a provoca) EG (eg: a spune, a cerceta) ANE TOTIO OA (uimire) IEO (a lua) ON (on: neam, a însoţi) ROPOI (răpăi: a bate toba) ERO (era) ON (on: neam. a însoţi) ARMOSEO. ELI EUDIAS SIO (sii: a fi) SO BAIO (bai: supărare) MATEO SO ON (on: neam, a însoţi) SATRIO (şatră: neam, clan) ON (on: neam, a strînge, însoţitor) ARE ICOERU (ichiuri: sforţări, a se încăiera) MOESO PETREO (piatră) APO (ape) SEMENIO (a semăna) OSIE (osi: a fi tare ca osul) TINIE (a ţine). TRAMATI (a trimite) IO ANO EDI (ede: a ieşi, a provoca) EG (eg: a cerceta) GIROE (gira: a garanta) ESIO (a ieşi) ALOE (al-lu: a necăji, a păcăli) SODE (şede: în subordine) NOE MACEDONIO. KOT (băţ gradat pentru măsurat lichide; a coţi: a măsura) POC (pac: ghem) GETEO MATO BOERO SO.
 
Eu, boiero Biseto, mare comandant al armatei l-am trimis în solie pe Ibero care a mers să-şi spună mesajul şi să iscodească. Gonind repede dintr-un loc în altul ca pleava de cînepă pentru a-şi striga mesajul agiei, fără locuri unde să-şi potolească setea şi odihnindu-se pe grund (pământ), acest om a dormit foarte puţin. Datorită obligaţiilor pe care le-a avut de îndeplinit, el s-a îmbolnăvit şi a fost dus la Zabolieo care l-a cercetat cu grijă, s-a socotit şi a reuşit să-l vindece de murdăria trupului. În toţi anii spre mirarea tuturor, el a fost luat la armată şi era trimis ca ştafetă a oştirii pentru a iscodi. Eli Eudias este supărat pe atacurile lui Mateo, care cu mulţimea clanului său se însoţesc pentru a se încăiera în Moesia atunci cînd apa se face piatră (îngheaţă), se întăreşte ca osul şi ţine. Eu anul trecut am ieşit cu iscodire şi am trimis vorbă că garantez ieşirea din subordinea noii Macedonii care i-a păcălit. Măsurată şi păstrată astfel de boierii conducătorului geţilor.
 

 

Tăbliţa 28. Tabloul de ,,familie” al conducătorilor geţi.
 

 

Tăbliţa 29. Tăbliţă turnată pe la 170 î.Ch. Stînga sus: STRATO (stratu: structura de rezistenţă a unui acoperiş formată din colţari căpriori, popi, leaţuri sau scînduri; patul germinativ al legumelor; con-ducerea militară a unui stat) I (i: a alerga) AT (at: cal tînăr, armăsar) MOLIO (molîu: bleg, liniştit, molatic) DABO (cetate); stînga mijloc STRATO (stratu: conducerea militară a unui stat) ILO (ili: a sparge, a dărîma, a apăra) ZIDO (zid) DABO (cetate); centru sus SAR (şar: hotar, limită) DABO; centru mijloc: TALI (tali: plecăciune) PICO (pică: multe, a veni) SARMISETOUZO E (e: lăcaş de cult, judecată, adăpost) IOI. ON (on: neam, rude, a însoţi) TOTI GIOI (vioi) STRATO (stratu: conducerea militară a unui stat) I (i: a merge, a alerga); centru jos MATO (conducătorul) BOERO BISETO LO SAR (sar: a sări, a bate) MONGA (mangă: om încăpăţinat, ambiţios) TODO (todo: gălăgie, a bate) I (i: a merge, a alerga) ESTE. NO (nu) LOSO (a lăsa) URLO (a urla) ROA (rău) LO ON (on: neam, a strînge) TO (la, către) GROMADA (popor) SARMISETOUZO.
 
Dreapta sus: STRATO (stratu: conducerea militară a unui stat) IG (ig: a cerceta, ochi) SOE (soi: neam, fel, jeg) BORA (borît: urît, scîrbos) PONOI (ponîie: potecă) IG (ig: a cerceta, ochi, a privi) SOE (soi: neam, jeg); dreapta mijloc: STRATO (stratu: conducerea militară a unui stat) I (i: a alerga) IG (ig: a cerceta) SOE (soi: neam, jeg) LO SAR (şar: hotar, şanţ, limită) GETO; dreapta jos: STRATO (stratu: conducerea militară a unui stat) I (i: a merge, a alerga) IG (ig: a cerceta, ochi, a privi) SOE (soi: neam, a dormi) POR (por: claie, stog) GERU (frig) LO PERIEO (a pieri) DABO (cetate).
 
Conducerea militară aleargă călare pentru liniştea cetăţii. Conducerea militară apără zidurile cetăţii. Hotarul cetăţii. Vin (trimit) plecăciuni din Sarmisetouzo, casa Mîntuitorului. Tot neamul se adună repede şi aleargă alături de conducerea militară Conducătorul boero Biseto l sare cu ai lui la luptă şi aleargă unde este gălăgie (tumult). Mulţimea Sarmesetuzei nu lasă nici un neam s-o urle de rău. Conducerea militară cercetează orice neam borît care intră pe poteci murdare (ascunse). Conducerea armatei aleargă şi cercetează orice neam care trece hotarul geţilor. Cînd gerul este năprasnic şi te ucide, conducerea militară aleargă şi veghează ca cetatea să poată dormi.
 

 

Tăbliţa 30. Tăbliţă turnată pe la 200 î.Ch. BAZORIO REGE LENTO (lentă: panglică lată, cordon purtat ca decoraţie pe umăr) MATO (conducător) SO GETO ON (on: neam, a aduna, a însoţi, a locui) IUO (iuă: unde) OSE (osi: a fi tare ca osul) TOCO (tocăi: a bate, a lovi) TRAKIO. ON (on: neam, a strînge, a însoţi) TELAGIE (telagii) OGUE (ogoi: a potoli, a linişti, a cruţa) SIE (sii: a fi, a se sfii) ADO (a aduce) MATO (conducător) SO DABO (cetate). DE TROGE (a trece) ISTREO GOE PRIDU (a prinde) MESIO ENIA SETIN (setim: salcîm, mălin) AUZE (a auzi) PROPIEO EDO (ede: a cerceta, a judeca) SINGI (sînge: neam, rude) DU (a duce). NIKO (biruinţă) SOE (soi: jeg, murdărie) SI ON (on: neam, a strînge, a însoţi) NU (nu) ERIE (e-ri-a: district, întindere mare) POE (poi; pleavă de cînepă) I (i: a alerga) KO MATO (conducător) SO (astfel) DABO (cetate). IGI (igi: ochi, a privi, a avea grijă) I (i: a merge, a alerga) ERIE (e-ri-a: district, întindere mare) AGIA (agie: conducere) TO SOE (soi: neam, jeg, a murdări) RE (rău) GETO ENI DO (a da) TANA (tană: pîclă, ceaţă). TIO (strigăt cu care se goneşte un animal) ON (on: neam, a aduna) BONO NIO BAZORIO SOE (soi: neam, jeg, a murdări) NAPOIO (a înapoia) REP (rip: jeg, murdărie) SOPA (sopă: ghioagă ghintuită). GIEO (giu: viu, ager) AKUZO (a acuza) ESI (a ieşi) ANEU (anul trecut) SIE (sii: a fi) OGOI (a linişti, a potoli) DARDANIEO A RUDO (rudă) AKINO (acina: a-şi găsi refugiul, a se adăposti). KUA (coa: trebuie să) LIE (minunat) AI (acesta) ON (on: neam, a aduna) FUGIE (a fugi) OPRITO (oprit) IPO (rîpă) SOR (soare) OGIUTA (a ajuta) SAREO (a sări, a trece, a lăuda) ++++++++++++ .
 
Bazorio, făcut rege şi astfel conducător, s-a însoţit cu geţii săi unde au bătut cu putere pe traci. Neamul telagilor a fost cruţat pentru că, conducătorul lor a fost adus la cetate (închinare) plin de umilinţă. După ce Goe a trecut Istru în Mesia, l-a prins pe Enia şi l-a dus sub un salcîm să-şi audă judecata propriului sînge (neam). După ce am învins acest jeg, ne-am împrăştiat ca pleava de cînepă peste ţinut şi am mers astfel ca un conducător de cetate (neam). Am alergat prin tot ţinutul şi am privit cu grijă la conducere (administrare) pentru că Enia şi neamul lui s-au murdărit (depravat) rău şi a dat peste ei ceaţa. Bunul nostru Bazorio a adunat acest neam sălbatic şi jegos şi le-a înapoiat murdara ghioagă ghintuită (sceptrul). A fost acuzat că anul trecut a ieşit (s-a răzvrătit) repede şi a fost liniştit de Dardaneo, ruda sa unde şi-a găsit refugiu. Neamul acesta a fugit şi s-a oprit într-o rîpă, trebuie să fie o minune şi Soarele (Creatorul) să îi ajute să revină la veşnica credinţă a crucii.
 

 

Tăbliţa 31. Tăbliţă turnată pe la 200 î.Ch. LUKO DE (a da) NOGTO (noapte) EDE (e-de: a ieşi, a da o lovitură) RUMUANO (românii) I (i: a merge) IDEA (idee: gînd) IGI (igi: ochi, a înţelege, a avea grijă). TURCE (turci: stafii, năluci, masca unui cap de cerb) DOE (a da) ON (on: neam, rude, a aduna) NU RETE (rîţe: buche, învăţătură) FOI (a se mişca repe-tat, boală). ON (on: neam, rude, a aduna) COPO (capul) NOI (noi: leacuri băbeşti, apă neîncepută pentru descîntece) ELI AUDE (a auzi) INDO (inde: cînd) MATEO. SO BAZORIO ISIE (a ieşi) MATEO SOSIE (a sosi) ADO (a aduce) DABO (cetate) FECOIO E NALI (nălăi: a ataca). TOE (toi: ceartă, luptă) POETO (poet) RUBIE TO AGINO (acina: a se adăposti). ESIO (a ieşi) ION NU BOI (chip, înfăţişare) SOTA (sotea: drac) MARIO (mare) E (este) TRAKO (traci). DABO (cetate) GETO DE (a da) NOE RE (rea) POPA (preot creştin) DUE (a duce) AE TATO (tată) LIO (lie: mi-nunat, încîntător) IN (fibră textilă). GIO (giu: energic) SO DE (a da) NOI (noi: apă neîncepută pentru descîntece, agheasmă) SIMO (simie: maimuţă) A LOE (lui) OROTO (a arăta) BISOE (bîzoi: viespe, bondar mare). IGI (igi: ochi, a privi, înfăţi-şare) ROE (roi: a pleca, a fugi) AOI (aoli: a se plînge, a se văita) AGIO (agie: con-ducerea unui ţinut sau oraş) TAMA (tamă: întîmplare) RO (rea). MATO (conducător) SIEA (sia: comandă care se dă ambarcaţiunilor pentru a merge înapoi) DO (a da) DABO (cetate) GETO ON (on: neam) MESIO.
 
Românii au mers cu gîndul să înţeleagă cum să dea o lovitură lui Luca în miez de noapte. În neamul lor au dat stafiile şi refuză învăţătura ca nişte bolnavi. Cînd Mateo a adunat neamul să-l asculte, i-a dat lui Eli capul clanului, apă neîncepută pentru descîntece. Astfel cînd Bazorio a ieşit (pornit în campanie militară), Mateo a sosit şi a adus cetatea Fecoio care a fost cucerită. În timpul luptei poetul Rubie şi-a găsit refugiul la noi. A ieşit şi Ion, care după înfăţişare nu este marele drac al tracilor. Noe a dat cetăţii geţilor un preot rău care i-a păcălit pe toţi taţii cu veşmintele lui minunate. Astfel, plin de energie a dat noi (apă sfinţită) pînă ce toţi se maimuţărea lui şi arătau ca nişte viespi. Cu privirile rătăcite s-au plîns agiei pentru întîmplarea rea. Conducătorul a dat comanda de întoarcere înapoi în cetate a geţilor care l-au însoţit în Mesia.
 

 

Tăbliţa 32. Tăbliţă turnată pe la 200 î.Ch. BAZORIO MATO (conducător) SO GETOI ON (on: neam, a aduna) SETU (setui: a înseta) BOLE (boli: a zăcea bolnav) STO. CO FORIEO (furie) REGETO (răgete) RUMON MACELO (măcelul) SII (sii: a fi) FUGO TO. SOI (soi: a murdări) CEO (ceu: oală de fier pentru mîncare) NON (nun: naş, conducătorul nunţii) TIL (tel: fir de aur cu care se coase broderia) NEOS (neaoş: adevărat). GUE (vrei) MUGI (a rage, a striga puternic) TOPOI (ţopăi: a sări fără pauză, a se mişca mereu) IMIA (ima: a murdări, a mînji) NOT (înot) GETO DU (a duce) NIZA (nizam: ordin, ţinut) BESO O APROPEO. SO FEIO API (ape) GATIU (gat: zăgaz făcut de-a curmezişul apei pentru prins peşte) EDE (ede: a ţîşni, rece, a se retrage) LO SPATOE (spatos: voinic) SO REGETE (răgete, mugete, strigăte) RORE (rare: agale, încet, pe îndelete) TAGIO (tăgi: negări) ISTRIO. KIDIN (chidinc: tocmeală, înţelegere) DU (a duce) IA (a lua) ENI SO AE MUTO (muti: a contribui la o cheltuială) MULTUE (mult, cantitate mare). PRISEO (presi: a rezista) SUE A TOTA I (i: a merge) FIE MACELO EDU (edu: casă de conspiraţie) MINERA (mîniere: pedeapsă). INTI (întîi, primul, înaintea) CUE CORGIA (corcie: sac prins de oişte de unde caii mănîncă) SON (sîn: fiu, nepot) GENAO (gena: mic, slab) SORU AE MATO (conducător) SO BAZORIU. MONDAO (mondăni: a se mişca încet) REGETE (răgete, strigăte) RIA (rea) ISTRIU ON (on: neam, a însoţi) SARO (sări: a trece peste) GETO. Medalion stînga: MATO GALOTIO ILEO; Medalion dreapta: MATO SITADOI SABO. (Textele de pe medalioane se citesc de la dreapta la stînga).
 
Conducătorul Bazorio împreună cu geţii săi stăteau adunaţi şi zăceau bolnavi şi însetaţi. Cu răgete furioase, românii au făcut măcel şi i-au fugărit pe toţi. Oala pentru mîncare a fost murdărită chiar de conducătorul adevărat al balului. Cu strigăte puternice, murdari şi ţopăind de nerăbdare, geţii au trecut înot şi sau dus în ţinutul besilor din apropiere. Cînd s-a rupt gheaţa şi apele s-au revărsat, voinicii, cu strigăte încete şi gînduri ascunse au trecut Istru. S-au dus la Eni şi ai lui să ia contribuţia în cantităţi mari după înţelegere. Pentru a rezista toţi s-au suit (încălecat) şi au mers să-i taie rău ca pedeapsă pe această casă de vînduţi. Mai întîi veţi pune în cui corcia cu fiul cel mic al surorii conducătorului Bazoriu. Cu chiote rele geţii s-a adunat şi s-au mişcat încet să treacă peste Istru. Conducătorul Galatio Ileo; conducătorul Sitadoi Sabo.
 

 

Tăbliţa 33. Tăbliţă turnată pe la 170 î.Ch. DAGI (dage: adunarea) BALO (bală: fiară, neamul străbun) ON (on: neam, soţ, a însoţi) TURNO (a înturna, a întoarce) SE DUSE ON (on: popor, a locui) OLU (ol: vas mic pentru băutură, veselie, bucurie) BESE ROPOE (răpue: a răpune, a doborî) STA (a sta) DACO PANT (panţă: veston de cînepă; pantin: figurină repre-zentînd o figură comică) GEIO (giu: viu). MISAGE (misie, mesaje) GITA (giţă: neam, rădăcină) SARMISETUZO SEO PONTA (ponta: a socoti; pontua: a scoate în evidenţă) SOLO (soli) RA (ră: rău) AG (ag: loc, a pune la punct, a face). NO (uite!) ON (on: a locui, însoţitor) ANGA (anga: hotar, limită, a măsura afară) DIEO ZABELO SE SOCO (socoa: socoteală, bătaie) IO LUO (a lua).
 
Adunarea neamului a pus un soţ să se ducă la neamul vesel (beţiv) al besilor iar la întoarcere acesta a fost răpus şi stătea dacul (reprezentantul adunării neamului străbun) ca o haină de cînepă ce se mişcă. Mesajele neamurilor din Sarmisetuzo au fost scoase în evidenţă rău de către sol în acel loc (la besi). Uite, sfîntul Zabelo a făcut această judecată pe care eu am luat-o iar solul a fost măsurat (bătut) afară.
 

 

Tăbliţa 34. Tăbliţă turnată pe la 150 î.Ch. KOTO (cotă: caută, cercetează) POLI (polei: fiinţe supranaturale din basme) BOI (boi: înfăţişare, chip) CIRO (ceru) SARME (Sarmisetuzo) TOGEO (togii: loc neted, luminiş în pădure) TUTO (toate) SO (aşa, atît de) MAIRE (mare, a se mări) BIRUI (a învinge). KOPO (cop: cană de 1 litru, toc înalt de cizmă, fund de pălărie) DU (a duce) DABI (cetate) GETO SISTA (sista: a opri, a pune deoparte, a întrerupe). SIRO (sira: succesiune) SARBA (sarba: a sărbători, a se odihni) GERO (geru) POE (poi: pleavă de cînepă) STA (a sta) DAB (cetate) A OSO (osi: a se întări ca osul, puternic) A ESO (ieşi) DUK (a duce). PO (po: a striga, a chema) DAGIO (dage: adunarea) BALO (neamului străbun) SO POSERE (pozore: siguranţă, atenţie) PO (po: a striga, a chema) DIGEABA KITO (chită: grijă, dorinţă mare) ON (on: neam, a locui, a aduna, a însoţi) SARMISETUZO. TOG (tog: proprietate prin comasarea unor terenuri) IMITO (a imita, a repeta după, a face ca) KAPI (căpii: poartă cu boltă). SE UDO (a uda) TO (cît, despre) OLO (ol: vas de lut pentru lichide, oală) TO DA (a da) DAB (cetate) SETO (sete) SIO (sîi: a fi, a veni) POR (por: grămadă de fîn sau paie, căpiţă). TO (tu) NUMIA (a numi, a desemna) DEO (sfînt) SEA (sia: strigăt cu care se dă unei ambarcaţiuni comanda de mers înapoi) DAE (a da) TO (pentru, cu, la).
 
Cercetează înfăţişarea făpturilor (îngerilor păzitori) de pe cerul Sarmisetuzei şi descoperă toate locurile unde lumina a biruit şi este cu atît mai mare. În cetatea geţilor au fost duse şi puse deoparte cănile pentru vin şi hainele de sărbătoare (s-a postit). Pleava de cînepă (perioada de post) a stat destul în cetate şi s-a întărit ca osul dar trebuie să iasă şi să fie dusă astfel ca să înceapă şirul sărbătorilor de iarnă. Cu atenţia cuvenită să fie chemată adunarea neamului străbun şi să se strige că degeaba mai au griji locuitorii Sarmisetuzei. Toate ţinuturile vor imita poarta cu boltă (cetatea principală Sarmisetuzo). Cît despre oalele de lut, se vor uda pentru că în cetate este o sete cît stogul de fîn. Sfîntul te-a numit pe tine (adunarea neamului) să dai sia (sfîrşitul postului şi întoarcerea la viaţa cu băutură şi mîncare de dulce).
 

 
Tăbliţa 35. Tăbliţă necitită.
 

 

Tăbliţa 36. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. BOERO BISTO PURCEDO (purcede: a pleca la drum, a porni o acţiune) ON (on: neam, a însoţi) SONTO (şonta: a tăia în bucăţi, a schilodi) RIOMIONU (românii). SO EGIE (ege: a stăvili, a strînge laolaltă, a cerceta) NIBIO (nip: lume, mulţime) SO ON (on: neam, a aduna, a însoţi, a locui) MESIO. SUPTOE (supţi, prădaţi) MAIERO (maier: fermier, mic agricultor) LO KOLO (colo: acolo) RE (răi, a se înrăi) GETO ISTRIO SOGI (sogi: a subţia, a rupe în bucăţi aluatul) RAPTO (rapt: a smulge, a lua cu forţa, a cuceri un teritoriu) ON (on: neam, rude) DEO (a da) TRIPA (tripăi: a umbla repede, a alerga la trap) LELE (femeie cu purtări rele). LO MOROE (moroi: strigoi) SO AGINO (acina: a-şi găsi refugiu, a se adăposti) AIO NOSETRI (noştri) NOBALEO (nobili) DABO (cetate) GETO TOEG (toiag; toiegi: a bate rău, a călători pe jos cu toiagul) TRIPA (tripăi: a umbla repede, a merge la trap) LELE (femeie cu purtări rele) RIOMIONU (românesc). SOSOI (şoşoi: a şopti, a vorbi încet la sfat de taină) PATO (paţă: întîmplare, păţanie) TRASO (scrisă) MATO (conducătorul) BOERO BISTEO. G (get). DAPIESO, G. OROLIO, G. ZURASO, G. GUERO, G. ZAMIO, G. GORMIO +++ G. SEIZO, G. MANISO, G. BERISOE, G. DOGIE, G. KARPODO, G. PARIOSO, G. MONTUEO, G. GURO ESO, G. PELUET. Alfabet religios TROPEI (tropăi: a călca apăsat cu picioarele) TO TOSE (tosăni: a apăsa) RO (rău) OT (din, de la) TAR (tar: povară, sarcină). MIST (mişti: încălţăminte subţire fără toc purtată de bărbaţi, cu ei se încălţau morţii) MATO (conducător) STIGO (a striga) IM (im: jeg) GIE (vie) IEO (a lua).
 
Boero Bisto împreună cu însoţitorii săi români au pornit la drum să facă război. Astfel, a strîns spre cercetare întocmai mulţimea neamurilor din Mesia. Jefuiţi, micii fermieri de acolo s-au înrăit (răsculat) împotriva geţilor de la Istru care au rupt în bucăţi şi au luat cu forţa glia străbună a neamului pe care au dat-o unor lichele (tripă lele). Astfel strigoii s-au adăpostit la ei iar ai noştri nobili români din cetatea geţilor i-au toiegit pe aceste lichele. Păţania a fost şoptită la sfat de taină de getul Dapiso, getul Orolio, getul Zuraso, getul Guero, getul Zamio, getul Gormio, getul dreptcredincios (mare preot) Seizo, getul Maniso, getul Berisoe, getul Dogie, getul Carpodo, getul Parioso, getul Montueo, getul Guroeso, getul Peluet şi scrisă (turnată) de conducătorul boero Bisto. Cu alfabet religios. Cît despre cei care vor călca în picioare această poruncă vor fi rău apăsaţi (pedepsiţi cu moartea). Conducătorul le va da mişti şi le va striga: jeg viu ia-i!
 

 

Tăbliţa 37. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. NOBALO BOERO BISTO TEI (ţeli: a ţinti, a lovi) DIO (die: a îndemna caii la drum lung) NOBALI (nobili) EA (ia: atenţie!) ON (on: neam, a aduna, a însoţi) SONTIO (şonta: a tăia în bucăţi, a schilodi) TRAKO (traci) SIE (sii: a se sfii). SO ON (on: neam, a însoţi, a locui) TURNIO (a întoarce, a înturna) ON (on: neam, a aduna, a însoţi) SONTOKA (şontâcăi: a şchiopăta) REGE SIO (sii: a fi) DU (a duce) FIORO (fior, durere) TO BOIO (imagine, înfăţişare, chip). + OA (strigăt de uimire) GINO (gini: a observa, a bănui) AORE (aorea: cîteodată) MIO SARBA (a sărbători). PONESI (ponevi: ţesătură groasă din lînă, bumbac sau cînepă din care se fac covoare sau alte sau alte aşternuturi ţărăneşti) SIO (sii: a fi, a se sfii) RADEO (rade: adunări, sfaturi) KEUTURO (cheotoare: muşcătură, cazan mare, colţurile gurii) SOA (şoa: expresie cu care se asmuţă cîinii) LUE (a lua) LO DEO (sfîntul) ZABELO. TECIO (teci: caiet) RENTE (rente: veniturile pe un imobil pe un an de zile) LO BOI (figură, chip) LO RUSO (ruşală: bir plătit de curteni în Ţara Românească) PO (po: a striga) PUSO (a pune, a aşeza) + PRINSO (a prinde) SIO (sii: a fi, a se sfii) DIE (die: a spune) OLO (ol: vas mic pentru lichide). POUNA (păuna: a se îngînfa, a se ridica într-o funcţie nemeritată) SATO (sat) ZIEO (a zice) AMO (ama: mamă, fe-meie) NUZI (nuzi: a ieşi în faţă, a instiga) SON (son: fiu) SENIK (senic: ţesătură de in sau cînepă pentru rufe, ştergar). LO AGI (agie: conducere) NO (priveşte!) POE (poi: pleavă de cînepă) STA (a sta) DABO (cetate). LO GEZO MITO (mită, venit fraudulos) KUEO (cui: ţeapăn de băutură) PE OMO (oamă: mamă, femeie) PE LOSO (a lăsa) LO ROIN (roinic: a umbla fără rost) SESI (sesie: lor de pământ agricol deţinut de un ţăran ce face parte dintr-un domeniu feudal mai mare). GEOLO (gioale: picioare) CAPO (cap) NO (nu) LUI LO DIEO (sfîntul)… A GINO (gină: vină; gini: a pîndi, a observa) FER (a feri) SE SKOBO (scoabe: adîncitură, loc păduros) IO PRINSO (a prinde) TRASO (trasă: încă odată, lovitură). KOTO (cotă: a cerceta) POLOGENIO (polojenie: poveste, snoavă) + E.
 
Nobilul boero Bisto şi-a adunat cu grijă nobilii să-şi îndemne caii pentru a lovi şi a tăia în bucăţi pe fricoşii traci. Astfel la întoarcerea însoţitorilor (oastei), locuitorii s-au strîns pentru că regele şchiopăta (era rănit) şi a fost adus iar pe faţa falnicului său chip se vedea durerea. Sfînta minune se observă cîteodată la sărbătoarea mea. La locul adunării am pus covoare pe jos în jurul cazanului mare şi i-am îndemnat să ia (din el) pentru că le-a dat-o sfîntul Zabelio. S-au trecut la catastif veniturile curtenilor pentru plata birului cuvenit dar chipurile lor s-au aprins şi au început să strige însă i-a prins sfînta ruşine cînd le-am spus de oluri. Se zice că mama îşi scoate în faţa satului totdeauna fiul îmbrăcat în senic pentru a se fuduli. Priveşte la felul cum a condus această pleavă de cînepă care a stat în fruntea cetăţii. Cît despre Gezo, mita îi ajunge să fie ţeapăn de băutură iar pe mama lui o lasă să umble fără rost în sesie. Sfîntul le-a spus lor: unde nu este cap, vai de picioare! I-am pîndit pentru că s-au ascuns într-o văgăună unde i-am gonit, i-am prins şi i-am lovit. Cercetată şi povestită (trasă, scrisă) de preotul judecător credincios în cruce.
 

 

Tăbliţa 38. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. BASTARNIO ENI NI (uite!) DU (a duce) BIO (bîia: atenţie!) A SITI (siti: a cerne cu sita) SEO (seu: grăsime de oaie) TEPUE (ţepui: a încercui cu un cordon de soldaţi, a trage pe sfoară pe cineva) SOE (soi: neam, a murdări, jeg) KIO (cîi: ciung, schilod) DABO (cetate) MAGEA. NO (uite!) POE (poi: pleavă de cînepă) KAI (căi: a jeli, a plînge, a necăji) OSO (osi: a fi tare ca osul, puternic) MAI (mai: ficat) REBE (rebe: cîştiguri, afaceri) RO (rea) RIOMIONU (românii). SO ON (on: neam, a aduna, a însoţi) SONTIO (şonta: a schilodi) DABO (cetate) GETO DAKI DE (a da) ROA (rea) ZABELO. LOE (a lua) BOERI BESTO BASTARN (bastarni) RIOMION (români) OPRIO (a opri) NIPE (nip: lume, mulţime) OSO (tare ca osul) ON (on: neam, a strînge, a locui) TESIEO (teaşă: semn de hotar dintr-un copac tăiat). LO SENIC (senic: ţesătură de cînepă pentru rufe de corp, ştergare, feţe de masă) LO BOERO BISTO TRIPA (tripăi: a alerga, a merge la trap) LETO (lete: linişte, tihnă) ARMOSO (armata) ON (on: neam, însoţi) DOE (a da) TO PERGILO (perghel: cerc, zidărie în arcadă sau în cerc) DISIE (desie: grămadă, des). PURGEDOE (purcede: a pleca) SONTO (şonta: a tăia în bucăţi, a schilodi) LO RUSO (ruşală: roşeaţă; rusav: roşcat, blond) AGINO (acina: a-şi găsi refugiu) AIO NO SETRI (şetri: şatre, neamuri, clanuri). ON (on: neam, a locui) OBALIO (obielos: sărac, zdrenţăros). DABO (cetate) GETO ON (on: neam, a locui, a aduna) GERI (geri: a închide gura cuiva, a spăla şi întide pînza la ger pentru albire) SIO (sii: a fi) DESI (des, mult) NO (hai!, haide) TUE (tui: ţîcnit, nebun) TIE (ţie: a ţine) PIRGILO (perghel: cerc, zidărie în arcadă sau în cerc). NOE (noi: a se îmbolnăvi) A SON (sîn: fiu) DIMO SOPTOSIE (şoptos: rostit în şoaptă) AGIEO (agie: conducere unui oraş sau ţinut) ON (on: neam, rude) TOS (tos: măcinat mărunt) IREA (irî: alifie folosită la ţară pentru diferite boli) ON (on: a locui, a însoţi) O SETRIO (şetri: şatre, neam, clan). TRASO (turnată, scrisă) MATO (conducător) BOERO BISTO OT SESIA (sesie: lot de pământ dintr-un domeniu mai mare, moşie) G(get). Medalion stînga: ++++++++ D(dabo: cetate) S(Sarmisetuzo) dreapta: +++M(mato: conducător) B(Boero Bisto).
 
Priveşte Eni bastarnule, şi du-ţi în Macea, cetatea neamului tău murdar şi schilod, seul sitit şi cîştigat prin vicleşug. Uite această pleavă de cînepă care se căieşte cu putere din toţi ficaţii că au făcut o afacere proastă cu românii. Astfel sfîntul Zabelo a spus locuitorilor cetăţii geto-dacilor să se adune pentru luptă şi să dea răutatea înapoi. Boero Bisto i-a luat pe români şi a oprit astfel mulţimea puternică a bastarnilor la marginea hotarului unde locuiesc. Cu steagul lui boero Bisto în frunte, oastea s-a adunat în linişte şi a alergat pentru a se da (încercui) cu mare desime în jurul zidurilor cetăţii. Au purces să taie rău pe roşcovanii care şi-au găsit adăpost printre şatrele (neamurile) noastre. Neamul cetăţii geţilor a închis gura (i-a înţepenit) pentru totdeauna multora din neamul zdrenţăroşilor care alergau ca nişte nebuni şi se ţineau în cerc. Se şopteşte prin agie că Dima, fiul lui boero Bisto s-a îmbolnăvit şi este uns cu ire iar rudele îl însoţesc să ajungă la şatra sa. Turnată (scrisă) pe moşia geţilor de către conducătorul boero Bista. Medalion stînga: Sfînta cetate Sarmisetuzo; dreapta: Credinciosul în sfînta cruce, conducătorul boero Bisto.
 

 

Tăbliţa 39. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch.BERESIO LOE (a lua) BOERO BISTO LO ARMOSO (armata) DIS (devreme) KATE (caţe: gură rea, cicală) LE IO (ia: a lua) DABO (cetate) GETO. NEI (nei: zăpezi, promoroacă) ISELE (isolă: insulă, ostrov) AT (at: cal) RESO (reză: zăvor, rize: şănţuleţe) MOZILEO (mozoli: a murdări, mozol: umflătură) RO (rău). SOTRI (şatre: clan, neam) BOAI (boi: a înşela, a păcăli) OSI (osi: tare ca osul, puternic) TORIO (tor, torişte: tizic, ocol unde stau animalele şi se adună gunoiul, gospodărie) DIME EDIO (edie: a ridica, rece, a scoate, a declara). TULI (a pleca pe furiş) MIORIEO (mior: berbec de un an) TUPO (tupi: a se ascunde, a netezi) MULOE (mulă: om lipsit de energie) GAIO (gai: pădure la şes) RIEO (rîu) DOE (a da) SOE (soi: neam, caracter, jeg) LU BIO (bîia: atenţie!, pericol). MUE (muie: a duce cu vorba) ZIGEO (a zice) NU E OZIMA (azimă: pîine sfinţită) ROSTE (rosti: a spune, a mărturisi) PUSE (a pune) RETO (rîţe: buche, învăţătură, carte) GIO (giu: viu) RIOMIONU (românesc). SO ON (on: rude, a aduna) ADO (a aduce) BEREO (bere) DES (mult, repetat) SIEN DIO (sfînt). SO NOBALO (nobili) SIRO (sira: succesiune, urmaşii cuiva) SOTRI (şatre: neam, clan, rude) BOSOF TAU (tău: iaz, baltă, prăpastie). ON (on: neam, rude, a însoţi) O PO (po: a striga) AESTO (aista: acesta) SIEO (sîi: a fi) INIE (inie: apă amestecată cu sloiuri de gheaţă ce plutesc primăvara pe rîuri). PATIEU (păţău: păţanie) LAGI (lagi: a se strînge la masă, liturghie pentru meditaţie) FATISO (făţişa: a înfăţişa, a prezenta) A (a: strămoş, creator) ++ RUDIO (rude, neamuri) KUE (cui: ascuţit, ţeapăn, nemişcat). NI (priveşte!, haide! atenţie) ETE (este) TUP (tupi: a se ascunde, a netezi) GIOGEA (ghioci: car sau căruţă ce se poate scurta sau lungi după voie cu ajutorul unui cui ce se fixează în inimă) FETO (feţe) UIO(uie: uliu, şorecar) PASO (păsa: a merge). MATO Jos pe chenar: OZOR (ozor: desen, model de ţesătură) MI BETIGO (betegi: a se îmbolnăvi, a răni).
 
Boero Bisto i-a luat comanda armatei cetăţii geţilor lui Beresio pe care i-a dat-o el mai devreme pentru că este gură-rea. Iarna, cînd treceau printr-un ostrov, calul l-a aruncat într-un şanţ (pe Dima) unde s-a murdărit (schilodit) rău. Neamul lui adunat la torişte, a înşelat cu putere spunînd că el l-a scos pe Dima din apă. Acest om lipsit de tărie a plecat ca un mior şi s-a ascuns într-o pădurice pe malul rîului dîndu-şi arama pe faţă şi aducînd nenorocirea peste el. Ne-a dus cu vorba zicînd că învăţătura vie românească nu spune să iei azimă pentru a mărturisi. Astfel rudele au adus de mai multe ori bere ca jertfă sfîntului Sien. Aşa, succesiunea nobilei şatre (spiţe) Bosof s-a dus în prăpastie. Însoţitorii au strigat de ce acesta (Dima) a ajuns în apa plină cu sloiuri de gheaţă. Păţania a fost înfăţişată rudelor credincioase trecute la cele veşnice printr-o liturghie pentru meditaţie. Priveşte cum este faţa acestui uliu care merge întins pe ghioci.
 
Deasupra călăreţului: Conducătorul. Jos pe chenar: Ţesătura (viitorul) mea a fost stricată (distrus).
 

 

Tăbliţa 40. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. NOBALO (nobil, conducătorul neamului) BOERI BISTO MATO (ocrotitor, părinte) DABO(cetate) GETIO ON (on: a aduna, a însoţi) TUTUA (a călări) TO DUSE SIBIO TURA (tură: a da o raită) PRIZI (prinzi) DIE (di-e: a conduce la judecată) MAZISA (mazetă: ageamiu) REBODENO. TEROSEIO (arcaşii) ONTI (undi: a cerceta cu grijă, a prinde) KIODE (chiote) NORODO (popor) SA (sa: atac) ON (on: neam, a aduna) SONTIO (şonta: a tăia). SOA ANGI (înger) NO (uite!) BOERI BISTO PI DIO (sfînt) TIAZ FALIO (fală) ILEO (ili: a con-duce) GENIO (gena: mic) RIC (rîcă: zîzanie). ALORIAO (oloreală: adiere) ON (on: a strînge) CAPIO LUTA (lupta) SI LOU (lua) DABO GETO SIEREMA. ROFI (răfui: a face ordine) SATE SII (sii: a se sfii) KINO (închina) SAELO (saiele: adăpost pentru vite) BOERI BISTO ILEO (ili: a elibera) DETIO (daţi-o) SETI (siti: a cerne) REIO (răi) NOBIILEIO. TRASO (scrisă) SARMIS TIO (strigăt) GE (ge: nobil) ZIO (zi) IO.
 
Nobilul boeri Bisto, conducătorul cetăţii geţilor a adunat călărimea şi s-au dus toţi către Sibio, să-l atace şi să-l prindă pentru judecare pe vicleanul Rebodeno. Arcaşii au cercetat cu grijă şi cu chiote, norodul a atacat clanul duşman pe care l-a tăiat rău. Avînd alături îngerul său păzitor şi pe sfîntul Tiaz, cu fală conducătorul boeri Bisto a învins cu mică zîzanie (luptă). Cu mică trudă a strîns cu luptă pe capul (şeful) duşman şi a luat cetatea getă Sierema. Gospodarii satelor eliberate s-au închinat în faţa lui boeri Bisto şi au primit drept de a se aşeza în locul nobililor răi. Eu am scris-o şi am strigat-o în cinstea lui Sarmis pentru ziua sfîntă.
 

 

Tăbliţa 41. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. OI GELO RUO (rui: roşcat, cu barbă roşie) SOP (sopă: bîtă scurtă şi groasă ghintuită la un capăt cu fier, ghioagă) TURNO (a înturna, a întoarce) NATA (nată: femeie, soţie) LIO (Lia) E LOE (a lua) ZOE. REU (rău) FALANGEOI (falangă: lemn gros de care se legau picioarele celor care erau bătuţi la tălpi, bătaie la tălpi, degete) SECI (seci: parapet, întăritură din copaci tăiaţi) MELOE (milie: îndurare) DUEO (a duce) ZABELOE. SOE (soi: a dormi, a murdări) SARBA (sărbătoare) GERO (ger; gerar: ianuarie) ED (ed: a se ridica, a judeca) ON (on: neam, rude, a aduna, a însoţi) LOSO (a lăsa) FOGE (a fugi) SO DOE (a da) LO ARMOSOE (armată). RE (rea) KAOE (căoi: a bolborosi) BAGO (a băga) TEO (tio: cuvînt cu care se alungă animalele, ură) ARMOSOE DABO (cetate) GETO TAROSE (tărosi: a împuternici, a însărcina) OI ENO ON (on: neam, a strînge, a însoţi) NI (a privi) SABOE (săbui: a face cu socoteală) OI DOE (a da) CESO (ches: ordin dat pentru tăierea capului osînditului) LUE (a lua) LO GENEO (gena: mic, slab, tînăr). E LUO (a lua) AZE (azi) SO PORTUE (a purta) SENIC (senic: ţesătură de cînepă, ştergar făcut din ţesătură de cînepă) LOE (lai: negru, cenuşiu). LO AGIETO (a ajuta) DOE (a da) TOGO (tog: fînaţ, proprietate prin comasarea unor terenuri, loc neted, adăpost) AREDEO (arete: berbec pentru dărîmarea zidurilor cetăţilor) ARICEO (aricit: zbîrcit, ascuns, ghemuit, strîns) LO GASI (a găsi) TORE (tor: ocol pentru animale, tizic) OI DUE (a duce) DABO (cetate) GETO. NOEI (noi: cenusă) FOE (foi: a se umfla, a se mişca continuu) LIO GENEO (gena: mic) DIO (sfînt) DONIZETO LO PATRI (ţară) DEO (sfînt). Alfabet religios (vertical stînga): OT (din, aparţinînd de) SEI (săi: a sări, cai speriaţi) GOI ADOM (adumi: a se îmbăta) PUTORI. PII (piu: preot, credincios) I (i: a merge) TOR (tor: adăpost pentru vite, acaret) IO OTIS STROGOI (a certa). Orizontal sub imagine: KOTO (cotă: a cerceta) POCO (pac: ghem) GETEO. Dreapta preot orizontal MATO BOERO BISTO + LINESZTI (linişte); jos pe chemar: TOEGO (toiag) +++ I (i: a merge) – G (get) — G +++TIL (tel: fir de metal aurit din care se face beteala) EDO (ede: a judeca, a se ridica la cer) IG (ig: poartă).
 
Acest Gelu cel roşcat cu ghioagă (buzdugan ca semn al funcţiei de conducător în armată) s-a întors (părăsit) de la soţia Lia şi este luat (căsătorit) cu Zoe. În întăritura sa a fost bătut rău la tălpi ca să primească îndurarea lui Zabeloe (să moară). A zăcut pînă la sărbătorile de iarnă cînd s-a ridicat împreună cu rudele şi a fost lăsat să fugă să se întîlnească (dea) cu armata lui. Pentru a opri zîzania rea care o băga în armata cetăţii geţilor, a fost împuternicit Eno să-l strîngă (prindă) cu atenţie şi cu socoteală pe acest nimic, să-l scurteze de cap şi să-l ia. Este luat şi azi a fost purtat într-un senic negru prin cetate. Cei care l-au ajutat au fost găsiţi ascunşi în ocolul vitelor, aduşi în cetatea geţilor iar adăposturile lor au fost dărîmate cu berbecul. Puţina cenuşă a fost mprăştiată pentru ţara sfîntă şi dăruită sfîntului Donizeto. Cei din neamul lui Goi s-au speriat şi s-au îmbătat ca nişte putori! Eu Otis împreună cu preoţii am mers la ei şi le-am strigat: linişte! Scrisă şi păstrată de boero Bisto credinciosul în sfînta cruce şi conducătorul geţilor. Sfîntul toiag al geţilor care merge şi bate în sfintele porţi ferecate ale judecăţii cereşti!
 

 

Tăbliţa 42. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. NIP (nip: mulţime) RO (ră: rea) GIOU (gioi: vioi, aprig, neliniştit) IO LAZE (laze: terenuri curăţate de curînd pentru a-l face arabil sau fîneaţă) KOR (cor: ceată, adunare). IO DU (a duce) DABO (cetate) GET RIEP (rîp: jeg; rîpi: a batjocori) ENTRIGA (ceartă, a nemulţumi) NIO (noastră, noi) GE (ge: nobil) RIOMION (român). SOI (soi: neam, a murdări) IO FACTIOZE (facţiose: grupuri de indivizi care lucrează împotriva conducatorilor, în folosul unei facţiuni) UNI (a fi împreună) DO (a da) ON (on: neam, a însoţi) INTRIKIE (intriga: a instiga, a pune la cale o intrigă, a complota) BOERI BISTO. REUNE (reuni: a aduna, a chema) RO (răi) DU (a duce) ANTONEI POE (poi: pleavă de cînepă) STA (a sta) DABO (cetate) GET ZI (a zice) I (i: a merge) LO RERIO (a rări) ON (on: neam, a aduna, a însoţi) SONTA (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) LUE (a lua) LO BOERI BISTO. SORENI (sorine: locuri însorite) SO GENIO (gena: mic, slab) SES (şez: reşedinţă, centrul administrativ) TASE (tase: vas plat şi rotund, ceaşcă) SENI (sinii: tavă pentru copt plăcinte, masă ţărănească joasă cu trei picioare, fund de lemn rotund) SA NOBALIO BOERI BISTO. SO SORE (sorei: regină) MESO (mesi: a sta la masă) ON (on: rude, a aduna, a însoţi) KOPO (cop: măsură de capacitate de 1 litru, ulcior) NO. SAR (a sări) MONGA (mangă: om încăpăţinat şi ascuns) TO. LITI (liţe: epitet pentru femei sau fete tinere, chip) MOTI (moţi: a se îmbrăca de sărbătoare) PO (po: a striga) GENIO (gena: mic, slab) RI (ri: a trage, a lovi) OM. TOLE (ţoale: haine) SEI (sîi: a fi, a veni) NOBALIE DA (a da) BIKO (bîca: atenţie!, ai grijă).
 
Mulţimea rea şi aprigă împotriva mea s-a adunat pe laze. Eu m-am dus în cetate batjocorit şi certat de nobilii noştri români. Am dat de aceste facţiose murdare care s-au unit şi s-au însoţit în intriga lor împotriva lui boeri Bisto. Aceşti răi au fost chemaţi unde, s-a dus la această pleavă de cînepă şi Antonei care a spus să meargă împreună în grupuri mici pentru a-l lua şi tăia pe boeri Bisto. Într-un loc cu soare puţin boeri Bisto împreună cu nobilii săi stăteau la masă. Regina sa a stat la masă cu cei adunaţi dar nu a băut. Acest om încăpăţinat şi ascuns a sărit pe tine. Fetele tinere şi femeile îmbrăcate de sărbătoare strigau că acest om slab te-a lovit (rănit). A fi îmbrăcat cu haine de nobil nu dă de grijă (bănuială).
 

 

Tăbliţa 43. Tăbliţă turnată pe la 82-44 î.Ch. Semicerc sus COO (coa: trebuie să) IRIM (irimă: inimă) GETO MECO (meci: a lovi, a izbi) ON (on: neam, a aduna, a însoţi) MEGAL (megal: funcţie mare) CENEO (ceme: creştetul capului) GINOE (gini: a observa, a cunoaşte) ZOALO (zoală: chin, zbucium). ON (on: neam, rude, a adună, a însoţi) RENIA (renie: plajă, mal nisipos) SOIE (soi: a dormi) DOIE (a da) ZABELO OI GIES (gies: a învia, a reveni la viaţă după o grea suferinţă) OMOROTO (a omorî) NO AN ON (on: neam, a aduna, a însoţi) OCO (ocă: cauză, pricină) ROTOSO (reteze: ceafă). OS ZIEO OA (mirare) TRUDO (trudă, chin, muncă) DABO (cetate) GETO.
Semicerc jos: KOTO (cotă: a căuta) DAM (dam: şură mică, bordei) OCI (oci: întin-dere mare de apă) LUTU DU MUSTOI (a musti) SO. Interior cerc de la stînga la dreapta: ON (on: soţi) CENEO (ceme: creştetul capului) DIEO (sfînt) ZABELIO OSOI (osi: a se întări ca osul) GEOS (jos) POR (por: grămadă de fîn, stog) LOA (a lua) TRI DUS (a duce) GIG (gig: tînăr, frumos) MATO (conducător) SO.
 
Semicerc sus Poporul trebuie să ştie că inima marelui conducător get a fost lovită de un chin cunoscut. Anul trecut cînd dormea pe un mal nisipos (plajă) a fost lovit vai! fără pricină (pe la spate) după ceafă, dar Zabelo l-a înviat şi nu l-a lăsat omorît. Pentru cetatea getă au urmat zile chinuite şi fără strălucire (putere). Semicerc jos Astfel, pe malul mării a fost căutat un bordei cu pământ umed pe jos unde a fost dus el. Interior cerc de la stînga la dreapta Trei dintre soţi l-au luat şi l-au dus pe frumosul lor conducător, aşezîndu-l jos pe o grămadă de fîn unde sfîntul Zabelio l-a vindecat (întărit ca osul).
 
În centrul discului IO BOEROBISTO MATO. Eu conducătorul boero Bisto.
 

 

 

Tăbliţa 44. Tăbliţă turnată în anul 44 î.Ch. DIAKO (diac: copist de cancelarie, învăţat) MATO (părinte) ERI (ieri) GERO (giri: a închide gura cuiva, a săpa groapa pentru cineva; cîrîi: a fi grav bolnav, pe patul morţii) DABO (cetate) GETO A ITROS (itros: slujbă religioasă oficiată dimineaţa devreme) IOI (divin, Sarmis, Mîntuitorul) DO (a da) TOTO. AZIO (azi) ZOE A TEMIO (teamă) TAZ (tas: cutia milelor, taler pentru cîntărit) DI (a zice) POETO ERI GERIE (giri: a închide gura cuiva, a săpa groapa pentru cineva; cîrîi: a fi grav bolnav, pe patul morţii). TOTO SERA (seară) TERO (ter: catran) DIE (die: a zice) ASIO (azi) ZISI CAER (caier: lîna prinsă pe furcă din care se toarce firul) TAICO (taică: tată, părinte) RAPOE (răpuie: ucidă) CAPEO. MESTI (mestii: încălţăminte uşoară şi fără toc din piele subţire purtată de bărbaţi) ZOE PEO (piu: credincios) IGI (igi: ochi, a spune, a avea grijă) PIO (piu: preot) ILO I (i: a merge) BADI (frate mai mare) SO. BOERI BISTO MATO (conducător) ERI GERIO (giri: a închide gura cuiva, a săpa groapa pentru cineva; cîrîi: a fi grav bolnav, pe patul morţii) DABO (cetate) GETI COR (cor: ceată, adunare).
 
Ieri, în cetatea getă s-a făcut itros şi s-a cerut de la Sarmis / Mîntuitorul să dea totul pentru părintele (conducătorul) bolnav cum este scris de către diac. Zoe se teme că azi a venit ziua judecăţii cum spune poetul pentru cel care ieri era grav bolnav. Toată seara trecută a aiurit iar azi au zis că s-a terminat caierul iar capul părintelui a fost răpus. Astfel Zoe i-a spus preotului Ilo să-l încalţe cu mişti pentru ultimul drum şi să aibă grijă de fratele său mai mare. Moartea conducătorului boeri Bisto a fost anunţată de adunarea cetăţii geţilor.
 

 

Tăbliţa 45. Tăbliţă turnată pe la anii 35 î.Ch. MATO BESINE ROI (roi: ciucure, garnitură de şnur) LEO (leu) MATO (conducător) EDIA (ede: a spune, a declara) SO GISO (gisa: a visa) TO ON (on: neam, a se aduna) ZABELO(+) GE (ge: nobil) OI (strigăt de uimire) GETO SOI (soi: neam) SIE LO PESE STA LO DABO (cetate) GETO BOERO BISTO. ON (on: neam) BERI (bere) SE TOEGI (a bate cu toiagul) TISEO (tisău: chimir) DOELIE (a se duela) FIU LUE KOE SOBO. IO EDONIE (idenie: încercare) LIAU (a lua) ILO FIE SO ROME SO EDEO (ede: a spune) DO (a da) NE TETOE (tetea: tată, bunic, om în vîrstă). LO ATENA NOE DOSIE (a dosi) LO SIFO GESO (ghes: a îndemna) ON (on: a strînge) ARME TIRIE (ţîrîi: a curge foarte puţin; cu ţîrîita: a aduna foarte greu ceva) BOERO BISTO LOSE ODOT (odată: cîndva). TIO (tio: cuvînt cu care se aluingă animalele) IDEO (gând) ZAMOLSEI AGO (agă: comandant militar) ONERO E SOTO (soţi) GERO (geri: a se uni) GETO DABIO (cetate). DIO (sfîntul) DIONISE TO OSIE (bucată de lemn sau metal pe care se fixează roata) PATRIT (pătrat) SOSELI (şoseli: a pietrui un drum) DOD (dodi: a nimeri) MITODI (mijloace).
 
Conducătorul Bezina, uns ca leu ocrotitor, a spus că a visat cum neamul nobil al geţilor trebuie să se adune în jurul sfîntului Zabelo, să-i pese de sine pentru că stă în cetatea getă a lui boeri Bisto. Neamul se îmbată cu bere şi se bate rău iar cei cu stare se duelează ca fiul lui Coe Sobo. Eu am încercat să-l iau pe Ilo să mergem la Roma şi să cerem să dea drumul părinţilor (solilor) noştri captivi. La Atena, am dosit la Sifo arme strînse cu ţîrîita la îndemnul nostru, pe care boeri Bisto le-a lăsat odată (cîndva). Cu acest gând strigat de Zamolsei, comandantul militar Onero şi soţii săi s-au unit în jurul cetăţii geţilor. Sfîntul Dionise a spus că pentru a merge pe drum cu o osie pătrată, trebuie încercată orice metodă.
 

 

Tăbliţa 46. Tăbliţă turnată pe la anii 27 î.Ch. LASA RONI GIGO (gige: frumos, tînăr, scump) MAMA CO NOI IG (ig: a ieşi, a opri) ZIMZO (zumzăi: a cînta la un instrument cu coarde prin ciupire sau lovire) CAMAREN (camarad: om de încredere, însoţitor) LOI NIEG (nig: a preţui, a fi important) COZON ON (on: neam) SCITO OI (oi: păşune, ţinut) GRAMIO DABI (cetate) MIC SOL GETO. AI OI STRIEO (a striga) AG (ag: a face, parte; agie: conducere) PICIE (picie: micime) OI (oi: ţinut, teritoriu) SATRIEO (şatră: neam, familie) LENO (leni: a se codi, codoş) IG (ig: uşă, a lega, a cerceta, la, spre) TAMA (tama: important, credincios) ROBI SOSIM. POI EGNEO (ignee: făcut de foc, arzător) NIC (mic) CAIE (căi: a se văieta, a se plînge) MASORA (a măsura) TORNO (a turna). IG (ig: intrare ,a cerceta) SENO (sine: a iscodi, a tălmăci) DEO (a da) OPOI CAME (came: uşa sanctuarului, a ruga) STAI MO. IG (ig: a spune) SONOS (sona: a fi fioros, a căuta ceartă) OM DIE (a spune, a zice) CAPI (cap, con-ducător) SENTA (Creatorul, Dumnezeu). LIMA (mie) GOSO (gasa: a găsi) IG (ig: intrare) GALO MONSIRO DIMPO IG (ig: şanţ, obstacol) O DABE (cetate) AG (ag: loc, a aranja) ZIDOI. NI GATEO (găta: a termina) AS (as: parapet, a închide) SONI (sona: a se sminti, a se certa) GOTO (gotă: dihanie de speriat copii, zi de post) AN (anul trecut) DOGA (dogăi: a ciopli la doage) SIE (sii: a se sfii). IG (ig: ţintă, a lega împreună) O CROIM DETI (deţ: măsură pentru băutură). IG (ig: uşă, ieşire) O (odihnă, a se culca, strigăt) ON (on: neam, familie, a se strînge) IESE EMA (ima: a murdări cu noroi, a înjura). IN SORZIE (surzie: linişte absolută) OI SOI (soi: a dormi) SOM (som: a se linişti) LONU (luna). AM (am: hotar, oprire bruscă) ON (on: clan, a se aduna) NIGEOI (a ninge). SEO GONI (a alunga) RATO (răţoi: a certa) TAGO (tagă: a nega, a jigni) LONEO (luna).
 
Vertical stînga: COTO (cotă: a căuta) PE TEGOTEI RAGO (ragea: rugăminte) GETO SAFEO (safi: curat) EG (ege: a strînge împreună) COSI (a coase) TOG (togi).
 
Vertical dreapta: MOIEO (moină: a se dezgheţa) AZGA (aziga: creşterea apelor) OSAN (osana: cuvinte de laudă, slavă lui Dumnezeu) AG (ag: a face, loc) DIEM (a da) SEIC (şeic: barcă mică).
 
Casetă stînga: POR (por: claie, stog) SENO (sina: a înţelege) I (i: a merge) CAP (cap, conducere) SOTI (soţi, însoţitori) GILOZIMO GETO OT.
 
Casetă dreapta: ZIC DO (a da) ON (on: neam) POGASIM (pogăzui: a se minuna) ORI (orie: plasă de pescuit) LIEO (a lua) CORZ (a ţine în corzi: a controla soarta cuiva). Imagine vertical stînga: IO MATO; vertical dreapta ORILIEO.
 
Dragă mamă, lasă pe Roni, să meargă cu noi şi să ne însoţească cu deosebitele lui cîntece într-o mică solie getă a scumpului Cozon la cetatea scită Gramio. Cînd vom intra în micul teritoriu al acestui neam leneş (viclean), le vom striga acestor supuşi ai locului, că noi puternicii sosim! Apoi cu mici înflăcărări, vor spune cu măsură durerea lor. Să cerceteze bătrînii şi apoi eu voi sta să dau judecata sfîntă. Dumnezeu / Senta i-a spus conducătorului să vă cerceteze pentru a deveni Om. Am trecut şanţul o mie şi am găsit locul în zid pentru a intra în cetatea galului Monsiro Dimpo. Nici terminarea fioroasei palisade cioplită, nu m-a înduplecat şi nu m-a înfricoşat anul trecut. După ce am luat-o, am croit o beţie. Toată ceata murdară de noroi a ieşit afară să se culce. Ne-am ogoit şi ne-am culcat într-o linişte de mormînt sub cerul liber. Ne-am trezit brusc toată ceata pentru că ningea. Am fost goniţi dar nu puteam certa sau jigni luna!
 
Vertical stînga: Caută pe Tegotei să ceară geţilor să coase şi să strîngă togi noi.
 
Vertical dreapta: După dezgheţ, apele au crescut şi am dat bărci oamenilor să treacă înapoi, aducînd laudă lui Dumnezeu.
 
Casetă stînga: Înţeleptul Gilozimo al geţilor care merge în fruntea oastei (soţilor).
 
Casetă dreapta: Zic! Soarta a dat neamului această minune, care ne ţine adunaţi pentru a ne îndruma. Eu, conducătorul Orilieo.
 
Monedă
 
Stînga: (text scris de la dreapta la stînga) MATO (conducător) ORILOE TIMO (teamă) IA (a lua) EI TO (tu) FORI (forăi: a pufăi) D (dabo) S (Sarmisetuzo).
 
Dreapta: PUA (a putea) IO AT (at: armăsar) LEU LUE SAMUE (samă) LO ON (on: neam) SONTO (şonta: a schilodi) RIOMUNO (români) SO (astfel) NOBALI (nobilul) ENO EDO (ede: a judeca) LO PATRA (pătra: a înfăptui).
 
Stînga: Cel care a băgat frica în toţi umflîndu-şi pieptul este Oriloe conducătorul cetăţii Sarmisetuzo.
 
Dreapta: Eu leul tînăr am luat seamă la cel care s-a luptat cu neamul românilor şi astfel nobilul Eno să fie judecat pentru cele săvîrşite.
 

 

 

Tăbliţa 47. Tăbliţă turnată pe la anii 10 î.Ch. GOTE (gotă: nălucă, dihanie de speriat copii) GONIO (a alerga) SO ON (on: a strînge, soţi, mulţime) TUR (tur: raită, alergătură în jurul) NIO IGE (igi: a ochi, a înfrunta) O PRADE (a prăda) OSE (osi: a se întări ca osul, puternic) LOPOE (lupoi: lup mare). STO ASAGE (aşaşi: chiar aşa, imediat, întocmai) IO RIOMUNO (românul) ILO IDEO (idee, gînd) A GINO (gini: a observa) RE (rău) RETOI (răţoi: a se înfuria, a cere socoteală cuiva) STRIO (a striga) ON (on: neam, a însoţi, mulţime) NAPOE (înapoi, a înapoia) ODE (odie: ură) OCIO (oci: ochi, a privi; ocei: a se descuraja). ON (on: neam, a strînge, a însoţi) NOE (noi: a tăcea chitic) PANO (păna: a schimba) NIO A GINO (gini: a pîndi) AE (ei) ONO (unu, primul) CETRO (cetera: a certa pe cineva, a se lupta) =D (dio)-S (Zabelo). SOAT (soat: pereche, soţ) LEIO (leu, viteaz) ON (on: a aduna, a însoţi) SONTEO (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) RIOMUN (român) OSI (osi: a se întări ca osul, puternic) ERI SERIO DO (a da) NI (noi, nouă) GEM (a geme) SO ROPU (răpui: a doborî, a învinge). SO SOE (soi: neam, a dormi, murdărie) KOTIZO NIO SO FILO (fiu) RANIO (rănit, a răni) EDOE (edi: a ţîşni, a da o lovitură) SAGEO (săgeta: a trage cu arcul) LO PEPTOE (piept). EA (el) EOI (ioi!: strigăt de durere, sperietură) GEOSO (jos) ROMEO LO SARMISETUZO. DE (a da) INDOI (îndoi: a se îndurera, fără credinţă) FOE (foi: stomac, boală, burtă umflată) CATIA (caţă; femeie rea de gură, căţea: femeie stricată) TODI (toate, toţi) TOE (toi: luptă, ceartă). DO (a duce) KALISTE (calistire: săpăligă mică) IO KOTIZO NIO ONO (una, prima) APO (apă) +(sfînt) ZOEO ESO (a ieşi) ROPU (răpui: a răpune) SOSI EA. SON (sîn: fiu) DUE (a duce) TOLO (ţol: ţesătură din in sau cînepă folosită pentru a face cort sau pentru a transporta ceva voluminos şi fragil) BISE (bîzîi: a plînge) CO CORIOSO PO (po: a striga) DABO. TRASO ON (on: a aduna, neam, a locui) SAE (saia: ţesătură subţire de lînă sau de bumbac cu cusături ornamentale) TO PEIO (a pieri) DABO (cetate) ERI SERO (seară) MA RIZO (a rizui: a face un şanţ mic în lemn sau metal).
 
Jos cu alfabet religios: OTI (otie: răsărit de soare) ED (ede: a judeca, a se ridica) TI (ti: viaţă, a locui) DOSE (du-se) STOI (a sta) TAOI (tăoi: apos, umed).
 
Medalion stînga: COTISO(se citeşte de la stînga pe sub imagine) RIZI (rizui: a săpa un şănţuleţ; se citeşte de la stînga pe deasupra imaginii) ROOS (plin de rouă); centru DIO (sfînt); dreapta DIO MI ZOE. Nu este desluşit textul de jos.
 
Noi ne-am pomenit înconjuraţi de o mulţime de oameni care se învîrteau în jurul nostru, ne goneau ca nişte năluci, ne atacau cu putere să ne prade ca o haită de lupi. Ne-am oprit imediat iar eu Ilo Românul am avut gîndul de a-i pîndi pe aceşti răi, m-am răţoit şi am strigat la ei, iar mulţimea s-a dat înapoi descurajată dar plină de ură. Ne-am adunat şi pe tăcute cu credinţa în sfîntul Zabelo, toţi ca unul i-am pîndit şi ne-am luptat cu ei. Soţii viteazului leu român s-au strîns şi s-au luptat cu putere ieri seară pînă a dat în noi oboseala dar i-am învins. Neamul lui Cotizo s-a culcat dar fiul său a fost rănit în piept de o săgeată. El striga de durere şi a fost adus de la Roma la Sarmisetuzo pe jos (pe corcie). După lupta cu aceste căţele (femei rele de gură şi) fricoase (beşinoase), pe noi toţi ne-a cuprins durerea. Cînd el a sosit, eu Cotizo am ieşit doborît şi am adus pentru noi prima apă sfinţită (agheasmă) a lui Zoe şi săpăligă. Fiul a fost dus pe ţol prin toată cetatea şi a fost plîns cu strigăte de curioşi. Ieri seară tu ai murit iar cetatea şi-a pus haine de sărbătoare şi mi-a cerut mie să rizuiesc(scriu) în placă şi s-o trag (torn).
 
Jos cu alfabet religios: La răsăritul soarelui se va ridica precum roua şi se va duce să fie judecat şi să stea în cealaltă viaţă.
 
Medalion stînga: Cotizo săpat (chinuit) de lacrimi; centrul: Sfîntul; dreapta: Zoe sfîntul meu.
 

 

Tăbliţa 48. Tăbliţă turnată pe la anii 10 d.Ch. SOE (soi: neam, fel, murdărie) STO (a sta) DABO (cetate) GETIO SATRI (şatră: neam, a locui) DUO (a duce) IME (ima: a murdări) IO OSEND (osîndi: a critica, a sili) OS (puternic) MOGE (a mugi) RA (rău). SANA (sana: a însănătoşi) IGE (ige: a privi, legătură) OSIE (osi: a se întări ca osul) AGIO (agie: supraveghere, conducere) NIRI (minune, a se mira) DIN (din: viaţă, a vindeca) SBATEO (zbatere). DIUDIU (didi: tînăr) EBERIEA IGE (ige: a spune, a avea grijă) AI EGEOA (egia: noră, mireasă) SOPEIO TENIO (a ţine) REZ (reză: zăvor la uşă) UBIO (iub: iubire) OI OI (vai!) MUE (muie: gură, a amăgi) ZI. TEMO DIU (di: a vorbi) RE (rău) GITE (gite: vite). FIO (a fi) RITUI (rîtui: a batjocori) USE (uşe: uşă, a ieşi, a intra) IO SATRI (şatră: neam, a locui) DIO (sfînt) SOSI AE (aia: aceea) BOSTO (basta: ajunge) SOE (soi: murdărie). NO GOE ON (on: neam, rude, familie) RE (răi) TRE (trei). NIO TURE (tura: legătură, efigie, semnătură; tură: încă odată; turui: a se obosi rău, a flecări) OL (ol: vas mic de lut folosit pentru băutură) SOE (soi: linguroi mare pen-tru urdă) NEO I (i: a merge). MUE (muie: gură, a duce cu vorba) GOE BA RADOE SATRI (şatră: neam, clan) DUO (a duce) TEI (a îndepărta coaja de pe tei) SOE (soi: murdărie). STO ON (on: neam, a locui) ONE (una) REU (rea) UTELI (utălui: a urî) E SOSO (şoşoi: a şopti). OTIZO (oteşi: a trece o boală sau necaz, a isprăvi) NIO TI (ti: trai, a locui, veselie) DOE (a da sau a duce) TATO (toţi) DABO (cetate) GETIO GRAZO ON (on: neam) ODO (odăi: case) TO (toţi).
 
Imagine jos mijloc: GIRINO (gîrînă: locul unde s-a tăiat pădurea) DOMN COTIZO NIEO.
 
Pentru a-i alina bocetul puternic eu am adus-o de la neamul acela murdar din cetatea geţilor să stea la neamul ei. Supravegheată de cei dragi ea s-a însănătoşit zdravăn şi ca o minune a revenit la viaţa veselă. Cînd Sopeio a fost cerută de mireasă de tînărul Eberiea, i-a spus că va avea grijă de ea dar a amăgit-o cu vorba în fiecare zi a ţinut-o sub zăvor iar iubirea – vai! vai! Mi-e teamă să vorbesc despre aceste vite rele. A fost destulă batjocură de cînd eu am dus-o, acum aceasta este sosită cu ajutorul celui sfînt la neamul ei şi nedreptatea s-a terminat. Nu neamul lui Goe este rău de trei ori. Noi am mers şi am flecărit cum un linguroi mare şi nou poate sta într-o oală mică. Nu Goe duce cu vorba, şatra lui Rădoi care a dus batjocura pînă la capăt. Neamul acesta este cel mai rău, stă, şuşoteşte şi urăşte. Dar necazul nostru a trecut, toţi sîntem veseli în cetatea geţilor Grazo (în judeţul Vrancea există localitatea Greşu) unde locuieşte tot neamul.
 
Imagine mijloc jos: Domnul nostru Cotizo în poiană.
 

 

Tăbliţa 49. Tăbliţă turnată pe la anii 15 d.Ch. TUI (tui: ceartă, supărare) STA BISI (bîzîi: a fi nemulţumit, a se plînge) IL DARE GROASE (mare) IE (a lua) DABI (cetate) SO IO ITI (iţi: a se aprinde, a se zgîi). AN APLI (apla: simplu, fără meşteşug) SIU (să fiu) TIO (tio: cuvînt cu care se alungă animalele) SOIE (soi: a dormi, a fi liniştit) SONO (sona: a se sminti, a căuta ceartă) IG (ig: a spune) TO IG (ig: a cerceta) OI SE TIMO (teamă) UN DABI (cetate) RETIU (a reţine) SIRMIU. DAGIO (dage: adunare) IT (iţ: copil neastîmpărat) SASI (şasi) OI GIRA (încredere) I (i: a merge) SATO (satu) RUS SOTI (a însoţi, împreună cu) SAU ARGES ADET (adet: datină).
 
El s-a aprins cu ceartă asupra cetăţii pentru că era nemulţumit de darea mare pe care i-o luăm. Anul trecut ţi-a fost liniştea netulburată şi fără ceartă, tu ai spus şi noi am cercetat cu teamă (grijă) astfel ca cetatea Sirmiu să reţină cît trebuie. Cu şase copii neastîmpăraţi, adunarea îţi dă încuviinţarea să mergi în satul Rus să locuieşti sau Argeş după datină.
 

 

Tăbliţa 50. Tăbliţă turnată pe la anii 25 d.Ch. BOIRE BISETO DIOGIO USI (uşui: a ieşi) A (atenţie, grijă) BASTARNO (bastarni) PAZI (a păzi) GEO (giu: viu, energic) SOTIA (soţia) SE FISTA (fiştă: femeie tînără şi focoasă, fată de măritat care vrea să atragă atenţia) DUO (a duce) SOTRA (şatră: clan) RUOMUON (român) USO (uşui: a pleca) DIO (sfînta) GETA. GIRA (gira: frumoasă, strălucitoare) BISICA SO ROGI AO (uimire, durere).
 
Diogio a fost trimis de boierul Biseto la bastarni pentru fişta care-i va fi soţie sa, să o păzească cu putere (grijă), să plece cu ea în Sfînta Geţia şi să o ducă în şatra Ruomuon. Astfel pe frumoasa Bisica să o rogi cu mare smerenie. (Textul din jurul imaginii nu este desluşit).
 

 

Tăbliţa 51. Tăbliţă turnată pe la anii 30 d.Ch. SIO (sii: a se sfii, a se teme) A ZOE (zoi: spălătura de la vasele de mîncare) SOAE(soaie: murdărie de grăsime) UDTRUOE POETO. SEO (sîi: a fi) SOES (sieş: vînt aspru de iarnă) KOE (coi: a se mocoşi, a lucra încet) DUEO (a duce) BOERO BISETO AG (agă: conducător militar) I (i: a merge) MATO (conducător). E POE (poi: pleavă de cînepă) INDOE (îndoi: a aduce la ascultare) DESI NO (nu) GILEAR (jeler: om aşezat pe pămîntul altuia, lipitură) KILO (chilă: măsură pentru cereale, impozit în cereale, om de nimic). ESIEO (a ieşi) + EO UMANO (uman) DES PROPTEO (propti: a sprijini, a proteja) RADEO (rade: sfat, adunare) ANO E POKO (poacă: lovitură dată cu pumnul, ceartă) ESO (ieşi) SO ROME SOE (soi: murdărie, jeg) DAPISEO. ZORA (zori: a grăbi) SOSOI (şoşoi: a şopti, a vorbi încet) FO ILO LOE SENIK (senic: ţesătură de cînepă albă, prosop, ştergar) LO DONE (a da) TEPE (ţepui: a înconjura cu un cordon de soldaţi) IO SOE (soi: a dormi) BIO (bîe: atenţie) ON (on: a aduna, a însoţi, soţ) DOI ZATORE (zătărî: a prăpădi, a po-topi) LUE LO BOERO BISETO. OROLIO ONSO (unsă: a unge) TIC (tic: oală pen-tru lapte, putină pentru brînză) SOE (soi: a murdări) DIO.G. ZA PIO (credincios) BERISO KARPO (carpul) DO (du: a duce) MONGA (mangă: om încăpăţinat) IO PORCEDO (a purcede) ON (on: neam, a strînge) SONTO (sonţa: a schilodi, a tăia în bucăţi) LUE BOERO BISETO DEUGEO ON (on: neam, a aduna) ISI (ieşi) A DOSERE (dosire: scăpare, ascunzătoare) SIO (sii: a se teme, a se sfii) TALIPIKO (talpă, temelie, partea de jos a zidului unei construcţii) SARMISETUZO. PO SERO (seară) LUE (a lua) BOERO BISETO SOE (soi: a dormi) OI TO SOE (soi: a dormi) KUE (cui: ţeapăn, beat mort). ERI (ieri) SER (seară) IO LUE OSE (osi: tare ca osul, puternic) OSTE (oşti: a face război) SO SILI (sili: a hărţui, a urmări, a pedepsi) MIC NINO (nani: a adormi) EO.
 
Poetul Udruoe spune să nu te temi de zoile grase. Du-te ca un conducător de oaste şi ocrotitor dar să fii aspru ca vîntul de iarnă boero Biseto şi să nu arăţi milă. Este o pleavă deasă aceşti jeleri care nu-şi plătesc dările în cereale şi trebuie adusă la ascultare. Anul trecut a fost ceartă şi a ieşit cu lovituri între murdara Romă şi Dapisiu dar eu am mers cu omenie şi credinţă în sfînta cruce pentru a-l sprijini. Cînd ei dormeau i-am înconjurat în linişte cu oaste (pe jeleri) şi i-am zdrobit pînă ce doi soţi prăpădiţi, au vorbit în şoaptă şi împreună cu Ilo au luat un ştergar şi s-au lăsat prinşi de boero Biseto. Orolio iar a uns cu murdărie oala pentru mîncare cum spune sfîntul G. Împreună cu credinciosul Beriso carpul, eu boierul Biseto am purces să-l strîng cu război, să-l iau şi să-l duc pe acest om încăpăţînat Deugeo şi neamul lui care au ieşit plini de teamă căutîndu-şi scăparea la temelia cetăţii Sarmisetuzo. Pe întunecat cînd toată lumea dormea cui, boero Biseto nu a fost luat de somn. Ieri seară i-am luat cu luptă tare şi i-am hărţuit fără odihnă pe ei.
 

 

Tăbliţa 52. Tăbliţă turnată pe la anii 35 d.Ch. TIORNA (a turna) TO (tu) DIO (sfînt) OROELIU DA (a da) SOBA (căldură multă, cameră) CUREN (cure: a se grăbi, a curge) BISICA A IO IEO (a lua; ieie) I (i: a alerga) PORTO ( a se purta) DESIO (des, repetat) PATELA (patelă: tigaie, tingire) PAITE (paită: covată de frămîntat pentru pîine, scîndura pe care se taie aluatul pentru copt) DATO (a da) SONTA (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) DAPISIU MATO (conducător) DABU (cetate) SOPA (sopă: bîtă scurtă şi groasă ghintuită la un capăt cu fier, ghioagă) DABIE (cetate). Vertical (stînga): DIE (di: a spune) TESI (teşi: a netezi) (dreapta): SATIG (sătic: sătuc) SO PIO (piu: credincios, pios). Sub călăreţ: STI I (i: a merge) ONOR. Soclu dreapta: AGII (agie: conducere, putere) IL (ili: Mîntuitorul, a străluci, a salva).
 
Toarnă tu sfinte Oroeliu şi dă căldura să curgă peste Bisica mea pentru a o grăbi să ia, să alerge şi să poarte mai des tigaia şi covata de frămîntat aluat pe care i le-am dat tot aşa cum conducătorul cetăţii, Dapisiu mînuieşte ghioaga pentru apărarea ei. Îi spun cu blîndeţe altfel va ajunge în sătucul credinţei (la mănăstire). Sub călăreţ: Să ştii că voi merge să-mi apăr onoarea. Reşedinţa Mîntuitorului (Strălucitoarea conducere).
 

 

Tăbliţa 53. Tăbliţă turnată pe la anii 27 d.Ch. SAR (sar: lume, a scrie, călătorie) GETO MOLE (molie: nemernic, leneş, om de nimic; mola: demon, vechil, scandal, vierme) DABIO (cetate) SAKOTO (saca-dă: vorbire sacadată, mişcare bruscă şi violentă, lovitură, rană).
 
Stînga: OBADA (bucată de lemn încovoiată alcătuind în serie partea circulară a roţii, a se îndoi ca o obadă) BA (nu) SOTI (soţi, a se însoţi) DOBISCA (dobişcă: burtă mare, persoană mică şi bondoacă) SEI (sîi: a fi, a veni). TO NAG (na-gi: a semăna în strat, a aranja unul după altul) LOE (a lua) ILO (Ilie) DIO (sfînt) FALANGEO (corp de infanterie) GEOSA (ghioşa: a scoate miezul din coaja de nucă) PIA (pio: credincioasă). IO SNEGO (snagă: nădejde, dorinţă) DA BIKO (bîca: atenţie!, ai grijă!, mamă) KOTO (cotă: a căuta) POLO (polei: îngeri) GENIO (gena: mic, slab).
 
Dreapta: DOSEO (dosi: a ascunde vederii, a proteja, a fura) GABEN (gabion: coş de nuiele umplut cu pământ sau pietriş care serveşte la apărarea malurilor de valuri sau la construirea barajelor) KASA (casa, comunitate religioasă, credinţă) TO ZOI (zoi: spălătură de la vasele pentru mîncare, apă murdară). ARAMIKO (limba aramaică) ZAMO (zamă: supă, borş, aliment fără consistenţă şi gust) AG (ag: a săvîrşi, cinste, cunună, creştet) IOI (Salvatorul / Mîntuitorul) KOPO (capu: gîndul, mintea) DI (di: a spune) GETEO (geţi) IO BOIO (boi: a vopsi, a înşela) CA POS (pos: altoi, răsad) SIE (sîi: a fi, a veni) APOLO SOT (soţ: pereche, tovarăş).
 
Călătoria geţilor în cetatea oamenilor nemernici (leneşi, răi) cu vorbire sacadată.
 
Stînga: A fi lîngă cineva gras nu înseamnă că eşti perechea marii lui burţi. Ili să iei şi să semeni în strat (cu mare grijă) aşa cum sfînta falangă (oastea de îngeri) scoate la lumină adevărata credinţă din întuneric iar miezul de nucă este scos din coajă. Eu trag nădejde că micile făpturi din ceruri vor arăta grija lor de mamă.
 
Dreapta: Să-ţi întăreşti casa (comunitate religioasă) ta cu gabenul împotriva celor care vor să ţi-o fure şi să o distrugă aruncînd cu valuri de zoi. Eu, Luminatul Mîntuitor, cu gîndul am spus geţilor: zeama aramaică este o înşelătorie pentru că au sădit pe Apolo să vă fie însoţitor.
 

 

Tăbliţa 54. Tăbliţă turnată pe la anii 30 d.Ch. NOE SO COASEM (a coase) DESOGE (desagi: saci legaţi unul de altul care se poartă pe umeri sau pe şa) IS (ist: aceşti) DOE (doi) GUR (gură) SO BI (bîi: aten-ţie, necaz) OP (op: registru, listă de acte) NAIE (corabie) O NOBALI OMO (oama: mamă) AE (ai lui, din neamul lui) BIZINO. AGEO (agie: conducere, administraţie) MERI (a merge) SAMO (samă: dare în bani, bir) DO (a duce) LO PATRI (patrie, ţară). DOE (a da) SIPE (sipe: ladă mică, cufăr) LOSE (a lăsa) LO GIL (ghil: pînză albită prin ghilire) DUE (a duce) LO ESI (a ieşi) DO (a da) DABO (cetate). NO (uite!) POI (poi: pleavă de cînepă) LO TAPIO (tapie: crestătură, tăietură; tape: tăietură la capăt de copac pentru îmbinarea cu altul) ILO TOTI (toţi) SEO (săi: a să-ri, a veni) IGE (igi: înfăţişare, a judeca, a scînteia) DU (a duce) PERI (a muri). SIE (sîi: a fi) O POEDE (poiede: mulţime, năvală) SINOE (Sinai) A TOE (toi: încăierare, ceartă) SOE (soi: jeg, a murdări) DO (a da) KOPO (capu). NO (priveşte!) DIEO (sfînt) ZABELO SEO (sîi: a fi, a veni) FOFEAZ (fofează: bucată de pînză făcută sul) DU (a duce) NE (nouă) DABO (cetate) SIERI (Siria) GEOS (geos: jos, sud) DE (a da) NOE COPII (mulţime, grămadă) ON (on: neam, a aduna, a însoţi) CO PIO (piu: credincios) BOFIO. BINE (bină: scenă, estradă) ERI (ieri) GEOS (jos) OA (a se mira, a uimi) E BOSOE (bosoi: copil mic şi dolofan). DERIG (dirig: a fi absolut, superior: dirigui: a conduce) RUI (rui: roşcat, cu barbă roşie, ciocîrlie) TRASO (trasă: a trage, a repeta o acţiune) DI (di: a spune) NOE ON (on: neam, a aduna, a însoţi). TALI (tali: plecăciuni) PIKO (pica: stropi, mulţi) SARMISETUZO. ONSE (unse, alese; anzi: nemuritori) IOI + SUPTE (slabe, uscate) OS DU (a duce) I (i: a merge). M. (mato: conducător) DAGI (dage: adunare) BALO (bală: neam străbun) I (i: a merge) IMA (îma: mamă) E ROBI (a distruge, a nimici). KOTO (cotă: a căuta) POL (pol: jumătate dintr-un întreg; polei: fiinţe supranaturale din basme, a străluci) BOI (chip, imagine) CERO (ceru) ROI (roi: pui de căprioară, a pleca) DAKOE (daci).
 
Noe, să coasem desagii aceştia doi la gură, să fim atenţi cu actele pentru corabia nobilei mame din neamul lui Bizino. Am mers la conducere şi am plătit birul să ne dea voie să-l ducem în patria lui. Ne-a dat o ladă mică şi ne-a lăsat să-l înfăşurăm în pînza lui albă, şi să-l ducem la ieşire în afara cetăţii. Uite! această pleavă de cînepă l-a umilit (rănit) pe Ili şi toţi au venit să-l judece şi să-l ducă la pieire (să-l răstignească). Mulţimea din Sinai (iudeii) a venit plină de ură, care l-a certat şi l-a bătut, murdărindu-l (batjocorindu-l) şi cerînd să le dea capul lui. Priveşte sfinte Zabelio, pînza făcută sul am dat-o lui Noe şi ne-am dus în cetatea de jos (sud) a Siriei unde a venit poporul grămadă şi ne-a însoţit în frunte cu credinciosul Bofio. Ieri a fost pus jos pe o scenă iar lumea se minuna că este ca un bosoi (copil mic şi dolofan). Ciocîrlia neîntrecută trăgea la ea neamurile cum spune Noe. Multe şi repetate plecăciuni din Sarmisetuzo. Cu sfintele oase cu carnea uscată (moaşte) am alergat şi le-am dus Mîntuitorului unde au fost unse (miruite). Conducătorul neamului străbun a mers cu ele la mama lui Ili care era distrusă. Cercetează dacă jumătate din strălucitoarele făpturi cereşti nu au plecat de la daci.
 
Ili – învăţătorul iubirii – conducătorul cetei de geţi care au mers să înfrunte preoţimea iudaică pentru hoţia ce o puneau la cale privind distrugerea sau convertirea credincioşilor în sfînta cruce la iudaism. Dogma creştină l-a botezat Iisus (II: Mîntuitor, Salvator, Învăţat + sus: deasupra, din înaltul cerului).
 

 

 

Tăbliţa 55. Tăbliţă turnată pe la anii 30 d.Ch. DURO BASILEO (conducătorul armatei) DABO (cetate) GETO UI (uie: uliu) SO LUE (a lua) MULTEO (multe) ADE (haide!) ISO (isa: a îndemna un cîine să adulmece sau să atace) PATO (paţă: păţanie, întîmplare) RO (rău). LOE (a lua) DURO DENIA (denie: slujbă religioasă de seară înaintea Paştelui) AE GAE (gai: pădure mică la şes) OT (de, din, de la) DUNG (dungă: linie, direcţie) BIO (bîia: atenţie!, pericol) ON (on: neam, rude) TRAKIO (traci). ELIE SOE (soi: neam, jeg) AE GITO (gită: vită) E LOA (a lua) SKONUIE (sconie: înmgînfare) POE (poi: plea-vă de cînepă) LOA (a lua) ZANIO + (credincios în sfînta cruce) – lll –(Mîntuitorul) DUE (a duce) ZAMOLSCIO. ON (on: neam, a însoţi) ZOI (zoi: apă murdară) NE (ni: priveşte! minune) GIEO (giu: viu) SOI (soi: a dormi). DU (a duce) IO FUMIEO (fumios, fumuros: înfumurat, încrezut) ONE IU (iu: chiuitură) ADE (haide) RA (rea) RETE (rîţe: buche, învăţătură) FOE (foi: a se mişca mereu, a se hîrjoni, a se umfla în pene) MEZIA. TO REPOE (răpi: a fermeca, a înfrumuseţa) STA (a sta) TOE (toi: centru, mijloc) NOBALO (nobili) MEGA (mare) I (i: a merge) SO GILI (gili: cununa miresei, a se pleca; ghili: a albi pînza prin spălare repetată şi expunere la soare sau ger, ghil: pînză albită, giulgiu: pînză subţire) ARGIO (argea: bordei deschis în pământ cu scînduri pe jos în care se aşază vara războiul de ţesut, boltă sau acope-rişul unei pivniţe) SIE (sîi: a se sfii). TOE (toi: a se linişti) TO EDO (ede: a se ridica, a pune jos) URO (ura!) NOBIOS (nobios: din nobili) CETE A TORO (tor: tizic, ocol pentru animale, gospodărie) GEODE (giude: suliţă). NO (uite!, haide) PROE (prui: om prost) TOES (toieş: gălăgie, ceartă) FIE AIGE (aicea). LOES (lăieş: ţigani nomazi) FUE EDO (ede: a pune jos, a aduce) EFESO LUI GRAOKOE (grecoi) LOIA (laie: negru, cenuşiu) DELFO (Delphi) SOI (soi: jeg, a murdări) LUE (a lua) ILO. NO (uite! priveşte!) PEZI (pieze: semn prevestitor, augur, fiinţă care aduce no-roc) NOGEO (nojie: ceartă, a insulta) FACTO (facţie: grup de indivizi uniţi pentru o acţiune violentă) SOE (soi: neam, jeg, a murdări). TROSC (a pîrîi ca vreascurile căl-cate, a rupe, a lovi) RIP (rîp: jeg, murdărie) TOE (toi: mijloc, ceartă) ON (on: neam, a aduna) SONTO (şonta: a schilodi). LUE (a lua) ANTONIO GILI (gili: cununa miresei, a culca; ghili: a albi pînza prin spălare repetată şi expunere la soare sau ger, ghil: pînză albită; giulgiu: pînză subţire) ARGIO (argea: bordei deschis în pământ cu scînduri pe jos în care se aşază vara războiul de ţesut, boltă sau acoperişul unei pivniţe) RUMUNUE (români) EDE (ede: a ţîşni, a ajunge) OPRE (opri) SO ON (on: neam, rude, a însoţi, a locui). KATE (a căuta) NOE SOL (solie) GEZO MIIO (mia: miel mic, ied) E (este) LO. TALE (tali: plecăciune, închinare) PICO (pica: a curge în stropi, numeroase) RUMIEORA (rumioară: rumenă, roşiatică, aprins la faţă) DUE (a duce) LO IGE (ige: ochi, a scînteia, a avea grijă).
 
Jos stînga BEZINO; dreapta BASILEO DURO NI (uite!, haide!, minune) DAGE (dage: adunare) BALO (bală: neam străbun) între imagini AMMA (mama) sau MAMA KATA (cată: a cerceta) RODIO (rodie: întemeiere, neam) BOI (boi: înfăţişare) GE (ge: nobil).
 
Astfel Duro conducătorul armatei, uliul cetăţii geţilor, a luat însoţitori şi au plecat să adulmece (cerceteze) păţania rea. După denia făcută într-o pădurice mică, Duro a luat cu mare atenţie direcţia către neamul tracilor. Neamul (jegoşii) lui Elie, ca nişte vite s-au înfoiat precum pleava de cînepă dorind să-l ia pe III (Mîntuitor) dar Zanio, credinciosul în sfînta cruce l-a luat să-l ducă în ţinutul lui Zamolxe. Cei adunaţi au început să arunce cu zoi (vorbe urîte) peste minunea vie care dormea. Înfuriat, eu m-am dus şi le-am strigat o chiuitură: haideţi că în Mezia învăţătura rea a fost totdeauna o hîrjoană (fudulie). Cît despre frumuseţea care stătea în mijlocul argelei, marii nobili au mers plini de sfială şi s-au închinat. Astfel liniştea celui pus jos era spartă de strigătele de ura ale cetelor de nobili din gospodăriile cu suliţe. Uite pe aceşti oameni proşti care au vrut să fie gălăgie aici! După ce a fost dus de la Efes, grecoii negri din Delfi, strînşi în cete de nomazi (ţigani) l-au luat pe Ili şi l-au murdărit (batjocorit). Priveşte la fiinţa care aduce salvarea şi a fost insultată de o facţie de jegoşi. În toiul certei, această adunătură de răpănoşi ne-au lovit şi ne-au schilodit. Antonio a luat giulgiul şi fiinţa care aduce salvarea (strălucitoarea făptură) şi a ţîşnit cu ele la neamul românilor unde astfel s-a oprit. Noe a trimis solie pe Gezo să cerceteze dacă mielul este cu ei. Multe plecăciuni să fie duse ca să aprindă ochii şi faţa lor.
 
Jos stînga: Bezino; dreapta: Conducătorul armatei, Duro arată minunea adunării neamului. Cercetează chipurile care au născut nobilul neam; între imagini: mama.
 

 

Tăbliţa 56. Tăbliţă turnată în anul 30 d.Ch. Stînga sus: ROTO (roti: a da tîrcoale) I (i: a merge, a alerga) IRMEO (irmos: melodie bisericească) M (mato: părinte, ocrotitor) TII (ţîi: a ţine).
 
Dreapta sus: SAR (sar: a scrie, a trimite) GIRIO (giri: luminos, strălucitor) +++ .
 
1. POIDEO (poiede: mulţime) ON (on: neam, a aduna, a însoţi) TOIR (toir: toiag) NIE (nii: minune, admiraţie) NE (nouă) DOE (a da) ZABELIO. LO DOE (a da) GIL (ghil: ţesătură de in sau cînepă albită prin ghilire) E ARGI (argea: construcţie simplă în pământ ca un bordei deschis cu scînduri pe jos în care se aşează vara războiul de ţesut, bolta sau acoperişul unei pivniţe). LO ROGEO (a ruga) SOGEO (sogi: a împărţi aluatul pentru pîine, a împărţi un întreg) ARMOSO (armata, oaste) SOSEO (a sosi) AGESO (aghios: cîntare religioasă, a dormi). ONSO (vestită) LETOLE (le-ţele: şipci din care se construiesc casele de lemn) ON (on: neam, a locui, a însoţi) TALI (tali: închinare) PICE (pice: a se pleca, a sosi, a se ivi) LOE (lui). DABO (cetate) IE (a da) TO FAE (fai: stofă de mătase neagră cu fir gros) TO ON (on: neam, a aduna, a însoţi) ANGEO (angel: înger) ZAGE (a zace, a fi nemişcat). TROSI (troşi: încălţăminte uşoară) I (i: a merge) BOERO BISETO ON (on: neam, locuitori, a însoţi) SARMISETOUZO KOI (căi: a plînge, a se văieta, a regreta) E ARMOSO (armata). ++++++++++++++ GIE (vie) RUE (rui: ciocîrlie) SER (seir: privelişte, zări) DAPISIUO LOSE (a lăsa) IORG (iorga: fără răbdare, fără astîmpăr, mereu) LO. ++++++ G. E. OROLIEO POE (apoi) LUO KOR (cor: dans în formă de cerc, adunare) SEDI (sedea: imn religios cîntat în biserică în timpul căruia cei prezenţi stăteau jos) ++++++++++ .
 
2. G – E (ede: preot judecător, mare preot, judecată din ceruri) ZORASEO ILO MOLEO (molîu: fără vlagă, încet, greoi) DABO (cetate) OOOO (exclamaţie de durere). ++++EEEE (e: a judeca, a se înălţa la ceruri) .G. GOGE (gogi: a curăţa, a suferi) RO (rău) LO DU (a duce) NO (priveşte!, atenţie!) GETO. ++++ .G. ZALIE (jale: nenorocire, a plînge) OLO (ol: vas pentru băutură) ZOI (zoi: apă murdară, a murdări cu zoi) RO (rău) DABO (cetate). ++++++ .G. GORMIO KO NOBI (nobet: schimbare, obicei, rînduială) DOINI (a cînta doine). ++++++ .G. SEI (sii: a fi) ZOLO (zoli: a se zbuciuma, a se frămînta) SISI (nebun) DO (a da, a duce) NOE. ++++++++++ .G. MILI (mili: a se îndura, a se înduioşa) ISOLO (isala: bun este Dumnezeu) ZIDO (zidi: credinţă, religie, adevăr) DABO. ++++++ -G- BERISO SA IG (ig: poartă, a ieşi) DABO (cetate) PANANEO. ++++++ -G- DO (a duce) TE GOE POLTO (pultă: tejghea, sertar) DABO (cetate) SARMATIO. ++++++ -G- KARPIO DO (a duce) LO SARTA PIEO (credincios). ++++++ * II – .G. PARI DUO (a duce) LO – ERMI DABO. * ++ II –G- MONGA (mangă: om încăpăţinat) IO LO KATA (cata: a cerceta, a privi, a lua aminte) GOE. ++++ II -G- GOI ROE (roi: a pleca repede) LO GOMIEO DABO. +++ G. PALOE LO SAR (salt, alergătură) DABO SEGETIO. II +++++ stînga jos: KOTO (cotă: a căuta) POLEO (polei: făpturi din basme) IGE (ige: ochi, a scînteia, a avea grijă, a consulta) IO GETE ON (on: neam, popor). Dreapta jos: IA (uite!) E ROBI (robi: a chinui, a nenoroci) REO (rea) DAGI.
 
Stînga sus: Daţi tîrcoale şi alergaţi cu irmos pentru ocrotitorul care ne ţine.
 
Dreapta sus: Sfînta şi strălucitoarea poruncă (scrisoare).
 
1. Mulţimea a însoţit toiagul (a călătorit) să vadă minunea ce ne-a dat-o nouă Zabelio. Am dat ghilul lui (Zabelio) şi este pus la o argea. Grupuri de armată au sosit în cîntece religioase să se roage la el. Locuitorii vestitelor sate au venit aplecaţi (trişti) să se închine lui. Cetatea a dat tuturor celor adunaţi stofă neagră de mătase pentru că îngerul zace (este mort). Boero Biseto şi-a pus încălţările şi a mers împreună cu locuitorii Sarmisetuzei şi armata să se căiască. Veşnic sfînta şi nemuritoarea ciocîrlie a lui Dapisiu a fost lăsată să se înalţe în cele mai înalte zări (la ceruri). Pentru sfîntul geţilor, preotul judecător Orolieo a strîns adunarea şi apoi au cîntat sfinte cîntece religioase.
 
2. Zoraseo, preotul judecător al geţilor l-a dus pe Ili fără vlagă (viaţă) în cetatea plină de durere. Priviţi geţilor cum s-a dus, a suferit rău, s-a curăţat şi s-a înălţat la ceruri pentru dreapta şi sfînta judecată. Să-l jelim pe sfîntul get iar în cetate, oalele pentru băutură să fie cu zoi. Pentru sfîntul get, Gormio a cîntat doine după rînduială. Noe care l-a adus pe sfîntul get a fost lovit de un zbucium nebun. Bunul Dumnezeu s-a îndurat şi l-a luat pe sfîntul get în cetatea credinţei. Boriso a plecat spre cetatea Pananeo pentru a spune despre sfîntul get. Goe, du-te la arătoasa cetate a sarmaţilor să ştie despre sfîntul get. Să se ducă la carpi, la credinciosul Sarta pentru a se afla despre sfîntul get. Pari să se ducă la cetatea Ermi pentru a vesti pe sfîntul Mîntuitor al geţilor. Eu i-am adus aminte acestui om încăpăţinat Goe, să spună despre sfîntul Mîntuitor al geţilor. Goe a plecat repede către cetatea Gomieo să vestească despre sfîntul Mîntuitor al geţilor. Paloe a alergat la cetatea Segetio să vestească despre sfîntul geţilor, Mîntuitorul în credinţa crucii.
 
Stînga jos. Să se cerceteze făpturile (oastea de îngeri) strălucitoare din ceruri dacă mai au grijă de neamul geţilor.
 
Dreapta jos. Uite, este (a venit) chin rău peste daci!
 

 

Tăbliţa 57. Tăbliţă turnată în anul 30 d.Ch. Stînga sus: ZABELO ILO TEO (ţîu: ied sălbatic) TAPIEO (tapă: a cresta un copac înainte de tăiere, tăietură)
 
Dreapta sus: O (vai!) IRAMO (iremă: inimă) DABOE (cetate) SAR (sar: a sări, a alerga peste) MINGA (mîngă: iertare, milă, mîngîiere) TO – D(dabo: cetate) – S(Sarmisetuzo) – G(geto). DA (a da) IOI (vai! minune, Mîntuitorul) ANTONIEO I (i: a merge, a alerga) GILI (ghili: a albi o pînză prin spălare şi întindere la soare sau ger, a se înfrumuseţa: ghil: pînză spălată prin ghilire) ARGIO (argea: construcţie simplă în pământ ca un bordei deschis în care se aşază vara războiul de ţesut, boltă sau acoperişul unei pivniţe) IL (il: a salva, a străluci). RIOMIONO (români) ON (on: neam, a însoţi, a aduna) SOTISO (sotişă: numele unui dans popular, melodia după care se execută acest dans) DESEO (deseori, îndesat, grămadă). BASTARNIO RETERO (retira: a se retrage) DOINI (a cînta doine). DABO (cetate) GEO (giu: viu) ON (on: neam, a însoţi, a locui) CEI (cei: a ţine dreapta) TINEA (a ţine). SOI (soi: neam, jeg, a murdări) LOO (a lua) IRAMO (iremă: inimă) DABO (cetate) SION. NITRO (nitră: azotat de potasiu care se foloseşte la conservarea legumelor şi preparatelor din carne, împiedică fermentaţia) TAPIEO (tapă: a cresta un copac înainte de tăiere, tăietură la capăt de lemn pentru îmbinare cu altul, crestătură, tăietură) RAMO (ram, neam) SAR (a sări, a alerga peste) MONGA(mangă: surpătură de mal) TOE (toi: mijloc, a bate, ceartă). – D (dabo: cetate) – S (Sarmisetuzo) – G (geto) RIOMIONO (românii) ON (on: neam, a strînge, a însoţi) FERI (ferii: sărbători) SOE (soi: a dormi, somn) TAPIEO (tapă: a cresta un copac înainte de tăiere, tăietură la capăt de lemn pentru îmbinare cu altul, crestătură, tăietură) – BOERO BISETO ATIGE (a atinge, a mîngîia) A TOCEO (toci: a se uza, a se şterge) SIE (sii: a se sfii) OM (înţelept, învăţat, generos) ON (on: neam, a însoţi) TOE (toi: mijloc, a calma, a linişti). SCOSE TEO (tio!: strigăt cu care se alungă animalele) FACTOE (factie: grup de indivizi uniţi pentru o acţiune publică violentă) AT (at: cal bun de călărie, armăsar) LAI (lai: negru). TO ON (on: neam, a locui, a strînge) KOMPEO (compete: a se cuveni) ISE (a ieşi) SAI (saia: cusătură ornamentală) SIGE (sigă: vopsea minerală roşie) TOLOGO (tologi: a culca la pământ o cultură, a se rostogoli) POI (poi: pleavă de cînepă) RIO (rîu). I (i: a merge) ARMOSO (armata) RIOMIONO (română) SIE (sii: a se sfii) OA (uimire, minunea) E BOCIO (boci: a plînge, a jeli) +++++++++++ SAR (şar: linie, hotar) GERI (giri: grăsuţ, strălucitor, luminos) +++++++++++++ SO DESEIO (deseori, repetat) BOER BISETO AG (ag: loc, parte, a face, cinste) BOGEO (boci: a plînge, a jeli) ARMOSO. +++++ GOTO (gotă: nălucă, godi: a cînta miresei cîntece de rămas bun) PERI (a muri). +++++ LARG (întins, mare) SIRE (Sirie). ++++++ SAR (şar: linie, hotar) GERI (giri: grăsuţ, strălucitor, luminos) GALI (gali) SIGO (sigă: vopsea minerală roşie). LOR I (i: a alerga) RETERI (retire: retragere) RIOMIONO (românesc) ASO (aşa) ON (on: neam, a însoţi) GOI (trist, sărac, îndurerat) TOGEO (toge: loc neted, luminiş în pădure) RINDE (rîndei: ladă mare cu speteze pentru veşminte) ROI (roi: pui de căprioară). MOE (moi: ud, leoarcă) AO (uimire, durere) TOCEO (toci: a se şterge, a se uza) FOFEZELE (fofezele: braţele sfeşnicului, fluieraş de salcie, pînză răsucită sul) TIGEO (ticăi: a se chinui) OS (osi: tare ca osul, puternic). SIDO (şedă: subordine, şede) IE (a lua) NOBALI (nobili) TICO (tic: partea de dinainte încovoiată în sus a tălpilor saniei, lădiţă) MATO (conducătorul) BOERO BISETO SO GIOLO (gioale: picioare) SISTAS (şiştav: bolnav de picioare, slăbănog) OGOE (ogoi: tihnă, a cruţa) TRSO (tîrsă: roabă mare) IESE (a ieşi) LO. ON (on: neam, popor) OIR (oier) FU (a fi) LOSOTA (lăsată) AM (a avea) LIO (lie: minune, încîntare). KOTO (cotă: a cerceta) ONDA (ondoi: a ondula, a se mişca uşor) POLE (polei: fiinţe supranaturale din basme, înger) OMA (mama) E ED (ede: a judeca) +++ ROBE (robi: a suferi). RO (rău) A TEMO (teamă) NI (priveşte! minune) SOE (soi: neam, a dormi) BOIO (boi: chip) I (i: a alerga) ON (on: a se însoţi, a se aduna) SO PIO (piu: credincios). LOIE (a lua) – G (geto) – GENEO (gena: mic) I (i: a merge) ON (on: a locui) SAMIE (samă: a ţine mintea trează) SETOUZO (principală, unică) – ZABELO. – RIOM – BAS – DABO (cetate) GETO.
 
Stînga sus: Zabelio l-a sacrificat pe Ili iedul (mielul) său.
 
Dreapta sus: Cît despre cetatea geţilor Sarmisetuzo, vai! inima cetăţii a fost sărită (uitată) de mîngîiere. Da, Antonieo a alergat cu ghilul (giulgiul) la argea să fie pus minunii strălucitoare. Neamul românilor s-a prins deseori în sotişă. Bastarnii s-au retras în cîntece doinite. Cel care a ţinut calea dreaptă s-a dus să locuiască în cetatea vieţii (luminii). Neamul murdar din cetatea Sionului i-a luat inima. Acest neam l-a alergat, l-a bătut şi l-a răstognit (pus pe două lemne îmbinate) aruncîndu-l într-o surpătură de mal cu nitră. Românii din Sarmisetuzo, cetatea geţilor, s-au strîns să cinstească (venereze) somnul copacului tăiat înainte vreme. Boero Biseto a mîngîiat plin de sfială, de nenumărate ori pe învăţătorul iubirii astfel ca cei adunaţi să se liniştească. O ceată de locuitori au scos armăsarii negri pentru a fi pregătiţi de drum (înhămaţi la sanie şi mînaţi). Cît despre neam, toţi au ieşit cu veşminte cusute cu saia roşie şi s-au tologit (rostogolit) pe jos ca pleava de cînepă pe rîu. Armata românilor, plină de sfială a mers unde este minunea şi a jelit lumina sfintei cruci care strălucea. Adesea boero Biseto a cinstit sfînta cruce jelind alături de armată. Sfînta cruce va însoţi năluca ce a murit. Sfînta cruce se va întinde peste Siria. Sfînta cruce va străluci peste galii roşcovani. La ei românii au alergat şi s-au refugiat, aşa i-au însoţit îndureraţi într-un loc neted (luminiş de pădure) unde au pus puiul de căprioară pe o ladă mare cu speteze. Ştergîndu-şi transpiraţia, priveau la minunea înfăşurată în sulul de pînză ce a suferit (s-a chinuit) puternic. Nobilii au luat ordine în faţa saniei lîngă lădiţă iar conducătorul boero Biseto era atît de bolnav de picioare încît, pentru a-l cruţa a fost dus într-o roabă mare. Neamul oierilor a fost lăsat să aibă această minune. Să se cerceteze mişcarea lină a fiinţelor din ceruri dacă sfînta mamă va fi judecată pentru marea suferinţă. Am mare teamă că chipul minunii adormite va alerga să se însoţească (adune) în credinţă. Să luăm aminte că micul get va merge să locuiască la unicul Zabelio din cetatea geţilor români şi bastarnilor.
 

 

Tăbliţa 58. Tăbliţă turnată în anul 30 d.Ch. ZONIE OI MEI (a merge) GEOBEL (giubea mai mică) ZERIE (a se zări, a se vedea) OSOE (osoi: os mare, foarte tare) ATIGEO (a atinge) DOTO (pe dată, de în-dată) OI SOE (soi: a dormi, neam) MOIE (a înmuia) BEMO (a bea). A (a: creator, a zbura, străbun) ZOE ANGEO (înger) ILO I (i: a merge) NEO ZI MARO (mare) STEU (a sta). OI SERTO (serti: a sili) GOIE SOE (soi: neam, a murdări) GLOTE (gloate) LO DESI (des, a îndesa) NODOI (nod mare) AFIN (rudă, neam) DORT (dert: jale, mîhnire) LATOE (lat, întins). TIGEO (tigi: a coase capătul unei ţesături) IE (a lua) GEOSO (jos) FOC TIGE (ti-gi: harpă, tobă, a cînta la aceste instrumente) SE IO DESI (a îndesa, a înghesui) NO SAGEA (sageac: prelungirea podului făcută pe capetele ieşite în afară ale grinzilor; săgeac: pirostrii pentru foc). ON (on: neam, rude, a aduna, a însoţi) POR (por: grămadă de fîn, claie, stog) TOIE (toi: a certa, a calma) OSENOI (oşeni: a alina o durere, a se stinge) KLOE (claie, a face clăi). NOI (noi: cenuşă, cărbuni, frunze pentru descîntece şi leacuri) E BEMO (a bea) LO IESE (a ieşi) ROLOI (rîlăi: a face un şanţ mic, rouă, zori, a se înnoi). SO ONSO (unsă, vestită). GEMOI (a geme) A ZOLOE (zolie: spălare, zbucium) SOTERA (sotir: a mîntui) AGA (aga: cinste, cunună, învechit) GEOI (gioi: vioi) EDOE (ede: a ieşi, a muri, a se ridica, a judeca) SETE RA (rea). SEDOI (sedea: imn religios cîntat în biserică în timpul căruia participanţii stăteau jos) SOE (soi: murdărie, urmă) MIG (mic) CO SARGE (sarghie: pînză rară de sac folosită la împachetat) ROSO (roşă: roşie) TI (ti: veselie, a păstra viu) BOGATA LUEO (a lua). GOI TEGE (tăgi: a nega) BOROTO (borît: vomă, urît, dezgustător) PANO (păna: a schimba butucii de la vie, a înlocui) SESO (seşă: adunare a sătenilor) DO (a da) SARGE (sarghie) ROSO (roşie,). E COTIZE GIEO (giu: viu). PALOE (pălie: sărbătoare din preajma zilei de Sf. Ilie) STO (a sta) ONSEO (unşii, vestiţii, aleşii) NOBALI (nobili) SA SETE DOGE (dogi: a sparge, răguşit) SOTRI (şatre: neamuri, familii) BOCIT. ZOI (zoi: apa murdară de la spălatul vaselor) RASIEO (răzie: a se învecina) SO DEO (a da) LO SCITO OI POURGEZO (a purcede) OI DENO (denie: slujbă religioasă de seară dinaintea Paştelui) PATRI (patrie) DO (a da). LO ROI (roi: a pleca) DICOE (dichiu: administratorul unei mănăstiri) + + SCITO SARMATO ON (on: neam, a se aduna) SOTI (soţi, a însoţi) GIEO (gioi: vioi, repede). EDO (ede: a ieşi, a se ridica, a pune jos) CECILI (cicili: a se găti) ARGIO (argea: construcţie în pământ ca un bordei deschis, grinzile de lemn fixate pe laturile unei plute pentru a ţine fixate lemnele ce o compun) LORO (leroi: dorinţă, plac) ON (on: neam, a se strînge, a se însoţi) GRABEO (grabă) BO (bu: a plînge) OI SO OSOI (osoi: os mare, tare ca osul).
 
Stînga vertical jos: DAPISIEO DABO (cetate) ROI (roi: a pleca din loc) SENIC (senic: ţesătură de cînepă pentru rufe de corp, prosoape, feţe de masă, bucată de pînză în care se pune cenuşa pentru leşie) ILO + + + Jos stînga scris mare LO GOI LOUE (a lua) E. (ede: preot judecător) M.(mato: conducător) DAPIESE OI DO (a duce) G.(geto) D.(dabo) SETOZO (principală).
 
Chenar jos centru TALI (tali: plecăciune) PIKOSE (picuşe: mulţime de stropi) NOI KLOE (a clădi în clăi; claie). TRASO (trasă: a repeta, a turna, a face) DOI ARISTORESI MACIDONE SO.
 
Dreapta jos CIL (cil: sur) IAR (iar: braţ sec al unei ape curgătoare) GIOS (jos) CITO (cită: adevăr) SARMATO ROPOG (rapăg: alunecare, a împin-ge din spate) AT (at: cal) SO.
 
Zonie, să mergi pe dată pînă ce oasele se vor zări prin giubelă, să te odihneşti şi să bei numai atunci cînd te vei înmuia (vei fi obosit frînt). Îngerul lui Ilo a mers să stea la creatorul Zoe într-o zi mare şi curată. Să sileşti neamul murdar al lui Goe, să se îndese în grămadă mare, alături de noi la necuprinsa jale care ne-a lovit. Să luaţi pînză, să o tigiţi şi să o aşezaţi pe pirostrii (platformă din metal-instalaţie pentru incinerat) în cîntecele harpelor şi tobelor înainte ca eu să înteţesc focul. Pentru a alina durerea, rudele să adune o grămadă de fîn şi să o clădească în mijloc. După ce el va ieşi (pleca la cele veşnice) în zori se va aduna cenuşa bună pentru descîntece şi leacuri şi se va bea în cinstea lui. Gemetele şi puternicele zbuciume îl vor mîntui (ridica la ceruri) cu mistuitoare sete la divina (străbuna) şi înălţătoarea judecată. După slujba religioasă se va strînge într-o sarghie roşie puţina murdărie (cenuşă rămasă) din neuitata şi bogata viaţă care ne-a fost luată. Borîtul de Goie a tăgăduit în adunarea sătenilor că a înlocuit sarghia roşie pe care a dat-o prima dată. Dar Cotize este viu. De Pălie, aleşii nobili împreună cu rudele lor, au stat palizi şi au bocit cu sete pînă li s-au dogit glasurile. Cu zoile de la spălatul vaselor rituale să se purceadă la drum şi să se dea vecinilor sciţi. În patria lor să se facă seara o slujbă religioasă. Neamurile sciţilor şi sarmaţilor să plece însoţite repede de dicoe, credinciosul în sfînta cruce. După dorinţă, în grabă s-a pregătit argeaua iar neamul gătit de sărbătoare a plîns ori s-a ţinut tare ca osul.
 
Stînga vertical jos: Sfînta cenuşă a lui Ilo a fost pusă în senic şi dusă cu alai în cetate de către Dapisieo.
 
Jos stînga scris mare: Goi a fost luat de către preotul judecător şi conducătorul Dapisieo şi dus în cetatea principală a geţilor.
 
Dreapta jos scris mare: Neamul sarmaţilor a aflat adevărul (a sacrificat) împingînd de la spate caii lor suri, jos într-un iar (ripă).
 
Chenar jos centru: Cu mici şi multe plecăciuni se clădesc noi prietenii. Astfel este trasă (scrisă) de două ori de macedoneanul Aristoresi.
 

 

Tăbliţa 59. Tăbliţă turnată în anul 30 d.Ch. TEGE (tăgi: negare contestare) REPOSIEO (repezie: avînt, pantă înclinată, alergătură) E IDA (ida: rîu, apa creaţiei) TEO (ţiu: vîrf ascuţit de stîncă). CEI (cei: a ţine calea dreaptă, a cere) TALI (tali: plecăciune) FIO (a fi) ASO (az: primul, eu) ON (on: neam, popor) TOR (tor: tizic, ocolul unde se închid vitele şi se formează tizicul) ESIA (a ieşi) A SILE (sila: fericire, cale, miel). PAE (pa-e: cinste, titlu onorific, a măguli) OPRE TOERI (toiri: a bate cu toiagul, a porni la drum) SIR (sira: urmaşii cuiva, şir) OMA (oamă: mamă) LIO (lie: minune, legătură) GETO TRAKIO. GOGI (gogi: a curăţa) PIO (pio: preot, credincios) ASTAGIO DENIA (denie: slujbă de seară în săptămîna dinaintea învierii) ROSO (rază: a revărsa raze, a străluci) RETI (redi: pădure tînără şi mică) SEIN (sein: cîntec ce se cîntă la culesul strugurilor). DIEO (sfînt) PAGE (pace) IOSIUS I (i: a merge) FI SIO (sii: a se sfii) AE (a-e: a se înălţa) BIO (bîie: pericol, necaz, atenţie). A SIO (sîi: a se sfii) RESI (rază: a străluci, a revărsa raze) FIRO (fir) TELU (tel: fir de metal auriu din care se face beteala) PELIU (peleş: ciucure, şnur care se petrece pe la mijlocul cămăşii naţionale) ON (on: neam, a însoţi) RITO (rit: credinţă, religie) GETO TRAKIO. SO PIE (pio: credinţă) DI (di: a spune) CEI (cei: a ţine la dreapta) ANU IO BIO (bîie: atenţie, necaz) TINI (a ţine) RIPO (rîpi: a săpa adînc, a umili) E TARE (tare: greutăţi, poveri) TOS (tos: mărunt, cu granulaţie fină).
 
Medalion stînga: MAGL (mîgle: sfeşnic de lemn); Centru M (părinte, conducător) E (ede: a se ridica la ceruri) S (sent: sfînt) I (ig: uşă, a judeca) A (amin: bunăstare, fericire, necaz) G(geto). Rugăciunea (crezul) geţilor. Dreapta vertical: PTR (patri: ţară); orizontal: LTU (latu). Între medalioane există cîte o cruce iar deasupra lor este capul de bour!!!
 
Apa care curge cu repeziciune din vîrf de munte nu poate fi tăgăduită. Neamul nostru a fost ales primul să iasă din gunoaie şi să aducă laude prin miel, să se închine şi să ţină calea cea dreaptă. Această cinste nu s-a oprit aici şi a călătorit cu toiagul la urmaşii minunatei mame a geţilor şi tracilor. Cucernicul preot Astagio, într-o mică pădure a făcut o denie care revărsa raze de lumină şi a fost însoţită de cîntece. Sfîntul Iosius a mers şi s-a suit smerit la ceruri să ne scape de necazuri şi să ne aducă pacea. Credinţa geţilor şi tracilor este ca un fir strălucitor făcut cu mare sfială şi care revarsă raze şi încinge pe mijloc cămaşa (sufletul) neamului. Spun că dreapta credinţă este tot anul, eu atenţionez să fie ţinută cu mare dăruire pentru că este o povară mică.
 
Medalioane: Sfeşnicul (lumina sfintei cruci) purtat de Mesia (rugăciunea geţilor) peste toată ţara.
 

 

Tăbliţa 60. Tăbliţă turnată în anul 37 d.Ch. ZURASIEO ON (on: neam, rude, a aduna, a însoţi) TUN (tuna: a urla, a batjocori) PIE (piu: credincios, preot) NO (uite! nu) POE (poi: pleavă de cînepă) ROGUE (a ruga) GOLO (a goli) ARGIU (argea: construcţie simplă ca un bordei, unde se punea vara războiul de ţesut, bolta unei pivniţe) SCITO LONGIE (lung, îndelungat) MOLIO (molîu: bleg, molatic, liniştit) DABO (cetate). ON (on: neam, a aduna) SO (aşa, astfel, a îndemna un cîine să atace) AT (at: cal tînăr, armăsar) TEGE (tăgi: negări) RO (rău) MONGOE (mangă: om încăpăţinat, ambiţios) AO (minune, uimire) I (i: a merge) ++++ . M (mato: conducător, părinte) ++ -C (cris: judecată)-X(geto)-X(gio: vioi)- I (i: a merge) NO (uite!) DABO (cetate) SCITO RAG (a rage, a răcni) NAOKI (năuci: a înnebuni, a ului, a prosti) BEZOE (bîzoi: muscă mare, viespe) OM COA (coa: cată să, trebuie să) RAE (răi: a se înrăi, a duşmăni, a tînji) BOE (boi: a murdări, a păcăli) IERO (iereu: preot) SO (aşa, astfel, a ataca). IPEN (ipen: sănătos, tocmai) GOPOE (copoi: cîine de vînătoare) RIUMIONO I (i: a merge) GEO (giu: vioi, repede) POR (por: stog, căpiţă, şiră) GENA (gina: vină, răspundere) PATRIA E DABO RAZI (răzi: a se învecina). ANO (anul trecut) RUP (a rupe) ON (neam, clan, a se aduna) DIEO (sfînt) KUE (cui: beat mort, ţeapăn) DUSU (a duce) RAGIO (rage: a plînge, a urla) SOE (soi: neam, a murdări) ANGE (angel: înger). SOE (soi: jeg, murdărie) ZOISTE (zoişte: zoi multe) RO (rău) ISTRIO ON (on: neam, rude) TRAKIO SOE (soi: neam, a murdări). I (i: a merge) NAI (năi: corabie, naos) NOTA (nota: a înnopta, a naviga, a pluti) SOE (soi: neam, a dormi) PIE (piu: preot, credincios) RUMIONU (român) NILOE (nilă: milă, a milui). PAR (par: a apăra) GIO (giu: viu, energic) POGON (pogon: pogoni: a alunga) DOE (a da) SCITO BOI (boi: chip, înşelăciune). ESO (a ieşi) GINOE (gini: a pîndi, a observa) PAZOE (păzie: piatră preţioasă) LOE (a lua) LINU (încet, pe îndelete). TRACO (traci) EDO (ede: a judeca, a şterge) AKNO (agnă: bucată de prescură din care se taie nafura pentru împărtăşanie) ON (on: rude, popor) NOLIO (nălăi: a năvăli) DABO GRONO SO. Lll (Mîntuitorul) I (a merge) DUBLOZA (dublă: unitate de măsură de 10 litri, baniţă) MOLEIU (molîiu: bleg, liniştit). KOTO (a căuta) POLO (polei: fiinţe supranaturale din basme, zîne, îngeri) ADA (a aduce) NOUSE (nosa: haide! Hai!) M. (mato: con-ducător) E. (ede: preot judecător) DAPISEU. ZURASIEO DO (a da) GROSI (groşi: monedă de aramă care a circulat în Ţările Române, Ungaria şi Polonia) AN (anul acesta) OC (oca: pricină, datorie; oga: a achita restul dintr-o datorie) KITO (chit: achitarea unei datorii) ARMOSO SKITO.
 
Zurasieo, rogu-te să te însoţeşti (să pleci) şi să tuni împotriva preotului necredincios care este o pleavă de cînepă ce a golit (distrus) îndelungata linişte a argelei (comunitatea religioasă) din cetatea sciţilor. Astfel neamul, ca nişte cai nărăvaşi s-a întărit (adunat) în jurul acestui om rău şi încăpăţinat mergînd să nege minunea crucii. Aşa, după vioaia judecată a credincioşilor geţi şi a conducătorului, uite trebuie să mergi în cetatea sciţilor şi să răcneşti împotriva bîzoaielor nebune care au fost înşelate de preot şi tînjesc să devină OM. Ca un cîine de vînătoare românesc, vei merge repede şi cu folos pentru că patria are mare răspundere faţă de cetatea vecină. Anul trecut, după ce s-au îmbătat cumplit, s-au rupt de neamul sfînt şi s-au dus să urle şi să-i murdărească pe îngeri. Jegul şi zoiştea au trecut Istru şi la neamul din Tracia care s-a murdărit rău. Să pluteşti cu corabia, să mergi la aceste neamuri şi să-i miluieşti cu preoţi români. Să aperi cu energie şi să alungi înşelăciunea de la sciţi. Ieşirea (plecarea) să fie văzută ca o piatră preţioasă luată şi cercetată cu grijă. Astfel să năvăleşti în cetatea Grono la neamul tracilor şi să-i judeci (ierţi) dîndu-le nafură. Înzecita linişte a Mîntuitorului mearge peste tot. Haide, caută făpturile de pe cer (zînele) şi adu-le! Dapiseu, conducător şi preot judecător. Dă groşii armatei scițolor să fim chit pentru datoria din anul acesta, Zurasieo!
 

 

Tăbliţa 61. Tăbliţă turnată în anul 40 d.Ch. DITE (dite: zisa, judecata) GEMO (geme: a răsufla din greu, a fi plin de ură sau de tristeţe) TOE (toi: a certa) PETO (pită: slujbă, funcţie) SOCOTE POLCO (polcu: unitate militară în Tările Române la sfîrşitul evului mediu) DABO (cetate) GETO. CEODO (ciudă, ură) A ZERFI (a jertfi) OGO (oco: neam, popor) IGE (ige: a înfrunta, a avea grijă) O APLO (apla: simplu, fără meşteşug) KAPO LO DIEO (sfînt) ZOE. OSOE (osoi: tare ca osul, a se osifica) ON (on: neam, familie, a locui) DO IREZO (irează: stîrpitură, aducător de rele) POPOE (popoi: mălai subţire copt în spuză, pîine mică de forma unei turtiţe) STO DABO (cetate) GETO TRASO (trasă: încă odată, lovitură) I (i: a goni, a merge) SOI (soi: murdărie). PENTO (penţi: pinteni) DE (a da) NOEO (înnoi) OI ON (on: a strînge) KAPO NODO (nodă: a înnoda) I (i: a merge, a goni) ZABELO. ON (on: neam, a aduna) KARLOTO (carliţă: covată, albie) ON (on: neam, popor) MONGA (mangă: om încăpăţinat) TO GETO SO INTEO (întîia: a da întîietate). – M (mato: conducător). E (ede: preot judecător). DAPISIO I (i: a merge) M (mato: conducător). E (ede: preot judecător). ZOIRA- SIEO – KOTO (cotă: a căuta, a cerceta) POLEO (Pălie: sărbătoare din preajma zilei de Sf. Ilie) ADA (a aduce) NEO (nouă) IT (iţi: a privi ceva) GII (vii) IR (ire: alifie, unsoare) +. TIPA (ţipa: a arunca, a fluiera) ROSEO (a se roade, a se uza) I (i: a aler-ga) GONI PE GISEO (gisa: a visa) OI GENO (gena: mic, slab). PILO (pilu: bici din piele, văcar, murdar). NITOE (nită: uite! iată!) ZOE OI CACO OI NATI (nat: ins; nate: femeie, raţă, naţi: bărbaţi).
 
Zisa (judecata) cetăţii geţilor este plină de durere şi te ceartă pe tine în slujbă să dai socoteală pentru polc. După capul (înţelepciunea) sincer al sfîntului Zoe ai jertfit oastea neamului cu o ciudă nemăsurată pentru care trebuie să răspunzi (să fii pedepsit). Cît timp vei sta în cetatea getă vei fi tras (lovit, tîrît) şi vei fi gonit cu murdărie şi îi vom da acestui aducător de rele, pîine subţire şi mică, tare ca osul. Zabelo, vei da pintenii cu care te-am înnoit (numit comandant) pe care ţi-i vom lega de cap să fii alergat. La sărbătorile neamului toţi geţii să aibă întîietate în faţa acestui om încăpăţinat. Conducători şi preoţi judecători Dapisio împreună cu Zoirasieo. Adusă nouă şi privită cu atenţie vie, a fost cercetată de sărbătoarea Pălii şi unsă cu semnul crucii (judecata sfîntă). Acest înfumurat a fost trintit şi tîrît apoi alergat şi gonit cu biciul pentru că este un nimic. Iată Zoe! acest nimic este ori caca ori maca (raţă).
 

 

Tăbliţa 62. Tăbliţă turnată în anul 50 d.Ch. MATO BOERO BILTEO NI (priveşte!) OAK (oacă: spirit necurat care sperie copii) SOTIE (soţie) FO (fu) PERDUO (a pierde) TUE (tui: nebun, patimă). UNO (una) AO (durere, suferinţă) EDEO (ede: a ieşi, a muri, a se ridica) KUO OMO (oama: mamă, femeie) I (i: a merge, a goni) INDO (inde: unde. cînd) DU (a duce) REBEIO (rebela: a se răscula). NUA (no: ia!, iacă!) LO PUE (a pune) SO AGEIO (agie: conducerea unui ţinut sau oraş) ON (neam, a însoţi) SONTIO (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) UNI OCINO (ocină: a stăpînă; pământ moştenit, moşie părinească). RODINO (rodină: neam, familie) AE CILEAR (chelar: pivniţă, beci; chiler: cameră mică folosită drept cămară sau locuinţă) KILO (chilă: unitate de măsură pentru cereale de 430 sau 680 litri, impozit pe cereale, surpătură, om de nimica, prăpădit, sărman) RO (rău) DABIO (cetate). SOIE (soi: neam, caracter, jeg, a murdări, a dormi) E GIEO (giu: viu, vioi) PRINO (prenoi: a înnoi, a relua, a face să fie astfel cum a fost) LUE (a lua) BETOE (beţie) MURSA (mursă: băutură fermentată din apă cu miere) BOIE (chip, înfăţişare) SATRE (şatră: neam, clan) IO POE (pleavă de cînepă). STOE (a sta) DABO (cetate) GETO RE (rea) KAONE (caune: ocne, temniţe) MANDUA (manduc: a orienta, a conduce) SIE (sii: a fi, a se sfii) SOARI DO (a da) COSOE (cosoi: parte a carului, şiret). ON (neam, a aduna, a locui, a însoţi) SONTE (şonta: a schilodi) RO (rău) SOE (soi: neam, fel, jeg, a murdări, a dormi) PLENOE (plenui: a jefui, a prăda) EDO (ede: a ieşi, a provoca, a da o lovitură) EGE (eg: a stăvili, a strînge într-o legătură, a cerceta). STO (a sta) IO AUROA (aorea: uneori, cîteodată; auros: auriu, luminos) ON! (on: neam, a aduna, a locui, a însoţi) UE (uliu) RE (rău) BATOE (a bate) POE (poi: pleavă de cînepă) GENEO (gena: mic, slab). GAREO (gară: clevetire, calomnie, mulţime zgomotoasă) [UN! !IU SOA IPUN (ipui: a se înfrăţi , a înnoi) SO ESE (a ieşi) IO NOE (nume, noi: a înnoi, apă neîncepută pentru descîntece, a tăcea chitic, a se îmbolnăvi) AKUE! (acuşi: imediat) !OTE STOE (a sta) PIEO (preot, credincios) DUR (tare) GIEO (giu: viu, vioi) AGI (N)KUE (acina: a-şi găsi refugiul, a se adăposti) UNO! !POE (poi: pleavă de cînepă) STOE (a sta) A LOIU (a lua) E ARMO (armă, încheietura braţului, coapsă) I? ON (neam, a aduna, a locui, a însoţi sau ION) MO! !NOI (noi: a înnoi, apă neîncepută pentru descîntece, a tăcea chitic, a se îmbolnăvi), noi) TRASO (trasă: încă odată, a lovi, a obliga) MAIRO (maier: mic agricultor din jurul oraşelor) BIRO (bir: impozit, taxe, nenorocire) N! !S?RUNIN (nin: ia!, uite!; nina: nani) ON (neam, a aduna, a însoţi) IO SOLIE! !UTE SONIO (a se sminti) SOI (soi: neam, fel, jeg, a murdări, a dormi sau OSOI: tare ca osul, puternic) OA (uimire) N! !ISIO (a ieşi?) SILUIE (silui: a obliga, a dispreţui) DAPIESO […] Textul din paranteza dreaptă nu a fost desluşit pentru că imaginea are lipsă pe laterale cîte o literă la ultimele 6 rînduri de jos. Textul cu alfabet religios nu a fost desluşit.
 
Priveşte cum o nălucă a speriat soţia conducătorului boero Bilteo fiind cuprinsă de nebunie şi pierdută. Cînd eu am gonit împotriva răsculaţilor, o suferinţă a dus-o la moarte ca pe orice femeie. Astfel conducerea m-a însoţit la război pentru că răsculaţii au pus stăpînire pe moşia strămoşească. Acest neam de oameni de nimic ce locuieşte în căsuţe mici, a făcut rău mare cetăţii. Murdari şi vioi (gălăgioşi) şi-au reluat năravul beţiei cu mursă. Chipul neamului meu era murdărit de această pleavă de cînepă. Cetatea geţilor a cerut să fie conduşi şi să stea la ocnă rea (grea) iar soare să le fie dat cît un şnur. M-am războit cu acest neam rău şi murdar care prăda dar i-am dat o lovitură şi l-am stăvilit. Eu stau acum fericit. Ne-am adunat ca nişte uli şi am bătut rău mica şi gălăgioasa pleavă de cînepă. […]
 

 

Tăbliţa 63. Tăbliţă turnată în anul 65 d.Ch. N. (nobalo: conducătorul neamului, primul nobil) M. (mato: ocrotitor) DAGE (dage: adunare) BALO (bală: neam străbun) DU (a duce) AN LARMA (larmă, zgomot) OLORI (olore: a adia uşor, neregulat, vînt uşor) GEIO (cei: a ţine la dreapta) EMA (ima: a murdări) NOBALI BOENGEIO (boiangii, vopsitori). DAGIE (dage: adunare) OSIE (osi: a se întări ca osul, cu putere) ON (on: neam, a strînge, a însoţi) SOTI (soţi, însoţitori) GEIO (cei: a ţine dreaptă) STI (a şti) DO (a da) ARSE – M (mato: conducător) – BOIRE (vopsire) RODU (rod: rezultat, muncă, folos) AE ZAIO (zai: apă cu gheaţă care se scurge primăvara pe rîurile de munte revărsate) GEOSO (jos) SE SOEZ (soiuz: bucăţică de piele cu care se repară încălţămintea, adăugire) FEM (a face). SURLA (instrument de suflat, rîtul porcului) RILO (rîlă: minciună) ROGEA (a ruga) GIGE (gigea: frumos) TUNDO (a alunga, a pleca) DU (a duce) IGE (ige: ochi, a privi, a înfrunta, a judeca) IO RIOMUNO (românul) ENIO CAMO (caime: notă, scrisoare oficială) SOPIO. SAR (vas de bucătărie) SEGO (sigă: substanţă minerală roşie folosită pentru vopsit) OPRO (a opri, a pune la popreală) – M (mato: conducător) – DAGE (dage: adunare) BALO (bală: fiară, strămoş totemic) POR (por: grămadă de fîn, stog) GEZUN DO (a da, a duce). KIEDER (cheder: pagubă) MEGAO (megal: foarte mare) SEGELO (sigila: a închide, a pune sigiliu pe ceva pentru atestare) LOE GUNI (gunni: cuptor). DO (a da) O PARGEO (părgan: pînză subţire şi fină) EN (in) SINO (sini: a vopsi în albastru) ARMOSOA. AGEO (agie: conducerea unei unităţi administrative, poliţie) SOI (soi: a murdări, jeg) ZOME (zamă: suc pentru vopsea) OPOZI (opozi: a opune). ESO (a ieşi) STRAGOE (a striga, strigătură) LOSEO (a lăsa) PURGENDU (a purcede) SARMISETUZO. AMIG (amic: prieten) LOTE (lude: nebun, zălud) LO DAGE IO GIILI (ghili: a înălbi o pînză prin înmuiere în apă şi expunere repetată la soare) ARGI (argea: război de ţesut) INA (ină: fibră) UM (um: femeie pricepută, plină de dibăcie) FOFEAZOE (fofează: tălpile războiului de ţesut) ++ TALI (tali: plecăciune, închinări) PIKONI (picni: a atinge, a urmări) SIBIO ONSO (uns, ales) BABE LO IEO (a lua). GEZI-NO, GAIESIO TALI (plecăciune) SARMISETUZO. M – U – E – G – M (mue: gură; G (Gezuno): M (mato: conducător) DOSE (a ascunde) ROK (roc: palton scurt care se purta la ţară) – BOI (a vopsi) GEROMEO (geremea: amendă, lucru de proastă calitate) DAGE (adunare) BALO (neam străbun).
 
Nobilul conducător al adunării neamului a dus la lucru anul trecut cu multă larmă (zgomot) nobililor boiangii dar ei au feştelit-o peste tot. Conducătorul puternicei adunări i-a strîns pe toţi soţii care ştiau că rodul vopsirii (pînza) a fost dată cu arsuri iar de sus pînă jos erau făcute numai pete. Pentru că minciuna a fost cîntată frumos şi cu rugăminţi, eu românul Enio, la scrisoarea oficială a Sopiei, am pornit să o duc pentru verificare (înfruntare). Vasul cu sigă (vopsea roşie) oprit (pus la adăpost) sub un stog de fîn, mi-a fost dat mie de către Gezino, conducătorul adunării neamului. Pentru marea pierdere pricinuită, eu le-am închis cuptorul. Le-am cerut să dea înapoi pînza fină şi subţire din in vopsită în albastru pentru armată. Poliţia a fost murdărită cu vopsea de cei ce s-au opus şi au ieşit strigînd să fie lăsaţi să meargă la Sarmisetuzo. Pe aceşti prieteni nebuni eu i-am adunat şi i-am pus să albească pînza de in vopsită cu pete şi făcută de femeile pricepute la războiul de ţesut. După sfinte închinări, babele au ales să ia şi să urmărească lucrarea la Sibio. Gezino şi Gaiseio plecăciuni din Sarmisetuzo. Judecată cu gura conducătorului Gezino: Pentru că au dosit haine vopsite să fie amendaţi de adunarea neamului.
 

 

Tăbliţa 64. Tăbliţă turnată în anul 77-85 d.Ch. SARGEDAB (porunca nobilei cetăţi – chemare la oaste) DITE (zisa) GE (ge: nobil) NOSTEO DAGEO (dage: adunare). SOTO (soţii) BALO (bală: fiară, strămoş totemic, steagul geţilor) DIEGEO PRINDE (a lua la armată) ROTO (roată, adunare) GEO (giu: viu, energic) ONSO (unse, fericite, binecuvîntate) LETOLE (leţele: lemne subţiri cioplite şi folosite la construirea caselor din lemn sau a gardu- rilor, aşezare) RUMUNO (PYMYNO: române). SOT (soţ, tovarăş) DO-MI (dă-mi) GIO (giu: vioi, energic) COSE (case) DOSOS (dusăşi) ARMOSA (armata) STO (a sta) PI TODI (tăţi: toate, toţi) ON (on: popor, familie, a strînge). CERE SODE (şade) SINOTU (sinetu, sinodu: adunare bisericească) GEO (giu: vioi, ardoare) PRIGI (priveghi) LONO (lună). EA SON (son: modestie, simplitate) DIO (sfînt) SOPIO SIE (sii: a se sfii) SERO (seară, pe înserat) TATO (taţii, părinţii) PIO (credincios, pios, preot) A GENO (gini: a urmări) POSER (pozor: atenţie, respect) A NOSTIO (noastră) DAGEO (adunare). TRASO (turnată) + PETOSIO.
 
Porunca nobilei cetăţi – chemarea la oaste. Zisa (judecata) nobilei noastre adunări. Diegeo şi însoţitorii steagurilor de luptă să meargă în binecuvîntatele aşezări ale românilor şi să facă o vie adunare a locuitorilor pentru a lua (prinde) la oaste. Fiecare casă şi familie să dea un soţ (luptător) vrednic şi să se ducă la armata care are nevoie de toţi luptătorii. Să cerem ca la ivirea lunii, sinodul să se aşeze repede pentru priveghi. Seara, armata va fi dusă cu simplitate şi sfială pentru închinare sfîntului Sopio şi marilor preoţi care urmăresc cu atenţie adunarea noastră. Trasă (turnată) de credinciosul Petosio.
 

 

Tăbliţa 65. Tăbliţă turnată în anul 85 d.Ch. DACO ARMOSA SONTA (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) ROMUNO (români) DUSA GEOSIO (jos, sud) SIO (sii: a fi) ROTOI (rotoi: roată mare, a se aduna) PANO (păna: a înlocui) FACIO (a face). AUDEO I (i: a merge) KOSO (coş: tabără militară) A BIR (obligaţie) SA. SOIMOI (şoime: şoimane, iele, şoimăriţe) IR (ire: alifie) TASO (tasă: cană) GILA (gilăi:a urmări, a rîvni) AKO SAGEO (şagă: glumă) BORISA (borese: neveste) E AGERA CASE ROCO (roc: haină scurtă ce se poartă la ţară) DACO ARMOSA (armata). LU DEO (a da) IU (Mîntuitorul) APARO SE KAPO DAGE (dage: adunare) BIALO (bală: fiară, neam, străbun totemic) SO SINTO (sîntă: sfîntă, a sfinţi, Dumnezeu) NOBALO (nobili).
 
Românii să se ducă jos (sud) şi să se adune pentru a înlocui armata adunării (dacă) care face război. Să audă şi să meargă în tabăra militară fiecare cu obligaţiile sale. Doftoroaiele să pregătească multe căni cu alifie iar în case, glumeţele şi agerele neveste să urmărească cu rîvnă acul prin hainele ce le coase pentru armata dacă. Înainte de a pleca la război, capul adunării neamului împreună cu nobilii s-au închinat din veneraţie în faţa lui Dumnezeu / Creatorului şi Mîntuitorului.
 

 

Tăbliţa 66. Tăbliţă turnată în anul 85-86 d.Ch. SOBIO – DU (a duce) – PAGIO (pacea) – A (amen: linişte, bunăstare, necaz) ON (on: neam, a însoţi) PERO (peri: a muri, a dispărea) SIEA (sia: comandă care se dă unei bărci pentru a merge înapoi) RIOMUON (românesc) ODIU (odiu: scîrbă, ură) MATEO. DAGIO (dage: adunare) EGE (ege: a spune, a cerceta) STOE (a sta) ATE (aţe: fire, legături) RO (rău) DU (a duce) A BENDOSE (bindisi: a-i păsa, a se sinchisi) DOE (a da) SUNO (sună: murmur, răsunet, vîlvă) ON (on: neam, a locui) SOI (soi: a dormi, a murdări) IBO (iboste: iubire; iub: iubire). FAPTO (loc, fapte) EDIE (ede: a judeca, a provoca) SO APLO (aplă: simplu, fără meşteşug) DE (a da) ROGIA (a ruga) GOE SAR (salt, alergătură) FITE (fiţe: nazuri, mofturi, şmecherii) ZEO (a zice). ZABELIO DEO (sfînt) ESEA (a ieşi) SOKUE (socuti: a pica în socuti: a se sminti, socie: teren acoperit cu soc) STOI (a sta) I (i: a merge, a alerga) AGE (agie: conducere, putere) OSIE (puternică) LESO (a lăsa) DOMUI (dumăi: a discuta). GEOKUE (giuca: a juca ) IGE (ige: ochi, a înţelege, a avea grijă) GOMU (gomon: adunare, sfat). TOE (toi: încăierare, luptă) IOB (iub: dragoste, iubire) FUSKO DESI (a înghesui, a îndesa) NO (nu, uite!) LO GERIN (girin: a tîrî pe pământ, credincios) GOLU (sărac, dezmoştenit) DIEGIO – I (i: a merge) ON (on: neam, rude, a aduna) PERO (peri: a muri, a dispărea). SIA (sia: comandă care se bărcii pentru a merge înapoi) ORI OMU. NO (nu, priveşte!) SOSE (a sosi) TO ISOB (isop: plantă folosită ca medicament sau la spălarea petelor) DO (a da) SO ASUDO (a asuda, a transpira). II+++++ (Mîntuitorul în adevărata credinţă): I (i: a merge) OBOL (contribuţie modestă) IO POE (poi: pleavă de cînepă) GRONI (gromi: slujbaş tînăr). I (i: a merge) II (Mîntuitorul) SEO (sii: a se sfii) ON (on: neam, a însoţi, a locui) TURNI (a înturna, a reveni) SO ARMOSO (armata) SEDU (şedă: în subordine). LO TALI (tali: plecăciune) PIKO (pica: a se aşeza, a veni) RIOMUNO DES (îndesat, adesea) DEO (a da) TEROS (teros: burtos, umflat) SIND (sindie: is-pravnic) PRIO (prii: a-i fi cuiva binevoitor, binefacere) PARGIO (parcea: bucată mică din ceva, legătură) PROE (prie: ajutor, bunăvoinţă) NOBALIO DAGIO (dage: adunare). TRASO (încă odată, lovitură) ON (on: neam, a însoţi, a locui) ANGEO (angel: înger) MAERO (maier: mică gospodărie la margine de oraş, fermier) BIRO (bir: impozit, nenorocire) DU (a duce) SARMISETUZO. IO.G. + – II – M- + ..R+O ..G.G.I.R.L.O.P.G.M. Textul de jos (trei rînduri stînga şi dreapta imagine) scris cu litere mici nu a fost desluşit.
 
Sobio du pacea. Amin. Neamul românilor a căzut în luptă iar cei ce s-au întors sînt plini de ură împotriva lui Matei. Adunarea a stat şi a cercetat unde duc legăturile rele, i-a păsat pentru că a dat vîlvă în neam (locuitori) şi le-a murdărit iubirea (încrederea). Faptele date spre judecare sînt aşa de simple încît Goe trebuie să alerge să-şi zică rugăciunea (iertarea). Sfîntul Zabelio a spus: să iasă din sminteală, să alerge la conducere şi să stea cu putere pentru a fi lăsat să-şi spună păsul. Adunarea va înţelege situaţia. În lupta cu Fusco, cînd săracul Diegeo a fost înghesuit (încercuit), credinciosul lui nu se mai vedea. Neamul a mers la moarte. Ori te întorci înapoi (părăseşti lupta) ori eşti Om. Cît despre isop, nimeni nu a sosit să le dea cînd erau atît de obosiţi. Sfîntul Mîntuitor în adevărata credinţă m-a pus pe mine umilul să alerg împreună cu tinerii slujbaşi pentru a aduna obolul de răscumpărare. Cu sfială neamul a mers la Mîntuitor (s-a rugat) pentru a reveni astfel în corpul armatei. Pentru salvarea lor, au venit cu plecăciuni românii iar un ispravnic burtos şi îndesat a dat spre priinţă, o legătură (parte din bani) pentru ajutorul nobililor adunării. Încă odată îngerii i-au călăuzit pe micii gospodari să adune birul şi să-l ducă la Sarmisetuzo. Eu credinciosul G. în Mîntuitor împreună cu credinciosul M.(mato: conducător?)…
 

 

Tăbliţa 67. Tăbliţă turnată în anul 89-90 d. Ch. DAGI (dage: adunare) BALO (neam străbun) ON (on: neam, a locui) SOTI (soţi; a se însoţi) GEO (giu: viu, vioi) DUMAE (dumăi: a discuta) ROBIRO (captivitate, robie) DAGIO (dage: adunare) AI ROZA (trandafir, roşu deschis) NIO POE (poi: pleavă de cînepă) NOBALIEO (nobilii) ZEBE (zeberi: a sechestra, a confisca). LATO (lată: mare, întins) REIU (rău) DAGIEO (adunare) KUE (cui: ţeapăn, nemişcat) KORO (coroi: a bolborosi) LEO SAMITOE (samite: pesemne). AZO (az: eu) LUE (a lua) DEO (sfînt) ZABELO PU (pu: a striga, a chema) DO (a da, a duce) ON (on: neam, rude, a locui) SENT (sînt: sfînt, Dumnezeu) BEI (a bea) RODIE (rodie: creaţie, întemeiere, neam, familie) LO SAR (sar: vas de bucătărie) SEGE (săget: sărman, sărac, copil fără părinţi). IO – G (Gezino) DIE (die: a spune) SIO (sii: a fi) BIE (bîie: pericol, nenorocire) SINO (sinie: tavă mare de metal folosită pentru copt plăcinte, masă joasă rotundă cu trei picioare) ARE (ar-e: a lăuda) SANDO PANTELO RUMUNO (românul). SOLIE (sol, mesager). MATO (conducător) DAGIO (adunare) A LOE (a lua) ED (ed: a declara, a judeca) SOALGE (soage: a se frămînta) RO (ra, re: rău) ROTO (răţoi: a certa, a batjocori) PANO (păna: a înlocui, a schimba) FUSCO. KOTO (cotă: a cerceta) POLO (polei: fiinţe supranaturale din basme) BOI (chip, imagine, statură) CERO (ceru) KOA (coa: trebuie să, caută să). ION SO ENEO RISE (rîsui: a viola o femeie) RIO (rîu) – + – SENIC (senic: ţesătură de cînepă pentru rufe de corp, basma de culoare închisă) LOE (a lua). E (e-de: sanctuarul unde se judecă). M (mato: conducător). D (dabo: cetate). E (ede: a judeca, a declara) KIRI (cheri: a pieri). TALI (plecăciuni) PICO (pică: stropi, a se nimeri) SARMISETUZO E (ede: preotul judecător). M (mato: conducător).
 
Adunarea neamului a strîns locuitorii să se însoţească la discuţii vii despre robia florii nobilimii noastre care acum este ţinută închisă ca o pleavă de cînepă. Marea durere a înţepenit adunarea şi pesemne abia bolboroseau între ei. Eu îl chem pe sfîntul Zabelo să mă ia pentru că a dat neamului ales (sfînt) de Dumnezeu să-şi bea existenţa viitoare cu vasul sărăciei (copilului fără părinţi). Eu Gezino spun că nenorocirea ne-a fost adusă pe tavă de lăudărosul român Sando Pantelo. După o frămînatare grea, conducătorul adunării a luat decizia să înlocuiască solia trimisă care a fost batjocorită de Fusco (Fuscus). Trebuie să cercetăm chipul îngerilor care aleargă pe cer. Ion şi Eneo au siluit (violat) o călugăriţă la rîu şi i-au luat hainele. Preotul judecător şi conducătorul cetăţii i-au judecat şi condamnat la moarte. Multe plecăciuni din Sarmisetuzo Preot judecător, Conducătorul.
 

 

Tăbliţa 68. Tăbliţă turnată în anul 90 d. Ch. MATO (conducătorul) DAGE (dage: adunare) BALO (bală: neam străbun) SO ON (on: a lega, rude, a locui, a strînge) TURNO (a întoarce, a înturna) DESI (des, mereu, mult) NO (nu) PANTELO RUOMUNO (românul) SO MIZERA (mize- ra: a trăi în mizerie) TO ONANG (onanie: om slut, rău, pocitanie) BOLO (boli: a zăcea bolnav timp îndelungat) KOPO (copă: cană de l litru, ulcior, toc înalt de ciz-mă, fund de pălărie) NOA (noi) IO. DIBO (diba: butuc, obezi, instrument de ţinut prins de gît, mîini sau picioare un vinovat) ALO PAITE (paiţe: haină cu care se îm-bracă minerii) DA TAO (tău: iezer, baltă, prăpastie) NA (a da, a privi) SOGI (sogi: a rupe aluatul în bucăţi pentru pregătirea pîinii) A TOI (toi: ceartă, luptă, a mustra, a calma) SE. IO ON (on: a strînge, rude) TI(ti: a înfrunta, a lega braţele) AG (ag: loc, parte, a aranja) FOMA (a răbda foamea) TRUP FIO (fie) MUTRA (mutră: cap, su-părare, obrăznicie, aroganţă) LO ZODI (zodie). ON (on: rude, a strînge) KOSO (co-soi: cureluşe din nuiele de salcie cu care se leagă cercurele pentru buţi, şiret, cure-le) MERO (mere: a merge) ON (on: a locui, rude, a se însoţi) APO (apă) FIEROM (fieros: sălbatic, cumplit) ZAMOLXIU. AG (ag: a pune la punct, a face) SIME (simie: maimuţă) SOMA (sama: socoteală, bir în bani) REGO (regea: rugăminte, sprijin) ZABELO OG (og: ochi, a vedea) PATO (pată) MALO (mălos: mîndru; ma-la: a netezi) ARMOSO + D (dage). + DUE (a duce). ZI (a spune) OMO (oamă: mamă, femeie) SARMISETUZO NOBALO ATO (aţi: cai buni de călărit) MATO (conducător) DAGEO (adunare) BALO (neam străbun) TRASO (trasă: a repeta, a se întoarce la început). KOTO (cotă: a cerceta) POLO (polei: fiinţe imaginare din basme) BOI (imagine, chip, înfăţişare) CERO (ceru). G.(geto) B.(balo) M.(mato) D. (dabo). ON (on: a strînge) MAU (gură, a închide gura cuiva) AMEN (amin: sfîrşit, nenorocire) EGA (e-gi-a: mireasă) A FOC RO (rău) TALPIKO (tălpigi: şosete scurte pentru femei care acoperă numai laba piciorului, tălpi de lemn prinse cu cureluşe).
 
După întoarcerea românului Pantelo, nu a trecut mult şi eu, conducătorul adunării neamului l-am legat şi am trimis această pocitanie să zacă în mizerie fără băutură, haine şi încălţăminte noi. L-am pus în obezi şi i-am dat haina de condamnat, l-am pus să privească prăpastia în care se va rostogoli ca un şuvoi. Eu i-am legat rudele pe loc, astfel ca trupul să le fie chinuit de foame iar obrăznicia lor să fie lăsată în voia sorţii. I-am adunat grămadă şi i-am pus să se însoţească cu apa fioroasă a lui Zamolxiu. Această maimuţă şi-a făcut socotelile şi a cerut iertarea lui Zabelo pentru ca pata ce se vede pe frumoasa armată a sfintei adunări, să fie ştearsă. Zi! sfîntă mamă Sarmisetuzo, conducătorul adunării neamului împreună cu nobilii se pot întoarce călare la tine? Încă odată să fie cercetate chipurile îngerilor de pe cer. Conducătorul adunării neamului strămoşesc şi a cetăţii geţilor spune să strîngem din dinţi pentru mireasa nenorocită altfel va fi foc mare (rău) la tălpici.
 

 

Tăbliţa 69. Tăbliţă turnată în anul 90 d. Ch. DAGI (dage: adunare) BALO (bală: fiară, strămoş totemic, steagul geţilor) DII (dii: a se sfătui, a socoti) GEREN (geremea: amendă, lucru de clacă) GEA CE FUSKO GERUTO (cerute). DAGI BALO SIO (sîi: a se sfii) ROME TOSO (tosăni: a înghesui, a apăsa) DIE (die: întîmplare) SOAGE (soage: a rupe dintr-o bucată de aluat şi a da forma pîinii, a frămînta) AOSO (a auzi) PAGEO. DIE (die: a sfătui, întîmpalre, a conduce la judecată) SIGE (sigă: vopsea roşie obţinută din minerale) GOI CAPO RUMU(N) AOSO (a auzi) KANO (căni: a boi vitele în frunte pentru a fi deosebite de cele străine) SKARO (scări: a vopsi în degradeu) TUTA (tută: prost, rău, a alunga) SO DAGEO (dage: adunare) TRESET (treclet: blestemat).
 
Adunarea neamului a judecat (socotit) poverile pe care Fusco le-a cerut. Adunarea neamului se teme de apăsarea Romei şi frămîntă întîmplarea cum să se auză pacea. Dacă judecata nu este bună, atunci românii cu capetele goale (descoperite; poporul) să audă (auză), să ne cănească cu boia roşie scărindu-ne şi astfel să ne alunge ca pe o adunare blestemată.
 

 

Tăbliţa 70. Tăbliţă turnată în anul 90 d. Ch. DITE (zisa, judecata) GE (ge: nobil) NOSTEO DAGEO (dage: adunare). TO-GEO (tocăi: a vorbi vrute şi nevrute) RUMUNU (români) SO STOP (a opri). TO AGIE (agie: conducerea unui ţinut, putere) ON (on: familie, neam) POSERE (po-zor: atenţie, respect) A NOSTEO DAGEO (dage: adunare) SO (so: a trimite repede, a satisface) ROME SO AOSO (a se auzi) SARMISETUZO. SOCOTO (a socoti, a aprecia) POLO (polei: fiinţe supranaturale din basme) BOI (chip, făptură) CIRO (ceru) SOLI SI TODE (toţi) FIO (a fi) PAGIE (pace). ODIU (odie: ura, scîrba) FISE UN BISICO ADES DIIO (sfînt) ZABELO. TRASO DIE (sfînt) GITII ILIAR (illar: aruncarea suliţei, a străpunge) CUI GETI IA (uite! atenţie!) ZUROBADO.
 
Zisa (judecata) nobilei noastre adunări. Neîncrederea românilor să se oprească. Fiecare familie are datoria de a avea încredere în adunarea noastră care vrea să trimită la Roma o delegaţie să se audă şi glasul Sarmisetuzei. Să cerceteze solii, chipul îngerilor de pe cer astfel ca pentru toţi să fie pace. Ura este ca o pisică cum spune adesea sfîntul Zabelo. Trasă (turnată) în Sfînta Geţie (Gitii) şi gravată cu cui (dalta) cu atenţie de getul Zurobado.
 

 
Medalion realizat de uzurpatorul Pantelo cînd Diogio se afla la romani în Panonia pentru a încheia pace la anul 89. Stînga M(mato) D(dage: adunare) B(balo: neam străbun) S(Sarmisetuzo) G(geto); Dreapta TAPO (tapă: tăietură, crestătură pentru a îmbina două lemne) PANTELO + ST (Sarmisetuzo) DABO (cetate) GET (geto).
 
Stînga Conducătorul adunării neamului get din Sarmisetuzo. Dreapta Incizată de Pantelo în Sarmisetuzo, sfînta cetate a geţilor.
 

 

Tăbliţa 71. Tăbliţă turnată în anul 90 d. Ch. DAGI (dage: adunare) BALO (bală: fiară, strămoş totemic) GE (ge: nobil, cinstit) IO ON (on: neam, a strînge, a aduna) TUR (cerc, raită) NIO DU (a duce) CAE (căi: a se plînge, a necăji) TOBE DOE (a da) ZABIELIEO. EDO (ede: a spune, a provoca) DAS (tas: tipsie, taler de cîntar) ZOOE (zoaie: spălătură de vase, apă murdară) SAGA (şagă: glumă, poveste). NO SARGE (sarghie: pînză rară de sac folosită la împachetat sau ca ştergar de picioare) GIOSO (jos) TIGIO (tigi: a coase marginile unei ţesături care se destramă) DOE (a da) PANTELO GOIE RUMUNO (românul). SO PRISO (a prinde) EI (a lua) SESIA (sesie: parte de teren dintr-o moşie pe care o putea transmite ţăranul; moşie) OLOE (ulei, a unge cu ulei, a străluci ca uleiul) GETO SARMISETUZO. SOE (soi: jeg, murdărie, a dormi) TESO (teşe: vite cu coarnele îndoite înapoi) MITO (miţe: lînă scurtă tunsă întîia oară de pe miel) KAPEO (cap) POE (poi: pleavă de cînepă) STO (a sta) DAGE (dage: adunare) IO. GOE CHIERI (a pieri, a agoniza) GOE (goi: săraci) TE ZOE (zoi: spălătură de vase, apă murdară) GIO (giu: viu) FOSE (fu-se) LOE (a lua) I (i: a goni) TRASO (trasă: încă odată) NOEU. KOTO (cotă: a căuta) POLO (polei: îngeri) BOIGIE (buicie: a fi arogant) ROG DIEGIO. BISI (a bîzîi: a plînge, a sîcîi) NO ++++ (sfînt) DAGI.
 
Eu am strîns în jurul nostru nobila adunare a neamului străbun ca să ducă cu tobe plîngerea şi să o dea lui Zabelio. El va cîntări şi va judeca murdara poveste. Pînza netigită (gogomănia) pentru şters picioarele ne-a dat-o românului Pantelo Goie. Să fie prins la moşia lui să-l luaţi şi să-l aduceţi la strălucita Sarmisetuzo a geţilor. Vita murdară din el, cu coarnele îndoite înapoi să-şi pună pe cap miţe de oaie cît eu voi sta în fruntea adunării. După noua trasă (judecată) vei fi luat şi gonit Goe şi vei pieri sărac pentru că eşti un gunoi viu. Cercetează îngerii, renunţă la jumătate din îngînfarea ta şi roagă-l (cere-i îndurare lui) pe Diegio. Să nu-i mai bîzîi (sîcîi) pe dreptcredincioşii adunării (preoţii judecători)!
 

 

Tăbliţa 72. Tăbliţă turnată în anul 102 d. Ch. DURO ADE (haide! să mergem) USORA (uşura; a scăpa, a elibera) SILEO (silă: supărare, constrîngere) DABO (cetate) GETO ERI (ieri) GERIEO (geri: a adulmeca, a înţelege) DU (a duce) MATO (conducător) +++. I (i: a goni) RUPEIO (rupe: a împrăştia, a frînge, a distruge) ON (on: neam, locuitori) SARMISETUZO. SIA (sia: comandă care se dă ambarcaţiunilor pentru a merge înapoi) UDITO (hudiţă: drum îngust în sat, fundătură, impas) NUBI (cavaleria romană era formată din nubieni şi după primul război, au rămas să supravegheze Sarmisetuza) DAEO (a da) ON (on: neam, a strînge) TALUE (tîlui: a se întîlni) FI (a fi) GEIO (giu: vioi, plin de energie). MEGAE (mega: foarte mare) SO DURO UNSEI (unsuri: a unge, a umple) FO (a fi) TRUPEU (trupa: a se uni, oaste) DAEO (a da) ON (on: neam, a aduna) SOLORIO (soldă). GEIO (giu: vioi, plin de energie) E LIEO (lie: minune, încîntare) MARO (mare) FERO (feri: a păzi) ARMOSO (armata) E PRINOE (prenoi: a înnoi, a face din nou să fie cum a fost). UIE (uie: uliu) GEO (giu: viu, vioi) DU (a duce) DIEGEO PARORE (părere, gînd) KAUE (căui: strigăt de nebun) GEO (giu: viu, vioi) SOE (soi: neam, fel) PRENO (prenoi: a înnoi, a face din nou să fie cum a fost) TURIMIEO (turme) LUE (a lua). BENI (bine) DO (a da) MAERO (maier: mic agricultor de la marginea oraşului) BIRO (bir: împozit, taxe). DUE ( a duce) KOTO (cotă: a căuta, a cerceta) POLO (polei: înger) EG (eg: a îngrămădi laolaltă) I (i: a merge, a goni) GERI (geri: a închide gura cuiva) LO ROE (roi: pui de căprioară, a pleca) DABO (cetate) GETO. TRASO (trasă: încă odată, lovitură) ON (on: neam, locuitori) SARMISETUZO. BASELEO ADE (haide!) USO (uşui: a ieşi) DURO TRASOE (trasă: a scrie, a obliga) DUE (a duce). LO KOTO (cotă: a căuta, a cerceta) POLO (polei: fiinţe supranaturale din basme) BOI (boiu: chip) CERO (ceru) LO PANTE (panţe: haine uzate cu care se îmbracă minerii) DA (a da) TOLOE (ţoli: a se îmbrăca deosebit). BIRI (bir: impozit, nenorocire) KOGI (gogi: a curăţa, a boli) LEO (leu) DU (a duce) ED (ed: a da o lovitură, a cobori) MATIO.
 
Ieri conducătorul şi clerul (preoţii judecători) i-au cerut lui Duro să iasă din cetatea încercuită a geţilor şi să se ducă pentru a o elibera. Să alerge cu mare grabă altfel neamul Sarmisetuzei va fi împrăştiat (distrus). La întoarcerea din acest drum, să dea pe la neamul nubienilor să se întîlnească dar să fie plin de vioiciune (putere de convingere). Astfel Duro să ungă cu soldă foarte mare trupa care este adunată. Ar fi o mare minune vie ce ar păzi armata care trebuie să se refacă aşa cum a fost. Gîndul lui Diegeo să zboare ca uliu, să fie dus repede ca un strigăt de disperare la cei cu suflet (caracter) viu să refacă turmele luate (jefuite). Micii agricultori să-şi dea cinstit impozitele. Du-te şi cercetează îngerii (zînele) îngrămădiţi laolaltă dacă vor goni şi vor închide gura puiului lor de căprioară din cetatea geţilor. Locuitorii Sarmisetuzei au fost iarăşi loviţi. Basileul Duro să iasă şi să ducă această scriere. Să cerceteze chipurile îngerilor din ceruri dacă sînt îmbrăcate cu haine uzate sau haine de sărbătoare. Să ne curăţăm de nenorociri ca nişte lei şi să ne ducem cu Matei pentru a da încă o lovitură.
 

 

Tăbliţa 73. Tăbliţă turnată în anul 105 d. Ch. DUCE TERO (tira: a trage cu săgeţi) ON (on: neam) MEZIO ENEIO AIO NOSTRI DABI (cetate) AT (at: a se opune) NILO (milă) ONSO (unse: neam liber, ales de Dumnezeu) LETOLE (leţele: şipci de lemn folosite la construirea caselor de lemn şi a gardurilor) RUMUN (român) SORA (sora) DA. I (i: a merge) COSEN DONE ON (on: neam, a însoţi) CERI SO SEFON (sefer: expediţie militară) TIO (cuvînt cu care se alungă animalele) DIA (die: cuvînt folosit pentru a îndemna caii la mers) GRPU NOBALI SA NOSTIO DABIIA SO DEO (a da) SONTIO (şonta: a schilodi) SE ROTA (a aduna) GORIO (gurea: a se căţăra) ON (on: neam, a însoţi) A SOTO (soţi) ZIO (zi) ENIO. LAM (lam: îngerul păzitor) FALOSOTI IO ENO SENIC (senic: ţesătură de cînepă pentru lenjerie de corp sau feţe de masă) LO. TRASO (turnată) BASILIEU DURO ESE (a ieşi) RIO (rîu) DABO (cetate) SETUSO (principală). ROME TEMO (teamă) LUEIO (a lua, a cuceri) MAIRE (mare) BIRIO ( nenorocire) CAPO (capu) ON (on: popor, a locui, neam) SARMISETUZO.
 
Du-te ca o săgeată la neamul lui Eneia din Mezia. Ai noştri apărători ai cetăţii şi locuitorii liberi din aşezările române cer să-i daţi sprijinul şi mila neamurilor dace surori, lui Cosen, să se însoţească cu cei strînşi şi astfel să facă expediţie militară. Ca nişte cai alergaţi, grupul de nobili din cetatea noastră se adună, coboară să îi hărţuiască şi să lupte în fiecare zi Eneo! Eu cer îngerului păzitor să te călăuzească cu chibzuinţă cu pînza lui albă, Eno! Povestită de basileul Duro care a ieşit pe rîu din cetatea principală. Ne temem că Roma va lua (cuceri) Sarmisetuzo şi atunci mari nenorociri vor veni pe capul locuitorilor ei!
 

 

Tăbliţa 74. Tăbliţă turnată în anul 106 d. Ch. DETI (dite: judecata + cler) M (conducător). DURO COZEN DOSO (dosi: a ascunde, a o lua la fugă) KATUN (cătun) ATO (aţi: cai buni de călărit) DES (îndesat) RUMUNU (române) SORECA (sorică: zgîrcită, bogat) ON (on: neam, a aduna) IZIBE (izbi: a ataca, a trînti la pămînt) ON (on: soţ, a însoţi) MESIO. DURO FAC SUCIEO (suci: a învîrti, a schimba direcţia) OI SIR (şir) ENTIA (înîia: a avea întîietate faţă de ceva) DECIO (a decide) TOROSIO (torosie: flecăreală, discuţii îndelungate) GINI (gini: a observa, a spiona) LO REI (rege) BILO SARMATO. DIE (die: a spune) EAZIGIO RAGE (ragea: rugăminte, cerere) NAI (năi: corabie) LO UMO ON (on: neam) PERIO (peri: a muri) SO BIS (bizui: a se sprijini, a avea încredere) PA SOSE (şoşea: înşelătorie) IO. GATI (a isprăvi) STE (a sta) REPO (repi: a duce cu sila, a încînta) SONTA (şonta: a schilodi) NOS TERO (arcaşi) SARMATO. EAZIGIO DU (a duce) PIO (piu: credincios) GERENTEA ADES. IO DURO RADU TRI GAIU (gai: pădure la şes) SARMATO EAZIGIO SE ON (on: a strînge, neam) PERGILA (perghela: cerc, zidărie făcută în arcadă) RUMUNU SO DURO KOZEN. DOE (a da) SORA (sor: soare; sora: a sta sub căldura puternică a soarelui) SI TOPIO (a topi) SECI (seci: parapet, întăritură din copaci tăiaţi) NILO (nili: prăştii) RE (răi) BILO A ESIE (ieşi). DIE (die: a spune) SO (aşa) NIKO (nica: biru-inţă) SAU PO (po: a striga) SOSI ONKA (onca: neam, popor) SERA (seară, a se întuneca) TO RUMUNU (români). SO DIOGIO PURCEDEMU (a purcede) I (i: a merge) SONTO (şonta: a schilodi, a tăia în bucăţi) LO PIO (piu: credincios) LO. TRASO ST (Sarmisetuzo) P (pio: credincios).
 
Hotărîrea clerului şi a conducătorului. Duro Cozen du-te fuga în cătunele dese (pline) de români avuţi, adună-i cu cai buni de călărit, însoţeşte-te cu ei şi izbeşte (fă război) în Mesio. După ce vei face această întîietate, în şir (următoarea) vei schimba direcţia şi vei decide să observi şi să discuţi îndelung cu regele Bilo al sarmaţilor. Cu o corabie să fii cu rugămintea noastră la iazigul Umo să ne sprijine fără înşelătorie, altfel neamul meu va peri. După terminarea şederii, să aduci pentru războiul nostru pe faimoşii arcaşi sarmaţi. La fel să aduci pe credinciosul iazig Gerentea. Eu Duro Radu împreună cu sarmaţii şi iazigii ne-am strîns şi am trecut prin trei păduri pînă am format un cerc(corp) împreună cu românii lui Duro Cozen. Înrăiţii prăştieri ai lui Bilo au ieşit din întăritura lor pe un soare care dădea să te topească. Aşa am spus: împreună biruinţă sau va sosi strigătul de sfîrşit (întunericul) pentru toţi românii. În frunte cu Diogio am purces fiecare şi am mers la războiul lui (locul lui de luptă) şi cu credinţa lui. Trasă (turnată) în sfînta Sarmisetuzo.