Astra
Astra
Astra

 

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA”, înființat în 1963 în aer liber în Dumbrava Sibiului, conține creații ale tehnicii populare tradiționale românești pre-industriale, peste 300 de clădiri pe 96 de hectare. […..] / The „ASTRA” Popular Traditional Civilisation Museum, founded in 1963 Sibiu in open air in Dumbrava Sibiului, contain creations of the Romanian pre-industrial traditional popular technique, more than 300 buildings over 96 hectares. […..]

 

Brukenthal
Brukenthal
Brukenthal

 

Fondat de Samuel von Brukenthal (1817), guvernatorul Transilvaniei (1778-1787), unul din primele muzee europene expune în Palatul Brukenthal construit în stil baroc (1778-1788) peste 1200 opere de artă (sec. 15 – 18). […..] / Founded by Samuel von Brukenthal (1817), Transilvania governor (1778-1787), one of the first european museums expose in Brukenthal Palace built in baroque style (1778-1788) over 1200 art objects (15th-18th century). […..]

 

  • Casa Altemberger – Pempflinger – Muzeul de Istorie al Municipiului Sibiu
  • Muzeul de Etnografie Universală “Franz Binder”
  • Muzeul de Etnografie și Artă Populară Săsească “Emil Sigerus” “Franz Binder”
  • Muzeul Bisericii Evangelice
  • Muzeul Locomotivelor cu Abur