UNESCO România
Mănăstiri Maramureș
Maramureș
UNESCO România Mănăstiri Maramureș Maramureș

 

Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – sat Rogoz, oraș Târgu Lăpuș

 

Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – sau “Biserica de lemn din Rogoz” a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în decembrie 1999, împreună cu alte șapte biserici de lemn din Maramureș. Construită pe locul unei biserici mai vechi în satul Rogoz în anul 1663, din două trunchiuri gemene, uriașe, aduse de pe Dealul Popii, după invazia tătară din anul 1661, eveniment evocat de inscripția de la intrare: „de când au fostu robie în ardelu”, biserica a supraviețuit și marii invazii tătare din anul 1717 menționată într-o inscripție din naos.
 
Biserica a fost pictată „În anul 1785 luna iunie 10 zile au început . .e zugrăvi acea.tă sf.ntă bi….că și s-au isprăvit .. ..na lui sep.e.vrie 11 zile” de zugravii Radu Munteanu și Nicolae Man, picturile interioare fiind păstrate doar în naos și pronaos, cu unele scene fragmentate și altele șterse în totalitate. Unicitatea acestei biserici este dată de intrarea sudică, de acoperișul asimetric și de îmbinările din consola grinzii (grinda bolții naosului și consolele fiind decorate cu motivul frânghiei). La exterior biserica are fațada sudică decorată cu motivul profilat al frânghiei în zona mediană, ușa de la intrare are deschidere în formă de acoladă și ancadrament cu profil simplu decorat cu frânghie și rozete, iar streașina se sprijină pe console terminate în cap de cal (simbol al protecției și prosperității). Acoperișul asimetric cu circa 1,20 m față de ax, protejează Masa Moșilor pe partea nordică a bisericii, unde sunt scrijelite numele familiilor care aveau dreptul să se așeze acolo și să ofere hrană nevoiașilor în memoria celor trecuți în neființă. Pe pronaos se află turnul pătrat al clopotniței, cu camera clopotelor deschisă, în consolă, cu stâlpi și arcade, iar acoperișul înalt, piramidal, are patru turnulețe de colț cu rol decorativ, semn că satul avea un Sfat al Bătrânilor şi Curte de Judecată unde se dispunea inclusiv pedeapsa cu moartea, pentru faptele foarte grave cum ar fi crima sau trădarea.
 
Pentru vizitarea bisericii – persoane de contact: Preot Ioan Chirilă – 0262 387 218, 0745 590 625 sau Mârzac Călina (Micul Muzeu Țărănesc) – 0742 584 692.