Castrul Legiunii a V-a Macedonica – Potaissa – este cel mai important monument istorico – arheologic din Turda, amplasat pe platoul numit Dealul Cetății. Castrul a fost construit de către Legiunea a V-a Macedonica în anul 168 ca urmare a începerii conflictelor marcomanice pentru a întări defensiva nord – vestică a Daciei romane (Dacia Porolissensis). Castrul Potaissa a fost cel mai mare castru cu funcționare îndelungată din Dacia romană, având forma unui dreptunghi cu laturile mari la nord și la sud de 573 m și cele scurte la est și la vest de 408 m. Castrul avea o suprafață de 23,37 hectare, ziduri groase de 1,7 – 2 metri, realizate din mortar și piatră, în fața lor fiind un șanț cu apă lat de 12 metri și adânc de 3 metri. În interior puteau fi adăpostiți 5.000 de militari în clădirile amplasate pe cele două străzi, Via Praetoria și Via Principalis, care se intersectau în cruce lângă Principia, clădirea comandamentului, care era cea mai importantă clădire. În “latus praetorii sinistrum” erau cazărmile cohortelor quingenariae și horrea iar în “latus praetorii dextrum” se găsea cazarma cohortei miliaria, în celelalte spații fiind casele tribunilor, ofițerilor, diverse alte clădiri administrative și therme. Castrul avea patru porți: Porta Praetoria – orientată spre răsărit, Porta Decumana – orientată spre apus, Porta Principalis Dextra, Porta Principalis Sinistra și era aprovizionat cu apă printr-o conductă de tuburi de teracotă care intrau prin Poarta Decumana.
 
În anul 274 Legiunea a V-a Macedonica, și celelalte trupe romane, se retrag din Dacia, dar castrul continuă să fie utilizat mult timp de locuitori conform materialelor arheologice din sec. 4 – 5 și 8 – 10 descoperite în perimetrul castrului, ruinele rămânând în picioare până în Evul Mediu, ulterior pietrele zidurilor fiind folosite pentru a construi noi clădiri și biserici din orașul Turda. În anii 1950 – 1952 ca urmare a unor lucrări la niște bazine de apă sunt descoperite urmele unei construcții din castru, și anume horrea. În anul 1958 sunt realizate primele săpături arheologice sistematice asupra elementelor de fortificație de pe laturile de sud și est și bastionul din colțul de sud – est. Cercetările au fost reluate în anul 1971 când au fost construite noi rezervoare de apă iar în anul 1978 castrul și zona limitrofă au fost declarate rezervație arheologică. Cercetările arheologice realizate în incinta castrului au scos la iveală piese arhitectonice, sculpturi, mozaicuri, inscripții pe piatră, țigle, chei, opaițe, fragmente ceramice, fibule și inele, monede (o tetradrahmă, un denar din timpul împăratului roman Domițian, un denar din vremea lui Macrinus și alte monede) și podoabe de argint și bronz, obiecte mărunte sau vârfuri de lănci și sulițe, majoritatea fiind azi în colecții și muzee din țară (Turda, Aiud sau Cluj Napoca), sau din străinătate (Budapesta și Viena). O mare parte din vestigiile arheologice descoperite și cercetate în castru au fost consolidate și conservare de specialiști de la Muzeul de Istorie Turda și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj – Napoca devenind puncte care pot fi vizitate de turiști: poarta de pe latura de vest (Porta Decumana), un bastion de curtină de pe aceeași latură, bastionul din colțul nord – vestic, unele părți din clădirea comandamentului (Principia) și canalul deversor din colțul nord – estic.