UNESCO România
Mănăstiri Maramureș
Maramureș
UNESCO România Mănăstiri Maramureș Maramureș

 

Biserica de lemn “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – sat Plopiș, comuna Șișești

 

Biserica cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – sau “Biserica de lemn din Plopiș” a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în decembrie 1999, împreună cu alte șapte biserici de lemn din Maramureș. A fost construită din lemn de stejar în partea nordică a satului Plopiș, în incinta cimitirului în vârful unei coline, înconjurată de pășuni și arbori fructiferi, între anii 1796 – 1798, și a fost sfințită la 12 noiembrie 1811 de “popa Damian”, potrivit documentului găsit în piciorul Sfintei Mese, alături de cele 49 de monede ale ctitorilor – familii din satul Plopiș. Dimensiunile bisericii de lemn din Plopiș sunt mici: 17 m lungime, 7 m lățime și 47 de m înălțime, dar proporțiile sale sunt bine echilibrate. Raportul dintre corpul bisericii realizat după sistemul Blockbau și acoperișul decroșat la nivelul altarului arată un simț al armoniei extraordinar. Turnul clopotniță care se ridică pe pronaos are o structură robustă impusă de înălțimea mare a turnului, cu coama piramidală străjuită în patru colțuri de patru turnulețe care dau bisericii o siluetă relansată și îi conferă monumentalitate. La interior, în naosul luminat natural prin 8 mici ferestre (câte 4 de fiecare parte), bolta remarcabilă, cu secțiune trilobată (o boltă semicilindrică așezată pe două sferturi de cilindru), este singura de acest fel realizată într-o biserică de lemn din Transilvania și Maramureș.
 

 

Pictura din naos și pronaos a fost realizată între anii 1810 – 1811 de Ștefan Zugravul din Șișești, conform inscripției de pe spatele icoanei altarului, care a folosit nuanțe de roz, roșu și albastru, și se păstrează pe bolta naosului, unde se află scena dominantă – Sfânta Treime în viziune occidentală, Apocalipsa sau Ciclul Patimilor, dar și pe iconostas, restul pereților fiind zugrăviți. Plafonul de deasupra pronaosului a fost înlocuit și pictat cu stele. Înălțimea pereților permite două rânduri de ferestre rezultând un amplu spațiu interior, boltit și trilobat. Planul bisericii este unul obișnuit, dreptunghiular, cu o absidă pentagonală. În fața intrării dinspre fațada vestică se află un portal și șase stâlpi solizi care susțin grinzile și greutatea acoperișului. Arcuri în semicerc unesc stâlpii. Turla piramidală de deasupra pronaosului (turnul clopotniță) are un foișor decroșat (balcon) cu 16 stâlpi și arcuri. Pe colțurile turlei se află patru turnulețe cu rol decorativ, semn că satul avea un Sfat al Bătrânilor şi Curte de Judecată unde se dispunea inclusiv pedeapsa cu moartea, pentru faptele foarte grave cum ar fi crima sau trădarea.
 

 

Planul bisericii din Plopiș este aproape identic cu cel al bisericii din Șurdești, identitatea formelor și a decorului făcând ca ambele biserici să fie considerate a fi fost realizate de același meşter, Ioan Macarie. Pentru vizitarea bisericii – persoane de contact: Vasile Făt – 0741 203 676, 0745 254 587 sau Pop Silvia – 0757 333 731.