Hotel
Restaurant
Atracții Turistice
  Piatra Neamț Accommodation
  Piatra Neamț Restaurants & Pubs
  Piatra Neamț Attractions

 

Casa Memorială Calistrat Hogaș
Casa Memorială Calistrat Hogaș
Casa Memorială Calistrat Hogaș (1848 – 1917)

 

Muzeul a fost înființat în 1939 în casa în care a locuit scriitorul, și prezintă mobilier, obiecte de artă, vestimentație, tapiserii, covoare, manuscrise, fotografii, documente, cărți, obiecte de cult, pelerină sau pistol. […..] / The Museum was founded in 1939 in the house where the writer lived, and is eexposing furniture, art objects, clothes, tapestries, carpets, manuscripts, photos, documents, books, religious objects, cape and pistol. […..]

 

 • Muzeul de artă neolitică “Cucuteni”

 • Muzeul de Istorie și Arheologie

 • Muzeul de Etnografie

 • Muzeul de Artă – Piața Curtea Domnească, nr. 1, Piatra – Neamț, județul Neamț, telefon: 0233 216 808. Muzeul de Artă din Piatra – Neamț deține un patrimoniu valoros de lucrări de artă românească: pictură, sculptură, grafică și artă decorativă. Colecțiile muzeului sunt semnate de artiști renumiți precum Nicolae Tonitza (1886 – 1940), Gheorghe Petrașcu (1872 – 1949), Francisc Şirato (1877 – 1935), Vladimir Frimu (1900 – 1967), Ion Jalea (1887 – 1983), Ion Irimescu (1903 – 2005), C. D. Stahi (1844 – 1920), Aurel Băeşu (1896 – 1928), Lascăr Vorel (1879 – 1918), Aurelia Vasiliu – Ghiaţă (1896 – 1992), Simona Vasiliu – Chintilă (1928 – 2009), Iulia Hălăucescu (1924 – 2007), Eugen Crăciun (1922 – 2001) sau Pompiliu Clement (1923 – 1985). Primele lucrări ale muzeului, primite ca donații din partea Fondului Plastic București și a Uniunii Artiștilor Plastici din România au fost expuse într-o sală a Muzeului de Arheologie înființat în anul 1934 într-o clădire construită în 1930, integrată armonios în perimetrul Curții Domnești din Piatra – Neamț, dominată de ctitoriile lui Ștefan cel Mare. Deschis la 17 octombrie 1960 ca secție de artă pe lângă Muzeul Regional de Arheologie, activitatea muzeului a fost coordonată de pictorița Iulia Hălăucescu (1924 – 2007) și de soțul său Petronius Hălăucescu (1920 – 2007), numit custode al Colecției de Artă. Expoziția permanentă a muzeului se află în 5 săli și pune în valoare peste 200 de lucrări ce evidențiază momente importante din creația artistică românească: caracterul național și interferențele cu arta europeană (curentele academism, impresionism, expresionism), perioada interbelică, repere în arta contemporană și modernitatea tapiseriei (ultima – prin lucrările realizate de Aurelia Vasiliu – Ghiaţă).

 • Muzeul de Științe Naturale – str. Petru Rareș, nr. 26, telefon: 0233 224 211 – colecția de paleontologie cuprinde nevertebrate mezozoice (amoniți, belemniți etc.) neozoice (bivalve, gasteropode) și vertebrate reprezentate în special de pești fosili oligoceni. Ultimii constituie cea mai importantă și mai valoroasă colecție științifică de acest gen din țară, alăturându-se unor colecții celebre, din muzeele de la Moscova, Wroclav, Brno, Viena sau Paris. Fauna de pești fosili descoperită încă din sec. 19 în formațiunile oligocene (formate în urmă cu peste 30 de milioane de ani) de pe aria județului Neamț, are o importanță deosebită în stabilirea relațiilor filogenetice și biogeografice dintre fauna oligocenă – miocenă din Paratethys și cea actuală din Oceanul Atlantic și zona Indo – Pacifică. Mineralele din Muzeul de Științe Naturale încântă prin frumusețea și bogăția irizațiilor, multe dintre piesele expuse fiind renumitele “flori de mină”. Al doilea segment expozițional prezintă prin intermediul dioramelor, biogrupelor și vitrinelor, flora, vegetația și fauna județului. Sunt reprezentate ecosistemele cele mai importante: pădurea, pajiștea, peștera, agroecosistemul, aspecte sezoniere, diorame spectaculoase cu imagini din Parcul Național Ceahlău și Cheile Șugăului. Ceea ce sporește valoarea dioramelor și bio grupurilor o reprezintă folosirea în exclusivitate a materialelor naturale protejate prin tehnici de conservare specifice. Ultima sală a expoziției care cuprinde animale rare, trofee ale unor specii ocrotite de lege, harta cu rezervațiile naturale și monumentele naturii din județul Neamț, se constituie într-un segment privind protecția mediului. Expoziția permanentă a muzeului, cu peste 50.000 de obiecte, are caracter monografic reflectând ținutul Neamț din punct de vedere geologic, geomorfologic, paleontologic, floristic și faunistic. Expoziția este structurată în două mari segmente: evoluția scoarței terestre și prezentarea florei și faunei județului.

 • Casa Ivașcu

 • Casa Paharnicului