Transalpina
Transalpina
Transalpina

Cea mai înaltă șosea din România (Pasul Urdele 2.145 m) traversează Munții Parâng pe 148,2 km de la Novaci la Sebeș, lângă vârfurile Dengheru (2.084 m), Păpușa (2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m) și Muntinu (2.062 m). […..] / The highest road in Romania (Urdele Pass 2.145 m) crosses Parâng Mountains on 148,2 km from Novaci to Sebeș, near Dengheru (2.084 m), Păpușa (2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m) and Muntinu (2.062 m) peaks. […..]

 

Oltenia: Peșteri și Mine de Sare / Caves and Salt Mines

 

Peștera Muierilor
Peștera Muierilor
Peștera Muierilor / Woman’s Cave
(OLTENIA: Baia de Fier – Gorj)
 

Prima peșteră electrificată din România a adăpostit, când bărbații plecau la luptă, mulți copii și femei. Lungă de 7.000 de metri este dispusă pe 4 niveluri, aici fiind descoperiți urși de cavernă complet pietrificați. […..] / The first electrified cave in Romania, sheltered many children and women when men went to fight. 7.000 m long is disposed on 4 levels, here being discovered cave bears totally petrified. […..]

 

Peștera Polovragi
Peștera Polovragi
Peștera Polovragi / Polovragi Cave
(OLTENIA: Polovragi – Gorj)
 

La intrarea în Cheile Oltețului se află peștera cu 800 m galerie accesibilă, locuința liderului spiritual al geto – dacilor, Zalmoxe, unde vracii prelucrau polovraga, o plantă rară utilizată ca remediu împotriva bolilor. […..] / At the entrance in Olteț Gorges is the cave with 800 m accessible gallery, the house of Zalmoxe, the spiritual leader of geto – dacians, where the healers were processing polovraga, a rare plant used as remedy against diseases. […..]

 

Peștera Topolnița
Peștera Topolnița
Peștera Topolnița / Topolnița Cave
(OLTENIA: Cireșu – Mehedinți)
 

A doua peșteră ca lungime în România (10.330 metri), se află lângă schitul cu același nume, în centrul podișului Mehedinți, între localitățile Marga și Cireșu, la 30 km distanță de Drobeta Turnu – Severin […..] / The 2nd longest cave in Romania (10.330 metres) is located near the hermitahe with the same name, in the center of Mehedinți plateau, between Marga abd Cireșu villages, 30 km away of Drobeta Turnu – Severin. […..]

 

Salina Ocnele Mari
Salina Ocnele Mari
Ocnele Mari Salt Mine

Amenajată la 29 m adâncime de la intrarea în tunel, are spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, spații pentru conferințe, magazin de suveniruri, punct sanitar, restaurant și un lăcaș de cult cu hramul “Sfânta Varvara”. […..] / Arranged 29 m deep from the tunnel entrance, has playgrounds for kids, sport fields, conference rooms, souvenir shop, sanitary point, restaurant and a church dedicated to “Saint Varvara”. […..]