Case Memoriale / Memorial Houses

 

Casa Memorială Constantin Brâncuși
Casa Memorială Constantin Brâncuși

Casa Memorială Constantin Brâncuși (1876 – 1957)
(OLTENIA: Peștișani – Gorj)

Compusă din trei camere: odaia de dormit, cunia sau bucătăria unde era vatra cu corlată, se gătea mâncarea și se adunau la masă toți ai casei, și celarul sau cămara, de unde urca în pod, se află în satul Hobița. […..] / Composed of three rooms: the sleeping room, the kitchen where was the oven and the tools for food preparation and the place where all from the house come to eat, and the cellar, with access to the attic, is located in Hobița village. […..]

Casa Memorială Anton Pann
Casa Memorială Anton Pann
Anton Pann Memorial House

Amenajat în casa cu trei camere, foișor și pivniță, construită în sec. 18, muzeul expune piese de mobilier, obiecte decorative din cositor, alamă, portrete, lucrări muzicale, culegeri de folclor, poezii și povestiri. […..] / Organized inside the house with three rooms, watchtower and cellar, built in the 18th century, the museum displays furniture, decorative objects from tin, brass, portraits, musical works, folklore collection, poems and stories. […..]

Culele de la Măldărești
Culele de la Măldărești
Măldărești Tower – Houses

Atacurile turcilor veniți de peste Dunăre ori ale haiducilor coborâți din munți se opreau în zidurile caselor boierești fortificate numite “turnuri” sau “cule” în turcește, cele mai înalte fiind la Măldărești. […..] / The attacks of turks coming from the other side of the Danube or of the outlaws descending from mountains, were stopped by the walls of boyars fortified houses named “towers” or “cule” in turkish language, the tallest being at Măldărești. […..]

Casa Memorială Nicolae Bălcescu
Casa Memorială Nicolae Bălcescu

Nicolae Bălcescu Memorial House

Memorialul Nicolae Bălcescu amenajat în conacul construit în anul 1828, casa familiei Bălcescu, are 11 camere cu două expoziţii, una dedicată familiei (înaintaşi şi urmaşi), şi alta dedicată lui Nicolae Bălcescu. […..] / Nicolae Bălcescu Memorial, organized in the manor built in 1828, house of Bălcescu family, has 11 rooms with two exhibitions, one dedicated to the family (ancestors and descendants) and another one dedicated to Nicolae Bălcescu. […..]

 

Monumente / Monuments

 

Coloana Infinită
Coloana Infinită
The Infinite Column

Stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României, construită din fontă între 1937 – 1938 în memoria eroilor căzuți pe malul Jiului în Primul Război Mondial, are o înălțime de 29,35 m și 16 module octaedrice suprapuse. […..] / Styling of funeral columns specific to the south of Romania, built between 1937 – 1938 in the memory of heroes fallen in the 1st World War on Jiu river banks, is 29.35 m tall and has 16 overlapped octahedron modules. […..]

 

Muzee / Museums

 

 

Tradiții / Traditions

 

Ceramica de Horezu
Ceramica de Horezu (UNESCO)
Horezu Ceramic

Inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității la 3 – 7 decembrie 2012, are ca simbol principal cocoșul dar și stele, copaci, oameni, flori, pești, spirala dublă, soarele, pomul vieții sau coada de păun. […..] / Included in the immaterial cultural patrimony of the mankind on December 3 – 7, 2012, has as main symbol the roaster but also stars, trees, people, flowers, fishes, the double spiral, the sun, the tree of life or the peacock tail. […..]