Caracal
Caracal
Caracal

Cu 31.000 de locuitori în 2011, atestat documentar în 1538, locuit din preistorie, aici sunt ruinele turnului lui Caracalla (217), o curte domnească a lui Mihai Viteazul și o biserică cu mormântul lui Iancu Jianu. […..] / With a population of 31.000 in 2011, documentary attested in 1538, inhabited since prehistory, here are the ruins of the tower of Caracalla (217), a royal court of Mihai Viteazul and a church with the tomb of Iancu Jianu. […..]

Craiova
Craiova
Craiova

Cu o populație de 270.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 225, vechea cetate Pelendava a fost un târg important pe vremea lui Mihai Viteazul, capitală a haiducilor în sec. 18 și a Valahiei între 1770 – 1771. […..] / With a population of 270.000 in 2011, documentary attested in 225, the old fortress of Pelendava was an important fair during Mihai Viteazul, capital for haiduks in the 18th century and of Valachia between 1770 – 1771. […..]

Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin

Cu o populație de 112.000 locuitori în 2011, amplasat pe malul Dunării și dezvoltat în apropierea castrului roman Drobeta, declarat municipiu în 121 cu 14.000 de locuitori, în sec. 3 avea 40.000 de locuitori. […..] / With a population of 112.000 in 2011, located on the banks of Danube river and developed near the roman fort Drobeta, declared municipium in 121 with 14.000 inhabitants, in the 3th century had a population of 40.000 people. […..]

Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea

Cu o populație de 99.000 locuitori în 2011, atestat documentar la 20 mai 1388, în orașul așezat pe partea dreaptă a râului Olt se găsesc ruinele curții domnești a lui Mircea cel Bătrân sau casa lui Anton Pann. […..] / With a population of 99.000 in 2011, documentary attested in May 20, 1388, in the city located on the left side of river Olt are the ruins of the royal fortress of Mircea cel Bătrân or the house of Anton Pann. […..]

Slatina
Slatina
Slatina

Cu 71.000 de locuitori în 2011, atestat documentar în 1368, locuit din preistorie, apoi de daci și romani, a fost în Evul Mediu vamă la intersecția unor importante drumuri comerciale („cerii”, „oilor” sau al „buților”). […..] / With 71.000 people in 2011, documentary attested in 1368, inhabited since prehistory, then by dacians and romans, was in the Middle Age custom point at the crossroad of important commercial roads of “wax”, “sheep” or “barrels”. […..]

Târgu Jiu
Târgu Jiu
Târgu Jiu

Cu 82.000 de locuitori în 2011, atestat documentar în 1406, aici Constantin Brâncuși a realizat în 1937 ansamblul monumental „Calea Eroilor” cu Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta sărutului și Coloana Infinită. […..] / With 82.000 people in 2011, documentary attested in 1406, here Constantin Brâncuși realised in 1937 the monumental ensemble “The Heroes Way” with the Table of Silence, the Chairs Alley, the Kiss Gate and the Endless Column. […..]