Bucharest Old Town – Night
Bucharest Old Town – Day
    Bucharest Old Town - Night
    Bucharest Old Town - Day

 

Strada Lipscani / Lipscani Street

 

Palatul Băncii Naționale a României
Palatul Băncii Naționale a României
National Bank of Romania Palace

Vechiul Palat al Băncii Naționale a României a fost ridicat peste fundațiile unuia din cele mai mari hanuri ale Bucureștiului – Hanul lui Șerban Vodă, între 1884 – 1885, iar noul palat între 1939 – 1942 în stil neoclasic. […..] / The Old Palace of the National Bank of Romania was built over the fundations of the biggest inns in Bucharest – Șerban Vodă Inn, between 1884 – 1885, and the new palace between 1939 – 1942 in neoclassical style. […..]

Librăria Cărturești Carusel
Librăria Cărturești
Cărturești Carusel Bookshop

Amplasată în fosta bancă Chrissoveloni, pe șase niveluri cu o suprafață de peste 1.000 mp, librăria mai are un bistro la ultimul etaj, un spaţiu multimedia la subsol și o galerie de artă contemporană la primul etaj. […..] / Located in the former bank Chrissoveloni, on six levels with a total surface of more than 1.000 sq.m., the bookshop has also a bistro at the last level, a multimedia space at the basement and a contemporary art gallery at the first floor. […..]

Hanul cu Tei
Hanul cu Tei
The Linden Inn

Construit în 1833 – 1834 de doi negustori “cu întreaga cheltuială împărțită în două, ca frații”, fiecare avea câte 14 magazine cu obloane de fier, amplasate deasupra beciurilor adânci și spațioase, pe fiecare parte a curții interioare. […..] / Built in 1833 – 1834 by two merchants “with all expenses shared in two like brothers”, each one had 14 shops with iron curtains, located upon deep and large dungeons, on each side of the inner court. […..]

Restaurant La Mama
Restaurant La Mama
Restaurant La Mama

 

DISCOUNT pentru clienții noștri! Restaurant cu specific românesc, str. Băcani, nr. 1 (colț cu Lipscani), telefon: 0725 52 62 62, email: lmm9@lamama.ro. Program: D – J: 11:00 – 23:00, V – S: 11:00 – 02:00. […..] / DISCOUNT for our clients! Restaurant with Romanian specific, Băcani street, no. 1 (corner with Lipscani), phone: 0725 52 62 62, email: lmm9@lamama.ro. Program: Su – Thu: 11:00 – 23:00, Fri – Sat: 11:00 – 02:00. […..]

 

Calea Victoriei / Victoria Avenue

 

Muzeul Național de Istorie a României
Muzeul Național de Istorie a României
The National Museum of History of Romania

Muzeul Național de Istorie a României, înființat în anul 1970 în Palatul Poștelor, este cel mai important muzeu din România având în prezent două expoziții permanente: Tezaurul și Columna lui Traian. […..] / The National Museum of History of Romania, founded in 1970 inside the Post Office Palace, is the most important Museum from Romania having today two permanent exhibitions: the Thesaurus and the Column of Traian. […..]

Pasajul Macca – Villacrosse
Pasajul Macca - Villacrosse
Macca – Villacrosse Passage

Pasajul în formă de furculiță, finalizat în 1891, cu arcade cu sticlă galbenă, a aparținut celor două fete ale negustorului Petros Serafim, măritate cu arhitectul Xavier Villacrosse și negustorul de blănuri Mihail Macca. […..] / The passage in fork shape, finished in 1891, with arches from yellow glass, belonged to the two daughters of Petros Serafim merchant, married with the architect Xavier Villacrosse and fur merchant Mihail Macca. […..]

 

Strada Franceză / The French Street

 

Cetatea lui Dracula (Curtea Veche)
Cetatea lui Dracula (Curtea Veche)
Cetatea lui Dracula (Curtea Veche) / Dracula Fortress (The Old Princely Court)

 

Pe locul unde între 1458 – 1459 Vlad Ţepeş (Dracula) a construit “Cetatea Bucureștilor”, se afla ruinele Vechii Curți Domnești care în perioada sa de maximă extindere, ajunsese la peste 30.000 m.p. […..] / On the location where between 1458 – 1459 Vlad the Impaler (Dracula) built “The Fortress of Bucharest”, are the ruins of the Old Princely Court that in the period of maximum expansion has more than 30.000 sq.m. […..]

 

Hanul lui Manuc
Hanul lui Manuc
Manuc’s Inn

La ultimul caravanserai din Europa construit în 1808 pe locul unde era o parte din Curtea Veche, opreau caravanele venind din Occident spre Orient, pentru a schimba caii, a vinde produse și a dormi peste noapte. […..] / At the last caravanseray from Europe built in 1808 on the place where was a part of the Old Court, were stopping the caravans coming from Western Europe going to Orient, to exchange horses, sell products and sleep overnight. […..]

 

Piața Sfântul Anton
Piața Sfântul Anton
Piața Sfântul Anton / Saint Anthony Square

 

Piața de Flori sau Piața Sfântul Anton, are numele bisericii ce era capelă pentru închisoarea Domnească, ambele distruse de incendiul din 1847 în care un sfert din Bucureștiul acelor vremuri a fost transformat în scrum. […..] / The Flower Market or Saint Anthony Square has the name of the church that was a chapel for the royal prison, both destroyed by the fire in 1847 when a quarter of the Bucharest of that time was turned into ashes. […..]

 

Biserica Sfântul Anton (Buna Vestire)
Biserica Sfântul Anton (Buna Vestire)
Biserica Sfântul Anton (Buna Vestire) / Saint Anthony Church (The Annunciation Church)

 

Cea mai veche biserică din București păstrată în forma originală, construită de Mircea Ciobanul (1545-1554; 1558-1559), și finalizată de fii lui, a fost locul de încoronare al principilor Valahiei timp de trei secole. […..] / The oldest church in Bucharest preserved in its original shape, built by Mircea the Shepherd (1545-1554; 1558-1559), and finished by his sons, was the coronation place for the kings of Wallachia for three centuries. […..]