Valea Mare Pravăț
Monasteries
Wallachia
    Valea Mare Pravăț
    Wallachia Monasteries
    Wallachia

 


 

[green]Namaesti Monastery – the ancient temple of Zamolxe
 

Is one of the most peaceful and spiritual place for the whole Christianity because here, according to the legend, is sheltered one of the most valuable icons representing the Holy Mother and Jesus as a Child, painted by Saint Luca – the Evangelist and brought on these places by Andrew, the first called of the Jesus Apostles. But the monastery is also valuable itself being located in a rock carved in ancient times, and there are not known the exact dates when the church was founded. It is told that the church was founded in a Christian catacomb from the roman period. The tradition associates the beginnings of the monastery with the discovery in a cave of a Virgin Mary miracle worker icon (one of the 12 wooden icons with the real face of Virgin Mary painted by the Saint Luca for each of the 12 apostles) during the Negru Voda reign.

 

The first written document about the monastery are from 1386 when Dracula’s grandfather, king Mircea the Old, was giving to the nearby village this nun monastery. Other written documents are from 1503 – 1547 from kings Radu the Great and Mircea the Shepherd. According to the legend, a shepherd arrived with his sheep in these places and he made a stop overnight at the base of the mountain near the forest on a big rock. In his dreams the Virgin Mary told the shepherd to search in the rock and he will find a cave, and inside the cave will be a holy icon. In that cave he was told to establish a monastery. The shepherd started to dig in the rock and after several days he discovered the entrance to the cave and inside he found the holy icon.

 
NEMO EST – Nobody’s here
 

The legend also says that Andrew the apostle chased by the roman soldiers, was hiding here in this cave carrying the holy icon with him. Andrew is the Saint patron of Romania because he is considered to be the one who started the Christianity in these places of Europe. When Andrew found the cave he thought inside is a priest of a god who has a shrine inside the cave. So he and his companions got down inside the cave and when they found no one inside Andrew told the others “NEMO EST” meaning “nobody here” in latin. So the name remained for the monastery and for the village around.
 
Miracles are coming as a reward to the strong faith
 

In 1798, the icon was covered in silver by Enache the Seneschal, and in 1913, the wife of a general from the Romanian army asked to make a silver frame for the icon. It is told that when the fire started here during the bombardments from the first world war, came near the icon, it was suddenly extinguished. The holy icon was in a process of complete restoration process and become famous for many miracles that happened with women who came to pray for having children or to be cured of severe affections. The icon that become very deteriorated, had to be restored because according to the Orthodox Church, when an icon is deteriorated badly, it had to be restored or burned on fire. Saint John Damaschin says in the 2nd Treaty – Apologetic “I do not pray to the wood, because when the cross shape is destroyed I am burning the wood, ald also the icons”. The restoration of the icon was done using a method from the Athos mountains, used since the 16th century for the icon of Virgin Mary from Vatoped Monastery where the monks painted a silk with the same colors and similar with the original. Then the silk was put over the icon letting the wood untouched and also the remains of the old painting.

 
A triangle of Christianity
 

All the time, the monastery, with the dedication days: “The Holy Virgin’s Entering the Church”, 21 November, and “The Curing Spring”, the first Friday after Easter, had a number of 33 nuns, like the number of Christ years when was crucified. Together with the Namaiesti Monastery, there are two other such holy places, that are forming a triangle: Corbii de Piatră and Cetăţuia of Negru Vodă. These holy places are also cave churches, located not far away of Câmpulung Muscel, former capital of Wallachia.

Manastirea Namaesti – templul stravechi al lui Zamolxe

 

Aici se afla unul din cele mai spirituale si pline de pace locuri din intreaga lume crestina deoarece aici, dupa cum spune legenda, este adapostita una din cele mai valoroase icoane reprezentand pe Maica Domnului si pe Pruncul Iisus, icoana pictata de Sfantul Luca – Evanghelistul si adusa in aceste locuri de catre Andrei, primul chemat dintre apostolii lui Iisus. Dar manastirea este de asemeena valoroasa in sine deoarece este amplasata intr-o stanca scobita in vremuri stravechi, insa data exacta a intemeierii acestei biserici nu este cunoscuta. Se spune ca biserica a fost intemeiata intr-o catacomba crestina din perioada romana. Legendele asociaza inceputurile manastirii odata cu descoperirea intr-o pestera a unei icoane facatoare de minuni a Fecioarei Maria (una din cele 12 icoane pictate pe lemn cu chipul real al Fecioarei Maria pictata de Sfantul Luca pentru fiecare dintre cei 12 apostoli) in timpul domniei lui Negru Voda.

 

Primul document scris despre manastire dateaza din 1386 cand bunicul lui Dracula, voievodul Mircea cel Batran, a daruit satului invecinat aceasta manastire de maicute. Alte documente scrise dateaza din 1503 – 1547 din timpul domnitorilor Radu cel Mare si Mircea Ciobanul. Potrivit legendei, un ciobat a ajuns cu oile sale in aceste locuri si a innoptat la baza unui munte langa padure pe o stanca mare. In vis i-a aparut Fecioara Maria care i-a spus ciobanului sa caute in stanca pe care dormea si va gasi o pestera, iar in pestera va gasi o icoana sfanta. In acea pestera Fecioara Maria i-a spus sa intemeieze o manastire. Ciobanul a inceput sa sape in stanca si dupa cateva zile a descoperit intrarea intr-o pestera iar inauntrul pesterii a gasit icoana sfanta.

 
NEMO EST – Nu este nimeni
 

Legenda mai spune ca Apostolul Andrei in timp ce era urmarit de soldatii romani, si s-a ascuns in aceasta pestera, avea la el sfanta icoana. Apostolul Andrei este Sfantul protector al Romaniei deoarece este considerat a fi cel care a adus crestinismul in aceste locuri din Europa si a crestinat populatia locala. Cand Andrei a gasit aceasta pestera el a crezut ca inauntru se afla un preot al zeilor locali si ca in pestera se afla un altar. El si insotitorii lui au coborat in pestera iar Andrei vazand ca nu este nimeni inauntru le-a spus celorlalti “NEMO EST” care inseamna “nu este nimeni” in latina. Si astfel acest nume a ramas pentru manastire si pentru satul din imprejurimi.
 
Minunile vin ca răsplată a credinţei
 

În 1798, icoana a fost ferecată în argint de Enache Postelnicul, iar în 1913, soţia unui general din armata română a pus să i se facă o ramă de argint. Se spune că în momentul în care flăcările, cauzate de incendiul petrecut aici în timpul bombardamentelor din primul război mondial, au ajuns la icoană, acestea s-au stins brusc. Sfanta icoana a fost complet restaurata si a devenit faimoasa pentru multe minuni care s-au intamplat cu femeile care au venit aici pentru a se ruga sa aiba copii sau sa fie vindecate de boli grave. Icoana care s-a deteriorat foarte mult, a trebuit sa fie restaurata deoarece conform normelor Bisericii Orthodoxe, cand o icoana este foarte deteriorata, trebuie restaurata sau arsa in foc. Sfantul Ioan al Damascului spune in cel de-al 2-lea Tratat – Apologetic “Nu ma rog la lemn, deoarece cand semnul crucii este distrus eu ard lemnul, si de asemenea si icoanele”. Restaurarea icoanei a fost facuta folosind o metoda de la Muntele Athos, metoda utilizata din secolul 16 pentru icoanele Fecioarei Maria de la Manastirea Vatopedu unde calugarii pictau o matase cu aceleasi culori si similara cu originalul. Apoi matasea era suprapusa peste icoana lasand lemnul neatins si de asemenea conservand si ce a ramas din vechea pictura.

 
Un triunghi al crestinatatii
 

Tot timpul, manastirea, care poarta hramul: “Intrarea in Biserica a Sfintei Fecioare Maria”, sarbatorit la 21 noiembrie, si “Izvorul Tamaduirii”, sarbatorit in prima zi de vineri dupa Sfintele Pasti, a avut un numar de 33 de maici, ca si numarul anilor lui Iisus cand a fost crucificat. Împreună cu Mănăstirea Nămăieşti, mai sunt încă două astfel de lăcaşuri, ce formează un triunghi: Corbii de Piatră si Cetăţuia – Negru Vodă. Acestea sunt tot aşezăminte monahale, aflate in apropiere de Câmpulung Muscel, fosta capitala a Valahiei.