Parcul Național & Munții Bucegi
Parcul Național & Munții Bucegi
Bucegi National Park & Mountains

Cu aproximativ 300 km2, se află la extremitatea estică a Carpaților Meridionali, între Valea Prahovei la est, culoarul Bran și Valea Ialomiței la vest, depresiunea Bârsei la nord și Subcarpații de curbură la sud. […..] / With around 300 km2, are at the eastest extreme of Southern Carpatians, between Prahova Valley at east, Bran Corridor and Ialomița Valley at west, Bârsa depression at north and Subcarpații de curbură at south. […..]

Munții Făgăraș
Munții Făgăraș
Făgăraș Mountains

Munții Făgăraș sunt delimitați la vest de Valea Oltului, la est de râurile Bârsa Groșetului și Dâmbovița, la nord de Depresiunea Făgărașului (Țara Oltului) iar la sud de depresiunile Câmpulung, Brădetu, Arefu și Jiblea. […..] / Făgăraș Mountains are bordered at west by Olt Valley, at east by the rivers Bârsa Groșetului and Dâmbovița, at north by Făgăraș Depression (Olt Country) and at south by Câmpulung, Brădetu, Arefu and Jiblea depressions.[…..]

Munții Iezer – Păpușa
Munții Iezer - Păpușa
Iezer – Păpușa Mountains

Munții Iezer – Păpușa sunt delimitați la vest de râul Doamnei, la est de râul Dâmbovița și la nord de culmea Mezea – Oticu, prin care comunică cu Munții Făgaraș, cel mai înalt punct fiind Vârful Roșu (2.469 m). […..] / Iezer – Păpușa Mountains are bordered at west by Doamnei river, at east by the Dâmbovița river, and at north by Mezea – Oticu height through which are communicating with Făgaraș Mountains, the highest point being Roșu Peak (2.469 m).[…..]

Parcul Național & Munții Piatra Craiului
Parcul Național & Munții Piatra Craiului
Piatra Craiului National Park & Mountains

Amplasați între Munții Leaota la est, culoarul Rucăr – Bran și Munții Iezer – Păpușa la vest, depresiunea Bârsei la nord și Subcarpații de curbură la sud, au altitudinea maximă Vârful La Om sau Piscul Baciului (2.238 m). […..] / Located between Leaota Mountains at east, Rucăr – Bran Corridor and Iezer – Păpușa Mountains at west, at north Bârsa depression and at south Subcarpații de curbură, have the highest peak at La Om or Shepherd Peak (2.238 m). […..]

 

Munții Parâng
Munții Parâng
Munții Parâng / Parâng Mountains
(TRANSILVANIA: Hunedoara, OLTENIA: Gorj)
 

Sunt delimitați la vest de Valea Jiului, la est de râurile Olteț și Lotru, la nord de Munții Șureanu, iar prin valea Jiului de Est spre sud, sunt delimitați de depresiunile Novaci și Baia de Fier. […..] / Are limited to the west by Jiu Valley, to the east by Olteț and Lotru rivers, to the north by Șureanu Mountains, and through the Eastern Jiu Valley to the south, are limited by Novaci and Baia de Fier depressions. […..]

 

Domogled – Valea Cernei
Domogled - Valea Cernei
Domogled – Valea Cernei/ Domogled – Cerna Valley
(BANAT: Caraș Severin, OLTENIA: Gorj, Mehedinți)
 

Este amplasat peste bazinul râului Cerna, de la izvoare până la confluența cu râul Belareca, peste Munții Godeanu și versantul drept al Munților Cernei și al Munților Vâlcanului și versantul stâng al Munților Mehedinți. […..] / Is located over Cerna river basin, from springs to the confluence with Belareca river, over Godeanu Mountains and the right side of Cerna Mountains and Vâlcan Mountains and the left side of Mehedinți Mountains. […..]

 

Wallachia: Alte Parcuri Naționale & Munți / Other National Parks & Mountains

 

  • Munții Leaota / Leaota Mountains – amplasați între Munții Bucegi și Munții Piatra Craiului, reprezintă o formațiune muntoasă asemănătoare ca formă cu Munții Iezer – Păpușa cu forme deluroase înalte compus din roci cristaline. Peisajul lin este brusc întrerupt de imensul perete al Zacotelor, în Valea Crovului, unde se află numeroase trasee de alpinism. Pe creasta largă și lină se poate practica vara drumeția, iar în miezul iernii se pot face ture pe schiuri de tură. De aici peisajul se deschide spre Munții Bucegi, Munții Piatra Craiului și Munții Iezer – Păpușa, iar în luna iunie toată creasta este colorată într-un roșu aprins, datorat înfloririi bujorului de munte (Rhododendron kotschkii). Vârful Leaota, din centrul masivului, este cel mai înalt punct cu o altitudine de 2.133 m.

  • Munții Vâlcan / Vâlcan Mountains

  • Parcul Național Cozia / Cozia National Park – inclus în patrimoniul UNESCO în anul 2017, are o suprafață de 17.100 hectare / included in UNESCO patrimony in 2017, has a surface of 17.100 hectares