Biserici / Churches

 

Biserica Bălteni
Biserica Bălteni
Biserica Bălteni / Bălteni Church
(MUNTENIA: Periș – Ilfov)
 

Biserica monumentală „Sfântul Nicolae”, înaltă, cu arcade dar fără picturi, se află pe locul vechii mănăstiri Bălteni, în inima codrilor Vlăsiei, fortăreață, adăpost și loc de rugăciune, arsă și pustiită de tătari. […..] / The monumental Saint Nicholas church, tall, with arches but not painted, is located on the premises of the former Bălteni monastery, in the heart of Vlăsia forest, fortress, shelter and praying place burned and destroyed by tartars. […..]

Biserica Drăgănescu
Biserica Drăgănescu
Biserica Drăgănescu / Drăgănescu Church
(MUNTENIA: Mihăilești – Giurgiu)
 

Construită în 1870, după o revarsarea Argeșului care distrusese cimitirul și biserica de lemn din sat, a fost pictată între 1968 – 1983 de Părintele Arsenie Boca ieșit la pensie după ce i-a fost interzis să predice. […..] / Built in 1870 after a flood of river Argeș that destroyed the cemetery and the wooden church from the village, was painted between 1968 – 1983 by Father Arsenie Boca after his retirement and after he was forbidden to preach. […..]

 

 • Biserica Dintr-o Piatră – comuna Năeni, județul Buzău
   

  Mănăstiri / Monasteries


   

  Mănăstirea Bradu
  Mănăstirea Bradu
  Bradu Monastery

  Ctitorită în 1632 de boierul Radu Mihalcea, fostă mănăstire de călugări greci, a fost fortificată cu ziduri din bolovani de râu cu cărămidă, cu contraforți și turnuri mari cu ferestre pentru a vedea departe și trage cu armele. […..] / Founded in 1632 by boyar Radu Mihalcea, former greek monks monastery, was fortified with walls from river stones with bricks, with buttresses and big towers with windows for seeing away and shoot with guns. […..]

  Mănăstirea Căldărușani
  Mănăstirea Căldărușani
  Căldărușani Monastery

  Ctitorită de Matei Basarab în 1638 pe locul unui vechi schit de lemn, ca o cetate în mijlocul Codrilor Vlăsiei, mănăstirea de călugări are icoane pictate de Nicolae Grigorescu și o pinacotecă foarte valoroasă. […..] / Founded by Matei Basarab in 1638 on the location of an old wooden hermitage, like a fortress in the middle of Vlăsia Forest, the monk convent has icons painted by Nicolae Grigorescu and a very valuable pinacoteca. […..]

  Mănăstirea Ciolanu
  Mănăstirea Ciolanu
  Ciolanu Monastery

  Ctitorită conform unei inscripții în 1590 de Doamna Neaga, soția lui Mihnea Turcitul, sau în 1568 de Dumitru Ciolanu din Transilvania și Radu și Dragomir Sorescu din Vernești, după documentele bisericii vechi. […..] / Founded according to an inscription in 1590 by Doamna Neaga, wife of Mihnea Turcitul, or in 1568 by Dumitru Ciolanu from Transilvania and Radu and Dragomir Sorescu from Vernești, according to the old church documents. […..]

  Mănăstirea Comana
  Mănăstirea Comana
  Comana Monastery

  Ctitorită de Vlad Țepeș în 1461 cu rol de mănăstire – cetate pe o fostă insulă în mijlocul mlaștinii, reclădită de Radu Șerban în 1588, mănăstirea de călugări a fost primul adăpost al mormântului lui Vlad Țepeș. […..] / Founded by Vlad the Impaler in 1461 with the role of fortress – monastery on a former island in the middle of a swamp, rebuild by Radu Șerban in 1588, the monk convent was the first shelter of the tomb of Vlad the Impaler. […..]

  Mănăstirea Corbii de Piatră
  Mănăstirea Corbii de Piatră
  Mănăstirea Corbii de Piatră / Corbii de Piatră Monastery
  (MUNTENIA: Corbi – Argeș)
   

  Ansamblu rupestru din sec. 14 aflat pe malul stâng al Râului Doamnei, săpat în peretele masiv de stâncă (gresie), înalt de 30 m și lung de 14,5 m, este considerat locul de baștină al Corvineștilor. […..] / The cave assembly fron the 14th century located on the left side of the River of the Lady, carved in the massive stone wall (hone), 30 m tall and 14.5 m long, is considered to be the native place of Corvin family. […..]

  Mănăstirea Curtea de Argeș
  Mănăstirea Curtea de Argeș
  Curtea de Argeș Monastery

  Construită pe locul vechii mitropolii (1359), între 1515 – 1517 de Neagoe Basarab îngropat aici, ca și regii și reginele României, Carol, Elisabeta, Ferdinand și Maria, are biserica cea mai frumoasă din România. […..] / Built on the place of the old metropolitan church (1359), between 1515 – 1517 by Neagoe Basarab, burried here like the romanian kings and queens, Carol, Elisabeth, Ferdinand and Mary, has the most beautiful church in Romania. […..]

  Mănăstirea Dealu
  Mănăstirea Dealu
  Dealu Monastery

  Ctitorită de Radu cel Mare în anii 1499 – 1501, mănăstirea de maici este situată pe un deal din apropierea orașului Târgoviște și adăpostește mormântul lui Radu cel Mare și racla cu capul lui Mihai Viteazul. […..] / Founded by Radu the Great between 1499 – 1501, the nun convent is located on the top of a hill near Târgoviște and is hosting the tomb of Radu the Great and the scrape with the head of Michael the Brave. […..]

  Mănăstirea Nămăești
  Mănăstirea Nămăești
  Nămăești Monastery

  Templul lui Zamolxe, în stânca unde era o catacombă creștină, l-a adăpostit pe Apostolul Andrei urmărit de romani, care a lăsat aici una din cele 12 icoane cu chipul real al Fecioarei Maria pictată de Sfântul Luca pentru cei 12 apostoli. […..] / Zamolxe temple, inside the rock with a christian catacomb, hosted Apostle Andrew chased by romans, who left here one of the 12 icons with the real face of Virgin Mary painted by Saint Luca for the 12 apostles. […..]

  Mănăstirea Negru Vodă
  Mănăstirea Negru Vodă
  Mănăstirea Negru Vodă / Negru Vodă Monastery
  (MUNTENIA: Câmpulung Muscel – Argeș)
   

  Construită în 1215 de Negru Vodă, rezidită de Basarab I și Nicolae Alexandru, fiul său, apoi reclădită de Matei Basarab, are turnul clopotniței înalt de 35 metri, folosit ca poartă de incintă și fortificație militară. […..] / Built in 1215 by Negru Vodă, rebuilt by Basarab I and Nicolae Alexandru, his son, and rebuilt by Matei Basarab, has the bell tower 35 m high, used as entrance gate and military fortification. […..]

  Mănăstirea Peștera Ialomiței
  Mănăstirea Peștera Ialomiței
  Peștera Ialomiței Monastery

  Lângă biserica de lemn construită în sec. 16 la intrarea în Peștera Ialomiței de voievodul Valahiei Mihnea cel Rău, arsă în 1819 și reconstruită, erau chiliile călugărilor iar la 200 m în peșteră se afla “Piatra Altarului”. […..] / Near the wooden church built in 16th century near Ialomița river cave by the wallachian king Mihnea cel Rău, burned in 1819 and rebuilt, were the monk’s cells and 200 m away inside the cave was “The Altar Stone”. […..]

  Mănăstirea Sfinții Voievozi
  Mănăstirea Sfinții Voievozi
  Holy Voivodes Monastery

  Înconjurată de puternice ziduri de apărare, ctitorită de postelnicul Moldovei, Ianache Caragea în 1615 a fost refăcută din temelii de Matei Basarab în 1634, și sfințită de Patriarhul de la Constantinopol și 500 de preoți. […..] / Surrounded by strong defensive walls, founded by the seneschal of Moldova, Ianache Caragea in 1615 was rebuilt from scratch by Matei Basarab in 1634, and sanctified by Constantinople Patriarch and more than 500 priests. […..]

  Mănăstirea Sinaia
  Mănăstirea Sinaia
  Sinaia Monastery

  Construită între 1690 – 1695 de spătarul Mihai Cantacuzino după un pelerinaj la muntele Sinai unde a fost impresionat de Mănăstirea Sfânta Ecaterina, numită „Catedrala Carpaților”, este prima construcție din Sinaia. […..] / Built between 1690 – 1695 by chancellor Mihai Cantacuzino after a pilgrimage to Sinai mountain where was impressed by Santa Ecaterina Monastery, named “The Cathedral of Carpathians”, is the first construction from Sinaia. […..]

  Mănăstirea Snagov
  Mănăstirea Snagov
  Snagov Monastery

  Amplasată pe o insulă de pe lacul Snagov, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, atestată documentar în 1408, refăcută de Vlad Țepeș, în biserica actuală rezidită de Neagoe Basarab, se află mormântul lui Vlad Tepes (Dracula). […..] / Located on an island on Snagov lake, fouded by Mircea the Old, documentary attested in 1408, rebuilt by Vlad the Impaler, in the actual church rebuilt by Neagoe Basarab, is the tomb of Vlad the Impaler (Dracula). […..]

  Mănăstirea Stelea
  Mănăstirea Stelea
  Stelea Monastery

  Ctitorită de negustorul Stelea în sec. 16, mănăstirea de călugări are o biserică construită de Vasile Lupu după modelul bisericii “Trei Ierarhi” din Iași, casa egumenească cu beci, chilii, ziduri, turn clopotniță și poartă. […..] / Founded by Stelea merchant in the 16th century, the monk convent have a church built by Vasile Lupu based on the model of “Three Hierarchs” church from Iași, priest house with cellar, monks cells, walls, tower bell and gate. […..]

  Mănăstirea Suzana
  Mănăstirea Suzana
  Mănăstirea Suzana / Suzana Monastery
  (MUNTENIA: Măneciu – Prahova)
   

  Amplasată pe valea Teleajenului, în 1740 a fost construită de Suzana Arsicu, o credincioasă din Săcele – Brașov, o biserică din lemn, înlocuită în 1840 cu o biserică zidită, înlocuită în 1882 de biserica actuală. […..] / Located on Teleajen valley, in 1740 was built by Suzana Arsicu, a christian from Săcele – Brașov, a wooden church replaced in 1840 by a stone church that was also replaced in 1882 by the existing church. […..]

  Cernica
  Cetățuia – Negru Vodă
  Cotmeana
   Mănăstirea Cernica
   Mănăstirea Cetățuia - Negru Vodă
   Mănăstirea Cotmeana

  Dintr-un Lemn
  Lainici
   Dintr-un Lemn
   Mănăstirea Lainici

  Pissiota
  Samurcășești
  Tutana
   Mănăstirea Pissiota
   Mănăstirea Samurcășești
   Mănăstirea Tutana

  Mănăstirea Țigănești
  Mănăstirea Țigănești
  Mănăstirea Țigănești / Țigănești Monastery
  (MUNTENIA: Ciolpani – Ilfov)
   

  Înconjurată de “Lacul Maicilor” în codrii Vlăsiei unde era o tradiție monahală veche, întemeiată de călugări de la Muntele Athos pe vremea lui Mihai Viteazu, a fost atestată de boierul Matei Țigănescu în 1780. […..] / Surrounded by “Nun’s Lake” in Vlăsiei forest where was an old religious tradition, founded by monks from Athos Mountain in the time of Michael the Brave, was attested by boyar Matei Țigănescu in 1780. […..]

  Mănăstirea Zamfira
  Mănăstirea Zamfira
  Mănăstirea Zamfira / Zamfira Monastery
  (MUNTENIA: Lipănești – Prahova)
   

  Ctitorită între 1721 – 1743 de Zamfira Apostoli, văduva unui comerciant bogat, și de nora ei Smaranda, nepoata lui Șerban Cantacuzino, mănăstirea de maici are biserica nouă din 1858, pictată de Nicolae Grigorescu. […..] / Founded between 1721 – 1743 by Zamfira Apostoli, widow of a rich merchant, and by her daughter in law Smaranda, Șerban Cantacuzino’s niece, the nun convent has the new church from 1858, painted by Nicolae Grigorescu. […..]

   

 • Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – comuna Balaciu, județul Ialomița – a fost construită în anul 1750 de familia boierilor Pitișteanu pe temelia unui fost templu getic, iar aproape de mănăstire se află monumentul eroilor fără mormânt ai neamului românesc

 • Mănăstirea Brebu

 • Mănăstirea Caraiman – orașul Bușteni, județul Prahova

 • Mănăstirea Cârnu – comuna Pănătău, județul Buzău

 • Mănăstirea Cheia – satul Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova

 • Mănăstirea Podu Bulgarului – comuna Podgoria, județul Buzău

 • Mănăstirea Rătești – satul Rătești, comuna Berca, județul Buzău