Brăila
Brăila
Brăila

Cu o populație de 181.000 locuitori în 2011, ocupat de turci în 1538, raia din 1554 până la sfârșitul războiului ruso – turc (1828 – 1829), de la începutul sec. 20 este un important port comercial din România. […..] / With a population of 181.000 in 2011, occupied by turks in 1538, raia since 1554 until the end of russian – turkish war (1828 – 1829), from the beginning of the 20th century is an important commercial harbour in Romania. […..]

București
București
București

Cu o populație de 1.884.000 locuitori în 2011, al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană, capitala României a fost întemeiată de Bucur ciobanul cu 1000 de ani în urmă și atestată documentar la 20 septembrie 1459. […..] / With a population of 1.884.000 in 2011, the 10th biggest populated city in the European Union, the capital of Romania was founded 1000 years ago by Bucur the shepherd and documentary attested at September 20, 1459. […..]

Buzău
Buzău
Buzău

Cu o populație de 116.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1431, târg și punct de vamă în Evul Mediu, a avut o cetate a Buzăului, despre care s-au păstrat doar câteva mențiuni în documente străine. […..] / With a population of 116.000 in 2011, documentary attested in 1431, fair and custom city in the Middle Age, had a fortress of Buzău from which remained only some mentions in foreign documents. […..]

Călărași
Călărași
Călărași

Cu o populație de 66.000 locuitori în 2011, numit Lichirești în timpul primei așezări din timpul lui Mihai Viteazul, apoi Călărași, a fost punct de trecere din Imperiul Otoman în Valahia, păzit de o căpitănie de călăreți. […..] / With a population of 66.000 in 2011, named Lichirești during the first village from Mihai Viteazul period, then Călărași, was the custom point between the Ottoman Empire and Wallachia, guarded by a garrison of horse riders. […..]

Câmpina
Câmpina
Câmpina

Cu o populație de 33.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1503, vamă între 1422 – 1840, apoi târg de vite în fiecare zi de luni și oraș petrolier din 1857, aici se află castelul ezoteric al Iuliei Hașdeu. […..] / With a population of 33.000 in 2011, documentary attested in 1503, custom point between 1422 – 1840, then cattle fair every monday and oil city since 1857, here is the esoteric castle of Iulia Hașdeu. […..]

Câmpulung
Câmpulung
Câmpulung

Cu o populație de 32.000 locuitori în 2011, în cel mai vechi oraș medieval și a doua capitală a Valahiei, între sec. 13 – 17 aici a trăit o mare comunitate săsească, venită la sosirea cavalerilor teutoni în Țara Bârsei. […..] / With a population of 32.000 in 2011, in the oldest medieval city and the 2nd capital of Wallachia, between 15th – 17th century lived here a big saxon community, settled after the arrival of teutonic knights in Burzenland. […..]

Curtea de Argeș
Curtea de Argeș
Curtea de Argeș

Cu o populație de 28.000 locuitori în 2011, în prima capitală a Valahiei întemeiată de Negru Vodă (probabil Litovoi), coborând din Făgăraș pe la 1290, se află Mănăstirea Argeș, cea mai frumoasă mănăstire din România. […..] / With a population of 28.000 in 2011, in the first capital of Wallachia founded by Negru Vodă (maybe Litovoi), descending from Făgăraș in 1290, is located Arges Monastery, the most beautiful monastery in Romania. […..]

Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu

Cu o populație de 62.000 locuitori în 2011, raia turcească între 1420 – 1829, amplasat pe malul stâng al Dunării, este legat de orașul Ruse din Bulgaria printr-un pod peste Dunăre construit între 1952 – 1954. […..] / With a population of 62.000 in 2011, turkish raia between 1420 – 1829, located on the left side of Danube river, is connected with the city of Ruse from Bulgaria by a bridge over Danube built between 1952 – 1954. […..]

Pitești
Pitești
Pitești

Cu o populație de 156.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 20 mai 1388 de Mircea cel Bătrân, s-a dezvoltat treptat de la sat și târg, ajungând oraș la începutul sec. 14, având și curți domnești în sec. 16. […..] / With a population of 156.000 in 2011, documentary attested in May 20th, 1388 by Mircea cel Bătrân, developed gradually from village and fair, becoming a city at the beginning of the 14th century, having also royal courts in the 16th century. […..]

Ploiești
Ploiești
Ploiești

Cu o populație de 210.000 locuitori în 2011, locuitorii de aici aveau relații comerciale cu cei din Transilvania din vechime dar în vremea lui Mihai Viteazul satul devine târg apoi “capitala” aurului negru în sec. 19. […..] / With 210.000 people in 2011, citizens from here developed commercial relationship with Transylvania for centuries but during Mihai Viteazul the village becomes fair and then the “capital” of the black gold in the 19th century. […..]

Târgoviște
Târgoviște
Târgoviște

Cu o populație de 80.000 locuitori în 2011, reședință domnească și capitală între 1396 – 1714, orașul a fost peste trei secole cel mai important centru economic, politico – militar și cultural – artistic al Valahiei. […..] / With a population of 80.000 in 2011, royal residency and capital between 1396 – 1714, the city was for more than three centuries the most important economical, military – political and cultural – artistic center of Wallachia. […..]