Castele /Castles


 

Castelul Cantacuzino
Castelul Cantacuzino
Cantacuzino Castle

Finalizat în 1911, castelul are un pavilion central cu colecția de portrete și heraldică cu blazoanele familiilor înrudite prin alianță cu familia Cantacuzino, pavilionul de serviciu, vila administrativă și capela. […..] / Built in 1911, the castle has a central pavilion with the portraits and heraldry collection with the escutcheons of families related by alliance with Cantacuzino family, the service pavillion, the administrative villa and the chapel. […..]

Castelul Peleș
Castelul Peleș
Peleș Castle

Reședința de vară a regilor României, palat construit ca un castel medieval între 1873 – 1914 sub supravegherea directă a lui Carol I, are 160 de camere cu dotări moderne, fiind primul “castel” european electrificat. […..] / The summer residence for Romanian Kings, palace built like a medieval castle between 1873 – 1914 under the direct supervision of Carol I, has 160 rooms with modern facilities, being the first European electrified castle. […..]

Castelul Pelișor
Castelul Pelișor
Pelișor Castle

Reședința de vară a principilor moștenitori Ferdinand și Maria, mai mic decât Castelul Peleș, palatul cu 99 de camere construit ca un castel medieval între 1899 – 1902, poartă amprenta puternicei personalități a reginei Maria. […..] / The summer residence for the heirs princes Ferdinand and Mary, the palace built with 99 rooms like a medieval castle between 1899 – 1902, bears the mark of the strong personality of Queen Mary. […..]

 

Castre /Forts

 

Castrul Jidava
Castrul Jidava
Castrul Jidava / Jidava Camp

Dreptunghiular cu laturi de 132 m și 98 m, cel mai important fort de apărare din zonă, construit între anii 190 – 211, include magazia de cereale, clădirea ofițerilor, comandamentului castrului și barăcile soldaților. […..] / Rectangular with sides of 132 m and 98 m, the most important defensive fort from this area, built between 190 – 211, include the grain stall, the officer’s building, the fort command building and the soldier’s houses. […..]

 

Cetăți / Fortresses

 

Cetatea Poenari
Cetatea Poenari
Poenari Fortress

Negru Vodă a construit un turn pe un vârf de munte, la 400 de metri de nivelul văii, extins de Vlad Țepeș (Dracula) cu 5 turnuri, ziduri groase de 3 metri și locuințe, ca refugiu, punct de observație și reședință secundară. […..] / The Black King built a tower on a mountain top, 400 m above the valley level, extended by Vlad the Impaler (Dracula) with 5 towers, 3 m wide walls and houses, as refuge, watching point and as his second residence. […..]

Curtea Domnească Târgoviște
Curtea Domnească Târgoviște
Târgoviște Royal Court

Complex de clădiri și fortificații medievale, reședință a voievozilor Valahiei și punct important în sistemul defensiv, atestată în timpul lui Mircea cel Bătrân și extinsă în timpul lui Vlad Țepeș cu Turnul Chindiei. […..] / Complex of medieval buildings and fortifications, residence of Wallachian kings and important devensive point, documentary attested during Mircea the Old and extended during Vlad the Impaler (Dracula) with the Sunset Tower. […..]

 • Piscul Crăsani – amplasat în apropiere de localitatea Balaciu, este unul dintre cele mai vechi situri arheologice din țară, unde se află și ruinele cetății dacice Helis

 • Orașul de Floci – amplasat în apropiere de localitatea Giurgeni lângă Dunăre, este un oraș dispărut din Muntenia medievală
   

  Palate / Palaces


   

  Palatul Mogoșoaia
  Palatul Mogoșoaia
  Mogoșoaia Palace

  Aflat la 15 km de centrul orașului București, complexul medieval Mogoșoaia include palatul, curtea cu turnul de veghe, bucătăria, casa de oaspeți, ghețăria, cavoul familiei Bibescu și biserica „Sfântul Gheorghe”. […..] / Located 15 km away of Bucharest center, Mogoșoaia medieval complex include the palace, the courtyard with the watch tower, the kitchen, the guest house, the ice house, the tomb of Bibescu family and “Saint George” church. […..]

  Palatul Știrbei
  Palatul Știrbei
  Știrbei Palace

  Aflat la 20 km de centrul Bucureștiului, palatul construit între 1850 – 1863, la început ca o culă cu două niveluri, apoi ca un palat în stilul Tudor prin adăugarea altor două etaje, are un parc de 30 ha, cu arbori seculari. […..] / Located 20 km away of Bucharest center, the palace built between 1850 – 1863, at the beginning like a “cula” with two levels, then like a palace in Tudor style by adding other two levels, has a 30 ha park with secular trees. […..]