Dubova
Monasteries
Oltenia
    Dubova
    Wallachia Monasteries
    Wallachia

 

Mănăstirea Mraconia – cunoscută și ca mănăstirea din Valea Dunării sau de la Ogradena Veche, este amplasată pe malul stâng al Dunării, la vărsarea râului Mraconia (“loc ascuns” sau “apă întunecată”) în Dunăre, la 15 kilometri vest față de orașul Orșova, unde se formează cel mai frumos defileu de pe tot parcursul fluviului. Mănăstirea este vizibilă de pe apă și ușor accesibilă din drumul național DN 57, și a fost ridicată pe locul unui fost punct de observație și dirijare a vaselor de pe Dunăre, denumit “la balon”, unde datorită arhitecturii reliefului, prin îngustimea din loc în loc a defileului nu putea avea loc trecerea simultană a două vase. Aceste îngustări și lărgiri maxime ale fluviului au primit numele de “cazanele Dunării”.
 
Atestată documentar de la 1453, mănăstirea a fost refăcută în anul 1523 sub jurisdicția Episcopiei de la Vârșeț de către dregătorul regiunii de granița a Caransebeșului și Lugojului, banul Nicola Gârlișteanu, apoi distrusă în timpul războiului ruso-austro – turc din anii 1787 – 1792, fiind refăcută și demolată din nou in 1968. Cronicarul Nicolae Stoica din Hațeg, fost protopop al Mehadiei, scria într-o cronică din anul 1829 că “de frica turcilor, și îndeosebi după bătălia nefericită de la Varna și după ocuparea Constantinopolului în 1453, călugării de la Mraconia s-au refugiat la Orșova”. Biserica purta hramul Sfântului Prooroc Ilie.
 
Prin anul 1931 s-a început reconstruirea mănăstirii și, datorită activității intense a monahului Alexe Udrea, în anul 1947 s-a ajuns la ridicarea din nou a bisericii și acoperirea ei cu șindrilă. Construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier I realizată în anul 1967 a făcut ca mănăstirea, cunoscută ulterior ca “Mănăstirea de sub ape, Mraconia”, sa fie demolată, iar ruinele sale să fie inundate de apele Dunării. Actuala biserică construită între 1993 – 2000, poartă hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și Sfânta Treime. De la biserica inițiala, care acum se află sub apele Dunării, se mai pastrează doar ușile împărătești și o candelă – în muzeul parohial de la Eșelnița.