Moldova: Castele / Castles

 

Castelul Sturdza de la Miclăușeni
Castelul Sturdza de la Miclăușeni
Castelul Sturdza de la Miclăușeni / Sturdza Castle from Miclăușeni
(MOLDOVA – Iași – Butea)
 

Construit de vistiernicul Simion Stroici în sec. 17 ca un conac, reclădit de Ioan Sturdza în 1752 apoi reconstruit de Gheorghe Sturza în stil neogotic între 1880 – 1904, aparține de Mitropolia Moldovei și Bucovinei. […..] / Built by the treasurer Simion Stroici in 17th century like a mansion, rebuilt by Ioan Sturdza in 1752 then by Gheorghe Sturza in neogothic style between 1880 – 1904, belong today to Moldova and Bucovina Metropolitan church. […..]

 

Moldova: Cetăți / Fortresses

 

Cetatea Albă
Cetatea Albă
Cetatea Albă / The White Fortress
(UCRAINA – regiunea Odessa – Cetatea Albă)
 

În timpul lui Burebista, cetatea se numea Tyras și a aparținut Moldovei între 1359 – 1484, apoi turcii, din 1812 rușii iar între 1918 – 1940 și 1941 – 1944 românii (2% din populație în 2002) au guvernat cetatea. […..] / During Burebista the name of the fortress was Tyras and belonged to Moldova between 1359 – 1484, then the Turks, from 1812 the Russians and between 1918 – 1940 and 1941 – 1944 Romanians (2% of the population in 2002) governed the fortress. […..]

 

Cetatea Hotin
Cetatea Hotin
Cetatea Hotin / Hotin Fortress
(UCRAINA – regiunea Cernăuți – Hotin)
 

Prima fortăreață a fost construită în 1325 de voievozii moldoveni din Țara Onutului, Alexandru cel Bun (1400 – 1432) construind fortificațiile actuale iar Ștefan cel Mare ziduri de 5 – 6 m lățime și 40 m înălțime. […..] / The first fortress was built in 1325 by moldavian kings from Onut Country, Alexandru cel Bun (1400 – 1432) building the actual fortifications and Ștefan cel Mare building 5 – 6 m wide and 40 m high walls. […..]

 

Cetatea Neamţ
Cetatea Neamţ
Cetatea Neamţ / Neamţ Fortress
(MOLDOVA – Neamţ – Târgu Neamţ)
 

Construită în sec. 14 de Petru I, fortificată în sec. 15 de Ștefan cel Mare și distrusă în 1718 de Mihai Racoviță, cetatea se află pe stânca Timuș (Culmea Pleșului) la o înălțime de 80 m față de apa Neamțului. […..] / Built in the 14th century by Petru I, fortified in the 15th century by Ștefan cel Mare and destroyed in 1718 by Mihai Racoviță, the fortress is located on Timuș rock (Pleșului heights) 80 m high from the water of Neamţ river. […..]

 

Cetatea Soroca
Cetatea Soroca
Cetatea Soroca / Soroca Fortress
(REPUBLICA MOLDOVA – Raionul Soroca – Soroca)
 

Construită în sec. 15 din lemn de Ștefan cel Mare, în fața vadului peste Nistru, a fost reconstruită în piatră de Petru Rareș, în sec. 16, cu un plan circular cu diametru de 38 m, ziduri de 20 m înălțime și 5 turnuri. […..] / Built in the 15th century in wood by Ștefan cel Mare, in front of the ford over Nistru river, was rebuilt in stone by Petru Rareș in the 16th, with a circular plan with a diameter of 38 m, 20 m high walls and 5 towers. […..]

 

Cetatea de Scaun a Sucevei
Cetatea de Scaun a Sucevei
Cetatea de Scaun a Sucevei / Suceava Capital Fortress
(MOLDOVA – Suceava – Suceava)
 

Construită în sec. 14 de Petru I, fortificată în sec. 15 de Ștefan cel Mare și distrusă în 1675 de Dumitrașcu Cantacuzino, este formată din Fortul Mușatin, Incinta exterioară, Șanț de apărare și Zid de contraescarpă. […..] / Built in the 14th century by Petru I, fortified in the 15th century by Ștefan cel Mare and destroyed in 1675 by Dumitrașcu Cantacuzino, is composed of the Mușatin Fort, the external Precincts, the Defense Ditch and Anti Scarf Wall. […..]

 

Cetatea Tighina
Cetatea Tighina
Cetatea Tighina / Tighina Fortress
(REPUBLICA MOLDOVA – Transnistria – Tighina)
 

Construită din lemn în sec. 15 de Ștefan cel Mare, pentru a apăra de tătari trecătoarea peste Nistru, a fost reconstruită de Petru Rareș, cucerită de turci în 1538 iar din 1991 controlată de regimul separatist din Transnistria. […..] / Built in wood in the 15th century by Ștefan cel Mare, to defend from Tartars the ford over Nistru river, was rebuilt by Petru Rareș, conquered by Turks in 1538 and since 1991 is controlled by the separatist regime from Transnistria. […..]

 

Moldova: Palate / Palaces

 

Palatul Cnejilor
Palatul Cnejilor
Palatul Cnejilor / Princes Palace
(MOLDOVA – Neamţ – Ceahlău)
 

Construit în sec. 17 de familia Cantacuzino ce stăpânea moșiile fostului schit Hangu, palatul formează un ansamblu ruinat împreună cu biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din sec. 17 și zidul de incintă din anul 1676. […..] / Built in the 17th century by Cantacuzino family who owned the estates of the former Hangu hermitage, the palace together with the church “Descent of the Holy Spirit” from 17th century and the precincts wall built in 1676. […..]

 

Palatul Culturii
Palatul Culturii
Palatul Culturii / The Palace of Culture
(MOLDOVA – Iași – Iași)
 

Construit între 1906 – 1925 în stil neogotic cu 290 camere, în perimetrul fostei Curți Domnești medievale moldovenești (atestată documentar în 1434), pe locul fostului Palat Domnesc, palatul este simbolul Iasiului. […..] / Built between 1906 – 1925 in neogothic style with 290 rooms, on the perimeter of the Old Princely Court (documentary attested in 1434), on the location of the former Royal Palace, the palace is the symbol of Iasi. […..]