Bacău
Bacău
Bacău
(MOLDOVA: Bacău – Bacău)
 

Cu o populație de 145.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1399, locuit din paleolitic, aici au fost descoperite multe obiecte de către arheologi și se afla o curte domnească fondată de Alexandru cel Bun. […..] / With a population of 145.000 in 2011, documentary attested in 1399, inhabited since paleolitic, archeologists discovered here many objects and was a royal court established by Alexandru cel Bun. […..]

 

Botoșani
Botoșani
Botoșani
(MOLDOVA: Botoșani – Botoșani)
 

Cu o populație de 107.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1350 de pisania Bisericii armene Sfânta Maria, a fost un târg mare al Moldovei la intersecția drumurilor comerciale între sec. 14 și sec. 19. […..] / With a population of 107.000 in 2011, documentary attested in 1350 by the inscription of the Saint Mary armenian church, was a big fair in Moldova at the crossroad of the main commercial roads between 14th century and the 19th century. […..]

 

Cernăuți
    Cernăuți
Chișinău
Galați
Huși
    Chișinău
    Galați
    Huși

 

Iași
Iași
Iași
(MOLDOVA: Iași – Iași)
 

Cu 291.000 locuitori în 2011 (475.000 în zona metropolitană, a doua din țară), atestat documentar în 1408, a fost capitala Moldovei (1564 – 1859) și a României (1916 – 1918) când nemții au ocupat Bucureștiul. […..] / With 291.000 people in 2011 (475.000 in the metropolitan area, the 2nd in Romania), documentary attested in 1408, was capital of Moldova (1564 – 1859) and Romania (1916 – 1918) when germans occupied Bucharest. […..]

 

Piatra Neamț
Piatra Neamț
Piatra Neamț
(MOLDOVA: Piatra Neamț – Neamț)
 

Cu 85.000 locuitori în 2011, amplasat pe valea Bistriței, locuit din mezolitic (cca. 12.000 î.Ch.), apoi Cucuteni și epoca bronzului, are o Curte Domnească construită de Ștefan cel Mare între 1468 – 1475. […..] / With 85.000 people in 2011, located on Bistrița river, inhabited since mezolithic (approx. 12.000 b.Ch.), then Cucuteni and bronze age, has a Royal Court built by Stephen the Great between 1468 – 1475. […..]

 

Roman
Roman
Roman
(MOLDOVA: Roman – Neamț)
 

Cu 51.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1387, în “Letopisețul Novgorodului”, are numele de la Roman I Mușat, întemeietorul orașului distrus în 1467 de Matei Corvin, dar refăcut de Ștefan cel Mare. […..] / With 51.000 people in 2011, documentary attested in 1387, in the “Novgorod Chronicle”, has its name from Roman I Mușat, the founder of the city destroyed in 1467 by Matei Corvin, but rebuilt by Stephen the Great. […..]

 

Târgu Neamț
Târgu Neamț
Târgu Neamț
(MOLDOVA: Târgu Neamț – Neamț)
 

Cu 18.700 locuitori în 2011, renumit pentru: Cetatea Neamțului, Humulești (leagănul copilăriei lui Ion Creangă) sau casa unde a crescut Veronica Micle, este centrul unei zone cu mănăstiri importante (Văratec, Agapia, Secu). […..] / With 18.700 people in 2011, famous for: Neamț Fortress, Humulești (Ion Creangă childhood craddle) or for the childhood house of Veronica Micle, is the center of an area with important monasteries (Văratec, Agapia, Secu). […..]

Vaslui
Vaslui
Vaslui
(MOLDOVA: Vaslui – Vaslui)
 

Cu 97.000 locuitori în 2016, atestat documentar în 1375, locuit din paleolitic, amplasat pe terasele Dealului Morii, barieră naturală în fața atacurilor externe, are o curte domnească reconstruită de Ștefan cel Mare. […..] / With 97.000 people in 2016, documentary attested in 1375, inhabited since paleolitic, located on the terraces of the Mill Hill, natural barrier against external attacks, has a royal court rebuilt by Stephen the Great. […..]