Comuna Merei (județul Buzău, Muntenia) este formată din:

 
– Ciobănoaia
– Dealul Viei
– Dobrilești
– Gura Sărății
– Izvoru Dulce
– Lipia
– Buzău – reședința
– Nenciulești
– Ogrăzile
– Sărata-Monteoru
– Valea Puțului Merei.
 

Centrul de Informare Turistică Sărata – Monteoru – Sărata Monteoru. Telefon: 0338 569 517, e-mail: office@citsaratamonteoru.ro.
 

Atracții Turistice (Tourist Attractions)


 
Statiunea balneo – climaterică permanentă Sărata Monteoru
 

Staţiunea Sărata Monteoru este situată la o altitudine medie de 86 metri într-o zonă de vechi exploatări petroliere, într-o depresiune intracolinară la izvoarele pârâului Sărata, la 18 kilometri de orașul Buzău, pe un flanc al Dealului Istrița la extremitatea sud-estică a Subcarpaților Curburii, într- zonă acoperită de o vegetație bogată și la adăpost de vânturi. Aici petrolul se află în subsol la mică adâncime, iar apele din subteran conțin mult petrol, brom, iod și sare, motiv pentru care localnicii folosesc doar apă îmbuteliată, cea din fântâni nefiind potabilă. Aceste ape sunt, folosite pentru tratamente medicinale, ele curgând din 15 izvoare aflate în toată depresiunea.
 
Cele mai vechi urme de locuire din Sărata-Monteoru datează din eneolitic fiind descoperite în locul numit „La Huioabă”, și aparțin culturii Aldeni II-Stoicani, dar cele mai importante descoperiri arheologice sunt cele de pe dealul Cetățuia și de pe platoul Poiana Scorușului, fiind datate din epoca bronzului, iar cultura arheologică de care aparține a fost botezată „Monteoru”, după acest sit. Așezarea descoperită prezintă mai multe straturi, arheologii identificând o cetate întârită cu bolovani cu un șanț de apărare, și locuințe care prezintă o continuitate cu alte descoperiri din eneolitic ce reprezintă extremitatea sud-vestică a culturii Cucuteni B, și ale altor culturi arheologice din Transilvania, sudul Munteniei, Basarabia și Ucraina. Pe colinele de lângă dealul Cetățuia se găsesc mai multe cimitire și necropole ale culturii Monteoru.
 
Apele cu proprietăți curative au fost menționate încă din 1837, localnicii folosindu-le la tratarea unor boli. Grecul Grigore Stavri (care ulterior și-a luat numele de Grigore Constantinescu-Monteoru) a cumpărat între 1860–1880 terenurile petrolifere, și satul numit pe atunci Fundu Sărății și s-a îmbogățit din afacerile cu petrol, comercializând țiței brut și ulei mineral fabricat în distileria deschisă în 1871. Monteoru și-a dat seama de potențialul afacerilor din turism, și a solicitat elaborarea unui proiect pentru construirea unei stațiuni balneare, inaugurată la 1 iulie 1895. Au fost construite o capelă, un cazinou, un parc în stilul grădinilor englezești, hoteluri și o vilă personală, între timp fiind descoperit și captat izvorul numărul 2, izvor ale cărui ape aveau să fie studiate din punct de vedere chimic. Monteoru a murit în 1898 iar cazinoul, clădirea-simbol a stațiunii în perioada interbelică, a fost terminat în 1900.
 
După primul război mondial s-a înființat la Sărata Monteoru, Institutul de Balneologie, care în cadrul unui studiu mai larg despre apele minerale din România, și-a îndreptat atenția spre izvorul nr. 2 din Monteoru, constatându-se că apele lui conțin clorură de sodiu și clorură de magneziu, fără a avea însă bicarbonat de sodiu, și au o compoziție asemănătoare celor din stațiunea franceză Châtel Guyon. Tot în perioada interbelică, s-a înființat la Monteoru singura mină de petrol de la acea vreme din Europa, rămasă unicat pe continent, de unde se extrăgea petrol prin galerii subterane de la o adâncime de 240–320 m. Lucrările la mină au început în 1925 și au fost efectuate în 2 etape: etapa 1. între anii 1925 – 1948 și etapa a 2-a între anii 1978 – 1994. Mina avea o galerie principală în care se cobora cu ascensorul și din ea se săpau sonde orizontale prin straturile de marne către cele de nisip petrolifer, de unde petrolul se scurgea în puțul nr. 42 pentru a fi scos cu pompele la suprafață. Tot la Sărata Monteoru se găsește un monument din 1933, al eroilor din primul război mondial, inscripționat cu numele celor 64 de localnici căzuți în timpul luptelor.
 
Azi Sărata-Monteoru este cea mai importantă stațiune balneoclimaterică din județul Buzău, iar sursele de apă minerală sunt reprezentate de 3 foraje hidrogeologice, un puț minier și 19 izvoare (cele mai multe neamenajate) care produc o apă de tip zăcământ. Principalele izvoare se află pe versantul stâng al pârâului Sărății (cele 2 izvoare care au fost sursa băilor înainte de al Doilea Război Mondial, nr. 1 cu cea mai mare mineralizare – de 270 g/l, cele 2 care alimentau ștrandul, cu o mineralizare de 185 g/l și care depun aragonit, și „Izvorul de stomac” cu o mineralizare de 6,7 g/l.
 
Factori naturali terapeutici:
 

 • Apele minerale sărate concentrate, din izvoare sau extrase de la adâncime cu ajutorul sondelor, sulfatate („Izvorul de stomac” – Nr. 6, hipoton, inclusiv carbogazos, clorurat, bicarbonatat sodic calcic-magnezian, cu rol excitosecretor ușor), foarte bogate în brom (izvorul 1 are 297 mg brom/l iar Puțul lui Duică are 446,3 mg/l), izvoare iodurate (30 mg respectiv 33,6 mg iod/l) și izvoare minerale complexe

 • Nămol de izvor sulfuroase (locația „La Nămoluri” situată pe unul dintre versanții care înconjoară localitatea și, unde se găsesc câteva bălți, momentan neamenajate)

 • Bioclimat de cruțare, sedativ, care în timpul verii poate căpăta un caracter excitant, de stepă
   
  Indicatii terapeutice:
   

 • Afecțiuni ale aparatului locomotor

 • Afecțiuni reumatismale degenerative: (spondiloză, poliartroză)

 • Afecțiuni abarticulare: (tendinoză, tendomioză, tendoperiostoză, periartrită scapulohumerală)

 • Afecțiuni post traumatice: (redori articulare, status postoperator, status post entorse/ luxații/ fracturi)

 • Afecțiuni ginecologice: insuficiența ovariană, cervicite cronice
 • Afecțiuni ale sistemului nervos periferic: pareze ușoare, sechele după polineuropatii.
   
  Dotări:
   

 • Instalaţii pentru băi calde cu ape minerale carbogazoase
 • Instalaţii pentru ungeri si împachetări cu nămol
 • Buvete pentru cură internă cu apă minerală si strand cu apă minerală cu posibilităţi de helio si aeroterapie
 • Instalatii complexe pentru electroterapie, hidroterapie si kinetoterapie
 • Instalatii pentru inhalații cu aerosoli
 • Masaj medical, fitness
   

 • Schitul Ciobănoaia

 • Situl arheologic din zona Dealul Cetățuia – Poiana Scorușului, lângă Sărata – Monteoru, cu o mare așezare cu necropolă din Epoca Bronzului și alte așezări din perioada eneolitică, aparținând culturii Cucuteni (faza B), cea mai sudică așezare a acestei culturi arheologice, sau din perioada Halstatt timpurie (sec. 12 – 9 î.Chr.), din perioada geto – dacică din cultura Latène (sec. 2 – 1 î.Chr.), necropolă de incinerație din epoca migrațiilor (sec. 6 – 7 d.Chr.) și o așezare medievală timpurie din sec. 10 – 12.

 • Mina de petrol din Sărata – Monteoru – din anul 1874 – singura mină de petrol din Europa

 • Necropolă și așezare din sec. 4 – 5 d.Chr. din satul Lipia

 • Situl arheologic „La Huioabă” de la Sărata Monteoru

 • Situl arheologic de la „Hula Pităresei” de la sud de satul Valea Puțului Merei

 • Situl arheologic de la vest de satul Dealu Viei

 • Situl arheologic de la Izvoru Dulce

 • Situl arheologic de la Movila Drumul Oilor – lângă satul Lipia

 • Situl arheologic de la Movila de la Baltă – lângă satul Lipia

 • Așezarea geto – dacică de pe Dealul Călugărului de lângă satul Merei

 • Necropola din epoca migrațiilor de la sud de satul Ogrăzile

 • Situl arheologic de la Nenciulești

 • Biserica de lemn „Sfântul Pantelimon” din satul Ciobănoaia datând din sec. 18

 • Pivnița brâncovenească de la sfârșitul sec. 17 din satul Izvoru Dulce

 • Biserica „Sfânta Troiță” cu clopotnița, din satul Izvoru Dulce, construită în anul 1813

 • Crucile de piatră răspândite de la Dealu Viei (sec. 18), Izvoru Dulce (1808), Ogrăzile (1834) și cele două cruci din sec. 19 de la Valea Puțului Merei.
   

  Cazare (Accommodation) – 31:

   
  Complex Turistic / Resort:
   

 • Caprice – 2* / 3* / 4*, Aleea Caprice, nr. 408, sat Sărata Monteoru. Telefon: 0238 751 029, 0722 499 811, 0722 205 098, 0766 085 550, email: office@capricemonteoru.ro, udroiu.alina@yahoo.com. Facilități: Amplasat la marginea pădurii, complexul turistic dispune de 24 camere (48 locuri) cu baie proprie și balcon, restaurant, bar, sală de conferințe, terasă, grădină, piscină exterioară cu șezlong-uri și baldachine, saună, foișor, livadă, loc de joacă pentru copii.

 • Popas Merei – 4*, DN 1 B Buzău – Ploiești. Telefon: 0238 453 859, 0726 684 158, email: receptie@complexpopasmerei.ro. Facilități: 19 camere și 2 apartamente (50 locuri) cu baie proprie, restaurant cu 150 de locuri, terasă cu 50 de locuri, sală de conferințe.
   
  Hotel:
   

 • Cazino – 3*, str. Principală, nr. 45, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 751 002, 0726 303 891, 0727 155 218, email: office@cazinomonteoru.ro. Facilități: 45 camere (90 locuri) cu baie proprie și balcon, două restaurante cu 200 și 75 de locuri, bar, sală de mese, sală de conferințe, terasă, centru SPA cu piscină acoperită, piscină exterioară cu apă sărată, saună uscată finlandeză, saună umedă, solarium, baie romană și jacuzzi, sală fitness, sală de jocuri (tenis de masă), sală de fitness, grădină – parc de agrement, teren de sport, loc de joacă pentru copii, sunt acceptate animale de companie.

 • Ceres – 2*, str. Principală, nr. 286, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 751 076, 0238 751 133, 0747 118 211, 212, email: office@hotelceresmonteoru.ro. Facilități: 83 camere (166 locuri) cu baie proprie, restaurant, bar, sală de mese, terasă, piscină exterioară acoperită, bază de tratament indicată pentru afecțiuni reumatismale, centru SPA, saună, jacuzzi, sală de fitness, grădină.

 • La Păducel – 3*, str. Păducel, nr. 4, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 260, 0238 453 937, 0723 778 758, 0761 663 029, 0766 518 643. Facilități: 12 camere (24 locuri) cu baie proprie, living, restaurant, bar, sală de mese, sală de conferințe, sală de jocuri (biliard), terasă, grădină, piscină, foișor, râu în curte, loc de joacă pentru copii, sunt acceptate animale de companie.

 • Montana – 2*, nr. 292, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 751 060, email: hotelmontana@monteoruspa.ro. Facilități: 40 camere (80 locuri).

 • Monteoru – 2*, nr. 292/1, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 751 110, 0741 205 030, 0747 044 614, email: hotelmonteoru@monteoruspa.ro. Facilități: 33 camere (66 locuri) cu baie proprie și balcon tip terasă, restaurant, bar, sală de fitness, terasă, centru de sănătate & SPA, grădini interioare, sunt acceptate animale de companie.

 • President – 3*, sat Lipia, DN 2 Buzău – Lipia, Merei, județul Buzău. Telefon: 0723 585 100. Facilități: 18 camere (36 locuri) cu baie proprie, restaurant Eden cu 400 de locuri, salon de evenimente Imperial cu 500 de locuri, salon de evenimente Clasic cu 200 de locuri, sală de conferințe, piscină exterioară.
   
  Pensiune / Pension:
   

 • Camelia – 2*, str. Principală, nr. 246, Sărata Monteoru. Telefon: 0741 033 089. Facilități: Amplasată în centrul stațiunii, pensiunea dispune de 6 camere (16 locuri) cu baie proprie, bucătărie complet utilată, grădină, foișor, sunt acceptate animale de companie.

 • Casa Cerbul – str. Drumul Schelei, nr. 215, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 145, 0721 254 561, 0766 559 499, email: office@cerbulmonteoru.ro. Facilități: 5 camere (10 locuri), living, bucătărie complet utilată, sală de mese, cramă, terasă, grădină, sunt acceptate animale de companie.

 • Casa Costea – Aleea Ștrandului, FN, Sărata Monteoru. Telefon: 0722 520 076. Facilități: 5 camere (10 locuri) cu baie proprie, bucătărie complet utilată, sală de mese, terasă, grădină, sunt acceptate animale de companie.

 • Casa La 2 Pași – str. Principală, nr. 245, Sărata Monteoru. Telefon: 0752 298 070. Facilități: 3 camere (6 locuri), grădină, foișor.

 • Casa Monteoru – 3*, str. Drumul Vinului, nr. 372, Sărata Monteoru, județul Buzău. Telefon: 0722 353 955, 0761 618 774, email: office@casamonteoru.ro. Facilități: 13 camere și 2 apartamente (45 locuri) cu baie proprie și balcon, bucătărie complet utilată, bar, sală de mese, sală de conferințe cu 45 de locuri, sală de jocuri (tenis de masă), terasă, grădină, livadă, piscină, foișor, loc de joacă pentru copii, instalații pentru băi cu apă minerală bogată în iod, sare și sulf din izvoare cu un grad ridicat de mineralizare, nămol puternic mineralizat – argilă albastră – bazin de apă dulce în aer liber.

 • Casa cu Tei – 3*, str. Drumul Schelei, nr. 207, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 255, 0745 286 983, 0753 025 124, email: casacuteimonteoru@gmail.com. Facilități: Amplasată la marginea unei păduri cu tei, pensiunea dispune de 28 camere (56 locuri) cu baie proprie și balcon, restaurant cu 100 de locuri, bar, sală de conferințe cu 60 de locuri, terasă, piscină exterioară cu 100 de șezlong-uri și 3 baldachine, saună, grădină, foișor, livadă, loc de joacă pentru copii.

 • Casa cu Turn – 3*, str. Principală, nr. 335, Sărata Monteoru. Telefon: 0724 021 289, 0744 198 807. Facilități: Amplasată la marginea unui deal împădurit, pensiunea dispune de 4 camere (8 locuri) cu baie proprie și balcon, living, terasă, grădină, piscină, sală de mese, loc de joacă pentru copii, sunt acceptate animale de companie.

 • Casa Vlasin – str. Schelei, nr. 183, Sărata Monteoru. Telefon: 0724 428 179. Facilități: Amplasată în centrul stațiunii, pensiunea dispune de 6 camere (14 locuri) cu baie proprie, bucătărie complet utilată, sală de mese, terasă, grădină, foișor.

 • Casa de Zahăr – 3*, Sărata Monteoru. Telefon: 0747 095 545, 0740 070 687, email: office@casadezahar.ro. Facilități: 6 camere (15 locuri).

 • Favorit – 4*, str. Centrală, nr. 1, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 171. Facilități: 11 camere (22 locuri) cu baie proprie, restaurant cu 60 de locuri, bar, foișor.

 • Holiday – str. Huioabei, nr. 273, Sărata Monteoru. Telefon: 0799 658 729.

 • La Pădure – 3*, str. Sărata Monteoru, nr. 330 B, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 021, 0722 341 749, email: lapaduremonteoru@gmail.com. Facilități: Înconjurată de o pădure de foioase, pensiunea dispune de 8 camere cu baie proprie și balcon cu vedere spre pădure (16 locuri), restaurant, teren de tenis cu nocturnă.

 • Lorena – 3*, str. Huioaba, nr. 160, Sărata Monteoru. Telefon: 0722 242 092, 0742 242 092, email: office@gughis.ro, viorelgug@yahoo.com. Facilități: Amplasată pe Valea Huioabei, într-un decor superb cu priveliște deosebită asupra stațiunii Sărata Monteoru, cu acces direct în pădure pentru plimbări pe jos, cu bicicleta sau ATV, pensiunea dispune de 22 camere (44 de locuri) cu baie proprie, două saloane la parter cu TV plasma, două bucătării complet utilate, terasă, foișor, grătar, piscină, livadă, se pot asigura băi de nămol specific stațiunii Sărata Monteoru, se acceptă animale de companie. În interiorul pensiunii aerul este îmbogățit cu ioni pozitivi care crează atmosfera unei mici saline, datorita piramidelor de sare din interior, iar primăvara se simte o aroma foarte plăcută datorită mirosului florilor de tei.

 • Luminița – 3*, str. Principală, nr. 290, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 053, 0762 202 434, email: pensiunealuminita@gmail.com. Facilități: 8 camere (18 locuri) cu baie proprie, restaurant, bar, terasă, teren de sport (tenis, fotbal, baschet, handbal), tenis de masă, foișor.

 • Marin Iuliu Trandafir – 2*, str. Principală, nr. 338, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 135, 0740 469 467. Facilități: Amplasată la marginea pădurii, pensiunea dispune de 3 camere (7 locuri), living, bucătărie complet utilată, sală de mese, terasă, sală de jocuri (tenis de masă), grădină, livadă, foișor, sunt acceptate animale de companie, organizare excursii.

 • Mădălin – 2*, str. Principală, nr. 251, Sărata Monteoru. Telefon: 0726 110 458, 0726 110 457, email: contact@cazaremonteoru.ro, madalinn5@yahoo.co.uk. Facilități: 16 camere (40 locuri) cu baie proprie, bucătărie complet utilată, sală de mese, bar, sală de jocuri (biliard, tenis de masă), piscină exterioară cu șezlonguri, jacuzzi, foișor, închiriere ATV.

 • Mon Ami – 2*, str. Sarata Monteoru, nr. 259, Sărata Monteoru. Telefon: 0723 607 281. Facilități: 10 camere (20 locuri) cu baie proprie și balcon, living, sală de mese, terasă, grădină.

 • Montedoro – 2*, str. Principală, nr. 62, Sărata Monteoru. Telefon: 0722 947 836. Facilități: 5 camere (12 locuri) cu baie proprie și balcon, living, bucătărie complet utilată, sală de mese, terasă, grădină, livadă, loc de joacă pentru copii.

 • Țara Luanei – 4*, str. Principală, nr. 332, Sărata Monteoru. Telefon: 0753 544 053, 0753 544 053, email: office@tara-luanei.ro. Facilități: 6 camere (12 locuri).

 • Vița de Vie – 3*, str. Principală, nr. 263, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 139, 0740 157 111. Facilități: 5 camere (10 locuri).
   
  Villa:
   

 • Europa – 3*, nr. 339, Sărata Monteoru. Telefon: 0744 301 618, email: vila.europa.monteoru@gmail.com. Facilități: 7 camere (14 locuri) cu baie proprie și balcon, living, restaurant, sală de mese, terasă, piscină, jacuzzi, sală de jocuri (tenis de masă).

 • Mara – 2*, str. Huioaba, nr. 159, Sărata Monteoru. Telefon: 0773 808 424, email: apaminerala@yahoo.com. Facilități: 5 camere (15 locuri).

 • Olga – 3*, str. Valea Seacă, nr. 30, Sărata Monteoru. Telefon: 0238 451 218, 0744 304 012, email: mihai.posedaru@yahoo.com, pensiunea.olga@yahoo.com. Facilități: 10 camere (22 locuri) cu baie proprie și balcon, living, sală de mese, terasă, sală de conferințe, sală de jocuri (biliard, tenis de masă), grădină, livadă, foișor, loc de joacă pentru copii, teren de minifotbal gazonat, piscină descoperită, karaoke.