Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare

Cu o populație de 124.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1329, dezvoltat ca centru aurifer în sec. 14, a devenit proprietatea familiei lui Iancu de Hunedoara în 1446, fiind fortificat de Matei Corvin în 1469. […..] / With a population of 124.000 in 2011, documentary attested in 1329, developed as center of gold production in 14th century, become the property of Iancu de Hunedoara in 1446, being fortified by Matei Corvin in 1469. […..]

Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare

Cu o populație de 103.000 locuitori în 2011, locuit de geto – daci, celți și romani, parte a voievodatului lui Menumorut cucerit de Szabolcs și Tas în sec. 10, a avut o cetate distrusă în timpul marii invazii mongole din 1241. […..] / With a population of 103.000 in 2011, inhabited by geto – dacians, celts and romans, part of Menumorut kingdom conquered by Szabolcs and Tas in the 10th century, had a fortress destroyed during the big mongol invasion in 1241. […..]