Tazlău
Mănăstiri Moldova
Moldova
    Tazlău
    Mănăstiri Moldova
    Moldova

 

Mănăstirea Tazlău www.videoguide.ro

 
Mănăstirea Tazlău (localitatea Tazlău, județul Neamț)
 

Mănăstirea Tazlău este situată la poalele Măgurii Tazlăului, la 20 de kilometri de orașul Roznov și la 36 de kilometri de municipiul Piatra Neamț. Așezământul monahal de la Tazlău apare menționat pentru prima dată într-un document datat la 30 octombrie 1458, iar între anii 1496 – 1497 are loc construcția bisericii de zid “Nașterea Maicii Domnului” de la Tazlău pe locul vechii biserici de lemn construită de Alexandru cel Bun, fiind una din cele mai monumentale ctitorii ale voievodului Ștefan cel Mare. Asemenei unei fortărețe, biserica Mănăstirii Tazlău a fost înconjurată cu ziduri de piatră, prevăzute cu metereze și contraforturi la exterior.
 
Ca dovadă a interesului pentru acest lăcaș de cult Petru Rareș a construit turnul clopotniță, Alexandru Lăpușneanu i-a adăugat un pridvor, Ieremia Movilă a împodobit-o cu “ușile împărătești”, iar Constantin Mavrocordat a închinat, la 1711, mănăstirea Muntelui Sinai.