Old Town Tour
Biserici și Mănăstiri
București
    Bucharest Old Town Tour
    Bucharest Churches
    București


 
București: Mănăstirea Stavropoleos (Stavropoleos Monastery)

 


 

[youtubegallery]
Stavropoleos Monastery 1|http://www.youtube.com/watch?v=Yde0o-zWw9A
Stavropoleos Monastery 2|http://www.youtube.com/watch?v=fgfeN9HzdnQ
[/youtubegallery]

Virtual tour, map & gallery

 

Built by Greek monk Ioannikos Stratonikeas in 1724, the church of Stavropoleos Monastery is one of the most beautiful orthodox churches from Bucharest, a marvelous achievement of ecclesiastical brâncovenian architecture. The name of the church (Stavropoleos) comes from the Greek name of Stauropolis (The City of the Cross). Initially Ioannikos had built an inn and later he had built the church which was financed by the inn, a common practice in that period. Ioannikos had settled, poor and humble, in the Greek quarter around 1700, in order to raise donations for the endowment of Pogoniana Monastery’s Archbishopric, whose metoc (subsidiary monastery) was Ghiorma Banu’s church. Ioanikie soon became a confessor here, befriending the parishioners, from which he had the skill to gather enough gold to buy a piece of land from Lady Despa, completed with another one owned by Grigorie Greceanu. On the newly acquired piece of land he decided to build an inn (which he achieved during 1722-1724) and inside the compound he erected a church completed in the summer of 1729 which he dedicated to the Monastery of Goura in Epir. It was a monastery for monks which later Phanariote rulers endowed with rich donations.
 
Combining Baroque and Oriental styles the church porch has columns and vegetal decorations and floral bands. The mural decorations from the interior of the church are well preserved and depicts various religious thematic. In the nave the Angelic Liturgy is depicted. On the west wall of the church near entrance are the portraits of the founders: Archimandrite Ioannikos and his brothers and Prince Nicolae Mavrocordat with his family.
 
From the original ensemble that included the monastery and the inn buildings only the church was preserved.  Next to the church on the premises of the old inn was built a chiostro, a courtyard where the columns, slabs and tombstones of the old monastery are exposed in a Lapidarium. Shattered by earthquakes, consumed by fires the inn ended up in ruins and finally disappeared towards 1871. According to an official report dated 1888 the monastery’s church was also in bad condition facing “almost complete dismantling”. The restoration works started only in 1904 under the supervision of talented Romanian architect Ion Mincu who built according to the church’s style the intricately decorated buildings that frame the inner courtyard as we can still admire today. Along the open corridors encompassing the central stone-paved square a lapidarium was organized to exhibit various stone carvings such as tombstones, crosses and even fragments of the old stone consoles of the Colţea tower (today disappeared). Today the compound regained its original destination and functions as a nunnery.

[/green][blue]

Construită de călugărul Ioannikos Stratonikeas în anul 1724, biserica Mănăstirii Stavropoleos este una din cele mai frumoase biserici ortodoxe din București, o realizare de excepție a arhitecturii religioase brâncovenești. Numele bisericii (Stavropoleos) provine de la numele grecesc Stauropolis (Orasul Crucii). Inițial Ioannikos a construit un han iar mai tarziu a construit biserica ce a fost finanțată din veniturile aduse de han, o practică obișnuită în acea perioadă. Ioannikos s-a stabilit, sărac si umil, in cartierul grecesc din Bucuresti în jurul anului 1700, cu scopul de a strânge donații pentru dezvoltarea Mănăstirii Arhiepiscopiei Pogoniana, al carei metoc (mănăstire afiliată) era biserica Banu Ghiorma. Ioanikie a devenit curand duhovnic aici, împrietenindu-se cu enoriașii, datorită cărora a avut posibilitatea să adune suficient aur pentru a cumpăra un teren de la Doamna Despa, completat cu alt teren aflat in proprietatea lui Grigorie Greceanu. Pe terenul achiziționat el a decis sa construiască un han (lucru realizat în anii 1722-1724) iar în incinta hanului el a ridicat o biserică finalizată în vara anului 1729 pe care a inchinat-o Mănăstirii Goura din Epir. Aceasta a devenit curand o mănăstire pentru călugări către care mai târziu conducătorii fanarioți au făcut donații importante.
 
Combinând stilul baroc cu stilurile orientale porticul bisericii are coloane cu decorații vegetale si fâsii florale. Decorațiile murale din interiorul bisericii sunt bine conservate si înfațisează diverse tematici religioase. In nava bisericii este înfățisată Liturghia Angelica. Pe peretele vestic al bisericii lângă intrare se află portretele intemeietorilor bisericii: Arhimandritul Ioannikos si frații săi si Voievodul Nicolae Mavrocordat cu familia sa.
 
Din ansamblul original care includea mănăstirea si clădirile aferente hanului doar biserica s-a păstrat. Lângă biserica pe locul unde se afla vechiul han a fost construită o mănăstire cu o curte interioară unde coloanele, lespezile si pietrele de mormânt din vechea mănăstire sunt expuse într-un Lapidarium. Zguduit de cutremure, mistuit de incendii, hanul a sfârsit in ruine si in final a dispărut în anul 1871. Conform unui raport oficial datat din 1888, biserica mănăstirii a ajuns de asemenea în stare critică fiind pe punctul de a suferi o “dezmembrare aproape completă”. Lucrările de restaurare au demarat deabia în anul 1904 sub coordonarea talentatului arhitect român Ion Mincu, care a construit în stilul specific al bisericii clădirile complex decorate care încadrează curtea interioară si care pot fi admirate în prezent. De-a lungul coridoarelor deschise cuprinzând incinta centrală pavată cu piatră, a fost amenajat un lapidarium unde sunt expuse diverse sculpturi în piatră precum pietre de mormânt, cruci si chiar fragmente ale vechilor console din piatră din turnul Colţea (disparut in 1888). In prezent locația si-a redobândit destinația originală si funcționează ca o mănăstire de maici.