Orașul Lipova (județul Arad, Crișana) este format din:

 
– Lipova (reședința)
– Radna
– Șoimoș.
 

Cronologie (Cronology)

 

 • 1241 – Hanul Batu atacă Cetatea Lipovei și o distruge, dar regele Bela al 4-lea o reclădește și o întărește

 • 1285 – Cetatea Lipovei rezistă atacurilor Hoardei de Aur condusă de hanul Nogai, apărând între zidurile ei și populația refugiată din satele din împrejurimi

 • La sfârșitul sec. 13 Lipova devine reședință regală (sub Ladislau Cumanul) iar în prima jumătate a sec. 16 orașul, care acum aparține de comitatul Aradului, atinge o dezvoltare economică și comercială foarte mare, având dreptul la propria monedă “Marca de argint de Lipova”

 • 1529 – Lipova devine oraș liber, regalian și cetate de scaun

 • 1550 – 1559 – orașul este cucerit de turci și devine Snageac turcesc

 • Stăpânirea turcească este întreruptă prin cucerirea cetății de către trupele lui Mihai Viteazu dar se reia între anii 1616 – 1669

 • 1699 – prin tratatul de la Karlowitz Lipova rămâne sub dominație turcească până în anul 1718

 • 1700 – cetatea Lipovei este demantelată, încetând astfel caracterul militar defensiv al localității

 • În urma tratatului de la Passarowitz din 1718, Banatul trece de sub stăpânirea turcească sub cea a Habsburgilor

 • 1779 – Banatul este încorporat Ungariei și sunt create comitatele de peste Tisa, Lipova aparținând de comitatul Timiș

 • 1784 – răsculații lui Horea ajung la Lipova

 • 1818 – începe dezvoltarea Băilor Lipova

 • 1848 – lipovenii participă la mișcările revoluționare sub conducerea lui Eftimie Murgu când se construiește “Crucea Glotașilor”

 • 1860 – Lipova și întreg Banatul sunt anexate Ungariei prin decret imperial

 • 1863 – 1873 – se construiește calea ferată Arad – Radna – Teiuș

 • 1875 – se construiește calea ferată Lipova – Timișoara și podul feroviar ce va fi demolat în 1967

 • 1896 – se dă în folosință podul metalic peste Mureș între Lipova și Radna

 • 1906 – intră în circulație tramvaiul cu carburanți, care din 1912 va deveni tramvai electric

 • 1928 – 1930 – Sever Bocu devine ministru în departamentul cultelor și ajută la realizarea mai multor obiective: introducerea curentului electric, pavarea străzilor, construirea clădirii Primăriei și a internatului Liceului Comercial, renovarea Bisericii Ortodoxe
   

  Atracții Turistice (Tourist Attractions)

   

  Cetatea Șoimoș
  Cetatea Șoimoș
  Șoimoș Fortress

  Atestată documentar în 1278, construită pe malul drept al Mureșului, pe dealul Cioaca Tăutului, de o familie nobiliară, a fost asediată în 1514 de răsculații români și maghiari conduși de Gheorghe Doja. […..] / Documentary mentioned in 1278, built on the right bank of Mureș river, on Cioaca Tăutului hill, by a noblemen family,in 1514 was under the siege of the Romanian and Magyar rebels led by Gheorghe Doja. […..]

   

 • Stațiunea “Băile Lipova” – centru internațional de agrement, se află la aproximativ 3 kilometri de orașul Lipova, pe cursul pârâului Șistarovăț, în apropierea Podgoriei Aradului. Stațiunea “Băile Lipova” este bogată în ape carbogazoase, fiind cunoscută încă din sec. 18 și recomandată pentru afecțiuni ale tubului digestiv și afecțiuni cardio-vasculare. Stațiunea a fost construită în urmă cu peste 100 de ani, în apropierea izvoarelor cu apă minerală, care erau valorificate la tratamente medicale. Apa minerală locală a fost descoperită de ciobani la începutul sec. 19. Calitățile apei se conservă cel puțin 6 luni de zile, timp în care apa își păstrează gustul proaspăt. Îmbutelierea și comercializarea apei minerale din această stațiune începe după anul 1900, când izvoarele cu apă minerală se află în proprietatea Băncii Gloria din Lipova. În anul 1928 apa este premiată cu medalia de aur devenind Borvizul de Lipova, furnizorul Casei Regale. În perioada interbelică, Casa Regală a României consumă apă minerală de la Lipova. Stațiunea balneoclimaterică “Băile Lipova” datează ca unitate de tratament din anul 1892. În anul 1902 începe construcția pavilioanelor pentru cazare, iar din anul 1905 cele pentru vane și băi calde. În anul 1933 se construiește bazinul de înot, braseria, iar după anul 1945 se va moderniza zona de agrement a stațiunii. În prezent stațiunea oferă condiții de cazare și campare la standarde occidentale, prețurile fiind accesibile pentru turiști. Așadar după investiții masive, Stațiunea “Băile Lipova” poate fi denumită astăzi “Perla Văii Mureșului” deoarece oferă o mare diversitate de servicii și o atmosferă specifică marilor stațiuni europene.
   

   

 • Bazarul Turcesc Aflat în centrul orașului Lipova și construit în 1638, în cea dea a doua perioadă a stăpânirii otomane, bazarul turcesc reprezintă unul din puținele vestigii care au rămas de pe urma stăpânirii otomanilor în Banat, care au ocupat Lipova în două perioade (1552 – 1595 și 1613 – 1718). Este unul din locurile cele mai cunoscute din Lipova, și un important obiectiv turistic, unic în prezent în România. Fațada cuprinde 8 pilaștri cilindrici legați între ei prin arcade, ce străjuiesc un larg pasaj comercial. În partea centrală, se află un frontispiciu triunghiular cu patru discuri ceramic figurale. Sub bazar se păstrează o uriașă pivniță, folosită inițial pentru magazii. Bazarul Turcesc figurează în catalogul monumentelor semilunii în lume și este unic pe teritoriul României.
   

   

 • Biserica Ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” – la ridicarea acestei biserici a contribuit, potrivit tradiției, și domnul Țării Românești, Basarab I. Despre existența unei biserici ortodoxe la Lipova se amintește de pe vremea lui Ludovic cel Mare (1342 – 1382). În 1427 se pomenește despre existența unei biserici Greco – Ortodoxe. Datând din sec. 14, biserica din Lipova este contemporană cu primele monumente ecleziastice din Valahia cum ar fi Tismana, Cozia și altele. Biserica din Lipova este împodobită cu două straturi de frescă veche datând din sec. 15. În 1732, comunitatea ortodoxă lipoveană reface vechea pictură, iar în 1785 vechiul iconostas este dărâmat și înlocuit cu cel actual, pictat de Tenețchi. În anul 1792 proporțiile bisericii sunt amplificate, iar arhitectura primește un accent baroc. Ultima restaurare a fost făcută între anii 1928 – 1930 cu contribuția substanțială a lui Sever Bocu – ministrul Banatului. Bolta a fost ridicată de la 7 la 14 metri, ferestrele au fost împodobite cu vitralii. Biserica, odinioară Catedrală Episcopală, a fost sfințită și redată destinației ei divine la 21 decembrie 1930, “Nu pentru noi Doamne, ci pentru Gloria Ta și a Țării” după cum spunea Sever Bocu.
   

   

 • Mănăstirea “Maria Radna” – piatra de temelie în forma sa actuală a fost pusă în anul 1756. Prima biserică, aflată pe același loc, a fost ridicată în anul 1520 dar a fost distrusă de turci. Biserica de rit catolic a fost ridicată de călugări franciscani veniți din Bosnia. Biserica actuală, construită în stil baroc, are 58 de metri lungime, altare secundare și unul principal din marmură albă de Carrara. Biserica și clădirile mănăstirii închid între ele o curte dreptunghiulară. Clădirile au coridoare din care se intră în camerele care au fost cândva chiliile călugărilor. În anul 1941 călugării au fost evacuați, iar din anul 1949 clădirile au fost transformate în azil de bătrâni. În anul 1902 este pictată biserica, iar în anul 1905 este instalată orga. În anul 1911 turnurile sunt înălțate cu încă 31 de metri, iar în 1912 sunt comandate și instalate cele 40 de bănci de stejar.
   

   

 • Muzeul Orășenesc – funcționează începând cu anul 1958 în Castelul Misici, construit în sec. 19, casă a lui Sever Bocu – ministrul Banatului și președintele Partidului Național – Țărănesc din Timiș. Între anii 1958 – 1972 se constituie Fondul Vechi format din obiecte de istorie (artă feudală), etnografie și artă populară, și de o colecție de cărți romanești vechi, rezultate din naționalizarea bunurilor familiei Bocu și din achiziții. Între anii 1980 – 1986, familia Costescu – Varga donează colecția personală de artă plastică și decorativă, îmbogățind patrimoniul muzeal lipovean. Clădirea muzeului este impresionantă, fiind realizată sub forma unui mic palat de stil franțuzesc.
   

  Muzeul Orașului Lipova – www.videoguide.ro

   

 • Biserica Romano – Catolică – În 1724 au fost aduse la Lipova 18 de familii de germani catolici din Bavaria cu scopul de a coloniza această zonă. Biserica și școala au fost primele instituții ce s-au organizat în cadrul etniei germane. În jurul anului 1880 s-a început construcția actualei biserici, lângă ea fiind construită școala germană, încă din anul 1819. Biserica actuală se termină de zidit și tencuit în anul 1889, tot atunci fiind făcută și sfințirea și inaugurarea bisericii.
   

   

 • Podul Vechi” – este un pod metalic peste râul Mureș, construit de către autoritățile austro – ungare și dat în folosință în anul 1896. Podul face legătura între Lipova și Radna și are o lungime de 144 metri.
   

  Cazare (Accommodation) – 2:

   
  Motel:
   

 • Ana Maria Magdalena – 3*, str. Morilor, nr. 257. Telefon: 0257 563 032, 0722 367 219, email: office@maggie.ro.
   
  Pensiune / Pension:
   

 • Divertis – 3*, Calea Timișorii, nr. 18 J. Telefon: 0721 506 602, email: pensiunea.divertis@yahoo.com.