UNESCO România
Mănăstiri Maramureș
Maramureș
UNESCO România Mănăstiri Maramureș Maramureș

 

Biserica de lemn “Nașterea Fecioarei” – comuna Ieud

 

Biserica cu hramul “Nașterea Fecioarei” – sau “Biserica de lemn din Ieud Deal” a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în decembrie 1999, împreună cu alte șapte biserici de lemn din Maramureș. Construită de familia nobililor locali Balea la începutul sec. 17, biserica este amplasată pe o colină stâncoasă, pe malul pârâului Ighișor, în cimitirul satului. Biserica a fost un important centru cultural în Maramureș, fiind păstrătoare de limbă română, centru de învățătură, de scris și de copiat manuscrise. În podul acestei biserici a fost găsit în anul 1921 “Codicele de la Ieud” sau “Zbornicul de la Ieud” datat în anul 1391 prin aproximarea anului 6900 menționat pe prima pagină a manuscrisului considerat de istorici ca fiind prima scriere românească. Codicele este scris cu litere chirilice, în limba română, și cuprinde “Legenda Duminicii” și 2 omilii despre Joia și despre Duminica Paștilor.

 

Potrivit datării realizate în anul 1911 de către vicarul Maramureșului, Tit Bud, biserica ar fi fost construită în anul 1364, fiind considerată cea mai veche biserică de lemn din Maramureș dar potrivit datării realizate de cercetătorul islandez Ólafur Eggertsson de la Institutul Islandez pentru Cercetări Forestiere și Alexandru Baboș de la Universitatea Lund, folosind metoda dendrocronologică, biserica ar fi fost construită cu lemn tăiat în anul 1620 și a suferit reparații din lemn de brad secționat în anul 1765. Biserica este construită din bârne de molid fasonate din secure și bardă, cu pereții fixați prin cuie de lemn, iar tălpile expuse la umiditate, sunt din lemn de stejar. Biserica face parte din categoria celor mari, cu 7.15 m lățime și 11.87 m lungime, cu o capacitate de maxim 340 de persoane, spațiul fiind egal împărțit între femei și bărbați, înălțimea naosului fiind egală cu lățimea ei, o proporție comună și altor biserici din Maramureș de la începutul sec. 17.

 

Remarcabil pentru această biserică este spațiul interior, cel mai elaborat din punct de vedere al concepției și al realizării tehnice, al detaliilor sculptate, la care se adaugă pictura ce acoperă întreaga suprafață interioară. Austeritatea exterioară a bisericii este compensată la interior de nuanțele de roșu, verde și gri-albăstrui ale picturii murale în tempera, ansamblul pictural expresiv fiind considerat de specialiști un adevărat document al epocii, care, nefiind datat, nici semnat, este atribuit la anul 1782 zugravului de fresce Alexandru Ponehalschi sau Alexa Zugravul din Berbești, al cărui stil caracteristic se poate admira și la bisericile din Călinești Căeni (1754), Sârbi Susani (1760), Budești Susani (1760), Berbești (1769) sau Desești (1780). Conform arhivelor, la cererea nobilului Mihai Balea, cele două biserici din Ieud au fost reparate între anii 1764 – 1765, fiind schimbate și tălpile bisericii din deal și mărite ferestrele, două dintre cele originale fiind păstrate între streșinile din partea vestică. Este foarte probabilă și repictarea bisericii din deal în acea perioadă când mai multe biserici de lemn au fost repictate. Picturile interioare ale acestei biserici formează una din cele mai bine păstrate entități ale picturilor murale post bizantine din Maramureș. Picturile au fost realizate direct pe lemn dar la îmbinările dintre bârne pictorul a folosit pentru a putea da continuitate picturii fâșii de pânză sau bucăți textile tratate cu un strat preparat din var și atașate pe buștenii de lemn ce formează pereții. Programul iconografic este special și impresionant. Scenele pictate sunt aranjate în registre și fiecare pictură este legată de cele vecine. Niciun colț al bisericii nu a rămas nepictat. Alexandru Ponehalschi, pictor de origine poloneză, care s-a născut și a trăit în Maramureș, a fost foarte înrădăcinat în tradițiile artei bizantine, combinând spontaneitatea artei folclorice cu elemente ale barocului vestic, dar în afara acestor stiluri artistice aparent opuse el a reușit să își creeze propriul stil iar pereții bisericii din Ieud Deal sunt considerați apogeul carierei sale artistice. Pictura a fost realizată pe bază de pigmenți vegetali, fără ca pictorul să fi lăsat înscrisuri cu privire la rețeta folosită, și nu este cunoscut nici azi modul în care pictorul a realizat amestecurile de culori. Se remarcă scena Judecății de Apoi aflată în pronaos unde se pot vedea flăcările iadului mistuindu-i pe păcătoși.

 

Biserica “Nașterea Fecioarei” și-a păstrat forma și substanța originare fiind reprezentativă pentru bisericile de lemn din Maramureș prin acoperișul în două ape și prin suprafața interioară mare, în care elementele structurale sunt utilizate și ca elemente decorative. Biserica are ca și fundație un soclu de piatră joasă pe care se ridică, după sistemul Blockbau – forma de îmbinare a bârnelor cu cheotoarea numită „coadă de rândunică”, pereții alcătuiți din grinzi groase de brad, de formă paralelipipedică. Planul se compune din pronaos, naos și altar, iar pronaosul și naosul formează corpul principal al bisericii, la care se adaugă la est, altarul decroșat, poligonal. Ansamblul bisericii “Nașterea Fecioarei” cuprinde o clopotniță de lemn plasată într-unul din colțurile cimitirului, Drumul Crucii, format dintr-o serie de 14 mici construcții de zidărie care adăpostesc tablourile staționărilor de pe muntele Golgotha și o împrejmuire cu zidărie de piatră. În anul 1976 biserica nu avea paratrăsnet și, la nivelul turnului a izbucnit un incendiu de la un fulger. Oamenii au fost atenți și au reușit să stingă focul cu apă și lapte de vacă. Chiar în momentul producerii incendiului, cirezile de vite treceau pe lângă biserică, iar oamenii au început să mulgă vacile și au aruncat cu apă și cu lapte pe foc, reușind să îl stingă, iar turla a fost tăiată cu topoarele pentru a putea elimina partea arsă. În prezent biserica nu mai este utilizată pentru servicii religioase, dar în fiecare an, cu ocazia hramului, la 8 septembrie, slujba se oficiază afară.

Pentru vizitarea bisericii – persoane de contact: Pleș Vasile – 0763 655 924 sau Brici Roxana – 0744 581 367.