Where to Sleep
Where to Eat
What to See
Iași Accommodation Iași Restaurants & Pubs Iași Attractions

 

Iași: Biserici și Mănăstiri (Churches and Monasteries)


 

La Iași există cea mai mare densitate de biserici și mănăstiri din România (peste 71 de biserici, dintre care 30 sunt pe lista monumentelor istorice) multe fiind de o mare valoare istorică și de o mare frumusețe.

 

Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi
Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi
Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi / The Saint Three Ierarchs Monastery

 

Biserica Trisfetitelor ridicată pentru sfinții Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, între 1637 – 1639, ca necropolă domnească, de Vasile Lupu, are mormântul lui, al lui Alexandru Ioan Cuza și Dimitrie Cantemir. […..] / Trisfetitelor church built for saint Basil the Great, Gregory the Theologist and Joan Golden Mouth, between 1637 – 1639 as royal crypt, by Vasile Lupu, has inside his tomb and Alexandru Ioan Cuza and Dimitrie Cantemir tombs. […..]

 

Catedrala Mitropolitană
Catedrala Mitropolitană
Catedrala Mitropolitană / The Metropolitan Cathedral

 

Începută între 1833 – 1839 pe locul Bisericii Albe (sec. 15) și a Bisericii Stratenia (sec. 17), la 23 mai 1857, bolta centrală s-a prăbușit, biserica fiind într-o stare precară până la terminarea ei între 1880 – 1887. […..] / Started between 1833 – 1839 on the location of the White Church (15th century) and Stratenia Church (17th century), at May 23, 1857, the central vault colapsed, and the church was in a bad shape until was finished between 1880 – 1887. […..]

 

Mănăstirea Galata
Mănăstirea Galata
Mănăstirea Galata / Galata Monastery

 

Mănăstire de maici, ctitorită la sfârșitul sec. 16 de Petru Șchiopul (1574 – 1577, 1578 – 1579, 1583 – 1591), a fost numită după cartierul Galata din Istanbul, unde locuiau domnitorii ce mergeau la sultan pentru domnie. […..] / Nun convent founded at the end of the 16th century by Petru Șchiopul (1574 – 1577, 1578 – 1579, 1583 – 1591), got its name from Galata district in Istanbul where were living the kings who went to the sultan for ruling agreement. […..]

 

Mănăstirea Golia
Mănăstirea Golia
Mănăstirea Golia / Golia Monastery

 

Fortăreață tipic medievală, biserica numită după logofătul Ioan Golia, primul ctitor, ridicată în sec. 16 și refăcută de Vasile Lupu și fiul său Ștefăniță între 1650 – 1660, este înconjurată de un zid înalt de 9 m. […..] / Tipical medieval fortress, the church named after chancellor Ioan Golia, the first founder, build in the 16th century and rebuilt by Vasile Lupu and his son Ștefăniță between 1650 – 1660, is surrounded by a 9 m tall wall. […..]

 

 • Biserica romano – catolică “Adormirea Maicii Domnului” – b-dul. Ștefan cel Mare nr. 26, numită și Catedrala veche, a fost construită între 1782 – 1789 pentru a servi drept catedrală episcopală.

 • Mănăstirea Frumoasa – mănăstire ortodoxă de călugărițe ctitorită în sec. 16 de hatmanul Melentie Balica și refăcută de mai multe ori, actuala biserică a mănăstirii fiind construită în perioada 1836 – 1839

 • Mănăstirea Podgoria Copou – mănăstire ortodoxă de maici, amplasată în mijlocul unor vii din Grădina Botanică, pe str. Podgoriilor, biserica Sfinților Atanasie și Chiril fiind ctitorită în anul 1638 de domnitorul Vasile Lupu (1634-1653)

 • Mănăstirea Cetățuia – mănăstirea ortodoxă de călugări, ctitorită în sec. 17 de voievodul Gheorghe Duca (1665 – 1666, 1668 – 1672 și 1678 – 1683), este așezată pe un deal înalt din partea de sud a Iașului

 • Mănăstirea Bucium – mănăstire ortodoxă de călugări, întemeiată de ieromonahii Nifon Popescu și Nectarie în anul 1863 ca metoh al schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos

 • Biserica Armenească – construită în anul 1395

 • Biserica Sfântul Nicolae Domnesc – construită de Ștefan cel Mare între 1491 – 1492 și refăcută între 1884 – 1904 de arhitectul francez André Lecomte du Noüy, prin demolare și reconstruire pe aceeași fundație și aproximativ în forma sa inițială, se află în centrul orașului, pe str. Anastasie Panu nr. 65, în preajma vechii Curți Domnești, între Palatul Culturii și Casa cu arcade (Casa Dosoftei).

 • Biserica Sfântul Sava – sec. 16

 • Biserica Bărboi – construită între 1841 – 1844, pe locul unei biserici construită de vornicul Ursu Bărboi între 1613 – 1615

 • Biserica Barnovschi – construită în 1627 de domnitorul Miron Barnovschi – Movilă al Moldovei (1626 – 1629, aprilie – iulie 1633)

 • Biserica Talpalari – ctitorită de vistiernicul Iordachi Cantacuzino în sec. 17

 • Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” – Curelari – este menționată în documente începând cu sec. 17 (4 aprilie 1663)

 • Biserica “Sfinții Teodori” – construită între 1750 – 1761 pe locul unei biserici mai vechi de lemn construită în anul 1665 de vornicul Solomon Bârlădeanul, distrusă în incendiul din anul 1735

 • Biserica Banu – construită în anul 1800 de mitropolitul Iacob Stamati pe locul unei biserici din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (15 august), ridicată în 1709 de către boierul Savin Zmucilă vel ban

 • Biserica Sfântul Spiridon – construită între anii 1747 – 1752

 • Biserica Lipovenească – construită în sec. 19 pe locul unei biserici mai vechi, din bârne, este o biserică a creștinilor ortodocși de rit vechi (ruși staroveri) din Iași

 • Biserica Sfântul Sfinții Apostoli Petru și Pavel – construită între 1803 – 1830

 • Biserica Toma Cozma – construită în 1807 de către banul Toma Cozma și soția sa, Ecaterina, în cartierul Păcurari într-o zonă cunoscută în urmă cu două secole ca „dealul Muntenimii”

 • Biserica Buna Vestire – construită în anul 1816 de vornicul Ioan Tăutu și soția sa, Maria, ctitor fiind și Mihail Kogălniceanu, cununat aici, familia sa fiind printre cei mai de seamă enoriași

 • Biserica „Cuvioasa Parascheva” (Mitocul Maicilor) – construită în anul 1819 de către postelnicul Mihail Pascu, pe locul unor biserici mai vechi cu același hram, în chiliile din jurul bisericii locuind o perioadă călugărițele mutate de la Mănăstirea Socola, în 1803, la înființarea seminarului teologic