Delta Dunării
Delta Dunării
Delta Dunării / The Danube Delta

Delta Dunării (3446 km²) inclusă în patrimoniul UNESCO și aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime după Delta Volgăi și cea mai bine conservată dintre deltele europene. […..] / Danube Delta (3446 km²) included in UNESCO patrimony and located mostly in Dobrogea, Romania and partially in Ukraine, is the 2nd largest and best preserved delta in Europe after Volga Delta. […..]

Dunărea
Dunărea
Dunărea / The Danube

Al doilea ca lungime în Europa, după Volga, din Munții Pădurea Neagră la Marea Neagră pe 2.858 km curge prin Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. […..] / The 2nd longest river in Europe after Volga, from Black Forest Mountains to the Black Sea on 2.858 km cross Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Republic of Moldova and Ukraine. […..]

Marea Neagră
Marea Neagră
Marea Neagră / The Black Sea

 

Amplasată între Europa și Asia, având ca state riverane Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia și Georgia, are o salinitate medie de 17 g/l față de 37 g/l în alte mări și oceane, iar litoralul românesc are 245 km. […..] / Located between Europe and Asia, bordering Russia, Ukraine, Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia, has an average salinity of 17 g/l versus 37 g/l for other seas and oceans, and the Romanian shore is 245 km long. […..]

Parcul Național Munții Măcin
Parcul Național Munții Măcin
Parcul Național Munții Măcin / Măcin Mountains National Park

 

Grupă muntoasă din Munții Dobrogei, cei mai vechi munți din România și capătul vestic al unei catene ce se extinde spre est până în Asia Centrală, cel mai înalt pisc fiind Vârful Greci sau Țuțuiatu, de 467 m. […..] / Mountain group part of Dobrogea Mountains, the oldest mountains in Romania and the western side of a catena going to east to Central Asia, the highest peak being the Greek Peek or Țuțuiatu Peek, with 467 m. […..]

Cheile Dobrogei
Cheile Dobrogei
Cheile Dobrogei / Dobrogea Gorges

 

Foste recifuri coraliere ale Mării Thetis, rămășițe de atoli, cheile se află pe versantul drept al văii Casimcea, pe 285 de ha, speciile de fosile din pereții calcaroși fiind unice în țară și perfect conservate. […..] / Former coral reefs of Thetis Sea, remains of atolls, the gorges are located on the right slope of Casimcea valley, on 285 ha, the fossil species from the limestone walls being unique in Romania and perfect preserved. […..]

Dobrogea is rich in natural attractions and is one of the most beautiful parts of Romania. The richness of this geographical region, with smooth beaches, fields and plateaus covered with noble vineyards, with lakes, lagoons and estuaries but also with the remains of the oldest mountains in Europe – the Hercinic Mountains, and not finally with the beautiful Danube Delta, makes Dobrogea a must to be visited place.[………….]

Dobrogea est riche en attraits naturels et est l’une des plus belles régions de la Roumanie. La richesse de cette région géographique, avec des plages de sable fin, plaines et plateaux couverts de noble vignes, lacs, lagunes et estuaires, mais aussi à ce qui reste des plus anciennes montagnes d’Europe – les Montagnes Hercinian, et non finalement avec la magnifiques Delta du Danube, rend Dobrogea d’être une destination à voir absolument.[…………]

Dobrudscha ist reich an Naturschönheiten und ist eine der schönsten Regionen in Rumänien. Der Reichtum dieser Region, mit Sandstränden, Ebenen und Hochebenen mit Weinbergen mit edlen abgedeckt, mit Seen, Lagunen und Flussmündungen sondern auch auf das, was bleibt von der ältesten Berge in Europa – Hercinian Berge, und nicht irgendwann mit wunderschönen Donaudelta, macht Dobrudscha Warum ein must-see Ziel sein.[…………]

Dobrogea è ricca di attrazioni naturali ed è una delle zone più belle di Romania. La ricchezza di questa regione geografica, con spiagge lisce, campi e altopiani ricoperti di vigne nobili, con laghi, lagune ed estuari, ma anche con i resti delle montagne più antiche in Europa – la Montagne Hercinici, e non, infine, con la bella Delta del Danubio, fa Dobrogea un luogo necessario da visitare.[………….]

Dobrogea este bogată în atracții naturale și este una din cele mai frumoase regiuni din România. Bogăția acestei zone geografice, cu plaje cu nisip fin, câmpii și platouri acoperite cu vii cu vița nobilă, cu lacuri, lagune și estuare dar de asemenea și cu ceea ce a mai rămas din cei mai vechi munți din Europa – Munții Hercinici, și nu în cele din urmă cu superba Deltă a Dunării, face ca Dobrogea să fie o destinație ce trebuie neapărat vizitată.[…………]

Dobruja es rica en atractivos naturales y es una de las regiones más bellas de Rumania. La riqueza de esta zona geográfica, con playas arenosas, llanuras y mesetas cubierta de viñedos con noble, con lagos, lagunas y estuarios sino también a lo que queda de las montañas más antiguas de Europa – Montañas Hercínici, y no con el tiempo con un precioso Delta del Danubio, hace Dobruja ser un destino lo que hay que ver.[…………]