Biserici Paleocreștine / Paleochristian Churches

 

Mănăstirea și Peștera Sfântul Andrei
Mănăstirea Peștera Sfântul Andrei
Saint Andrew Cave and Monastery

Prima biserică creștină din România, aflată în peștera unde a locuit Sfântul Andrei, patronul României și primul Apostol chemat de Iisus, are un pat scobit in piatră, pe care se spune că se odihnea apostolul Andrei. […..] / The first christian church from Romania, located in the cave where lived Saint Andrew, Romania’s Saint Patron and the first Apostle called by Jesus, has a bed carved in the rock where the legend says that Saint Andrew was resting. […..]

Ansamblul rupestru Basarabi
Ansamblul rupestru Basarabi
Ansamblul rupestru Basarabi / Basarabi Cave Complex
(DOBROGEA: Murfatlar – Constanța)
 

La 15 km de Marea Neagră, complexul cu camere și galerii cu inscripții și desene săpat într-un mal de cretă al Canalului Dunăre – Marea Neagră a adăpostit prima mănăstire cu biserică și chilii din România. […..] / 15 km away of Black Sea, the complex with rooms and galleries with inscriptions and paintings carved in a chalk shore of the Danube – Black Sea Channel, hosted the first monastery with church and cells in Romania. […..]

Bazilica Paleocreștină Niculițel
Bazilica Paleocreștină Niculițel
Niculițel Paleochristian Church

Bazilica şi cripta martirială scoase la iveală în urma unor ploi torenţiale din 1971, unice în lume, adăposteşte Martirii lui Hristos: Zoticos, Atalos, Kamasis şi Philippos, cunoscuți la Constantinopol ca martiri. […..] / The church and the marthyr crypt revealed after heavy rains in 1971, unique worldwide, is hosting The Marthyrs of Jesus: Zoticos, Atalos, Kamasis and Philippos, known in Constantinopole as marthyrs. […..]

 

Județul Constanța: Biserici și Mănăstiri (Churches and Monasteries)


 

Biserica Sfântul Anton de Padova
Sfântul Anton de Padova
Saint Anthony of Padova Church

Biserica Romano – Catolică “Sfântul Anton de Padova” a fost construită între anii 1935 – 1938 la inițiativa preotului Emanoil Kreis (1894 – 1964) născut în județul Constanța, dintr-o familie de catolici de etnie germană […..] / The Roman – Catholic Church “Saint Anthony of Padova” was built between 1935 – 1938 at the initiative of the priest Emanoil Kreis (1894 – 1964) born in Constanța county, in a family of German catholics […..]

Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Saint Peter and Paul Cathedral

Catedrala Ortodoxă “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” este prima biserică românească din Constanța construită după revenirea Dobrogei la România, în stilul vechii arhitecturi din Țara Românească (Valahia), între 1883 – 1885 […..] / The orthodox Cathedral “Saint Apostles Peter and Paul” is the first Romanian church from Constanța built after Dobrogea returned to România, in the old architectural style from Wallachia, between 1883 – 1885 […..]

Mănăstirea Dervent
Mănăstirea Dervent
Dervent Monastery

Pe locul bisericii mănăstirii, au fost martirizați demult patru creștini, rămânând patru cruci de piatră, respectate de sultanii turci și redescoperite după 1877 de un cioban surdomut vindecat de ele. […..] / On the location of the church of Dervent monastery four christians were matirised long time ago, and remained four stone crosses, respected by the sultans and rediscovered after 1877 by a deaf mute shepherd who was cured by them. […..]

 

 • Mănăstirea Colilia – sat Colelia, comuna Cogealac
   

  Județul Tulcea: Biserici și Mănăstiri (Churches and Monasteries)

   

  Mănăstirea Celic Dere
  Mănăstirea Celic Dere
  Mănăstirea Celic Dere / Celic Dere Monastery
  (DOBROGEA: Frecăței – Tulcea)
   

  Aflată lângă Celic – Dere („pârâiașul de oțel” în turcă) a fost înființată între 1835 – 1840 de călugări români și ruși reveniți de la Muntele Athos, în 1845 devenind mănăstire de maici, aduse din Basarabia. […..] / Located near Celic – Dere („the little river of steel” in turkish) was founded in 1835 – 1840 by romanian and russian monks returned from Athos Mountain, in 1845 becoming a convent of nuns brought from Basarabia. […..]

  Mănăstirea Cocoş
  Mănăstirea Cocoş
  Mănăstirea Cocoş / Cocoş Monastery
  (DOBROGEA: Niculițel – Tulcea)
   

  Pe locul unui schit de sihaştri atestat documentar în 1679, lângă un deal unde s-a auzit într-o noapte cântecul unui cocoș salbatic și o toacă, trei călugari de la mănăstirea Neamt au întemeiat aici în 1833 o nouă mănăstire. […..] / On the site of a monk hermitage documentary mentioned in 1679, near a hill where was heard one night the song of a roaster and a cloak, three monks from Neamt Monastery, established here in 1833, a new monastery. […..]

  Mănăstirea Saon
  Mănăstirea Saon
  Mănăstirea Saon / Saon Monastery
  (DOBROGEA: Niculițel – Tulcea)
   

  Fondată de călugarii plecați de la mănăstirea Celic Dere în 1846, distrusă de un incendiu, reconstruită din cărămidă după 1909, bolta altarului a fost pictată parțial de Sofian Boghiu, arestat cu membrii “Rugului aprins” în 1957. […..] / Founded by monks who left Celic Dere Monastery in 1846, destroyed by a fire, rebuilt in bricks after 1909, the altar vault was painted partially by Sofian Boghiu, arrested in 1957 with the members of “The Burning Bush”. […..]

   

 • Mănăstirea Vovidenia – sat Slava Rusă, comuna Slava Cercheză
   

  Dobrogea: Moschei Dobrogea (Mosques)


   

  Moscheea Carol
  Moscheea Carol
  Moscheea Carol / Carol Mosque
  (DOBROGEA: Constanța – Constanța)
   

  Moscheea Carol este un lăcaș de cult musulman din Constanța, construit între anii 1910 – 1913 luând ca model Moscheea Konya din Anatolia, Turcia. Minaretul, construit în stil maur, are înălțimea de 47 metri. […..] / Carol Mosque is a muslim place of worship from Constanța, built between 1910 – 1913 using as model Konya Mosque from Anatolia, Turkey. The Minaret, built in moorish style, is 47 meters tall. […..]

   

  Moscheea Esmahan Sultan
  Moscheea Esmahan Sultan
  Moscheea Esmahan Sultan / Esmahan Sultan Mosque
  (DOBROGEA: Mangalia – Constanța)
   

  Construită în anul 1575 cu piatră din zidurile cetății Callatis, de fiica sultanului Selim al II-lea (1566 – 1574), moscheea este înconjurată de un cimitir musulman cu morminte vechi de peste 300 de ani. […..] / Built in 1575 with stone from Callatis fortress walls, by the daughter of Selim the 2nd Sultan (1566 – 1574), the mosque is surrounded by a muslim cemetery with tombs more than 300 years old. […..]

   

  Geamia Ali – Gazi Pașa
  Geamia Ali - Gazi Pașa
  Geamia Ali – Gazi Pașa / Ali – Gazi Pașa Mosque
  (DOBROGEA: Babadag – Tulcea)
   

  Numită și Moscheea Babadag, construită între anii 1609 – 1610, este un monument de arhitectură musulmană din România cu un minaret înalt de 21 de metri și un caravanserai (han) ce a funcționat în sec. 17 – 19. […..] / Also called Babadag Mosque, built between 1609 – 1610, is a muslim architecture monument from Romania, and has a minaret 21 meters tall and a caravanserai (inn) that operated in the 17th – 19th centuries. […..]

   

  Dobrogea is not only a peaceful region today but also is rich in spirituality. Dobrogea is the Romanian land where first settled Apostle Andrew in his holy mission to Christianize the population living on these territories. This is why in Dobrogea we can visit the cave of the Saint Apostle Andrew but also many other caves where Christian saints lived and were hiding from persecutions from the Romans and later from Muslims. The cave where the Saint Joan the Cassian, famous theologian of the Byzantine Empire and one of the founders of monarchism is visited annually by thousands of tourists.

  Beautiful monasteries were built near these caves. Unfortunately due to the long domination of the Ottoman Empire over Dobrogea, their number is not so high. After 1800, when the power of the Ottoman Empire diminishes, some beautiful monasteries started to be raised: Cocos, Celic Dere or Saon in Tulcea County are among the most famous while Dervent and Saint Andrew are the most visited monasteries in Constanta County.

  A spiritual place, for Muslims this time, is the impressive Carol Mosque in Constanta. On the top of its minaret you can see far away on the Black Sea. After Dobrogea become part of Romania, the king Carol the 1st decided to give Muslims the possibility to pray according to their religion. Because the muslim population was poor, Carol the 1st also donated them money for the construction of the mosque that today is called Carol the 1st mosque in his honor.

  Dobrogea nu este doar o regiune liniștită ci în același timp și o regiune bogată în spiritualitate. Dobrogea este pământul din România unde a poposit pentru prima oară Apostolul Andrei în misiunea sa sfântă de a creștina populația care locuia pe aceste teritorii. De aceea în Dobrogea poate fi vizitată peștera Sfântului Apostol Andrei dar și multe alte peșteri unde sfinții creștini au locuit și s-au ascuns de persecuțiile romanilor și mai târziu ale musulmanilor. Peștera unde Sfântul Ioan Casianul, faimos teolog din Imperiul Bizantin și unul din fondatorii monahismului este vizitată anual de mii de turiști.

  Mănăstiri frumoase au fost construite lângă aceste peșteri. Din păcate datorită perioadei lungi de dominație a Imperiului Otoman asupra Dobrogei, numărul lor nu e asa de mare. După 1800, când puterea Imperiului Otoman scade, mai multe mănăstiri frumoase au început să fie construite: Cocoş, Celic Dere sau Saon în județul Tulcea sunt printre cele mai vestite în timp ce Dervent și Sfantul Andrei sunt cele mai vizitate mănăstiri din județul Constanța.

  Un loc spiritual, pentru musulmani de data aceasta, este impresionanta Moschee Carol din Constanța. Din vârful minaretului său se poate vedea departe pe Marea Neagră. Dupa ce Dobrogea a devenit parte a României, regele Carol I a decis să ofere musulmanilor posibilitatea să se roage conform religiei lor. Deoarece populația musulmană era săracă, Carol I a donat bani pentru construcția moscheei care azi este numită Moscheea Carol I în onoarea sa.