Babadag
Babadag
Babadag (județul Tulcea)

Cu o populație de 9.000 locuitori în 2011, orașul Babadag (“muntele tatălui” în limba turcă) se numea Vicus Novus pe vremea Imperiului Roman, fiind cel mai dezvoltat oraș dobrogean după ce Imperiul Otoman a cucerit Dobrogea. […..] / With a population of 9.000 in 2011, Babadag (“the mountain of the father” in Turkish) was called Vicus Novus during the Roman Empire, being the most developed city in Dobrogea after the Ottoman Empire conquest. […..]

Cernavodă
Cernavodă
Cernavodă
(DOBROGEA: Cernavodă – Constanța)

Cu o populație de 17.000 locuitori în 2011, reconstruit de legendarul Negru Vodă, întemeiat în sec. 4 î.Chr. de coloniști greci, în orașul Axiopolis, azi Cernavodă, a fost descoperit în 1945 Gânditorul de la Hamangia. […..] / With a population of 17.000 in 2011, rebuilt by the legendary Black King, founded in the 4th century b.Ch. by greek colonists, in the city of Axiopolis, today Cernavodă, was discovered in 1945 The Thinker from Hamangia. […..]

Constanța
Constanța
Constanța (județul Constanța)

Cu o populație de 284.000 locuitori în 2011, întemeiat în sec. 7 – 5 î.Chr. de coloniști greci din Milet, orașul Tomis, azi Constanța, a fost redenumit Constantiana după sora împăratului Constantin cel Mare. […..] / With a population of 284.000 in 2011, founded in the 7th – 5th century b.Ch. by greek colonists from Milet, the city of Tomis, today Constanța, was renamed after Constantiana, the sister of the emperor Constantin the Great. […..]

Isaccea
Isaccea
Isaccea
(DOBROGEA: Isaccea – Tulcea)

Cu o populație de 5.000 locuitori în 2011, în antichitate se numea “Noviodunum”, nume de origine celtică (“dunum” înseamnă în limba celtă “așezare fortificată”), căpetenia locală Saccea fiind “nașul” orașului. […..] / With a population of 5.000 in 2011, in antiquity its name was “Noviodunum”, name with a celtic origin (“dunum” meaning in celtic language “fortified village”), the local leader Saccea being the “Godfather” of the city. […..]

Mangalia
Mangalia
Mangalia
(DOBROGEA: Mangalia – Constanța)

Cu o populație de 37.000 locuitori în 2011, întemeiat în sec. 6 î.Chr. ca o colonie a cetății grecești Heraclea Pontica, orașul Callatis, azi Mangalia, are șase stațiuni: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn. […..] / With a population of 37.000 in 2011, founded in the 6th century b.Ch. as a colony of the greek fortress of Heraclea Pontica, the city of Callatis, today Mangalia, has six resorts: Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus and Saturn. […..]

Măcin
Măcin
Măcin
(DOBROGEA: Măcin – Tulcea)

Cu o populație de 8.245 locuitori în 2011, orașul Măcin amplasat pe malul Dunării, s-a format lângă castrul roman Arrubium, din apropiere de o așezare geto – dacică cu nume de origine celtică (de la care a preluat numele). […..] / With a population of 8.245 in 2011, Măcin located on the banks of Danube river, was founded near the roman fort Arrubium, located near a geto – dacian locality that has a name of celtic origin (from which took the name). […..]

Medgidia
Medgidia
Medgidia
(DOBROGEA: Medgidia – Constanța)

Cu o populație de 40.000 locuitori în 2011, Medgidia era un târg de cereale în Dobrogea otomană, unde sultanului Abdul Medgid, “nașul” orașului, a construit câteva clădiri ca moscheea mare și baia turcească. […..] / With a population of 40.000 in 2011, Medgidia was a cereal trading point in the Ottoman Dobrogea, where Abdul Medgid sultan, the “Godfather” of the city, built several buildings such as the big mosque and the turkish bath. […..]

Murfatlar
Murfatlar
Murfatlar
(DOBROGEA: Murfatlar – Constanța)

Cu o populație de 10.216 locuitori în 2011, la Murfatlar (“al lui Murfat” în limba turcă) se afla cea mai mare podgorie din România și cea mai vechde biserică din România în complexul rupestru Basarabi – Murfatlar. […..] / With a population of 10.216 in 2011, in Murfatlar (‘belonging to Murfat” in Turkish) is the biggest wineyard in Romania and the oldest church in Romania in the cave complex Basarabi – Murfatlar. […..]

Sulina
Sulina
Sulina
(DOBROGEA: Sulina – Tulcea)

Cu o populație de 4.000 locuitori în 2011, la Sulina, cel mai estic oraș din Uniunea Europeană și singurul din România amplasat la Dunăre și la Marea Neagră, se află probabil singurul cimitir din lume al piraților. […..] / With a population of 4.000 in 2011, in Sulina, the eastest city in the European Union and the only city in Romania located on the Danube river and on the Black Sea coast, is maybe the only pirate cemetery in the world. […..]

Tulcea
Tulcea
Tulcea
(DOBROGEA: Tulcea – Tulcea)

Cu o populație de 74.000 locuitori în 2011, situat pe 7 din Dealurile Tulcei, locuit în perioada Gumelnița (2900 – 2200 î.Chr.), numit de greci Aegyssus (sec. 8 î.Chr.), a fost numit Tulcea din vremea lui Mircea cel Bătrân. […..] / With a population of 74.000 in 2011, in Sulina, located on 7 of the Hills of Tulcea, inhabited during Gumelnița period (2900 – 2200 b.Chr.), named by Greeks Aegyssus (8th century b.Chr.), was called Tulcea in the time of Mircea cel Bătrân. […..]