Deva
Castele și Cetăți
Transylvania
    Deva
    Transylvania Castles and Fortresses
    Transylvania


 
Deva: Cetatea (The Fortress)
 
Address: Deva, județul Hunedoara, ROMÂNIA.
 
Opening Hours (Program de vizitare):
Zilnic (Daily): 09.00 – 21.00 (01 Mai – 30 Septembrie) vara sau 08.00 – 20.00 (01 Octombrie – 30 Aprilie) iarna.
 
Intrarea în Cetatea Devei este liberă! Se poate urca pe jos, pe la Poarta I, sau cu telecabina. Ultima telecabină urcă la ora 20.30 vara (19.30 iarna). Ultima telecabină coboară la ora 20.50 vara (19.50 iarna). Ultima intrare pe Poarta I se face la ora 20.30 vara (19.30 iarna). Poarta I se închide la ora 21.00 vara (20.00 iarna). Tarife Telecabină: tarif adulţi pentru o călătorie urcat sau coborât – 6 lei par pentru copii, elevi, studenţi, pensionari pentru o călătorie urcat sau coborât – 3 lei.
 
Map Location (Localizare):
 

 


 

Cetatea Deva a fost construită de regele Béla al 4-lea la mijlocul sec. 13 pe Dealul Cetății, pe un con vulcanic cu altitudinea de 378 m care se desprinde din munții Poiana Ruscă, după invazia mongolilor în anul 1241. Aici au fost descoperite urme de locuire din neolitic și din epoca bronzului dar și blocuri de piatră cioplită, cu tăieturi în formă de coadă de rândunică, posibile rămășițe ale unei fortificații dacice. Primul document despre cetate datează din 1269 (cetatea fiind menționată sub numele de Castrum Deva) într-un act de danie al tânărului rege Ștefan, fiul lui Béla al 4-lea, care face o donație comitelui Chyl din Câlnic pentru vitejia arătată în lupta purtată sub zidurile Cetății Deva. În 1275 sub cetatea Devei au loc lupte înverșunate împotriva tătarilor. La sfârșitul sec. 13 cetatea devine reședința voievozilor transilvăneni Roland Borșa și Ladislau Kán, de unde aceștia își exercitau autoritatea asupra voievodatului Transilvaniei. Alegerea cetății drept reședință voievodală dovedește că aceasta era puternică și dispunea de construcții suficiente pentru a satisface pretențiile curții. După 1315 cetatea reintră în stăpânirea regelui Carol Robert de Anjou. Castelanii cetății Deva sunt în sec. 14 și comiți ai comitatului Hunedoara, Deva și satele înconjurătoare sunt menționate ca “district militar valah”, iar cetatea are în jurisdicție mai multe scaune (Deva, Ilia, Șoimuș, moșiile crișene și împrejurimile Bradului), care făceau parte din domeniul regal și erau conduse de cnezi. Localnicii aveau îndatoriri militare și obligații privind întreținerea, reparațiile și construcțiile din cetate.
 
Cetatea regală a Devei care cuprindea un domeniu întins intră în 1444 în posesia lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei alături de 56 de sate și de minele de aur din Munții Apuseni, care aparțineau domeniului cetății și tot atunci este menționat pentru prima dată într-un document scris și târgul Devei, așezare aflată la baza dealului. Cetatea capătă valoare militară în sec. 17, fiind singura neocupată după ce turcii cuceresc Oradea. În a doua jumătatea a sec. 17, principele Gabriel Bethlen construiește în cetate un bastion care servea drept închisoare și loc de tortură, iar la baza sa, ridică în stil renascentist un adevărat palat de locuit: Palatul Magna Curia. În 1657, după lupte grele, cetatea este ocupată de otomani, iar în timpul răscoalei lui Rákóczi, în 1704, cetatea cade în mâinile curuților. Între 1717 – 1719, cetatea este din nou întărită, iar în 1752, chiar dacă importanța ei militară scade, cetatea este din nou reînnoită. În 1784, cetatea este atacată în timpul răscoalei țărănești din Transilvania, condusă de Horia, Cloșca și Crișan, moment din care cetatea Deva nu mai are funcționalitate militară. Noul proprietar, Pogány Franciska, golește întreaga cetate care va cădea rapid în ruină. În 1817, împăratul Francisc I și soția sa aflați în vizită în Transilvania, impresionați de frumusețea locului, poruncesc refacerea Cetății Devei, iar lucrările au durează 12 ani.
 
În timpul revoluției din 1848 cetatea se afla în mâinile soldaților austrieci dar revoluționarii maghiari reușesc să intre în cetatea care devine una din cele trei ocupate de honvezi, după Buda și Arad. În dimineața zilei de 13 august 1849, magazia cu praf de pușcă a fortăreței explodează, iar cetatea este distrusă în mare parte, fiind dărâmată toată latura de est, în explozie murind și soldații din garnizoana cetății. Cetatea Deva a fost declarată rezervație naturală datorită speciilor rare ale florei dar și datorită existenței viperei cu corn (Vipera Ammodytes).
 
Telecabina de la cetatea Deva este primul ascensor înclinat din România, iar din puct de vedere al lungimii traseului (278 m) și al diferenței de nivel (158 m) este primul din Europa.

 
[youtubegallery]
Deva Fortress 1|http://www.youtube.com/watch?v=FvWy2lyNJZ0&x-yt-ts=1421828030&x-yt-cl=84411374
Deva Fortress 2|http://www.youtube.com/watch?v=HHJBxFvYZAA
Cetatea Devei|http://www.youtube.com/watch?v=IaB24UCHcAM
[/youtubegallery]