Comuna Densuș (județul Hunedoara, Transilvania), este formată din:

 
– Criva
– Densuș (reședința)
– Hățăgel
– Peșteana
– Peștenița
– Poieni
– Ștei.
 

 • Centrul Local de Promovare și Informare Turistică 0254 775 225

 • Geoparcul UNESCO 0743 072 930

 • Destinatia de Ecoturism 0747 779 769

 • Asociația “Drag de Hațeg” 0743 688 108

   

  Atracții Turistice (Tourist Attractions)


   

  Biserica Sfântul Nicolae
  Biserica Sfântul Nicolae
  Saint Nicholas Church

  Construită în sec. 13 pe ruinele unei biserici din sec. 4 realizata din pietre romane fasonate aduse din ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, este cea mai veche biserică din România cu servicii religioase continue. […..] / Built in 13th century on the ruins of a church from the 4th century, built from Roman wrought stones fron the ruins of Ulpia Traiana Sarmizegetusa, is the oldest church in Romania with continuous religious services. […..]

  Geoparcul Dinozaurilor
  Geoparcul Dinozaurilor
  Dynosaurus Geopark

  Geoparcul Dinozaurilor include Paleofauna reptiliană Tuștea, Locul fosilifer cu dinozauri Sânpetru, Mlaștina de la Peșteana, Calcarele de la Fața Fetii, Vârful Poieni, Pădurea Slivuț, Fânațele cu narcise Nucșoara, Fânațele Pui. […..] / Dynosaurus Geopark include Tuștea reptilian paleofauna, Sânpetru dynosaurus fossil place, Peșteana Swamp, Fața Fetii Calcars, Poieni Peak, Slivuț Forest, Nucșoara daffodils Hayfields, Pui Hayfields. […..]

   

 • Casa Vulcanilor / House of Volcanoes 0743 688 108

 • Drumul Vulcanilor – cu urmele erupțiilor vulcanice și a unei mări dispărute / Volcano Trail – with traces of an ancient volcanic eruptions and of a lost sea

 • Biserica ortodoxă din satul Hățăgel / The orthodox church from Hățăgel village

 • Biserica “Sfântul Ilie” din satul Peșteana construită în sec. 14 / “Saint Elias” church from Peșteana village built in the 14th century 0726 269 800

 • Biserica reformată din Peșteana construită în sec. 14 / The Calvinist church from Peșteana village built in the 14th century 0754 579 719

 • Muzeul Satului Hațegan din Peșteana / The Hațegan Village Museum from Peșteana 0754 579 719

 • Rezervația naturală “Mlaștina Peșteana” (2 ha) / The Natural Reserve “Peșteana Swamp” (2 hectares)

 • Tăul fără fund cu plante carnivore – loc misterios ca roua cerului / The lake without bottom and with carnivorous plants – misterious place like the sky dew

 • Fânețele cu fluturi (satul Poieni) – peste 150 de specii de fluturi în Țara Hațegului / The Hayfields with Butterflies (Poieni village) – more than 150 species of butterflies in Hațeg Region
   

  Cazare (Accommodation) – 5:

   
  Pensiune / Pension:
   

 • Casa Criss – 3*, str. Densuș, nr. 27. Telefon: 0254 775 001, 0769 676 753. Facilități: 8 camere (16 locuri).

 • Casa de sub Deal. Telefon: 0764 469 881, 0769 627 760. Facilități: 3 camere (6 locuri).

 • Casa Domniței – sat Peșteana. Telefon: 0727 410 493, email: gabrielagrecu@hotmail.com. Facilități: 4 camere (8 locuri).

 • Dor de Casă – 3*, sat Peștenița, nr. 90. Telefon: 0254 775 205, 0744 583 138, 0744 583 135, email: acasa@pensiunea-dordecasa.ro. Facilități: 4 camere (10 locuri).

 • Transylvania Log Cabin – sat Peșteana. Telefon: 0737 243 214. Facilități: 2 camere (6 locuri).