Munții Apuseni
Munții Apuseni
Apuseni Mountains

Cu peste 400 de peșteri, sunt între Râul Barcău la nord, Râul Mureș la sud, Dealurile și Câmpia de Vest la vest și Depresiunea Colinară a Transilvaniei la est, cu cel mai înalt vârf Curcubăta Mare sau Bihor (1849 m). […..] / With over 400 caves, are between Barcău River at north, Mureș River at south, the Western Plain and Hills at west, and the Hilly Depression of Transylvania at east, with the hihghest peak Curcubăta Mare or Bihor (1849 m). […..]

 

Peștera Meziad
Peștera Meziad
Peștera Meziad / Meziad Cave
(CRIȘANA: Remetea – Bihor)

Deschisă turiștilor, este una din cele mai lungi peșteri din România (4.750 m lungime cu două nivele) cu urme din paleolitic și neolitic, fiind o peșteră locuită de Homo Sapiens și de animale ca Ursus Spelaeus. […..] / Open for tourists, is one of the longest caves in Romania (4.750 m long on two levels) with evidences from paleolithic and neolithic, being a cave inhabited by Homo Sapiens and by animals like Ursus Spelaeus. […..]

 

Peștera Urșilor
Peștera Urșilor
Peștera Urșilor / Bears Cave
(CRIȘANA: Pietroasa – Bihor)

Descoperită în 1975, are fosile ale ursului de cavernă (Ursus Spelaeus) dispărut cu 15.000 de ani în urmă, 1.500 m lungime, și două galerii, cea de sus de 488 de m pentru turiști și cealaltă de 521 m pentru cercetare științifică.[…..] / Discovered in 1975, has fosiles of cave bears (Ursus Spelaeus) lost 15.000 years ago, is 1.500 m long with two galleries, the upper one 488 m long for tourists and the other 521 m long for scientific research. […..]

 

  • Peștera cu cristale din Mina Farcu (CRIȘANA – Bihor)

  • Peștera Unguru Mare (CRIȘANA – Bihor)

  • Peștera Vadu Crișului (CRIȘANA – Bihor)