Cetatea Arad
Cetatea Arad
Arad Fortress

Construită între 1762 – 1783 pe malul Mureșului, sub forma de stea cu șase colțuri, cetatea tip Vauban a fost prevăzută cu trei rânduri de cazemate subterane și mai multe rânduri de șanțuri ce puteau fi inundate. […..] / Built between 1762 – 1783 on the Mureș river with a six corner star, the Vauban fortress was projected with three rows of underground pillboxes and many rows of grooves that could be flooded. […..]

Cetatea Ineu
Cetatea Ineu
Ineu Fortress

Cetatea actuală construită între 1645 – 1652 pe vremea principilor Rakoczi, după planurile lui Gabriel Haller, pe locul unei cetăți atestate documentar în 1295, a fost parte din sistemul de apărare al lui Iancu de Hunedoara. […..] / The today fortress built between 1645 – 1652 during the time of Rakoczi princes, based on the plans of Gabriel Haller, on the location of a fortress documentary attested in 1295, was part of the defensive system of Iancu de Hunedoara. […..]

Cetatea Oradea
Cetatea Oradea
Oradea Fortress

În sec. 11 regele Ladislau (1077 – 1095) a zidit aici o mănăstire fortificată transformată ulterior într-o cetate puternică distrusă de mongoli în 1241 dar refăcută în formă heptagonală cu turnuri masive și creneluri. […..] / In the 11th century king Ladislau (1077 – 1095) built a fortified monastery transformed after in a strong fortress destroyed by mongolians in 1241 but rebuilt in heptagonal shape with massive towers and battlements. […..]

Cetatea Șiria
Cetatea Șiria
Șiria Fortress

Amplasată în satul Șiria, reședință de cnezat, atestat documentar în 1169, a fost construită în sec. 12 de voievozii și cnejii români, fiind distrusă din motive strategice de trupele austriece în anul 1784. […..] / Located in Șiria village, capital of a small region, documentary attested in 1169, was built in the 12th century by Romanian kings and princes, being destroyed for strategic reasons by Austrian troups in 1784. […..]

Cetatea Șoimoș
Cetatea Șoimoș
Șoimoș Fortress

Atestată documentar în 1278, construită pe malul drept al Mureșului, pe dealul Cioaca Tăutului, de o familie nobiliară, a fost asediată în 1514 de răsculații români și maghiari conduși de Gheorghe Doja. […..] / Documentary mentioned in 1278, built on the right bank of Mureș river, on Cioaca Tăutului hill, by a noblemen family,in 1514 was under the siege of the Romanian and Magyar rebels led by Gheorghe Doja. […..]