Muzeul Național de Istorie și Arheologie
Muzeul Național de Istorie și Arheologie
National History and Archeology Museum

Înființat în 1879 și inaugurat în 1977 în fosta Primărie, expune 430.000 obiecte cu profilul și evoluția așezărilor umane în Dobrogea, din preistorie până în 1940, inclusiv “Gânditorul de la Hamangia” și “Femeie Șezând”. […..] / Founded in 1879 and opened in 1977 inside the old City Hall, displays 430.000 pieces with profile and evolution of Dobrogea human settlements, from prehistory until 1940, including “Hamangia Thinker” and “Woman Sitting”. […..]

Edificiul Roman cu Mozaic
Edificiul Roman cu Mozaic
Roman Edifice with Mosaic

Înființat în 1967 ca muzeu, edificiul cu mozaic de 2.000 mp (azi 850 mp), realizat în sec. 2 d.Chr., a funcționat până în sec. 6 d.Chr. cu locuințe, ateliere și magazii lângă portul antic în prezent aflat sub mare. […..] / Founded in 1967 as a museum, the edifice with a mosaic of 2.000 sqm (today 850 sqm), built in the 2nd century A.C. was operational until the 6nd century A.C. with houses, workshops and warehouses near the antique harbour, today undersea. […..]

Muzeul de Artă
Muzeul de Artă Constanța
Art Museum

Înființat în 1961 pe baza colecției de artă a Pinacotecii primăriei Constanța, muzeul expune picturi de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian sau sculpturi de Frederic Storck, Dimitrie Paciurea și alții. […..] / Founded in 1961 with the art collection of Constanța City Hall Pinacoteca, the museum displays paintings of Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian or sculptures by Frederic Storck, Dimitrie Paciurea and others. […..]

Muzeul de Artă Populară
Muzeul de Artă Populară Constanța
Folk Art Museum

Înființat în 1990 într-o clădire din centrul istoric, fosta colecție de artă populară a Muzeului de Artă expune piese din toată țara: ceramică, icoane pe lemn și sticlă, metal, port popular, țesături, textile, podoabe. […..] / Founded in 1990 in a building in the historical center, the former folk art collection of the Art Museum displays folk art pieces from all Romania: ceramic, icons on wood and glass, metal, popular clothes, tissues, textiles, finery. […..]

Muzeul Marinei Române
Muzeul Marinei Române Constanța
Romanian Navy Museum

Înființat în 1969 în sediul fostei Școli Navale, unic în România, muzeul prezintă istoria Marinei Române în 30 de săli cu 37 800 piese expuse în 22 de colecții muzeu, 8 de fond documentar și 3 diverse. […..] / Founded in 1969 inside the former Navy School, unique in Romania, the museum expose the history of Romanian Navy in 30 halls with 37 800 pieces exposed in 22 museum collections, 8 documentary fund collections and 3 miscellaneous. […..]

Muzeul de Sculptură Ion Jalea
Muzeul de Sculptură Ion Jalea Constanța
Ion Jalea Sculpture Museum

Înființat în 1968 într-o clădire din centrul istoric, lângă mare, expune lucrări donate de Ion Jalea (1887 – 1983): sculptură (108 lucrări), desene, schițe, busturi și statui ca și capodopera sa “Arcaș odihnindu-se”. […..] / Founded in 1968 inside a building from the historical center, near the sea, displays works donated by Ion Jalea (1887 – 1983): sculpture (108 pieces), drawings, sketches, busts and statues such as his masterpiece “Archer having rest”. […..]

Muzeul Militar Național
Muzeul Militar Național Constanța
National Army Museum

Înființat în 1987 în curtea Diviziei 9 Mecanizată Mărăşeşti, muzeul construit fără acordul lui Nicolae Ceauşescu prezintă pe două etaje şi pe 800 de mp cu 10.000 piese, istoria trupelor de uscat ale armatei române. […..] / Founded in 1987 inside the courtyard of Mărăşeşti Motorised Division 9, the museum built without the agreement of Nicolae Ceauşescu present on two floors and 800 sqm with 10.000 pieces, the history of Romanian Army troups. […..]