Mănăstirea Ciolanu este o mănăstire creștin ortodoxă de călugări amplasată în apropiere de tabăra de sculptură de la Măgura, pe versantul sudic al dealului Ciolanu, spre pârâul Nișcov. Mănăstirea este atestată documentar din sec. 16 dar se pare că a fost construită cu două secole mai devreme. Mănăstirea are două biserici, amplasate la o distanță de 100 de metri între ele: cea veche cu hramul “Sfântul Gheorghe” ctitorită de Doamna Neaga (soția domnitorului Mihnea Turcitul) în anul 1590, conform unei inscripții din 1857 sau de boierii Dumitru Ciolanu din Transilvania și Radu și Dragomir Sorescu din Vernești, la 1568, pe baza unor alte documente despre biserica veche, și biserica nouă cu hramul “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” construită în anul 1828 de episcopul Chesarie al Buzăului și reconstruită în anul 1862 după ce, în anul 1855, a fost distrusă de un incendiu. Biserica nouă are mai multe icoane pictate în 1886 de Gheorghe Tattarescu.