Comuna Călugăreni (județul Giurgiu, Muntenia)

 

Este formată din localitățile:
 
– Brăniștari
– Călugăreni – reședința
– Crucea de Piatră
– Hulubești
– Uzunu.
 

Atracții Turistice (Tourist Attractions)


 

 • Basoreliefurile din bronz de pe podul peste Neajlov (mijlocul sec. 20)

 • Crucea lui Mihai Viteazul” (1912 – 1913) – în zona satului Crucea de Piatră

 • Ansamblul Șerban Cantacuzino, din satul Crucea de Piatră, alcătuit din capelă (1845) și crucea lui Șerban Cantacuzino (1682)

 • Situl arheologic neolitic tellul de „la Popină” – la SE de satul Brăniștari (cultura Boian)

 • Situl arheologic neolitic din vatra satului Uzunu (cultura Boian)

 • Situl arheologic de la „Gropile lui Sulă” (1 km est de Brăniștari), cu o așezare neolitică din cultura Boian, și una medievală

 • Situl arheologic de „la Beci”, pe terasa Neajlovului, la NE de Hulubești, cu urme de așezări din Epoca Bronzului (cultura Tei), perioada Latène (cultura geto – dacică) și din Evul Mediu Timpuriu.

 • Biserica „Sfântul Gheorghe” (sfârșitul sec. 19) din SE satului Brăniștari

 • Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1865) – din satul Călugăreni

 • Conacul Varthiadi (sec. 19) – din satul Călugăreni

 • Muzeul (fostă școala veche) din sec. 19 – satul Călugăreni

 • Moara Varthiadi (începutul sec. 20) – satul Călugăreni

 • Biserica de lemn din cimitir (sec. 19) – satul Călugăreni

 • Ruinele unui beci din sec. 18 – 19 la NE de satul Hulubești

 • Biserica „Sfinții Voievozi” (1840 – 1842) la V de satul Hulubești

 • Obeliscul comemorativ al lui Mihai Viteazul (1901) – satul Crucea de Piatră

 • Cimitir cu cruci de piatră din curtea bisericii de lemn din Călugăreni (sec. 18 – 19)

 • Crucea Grânarilor (1878), lângă biserica din Crucea de Piatră.
   

  Cazare (Accommodation) – 1:

   
  Pensiune / Pension:
   

 • Hanul Călugărenilor – 5*, Călugăreni, județul Giurgiu. Telefon: 0246 281 020, 0730 339 031, 0729 039 845, email: receptie@hanulcalugarenilor.ro.