Orașul Călimănești (județul Vâlcea, Oltenia) este format din:

 
– Căciulata
– Călimănești (reședința)
– Jiblea Nouă
– Jiblea Veche
– Păușa
– Seaca.
 

Staţiunea balneo-climaterică permanentă Călimănești-Căciulata

 

Staţiunea Călimănești-Căciulata este situată la o altitudine medie de 260 de metri, la poalele munţilor Cozia și Căpățânii din Carpații Meridionali, pe ambele maluri ale râului Olt, la ieșirea acestuia din defileu. Zona Călimănești-Căciulata era locuită încă din antichitate, lucru atestat de tezaurul de monede dacice și castrele de la Jiblea și Arutela. Înca din vremea dacilor dar și în timpul împăratului Hadrian (117-138) se cunoștea existența termelor de la Arutela. În anul 138 romanii ridică aici un castru de apărare în locul numit Bivolari, cunoscut sub numele de castrul roman “Arutela” (denumirea romană a râului Olt). Construcția castrului a făcut ca în jurul lui să se dezvolte o obște sătească bine închegată și bine dezvoltată pe ambele maluri ale Oltului, obște care se va destrăma în sec. 5, fiind împărțită între conducătorii ei, Căliman, Șerban, Stoian și Bogdan. Noile așezări se vor numi Călimănești pe locul actualului oraș, Stoienești, Serbănești pe dealul de sub masivul Cozia, și Bogdănești la sud de Călimănești.
 
Prima atestare documentară a localității are loc la 20 Mai, 1388, în condica Mânastirii Cozia, când Mircea cel Bătrân primește de la Nan Udaba ”locul numit Călimănești pe Olt” și domnitorul închină acest loc Mănăstirii Cozia “…a binevoit domnia mea să ridic din temelie o mănăstire…la locul numit Călimănești pe Olt, care a fost mai înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă pe care cu dragoste și multă osârdie, după voia domniei mele, l-a închinat mai înainte zisei mănăstiri”. Prima descriere a zonei ”plină de toate bunătățile”, ”care am văzut și noi acel loc și i-am zis pământul făgăduit”, aparține lui Gavril Preotul, în 1520. În 1543, lânga Mânastirea Cozia, la porunca lui Radu Paisie, meșteri în a vindeca diferite “metehne ale trupului” construiesc Bolnita Coziei, unde numerosi negustori straini, bei turci si pase, dar si unii dintre faimosii domnitori ai Tării Românesti, îsi tratează suferintele. În anul 1890 Călimănești-Căciulata devine stațiune și în anul 1927 este declarat oraș.
 
Legenda spune că un cioban se spovedește călugărilor mănăstirii Cozia spunând că s-a vindecat de “metehnele trupului” scăldându-se în “câmpul lui Căliman” într-un lac ce are “puteri cerești” deoarece “durerile de spate au trecut, iar oile rănite s-au vindecat”. Călugării au verificat mărturia ciobanului și au găsit chiar în jurul mănăstirii izvoare de unde “cură piatră pucioasă”. Însuși Mircea cel Bătrân a venit și s-a tratat aici la bătrânețe, iar mai târziu va veni spre vindecare și urmașul său Matei Basarab.
 
Numeroși oameni de știință fac cercetări asupra efectelor miraculoase ale izvoarelor din stațiune: în 1829, doctorul Mayer, din porunca domnitorului Grigore Ghica, iar în 1854, doctorul francez Joseph Caillat. La 27 mai 1855, Carol Davilla ramâne impresionat de calitatile curative ale apelor din zona Călimănești-Căciulata si propune înfiintarea unui stabiliment pentru ostasi, similar celui de la Olanesti. Faima izvoarelor creste tot mai mult, iar la recomandarea lui Carol Davilla, împaratul Frantei, Napoleon al III-lea, face cura cu apa de Caciulata, miraculosul remediu contra litiazei renale fiindu-i trimis la Paris cu diligenta. De efectele apelor de aici s-au bucurat ulterior împaratul Austro-Ungariei, Frantz-Joseph, presedintele Frantei Emil Loubet, arhiducele austro-ungar Leopold Salvatore. În 1873 apele minerale de la Călimănești-Căciulata sunt medaliate la Expoziția de la Viena iar în 1893 primesc “Diploma de Grand-Prix” și medalia de aur la Expoziția Internațională de produse alimentare și ape minerale de la Bruxelles.
 
Datorită faimei apelor miraculoase stațiunea Călimănești-Căciulata nu a mai parcurs toate etapele dezvoltării de la cătun la sat, comună, oraș, ci a trecut direct la stadiul de stațiune. Frumusețea locurilor face ca la începutul secolului 20 să apară aici vile splendide în stil elvețian, un sanatoriu și cazinouri (clădirea actualei biblioteci și unul pe insula Ostrov). După 1900 la Călimănești se construiește “Hotel Central”, dotat cu bază de tratament, la început băi, iar apoi cu diferite proceduri balneare. Totodată pacienții fac și cure interne cu ape minerale de la izvoarele care se află atât la Călimănești-Centru, cât și la Căciulata. Primele pavilioane pentru cura de ape minerale datează din 1910. În 1912, pe insula Ostrov, unica insulă a râului Olt locuibilă, și unica insulă a unui râu interior din România, în cadrul mirific al unei păduri seculare de brad, se construiește un cazinou în partea de sud la locul numit la Vâltoare. Insula a atras turiștii nu doar prin prezența cazinoului, a pădurii seculare și a susurului cristalin al apelor bătrânului Alutus, dar si datorita Schitului Ostrov, ctitorie a lui Neagoe Basarab. În anii 1975-1980, datorită lucrărilor de amenajare hidrotehnică a Oltuluim insula Ostrov și schitul au fost supraînălțate, însă autoritătile au considerat că nu este necesară și reconstrucția cazinoului care a fost distrus odată cu pădurea seculară, cea replantată nefiind nici pe departe ceea ce a fost cândva.
 
Factori naturali terapeutici:
 

 • ape minerale reci sau termale provenite din izvoare naturale sau sonde, având concentrații și compoziții chimice variate; clorosodice, bicarbonatate, alcaline, calcice, magneziene, sulfuroase, bromoiodurate

 • bioclimat de cruțare
   
  Indicatii terapeutice:
   

 • afecţiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice hipoacide, constipație cronică, colite cronice);
 • afecţiuni hepatobiliare (diskinezii biliare, colecistită cronică necalculoasă sau calculoasă, tulburări post operatorii ale ficatului, colecistectomie, hepatită cronică, pancreatită cronică)

 • afecţiuni renale şi ale căilor urinare (litiază renală neoperată sau operată, litiaza căilor urinare, pielonefrită cronică, infectii urinare, glomerulonefrită cronică stabilizată)

 • afecţiuni metabolice şi de nutriţie (diabet zaharat, stări de hiperucemii, hiperlipemii, obezitate)
 • afecţiuni reumatismale inflamatorii (stări alergice articulare, după reumatism articular acut sau după infectii de focar, artroze)

 • afecţiuni reumatismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală)

 • afecţiuni posttraumatice (redori articulare posttraumatice, stări după entorse, luxatii sau fracturi)

 • afecţiuni reumatismale degenerative

 • afecţiuni neurologice periferice (pareze, stări după poliomielita)
 • afecţiuni respiratorii (persoane expuse la noxe respiratorii, microbiene sau virotice, astm alergic, bronşite, traheobronşite cronice, bronsiectazii);

 • afecţiuni asociate (ginecologice, otorinolaringologice, dermatologice, cardiovasculare, endocrine, nevroze astenice, boli profesionale).

 • boli alergice cu localizare generală
   
  Dotări:
   

 • instalatii pentru bai calde in cadă cu ape minerale
 • instalatii pentru pentru electroterapie si hidroterapie
 • sali de gimnastica
   
  Proceduri:
   

 • Ultrasonoterapie cu regim continuu sau cu impulsuri
 • Electroterapie
 • Laseroterapie
 • Magnetoterapie
 • Băi galvanice
 • Cură internă cu ape minerale
 • Kinetoterapie
   

  Atracții Turistice (Tourist Attractions)


   

  Masivul Cozia și Parcul Național Cozia
  Masivul Cozia și Parcul Național Cozia
  Cozia National Park and Mountain (UNESCO)

  Cu 17.100 ha, Parcul Național Cozia se suprapune peste partea de E a Munților Căpățânii, Masivul Cozia și partea de SE a Munților Lotrului, Masivul Cozia și zona Cozia – Lotrișor fiind arii protejate UNESCO din 2017. […..] / With 17.100 ha, Cozia National Park is overlapping on the eastern part of Căpățânii Mountains, Cozia Mountain and the sout-eastern part of Lotrului Mountains, Cozia Mountain and Cozia – Lotrișor area being UNESCO protected areas since 2017. […..]

  Mănăstirea Cozia
  Mănăstirea Cozia
  Cozia Monastery

  Construită pe malul Oltului între 1387 – 1388, ctitoria lui Mircea cel Bătrân îngropat aici, ca și maica Teofana, mama lui Mihai Viteazul, are picturi murale din 1391 și un muzeu cu o valoroasă colecție de icoane. […..] / Built on the shore of river Olt between 1387 – 1388, the monastery of Mircea cel Bătrân, burried here like Teofana, mother of Michael the Brave, has wall paintings from 1391 and a museum with valuable icon collection. […..]

  Castrul Roman Arutela
  Castrul Arutela
  Arutela Roman Fort

  Amplasat pe malul stâng al Oltului, lângă Mănăstirea Cozia, în castrul construit de romani între anii 137 – 138 d.Ch. era un detașament de arcași sirieni. Are formă pătrată cu laturile de 60 de metri apărate de turnuri. […..] / Located on the left side of river Olt, near Cozia Monastery, inside the camp built by romans between 137 – 138 a.Ch. was a detachment of Syrian archers. Has square shape with its side 60 meters long defended by towers. […..]

   

 • Mănăstirea Stânișoara – aflată la 6 kilometri de Călimănești – Căciulata în masivul Cozia, oraș Călimănești, județul Vâlcea, telefon: 0754 737 678. Cunoscută până în sec. 18 ca “Mănăstirea Nucet”, este situată la poalele Masivului Cozia, pe versantul său sudic, pe malul stâng al râului Olt, mai sus de Mănăstirea Turnu, pe teritoriul orașului Călimănești, în județul Vâlcea. Consacrată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, mănăstirea a fost construită în anul 1747 de boierul Gheorghe Clucerul împreună cu boierii Anghel și Petru din Pitești. Numele mănăstirii vine de la stânele de oi ce existau în partea locului. Primii locuitori ai mănăstirii au fost călugării veniți de la Mănăstirea Cozia, dornici de desăvârșire spirituală. Ei și-au făcut sihăstrii în peșteri și s-au ocupat exclusiv cu rugăciunea și lucrurile sfinte. Așezământul monahal de la Stânișoara este deosebit de retras, la acesta ajungându-se destul de greu. Monahii din obște duc o viată duhovnicească aproape pustnicească, petrecând în rugăciune, în slujbe toată noaptea, fără să mănânce carne și nevoindu-se după puteri. Biserica actuală este o construcție masivă din piatră cu o turlă mare pe naos și cu vitralii pictate cu sfinți.

 • Schitul “Sfântul Ioan” – locaș de cult cunoscut și sub denumirile “Biserica de sub stâncă” și “Cozia Veche”

 • Mănăstirea Turnu – orașul Călimănești, județul Vâlcea, este amplasată pe malul stâng al Oltului la aproximativ 2 km amonte de Mănăstirea Cozia. Numele mănăstirii vine de la un turn aflat pe stânca numită “Piscul lui Teofil”, construit de legiunile romane din Castrul Arutela în sec. 2. Începutul vieții monahale este făcut de niște călugări de la mănăstirea Cozia s-au retras aici, trăind în sărăcie deplină, în colibe, case de lemn sau în chilii săpate în stâncă, cei mai renumiți fiind pustnicii Daniil și Misail. La jumătatea sec. 16, Misail ridică o biserică de lemn cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, iar în anul 1676 egumenul Varlaam de la mănăstirea Cozia, episcop al Râmnicului și mai târziu mitropolit al Țării Românești, construiește o bisericuță din piatră și cărămidă în locul celei de lemn, așezându acolo moaștele cuvioșilor Daniil și Misail.

 • Schitul Ostrov – orașul Călimănești, județul Vâlcea. Telefon: 0250 750 244, 0744 219 010. Biserica cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”, considerată a fi prima mănăstire de maici din Țara Românească (Valahia), a fost ctitorită de Neagoe Basarab și soția sa Despina, și construită între anii 1520 – 1521 pe locul unei biserici mai vechi din sec. 14. Doamna Despina s-a călugărit aici după moartea soțului său și a fiului lor Teodosie. Biserica schitului a fost sfințită nezugrăvită, pictura fiind realizată între anii 1752 – 1760, timp în care pisania veche este înlocuită cu o pisanie în limba română cu litere chirilice. Aici se află Icoana Maicii Domnului Hodighitria, icoană făcătoare de minuni.

 • Biblioteca Orășenească A. E. Baconschi – clădire monument istoric înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din România

 • Cascada Lotrișor – o spectaculoasă cădere de ape aflată la 6 kilometri distanță de Călimănești – Căciulata

 • Gara Călimănești – construită în 1899

 • Aqua Park Central – Calea lui Traian, 910 – 914 0250 750 280, 270, 993, 521 calimanesti_caciulata@yahoo.com

 • Parcul Acvatic “Mirajul Oltului” – Calea lui Traian, 708 0350 408 123 mirajuloltului@gmail.com
   

  Cazare (Accommodation) – 40:

   
  Complex Turistic:
   

 • Casa Românească – 3* / 4* Calea lui Traian, 597 0250 751 707, 0786 720 720, rezervari@casa-romaneasca.ro Facilități: 45 camere (90 locuri) cu baie proprie și balcon, restaurant – cramă cu 160 de locuri în interior și 150 de locuri pe terasă acoperită, bar, sală de conferințe cu 100 de locuri, complex SPA cu apă termală cu o piscină acoperită și una în aer liber, plajă cu 350 de șezlonguri, saună umedă, saună uscată.
   
  Hotel:
   

 • Căciulata – 3*, Calea lui Traian, nr. 790 – 794. Telefon: 0250 750 993, 0250 750 520, 0250 750 521.

 • Central – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 403. Telefon: 0250 750 990, email: calimanesti_caciulata@yahoo.com. Facilități: 124 camere (248 locuri).

 • Domniței – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 683. Telefon: 0350 419 632, email: rezervari@hoteluldomnitei.ro. Facilități: 15 camere (30 locuri) cu baie proprie, restaurant, sală de conferințe, sală de jocuri (tenis de masă), o piscină acoperită și una în aer liber, saună finlandeză, saună uscată, loc de joacă pentru copii.

 • Oltul – 3*.

 • Orizont – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 495. Telefon: 0350 805 993, 994, 995, 996, 0721 216 710, 0748 291 031, 032, email: office@hotel-orizont.ro. Facilități: 43 de camere duble și 4 apartamente, cu băi proprii și privelişte superbă, restaurant cu preparate tradiționale și internaționale, cu 180 de locuri și două terase cu o panoramă superbă, sală de mese cu 140 de locuri la interior și 40 de locuri pe terasă, pivniță, două săli de conferințe cu 200 și respectiv 60 de locuri, centru SPA, salină artificială cu pereții din cărămizi de sare de Himalaya, grotă de sare din bolovani de sare de la Ocnele Mari, bază de tratament cu dotări și personal specializat pentru: magnetoterapie, laseroterapie, electroterapie (ionizare, curenți trabert, interferențiali, diadinamici, unde scurte, ultrasunete), hidroterapie (băi galvanice, băi cu plante), kineto și hidrokinetoterapie, termoterapie (aplicații parafină), masaj terapeutic, pneumoterapie (aerosoli, salină) pentru tratarea afecțiunilor reumatologice cronice, ale aparatului locomotor (artroze, spndiloze degenerative articulare, nevralgii, nevrite, sechele post-traumatice și politraumatisme minore), afecțiuni ale tubului digestiv, ale veziculei și căilor biliare, afecțiuni dismetabolice, ale căilor renale, ale căilor respiratorii superioare (sinuzite cronice, bronșite).

 • Perla Oltului – 3*, str. Calea lui Traian nr. 571. Telefon: 0785 205 010, email: contact@perlaoltului.ro. Facilități: 33 camere (68 locuri).

 • Teilor – 2*, str. Calea lui Traian, nr. 417. Telefon: 0250 750 270. Facilități: 60 camere (103 locuri).
   
  Motel:
   

 • Blue River – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 2 A. Telefon: 0741 001 295, email: motelblueriver@yahoo.com. Facilități: 10 camere (20 locuri).

 • Cozia – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 577. Telefon: 0751 252 209, 0745 635 815, 0745 703 938, email: hancozia@yahoo.com. Facilități: 40 camere (80 locuri).

 • Seaca – 3*, str. Calea lui Traian, punctul Seaca, nr. 4. Telefon: 0250 750 940. Facilități: 12 camere (24 locuri).
   
  Pensiune / Pension:
   

 • Alfrid – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 784. Telefon: 0250 751 608, 0747 028 392, email: office@pensiunealfrid.ro. Facilități: 17 camere (35 locuri) cu baie proprie și balcon, restaurant, sală de mese, sală de fitness, terasă, organizare excursii.

 • Alis – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 533. Telefon: 0350 800 905, 0771 302 136, email: pensiunealisdana_p000@yahoo.com. Facilități: 12 camere (28 locuri) cu baie proprie, bucătărie complet utilată, sală de mese, organizare excursii.

 • Antonella – 2*, str. Calea lui Traian, nr. 750. Telefon: 0250 750 590, 0722 295 113, email: dragoste_elena@yahoo.com. Facilități: 5 camere (12 locuri) cu baie proprie la pensiune de 2* și 7 camere (14 locuri) la bungalow de 2*, foișor, sunt acceptate animale de companie.

 • Bucura – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 571 A. Telefon: 0350 419 989, 0727 182 885, email: pensiuneabucuravl@yahoo.com. Facilități: 15 camere (34 locuri).

 • Casa Kartier – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 593. Telefon: 0350 432 654, 0751 744 751, 0769 780 046, email: contact@kartier-spa.ro. Facilități: 8 camere (22 locuri) cu baie proprie și balcon, sală de fitness, saună, terasă, grădină, loc de joacă pentru copii.

 • Dada – 3*, DN 7, Km 198, Valea Oltului. Telefon: 0250 750 250, email: dada.cozia@gmail.com. Facilități: Amplasată pe malul râului Olt, pensiunea dispune de 12 camere (24 locuri), restaurant.

 • strong>Domniței – 4*, str. Calea lui Traian, nr. 479. Telefon: 0350 419 632, email: pensiuneadomnitei@yahoo.com. Facilități: 9 camere (18 locuri), restaurant, sală de conferințe, saună, piscină, loc de joacă pentru copii, închiriere ATV.

 • Ewelin – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 577 A. Telefon: 0765 223 011, email: ovalyo_it@yahoo.com, nicu_rapid_2007@yahoo.com. Facilități: 8 camere (16 locuri) cu baie proprie și balcon, restaurant, bar, terasă, organizare excursii.

 • Iasmina – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 565 A. Telefon: 0350 414 844, 0722 613 249, email: office@pensiuneaiasmina.ro, mariucapopica@yahoo.com. Facilități: 11 camere (22 locuri).

 • Ioana – 2*, str. Calea lui Traian, nr. 746. Telefon: 0350 802 288, 0742 897 690. Facilități: 7 camere (16 locuri).

 • Khafrely – 4*, str. Calea lui Traian, nr. 734. Telefon: 0350 806 945, 0722 214 328, email: pensiune@khafrely.eu. Facilități: 20 camere (40 locuri) cu baie proprie, restaurant cu 50 de locuri, bar, terasă, grădină, foișor, livadă, piscină, saună, loc de joacă pentru copii.

 • Pescăruș – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 702. Telefon: 0250 750 270. Facilități: 4 camere (8 locuri).

 • Sînziana – 2*, str. Calea lui Traian, nr. 820. Telefon: 0751 455 981. Facilități: 7 camere (14 locuri).

 • Sidonia – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 423. Telefon: 0768 227 400, email: superchim_1993@yahoo.com. Facilități: 5 camere și 2 apartamente (16 locuri) cu baie proprie, bucătărie complet utilată, terasă, grădină, foișor, sunt acceptate animale de companie.

 • Vlădeasa – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 748. Telefon: 0740 013 037. Facilități: 6 camere (14 locuri).
   
  Villa:
   

 • Bogdan – 3*, str. Calea lui Traian nr. 800 B. Telefon: 0749 407 889. Facilități: Amplasată la 100 de metri de Aquapark Cozia, vila dispune de 7 camere (14 locuri) cu baie proprie și balcon, grădină.

 • Brazilor – str. Calea lui Traian nr. 451. Telefon: 0350 419 631, 0726 757 880. Facilități: 6 camere (16 locuri).

 • Brânduşa – str. Calea lui Traian, nr. 477. Telefon: 0350 419 632. Facilități: 4 camere (8 locuri).

 • Castelana – str. Neagoe Basarab, nr. 45. Telefon: 0269 216 522, 0744 561 9 85, email: contact@vilacaciulata.ro. Facilități: 3 camere (6 locuri).

 • Corina – str. Calea lui Traian, nr. 806. Telefon: 0350 401 701, 0745 045 172. Facilități: 7 camere (14 locuri).

 • Crinilor – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 485. Telefon: 0250 750 188, 0728 703 703, email: vilacrinilor@yahoo.com. Facilități: 16 camere (32 locuri).

 • Flora – str. Calea lui Traian, nr. 559. Telefon: 0250 750 164. Facilități: 5 camere (10 locuri).

 • Florilor – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 421. Telefon: 0350 802 313, 0350 407 059, 0721 115 702, 0729 571 381. Facilități: 7 camere (14 locuri).

 • Furnica – 2*, str. Calea lui Traian, nr. 415. Telefon: 0250 750 993, 0250 750 520, 0250 750 521. Facilități: 13 camere (26 locuri).

 • Ghiocelul – str. Calea lui Traian nr. 477. Telefon: 0350 419 632. Facilități: 6 camere (16 locuri).

 • Liliacul – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 802 A. Telefon: 0250 750 440. Facilități: 14 camere (28 locuri).

 • Sebastian – 3*, str. Calea lui Traian nr. 810. Telefon: 0722 642 919, 0771 430 364, email: vila@sebastian.ro. Facilități: 12 camere (25 locuri) cu baie proprie, living, bucătărie complet utilată, bar, sală de mese, sală de jocuri (biliard, tenis de masă), terasă, grădină, piscină.

 • Themis – 3*, str. Calea lui Traian nr. 461. Telefon: 0350 807 944, 0740 014 858, email: contact@vilathemis.ro. Facilități: 14 camere (30 locuri) cu baie proprie, living, bucătărie complet utilată, bar, sală de mese, sală de conferințe, sală de fitness, sală de jocuri (tenis de masă), terasă, grădină, foișor, loc de joacă pentru copii.

 • Trandafirul – 3*, str. Calea lui Traian, nr. 802 A. Telefon: 0250 750 440. Facilități: 14 camere (28 locuri).

 • Turnu – 2*, str. Calea lui Traian, nr. 433. Telefon: 0744 692 049. Facilități: 18 camere (36 locuri).