Free Tours
What to See
București
Bucharest Free Tours Bucharest Attractions București


 

București: Calea Victoriei (Victory Avenue)

 

Ateneul Român
Ateneul Român
The Romanian Atheneum

În sala de concerte cu 794 locuri, a Ateneului realizat în stil neoclasic – eclectic ca un templu ionic, inaugurat în 1888, se află o frescă lată de 3 m și lungă de 70 de m cu istoria României din ultimii 2.000 de ani. […..] / In the concert hall with 794 seats, of the Atheneum built in neoclassic – eclectic style like a ionian temple, inaugurated in 1888, is a painting 3 m wide and 70 m long with the history of Romania of the last 2.000 years. […..]

 

Cercul Militar
Cercul Militar
Cercul Militar / The Military Circle

 

Construit între 1911 – 1923 din donații și cotizații ale ofițerilor (circa 80%), găzduiește instituția centrală de cultură a Armatei Române, cu profil cultural, artistic, recreativ și de imagine, reprezentare și protocol. […..] / Built between 1911 – 1923 by donations and subscriptions of officers (around 80%) is hosting the central cultural institution of Romanian Army, with cultural, artistic, recreativ profile and for image, representing and protocol. […..]

 

Palatul Poștelor
Palatul Poștelor
Post Office Palace

Muzeul Național de Istorie a României, înființat în anul 1970 în Palatul Poștelor, este cel mai important muzeu din România având în prezent două expoziții permanente: Tezaurul și Columna lui Traian. […..] / The National Museum of History of Romania, founded in 1970 inside the Post Office Palace, is the most important Museum from Romania having today two permanent exhibitions: the Thesaurus and the Column of Traian. […..]

 

Palatul CEC
Palatul CEC
Palatul CEC / CEC Palace

 

Construit în stil eclectic între 1897 – 1900 pe locul primului sediu al Casei de Depuneri construit pe locul mănăstirii și hanului “Sfântul Ioan cel Mare” demolate în 1875, găzduiește azi sediul CEC Bank. […..] / Built in eclectic style between 1897 – 1900 on the place of the first headquarter of the Deposit House built on the location of “Saint Joan the Great” monastery and inn demolished in 1875, is hosting today CEC Bank headquarter. […..]

 

Palatul Regal
Palatul Regal
Palatul Regal / The Royal Palace

 

Inaugurat în 1948 în Palatul Regal, are peste 70.000 de exponate în Galeria Națională și cea de Artă Europeană, iar în corpul central, sunt camerele regale, (Sala Tronului etc.) […..] / Founded in 1948 inside the Royal Palace, has more than 70.000 pieces in the National and the European Art Gallery, and in the central part, are royal rooms (Hall of Throne etc.) […..]

 

Palatul Romanit
Palatul Romanit
Palatul Romanit / Romanit Palace

 

Muzeul Colecțiilor de Artă găzduiește în Palatul Romanit colecții de lucrări de artă românească modernă, artă românească populară, și lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă din Occident sau Orient. […..] / The Art Colections Museum is hosting inside the Romanit Palace collections of romanian modern art, romanian popular art, and Western and Oriental paintings, graphics, sculpture and decorative art. […..]

 

Palatul Cantacuzino
Palatul Cantacuzino
Palatul Cantacuzino / Cantacuzino Palace

 

Inaugurat în anul 1956 în Palatul Cantacuzino, acest muzeu expune documente și obiecte personale ale lui George Enescu, inclusiv vioara primită la 4 ani, partituri ale operelor sale, diplome și medalii. […..] / Opened in 1956 inside Cantacuzino Palace, this museum is exposing documents and personal objects of George Enescu, including the violin he received when he was 4 years old, parts of his operas, diplomas and medals. […..]

 

Palatul Telefoanelor
Palatul Telefoanelor
Palatul Telefoanelor / Telephony Palace

 

Construit pe locul terasei “Oteteleșanu” între 1929 – 1934, în stil specific zgârie – norilor americani, cu caracteristici ale stilului Art Deco, până în anii ’70 a fost cea mai înaltă clădire din București cu 52,5 m. […..] / Built on the location of “Oteteleșanu” terrace between 1929 – 1934, in a style specific to american sky crapers, with Art Deco style characteristics, before the ’70 years was the tallest building in Bucharest with 52,5 m. […..]

 

Palatul Știrbei
Palatul Știrbei
Palatul Știrbei / Știrbei Palace

 

Construit în 1835 în stil neoclasic cu elemente grecești, va fi folosit de Barbu Știrbei, între 1849 – 1856, ca reședință domnească de protocol, aici desfășurându-se multe baluri și petreceri galante. […..] / Built in 1835 in neo classic style with Greek elements, will be used by Barbu Știrbei, between 1849 – 1856, royal protocol residence, here tooking part a lot or balls and dancing parties. […..]

 

The most famous, beautiful and ellegant street in Bucharest and the most rich in history, the Victory Avenue is stretching on 2700 meters between the Victory Plazza and the United Nations Plazza. [………..]

La plus célèbre, beau et ellegant rue à Bucarest et le plus riche en l’histoire, l’avenue de Victoire a une longueur de 2700 mètres entre la Plazza de la Victoire et les Nations Unies Plazza. [………..]

Die meisten berühmten, schönen und ellegant Straße in Bukarest und der meisten reich an Geschichte, die Victory Avenue ist Streching auf 2700 Meter zwischen dem Victory Plazza und den Vereinten Nationen Plazza. [………..]

La più famosa, bella e elleganta strada a Bucarest la più ricca di storia, la Vittoria Viale è che si estende su 2700 metri tra la Plazza Vittoria e delle Nazioni Unite Plazza. [………..]

Cea mai celebră, frumoasă și elegantă stradă în București și cea mai bogată în istorie, Calea Victoriei, se desfășoară pe o lungime de 2700 metri între Piața Victoriei și Piața Natiunilor Unite. [………..]

La más famosa, hermosa y ellegant calle en Bucarest y el más rico en la historia, la Calle Victoria se extiende sobre 2700 metros entre la Plazza victoria y la Plazza de las Naciones Unidas. [………..]